Trees (Trees/cs)

From Terraria Wiki
Jump to navigation Jump to search
Strom
 • Tree.png
Stack digit 1.png
Informace
Typ
Objekt na pozadí
Umístitelný✔️
RaritaRarity level: 0
 • Interní ID dlaždice: 5, 323

Stromy jsou nějvětší rostlinyv Terrarii, objevující se především na povrchu, a také ve skupinách s podobnou výškou. Pokáceny mohou být sekerami, výbušninami nebo dokonce vylitím lávy ke kořenům stromů.Pokácením nebo zničením stromu získá hráč velké množství dřeva – jedno ze základních výrobních materiálů. Navíc má také šanci na získání žaludů, jež mohou být zasazeny pro opětovné vyrostení stromů. Čím větší stromy, tím větší množství dřeva i žaludů z nich lze získat: jeden kus dřeva za každou pokácenou dlaždici stromu (včetně větviček) a jeden žalud může padnou z každé větvičky s listím (vyjma koruny).

Strom, nebo aspoň jeho části, je možné pokácet tak, že se pokácí nejnižší středová dlaždice – všechny dlaždice nad pokácenou budou zničeny. Jakmile zůstanou nepokáceny nějaké části stromu, nový strom z nich nevyroste. Dlaždice půdy, na kterých strom roste nemohou být odstraněny, dokud není pokácen strom.

Všechny typy stromů. Zleva: Lesní, Nakažený, Karmínový, Posvátný, Sněhový, Plážový, Džunglový/Podzemní džunglový, Houbový.

Stromy jako překážky

S výjimkou živoucího stromu (více níže) jsou stromy objekty na pozadí, nebránící hráči či nepřátelům v pohybu.

Na stromy nelze nijak vylézt, nebo se k nim přitáhnout za pomoci jakéhokoliv vystřelovacího háku. Nelze přes ně umístit ani žádné bloky hlíny či jiné bloky, po kterých se lze pohybovat. Občas je nezbytné pokácet strom, který stojí blízko vchodu do jeskyně, aby mohl být nahrazen lanem, po kterém se dá šplhat, nebo schody z bloků, jež umožňují stoupat/klesat – toto je nezbytné, jakmile hráč získá vystřelovací hák, lezecké drápy nebo jiné předměty umožňující lepší skok nebo létání.

Podmínky pro růst

Dvě nově zasazené sazeničky.

Zasazením žaludu do trávy se vytvoří sazenička, která po čase vyroste ve strom náhodné výšky a tvaru. Sazeničky však mohou růst pouze pod těmito podmínkami:

 1. Žalud lze zasadit pouze na blok hlíny ( pokrytého trávou, nakaženou trávou, karmínovou trávou, posvátnou trávou), na blok bláta (pokrytého džunglovou trávou), na blok sněhu nebo na blok písku.
 2. Žalud kolem sebe vyžaduje 1 dlaždici volného místa – ve všech směrech.
 3. Mezi dvěma žaludy musí být minimálně 3 dlaždice volného místa, jinak vyroste pouze jeden strom.
 4. Žalud vyžaduje nejméně 32 stop (16 dlaždic) vertikálního čistého prostoru, aby mohl vyrůst ve strom. Džunglové stromy vyžadují 24 dlaždic a palmy 30.
 5. Žalud nebude růst, pokud je umístěn před zdmi na pozadí nebo jinými převisy. Pokud se hráč rozhodne stromy zastřešit, musí jim nechat prostor splňující minulé pravidlo (vhodné je použít hloubkoměr).
 6. Žaludy nevyrostou za přítomnosti pochodní, dřevěných plošin nebo slunečnic blízkých méně než 2 dlaždice.
 7. Aby sazenička vyrostla, musí se nacházet mimo obrazovku.

Sazeničky lze zničit pomocí krumpáče, zničí se tím však i žalud.

Varianty

Lesní stromy

Tree (Forest).png

Lesní stromy jsou nejběžnějším typem. Získat z nich lze normální dřevo. Hodně lesních stromů se časem přemění na nakažené, karmínové nebo posvátné, pokud k nim dosáhne jeden z těchto biomů. Toto je také jediný typ stromů, který má více variant korun.

Nakažené a Karmínové stromy

Tree (Corruption).png
Tree (Crimson).png

Nakažené stromy jsou fialově zbarvené, rostoucí v Nákaze. Chovají se stejně jako normální stromy, získává se z nich však Ebenové dřevo. Normální stromy se přemění na nakažené ve chvíli, kdy k nim Nákaza dosáhne. Karmínové stromy jsou naopak červené, rostoucí v Karmínu. Opět se chovají stejně jako stromy normální, získává se z nich ale Stínodřevo. Normální stromy se přemění na karmínové ve chvíli, kdy k nim Karmín dosáhne. Oba tyto typy stromů lze přeměnit zpět na normální – k tomu je potřeba Očistný prášek

Na verzi pro počítače lze tyto stromy vypěstovat zasazením sazeničky v příslušném biomu (rostou podle normálních pravidel pro růst). Na konzolích a mobilech tyto stromy zatím pěstovat nelze.

Dřevo získané ze stromů popsaných výše se používá k výrobě posílených železných nástrojů, stejně tak k výrobě brnění, nábytku a pracovních stolů.

Džunglové stromy

Tree (Jungle).png

Džunglové stromy lze nalézt v džunglích a další varianty v podzemní džungli. Objevují se náhodně, ale mohou být vypěstovány na džunglové trávě široké dost na to, aby na ní vyrostl tento strom (objevit se mohou i pod vodou). Na rozdíl od normálních stromů, dorůstají se až 21 dlaždic. Získává se z nich drahý mahagon.

