Background walls (Background walls/tr)

From Terraria Wiki
Jump to navigation Jump to search

Duvarlar binaların arka planını oluşturmaktadır. Oyuncu tarafından yerleştirilmiş tüm duvarlar, düşmanların orada doğmasını engellemektedir. Ayrıca NPC'lerin gelmesini sağlayan güvenli ev yapımı ve oyuncunun doğum noktasını kendi belirleyebildiği yatağı kullanabilmesi için gereklidir. Dikkat edilecek nokta, oyuncunun kendisinin yerleştirmediği, doğal olarak oluşmuş duvarlar güvenli sayılmamaktadır.

Duvarlar Çekiç yardımıyla kaldırılabilirler. Fakat oyuncu tarafından yerleştirilmemiş, doğal duvarlar mutlaka kenardan kaldırılmaya başlanmalıdır (kaldırılacak olan duvarın en az bir kenarı açık olmalıdır).

Pozitif rakımda bulunan duvarlar genellikle topraktandır. Güvenli ev yapımına izin vermeyen bu duvarların kaldırılma zorunluluğu, pozitif rakımda ev yapımını oldukça uzun bir süreç haline getirmektedir.

Negatif rakımda, arkaplanda toprak duvar olmadığından, oyuncu tarafından istenilen türde duvar rahatlıkla döşenebilmektedir.

Duvarların herhangi bir maddi değeri bulunmamaktadır.

Duvarlar
Kendiliğinden Oluşan İmal Edilebilir
Dirt Wall.png Dirt Wall
Planked Wall.png Planked Wall
Obsidian Brick Wall.png Obsidian Brick Wall
Pink Brick Wall.png Pink Brick Wall
Blue Brick Wall.png Blue Brick Wall
Green Brick Wall.png Green Brick Wall
Wood Wall.png Wood Wall
Glass Wall.png Glass Wall
Stone Wall.png Stone Wall
Mudstone Brick Wall.png Mudstone Brick Wall
Gray Brick Wall.png Gray Brick Wall
Red Brick Wall.png Red Brick Wall
Copper Brick Wall.png Copper Brick Wall
Silver Brick Wall.png Silver Brick Wall
Gold Brick Wall.png Gold Brick Wall
Iridescent Brick Wall.png Iridescent Brick Wall
Pearlstone Brick Wall.png Pearlstone Brick Wall
Cobalt Brick Wall.png Cobalt Brick Wall
Mythril Brick Wall.png Mythril Brick Wall
Snow Brick Wall.png Snow Brick Wall
Candy Cane Wall.png Candy Cane Wall
Green Candy Cane Wall.png Green Candy Cane Wall
Elde Edilemeyen
Mud Wall.png Mud Wall
Ebonstone Wall.png Ebonstone Wall
Pearlstone Wall.png Pearlstone Wall
Hellstone Brick Wall.png Hellstone Brick Wall