Fall damage

Z Terraria Wiki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Obrażenia Upadku to podstawowa mechanika zaaplikowana w grze (fizyka - siła grawitacji), która odpowiada za obrażenia spowodowane upadkiem z dużych wysokości. Obliczana jest jedynie od wartości wysokości, z której upadamy (nie od prędkości) Przedmioty które niwelują ten typ obrażeń to:

Negacja

Są trzy możliwości.

Zatrzymanie spadania

Aby uniknąć obrażeń spowodowanych upadkiem należy zatrzymać spadanie, w tym celu należy użyć jednego z powyższych przedmiotów lub jeśli istnieję taka możliwość (np. w kopalniach) stawiać Drewniane Platformy co max 25 bloczków.

Wykorzystać Teren

Można też w miejscu upadku umieścić Wodę lub Pajęczyne, które to skutecznie nas spowolni uniemożliwiając aby fizyka w grze, spowodowała zadanie Nam obrażeń.

Szczęśliwa Podkowa

Szczęśliwa Podkowa zaneguje całkowicie obrażenia spowodowane przez upadek z dużych wysokości. Można ją znaleźć na Latających Wyspach.

Kalkulacje

Nie odniesiesz obrażeń spadając z wysokości 25 bloczków (50 feet). Przy 26 bloczkachs (52 feet) odniesiesz 10 obrażenia. Z każdym następnym bloczkiem odniesiesz 10 obrażenia (10 obrażenia na 0,5 ft) tak więc jeśli spadniesz z wysokości 50 bloczków odniesiesz obrażenia rzędu 250.

Defensywa w nieznaczny sposób redukuje obrażenia. W przypadku defensywy równej 19 i wysokości z której spadamy równej 50 bloczków odniesiemy 240 obrażenia. Przedstawia to wzór: (10*25)-(19/2)=240

  • Pierwsza wartość to wysokość pomnożona przez 10 obrażeń
  • Druga wartość to Defensywa podzielona przez dwa i zaokrąglona w górę

Maximum Fall Damage

Maksymalna wartość obrażeń spowodowanych upadkiem

Wartość ta uzależniona jest od wielkości mapy