V těžkém módu se nákaza šíří i přes bláto a nahrazuje jej hlínou. Džunglové stromy jsou takto nahrazeny za nakažené stromy. Po očištění této nákazy se však hlína zpět na bláto nepřemění a džunglové stromy jsou tak bohužel navždy ztraceny.

Džunglové stromy „soupeří“ o místo k růstu s rychle rostoucími keři. Vhodná metoda pro pěstování těchto stromů je zatopit lokaci, ve které se stromy mají pěstovat, vodou.

Posvěcené stromy

Tree (Hallow).png

Tyto stromy, nalezné v posvěcení, mají vyšší trojitou korunu, která nabývá směsky několika barev: modré, červené, světlezelené, azurové, růžové, žluté a purpurové. Normální stromy se stávají posvěcenými, jakmile k nim posvěcení dosáhne. Na rozdíl od nakažených, karmínových a džunglových stromů, z těchto stromů lze po pokázení získat žalud a perlodřevo.

Sněhové stromy

Tree (Snow).png

Ledové stromy jsou k nalezení pouze ve Sněžném biomu. Na verzi pro počítače z nich lze po pokácení získat Ledové dřevo; na verzích pro mobily a konzole z nich lze získat pouze normální dřevo.

Palmové stromy Desktop version

Tree (Ocean).png

K nalezení jsou pouze v biomu oceánu, mohou být ale vypěstovány zasazením žaludu do písku. Jakmile k nim dosáhne nákaza, karmín nebo posvátnost, přemění se na daný typ palmy. Z takových palem lze pak získat ebenové dřevo, stínodřevo a perlodřevo. Stejně jako ostatní stromy, i z palem lze po pokácení získat žalud. Výjimkou je však to, že k růstu musí být žaludy zasazeny do písku a tyto sazeničky nevyžadují tak velký prostor – pouze jednu volno dlaždici v každém směru.

Živoucí stromy

Viz článek – Živoucí strom

Živoucí stromy jsou obrovské stromy, které lze nalézt na povrchu ve světě – vytvořeny jsou během vytváření světa. Tyto stromy jsou velmi obrovské, sahající vysoko do oblak (v malém světě vyrůstají až do dosahu harpyjí) a jejich kmen je několik dlaždic široký. Nejsou to objekty na pozadí jako všechny ostatní stromy – pokud se chce hráč dostat na druhou stranu tohoto stromu, musí si skrze něj „vykopat tunel“, vykopat tunel pod nimi, nebo je přelézt.

Živoucí mahagonové stromy jsou na tom velmi podobně, vyskytují se však ve velkých podzemních džunglových dutinách.

Gigantické svítící houby

Giant Glowing Mushroom (surface).png
Viz článek – Gigantická svítící houba

Tyto „stromy“ jsou velmi rozdílné od ostatních, to z toho důvodu, že vypadají jako gigantická svítící houba; jakmile vyrostou na povrchu, přistupuje k nim hra jako ke stromům. Tyto stromy nelze nijak vypěstovat. Houbovité stromy na povrchu rostou pouze na houbové trávě, nad úrovní oceánu a podobně jako džunglovým stromům jim mohou vyrůst větve. Při pokázení z nich padá svítící houby, na místo toho, aby z nich padalo dřevo. Na povrchu z nich nelze získat žalud, ani semínka houbové trávy; to však neplatí pro stromy rostoucí v podzemí – z těchto stromů lze výjimečně získat svítící houba, anebo semínka houbové trávy. Vypadají také trochu odlišně a nerostou jim větve.

Poznámky

 • Při styku s lávou jsou stromy ničeny okamžitě.
 • Na každý strom, vyjma palmových stromů, je možné „zavěsit“ pochodeň.
 • Jediné stromy, které rostou v podzemí, rostou na trávě na blátě. Za použití Zneočišťovače lze tyto stromy změnit na jakýkoliv jiný typ, vyjma ledového a palmového.

Historie

 • Počítač 1.3.0.1:
  • Z palmových, nakažených a karmínových stromů lze nyní získat žalud..
  • Dřevo lze nyní získat společně se žaludy, namísto toho, aby to bylo buď jenom dřevo, nebo žaludy.
 • Desktop 1.2.4.1: Opravena chyba, kdy stromy nerostly za biomovými dřevěnými ploty.
 • Desktop 1.2.4:
  • Představeny palmové stromy
  • Ze sněžných stromů lze nyní získat ledové dřevo.
 • Desktop 1.2.3:
  • Žaludy lze zasadit do jakékoliv trávy.
  • Nahrazena grafika stromu 9.
 • Desktop 1.2:
  • Představeny živoucí stromy.
  • Představeny vícebarevné stromy.
  • Přidány sprity různých korun lesních stromů.
 • Desktop 1.1.1: Představeny ledové (sněžné) stromy.
 • Desktop 1.1:
  • Stromy rostou o 1 blok výše a džunglové stromy 5 bloků výše.
  • Představeny posvěcené stromy.
  • Vysoká tráva a květiny nyní nevadí v růstu stromů – trávu není třeba nadále odstraňovat.
  • Sazenička žaludu nyní vyžaduje pouze 2 volné dlaždice, aby z ní mohl vyrůst strom, namísto původních 3.
 • Desktop 1.0.5: Z nakažených a karmínových stromů nelze nadále získat žalud..
 • Desktop 1.0.4: Přidány džunglové stromy.
 • Desktop 1.0.3: Namísto toho, aby byly stromy zničeny, když se k nim dostane Nákaza, jsou přeměněny na nakažené stromy. Změnit je zpět lze za pomocí Očistného prášku.
 • Desktop-Release: Představeno.