Medený Čakan (Copper Pickaxe/sk)

From Terraria Wiki
Jump to navigation Jump to search
Medený ČakanCopper Pickaxe
  • Medený Čakan item spriteold Medený Čakan item sprite
Automatický rozmach
Stack digit 1.png
Informácie
  • Pickaxe mask.png 35%
  • Hammer mask.png 0%
  • Axe mask.png 0%
Typ
Nástroj
Poškodenie4 (Na blízko)
Odrazenie2 (Very weak)
Bonus-1 range
Kritický zásah4%
Rýchlosť použitia23 (Fast)
Rýchlosť nástroja15
RaritaRarity level: 0
Nákup5 SC
Predaj1 SC
Research1 required
  • Interné ID predmetu: 3509

Medený Čakan je prvý Čakan ktorý hráč získa, keďže sa novo vytvorené postavy rodia s týmto predmetom v ich druhom inventárnom slote. Aj keď má rovnakú Silu ako Kaktusový Čakan a jeho verzia z alternatívnej rudy, Cínový Čakan (35%), je to najhorší čakan v hre, pretože jeho vlastnosťou je -1 dosah. To znamená, že môže ťažiť iba 4 bloky do strán a 2 bloky nad a pod hráčom. Ako iné nízko-úrovňové čakany, môže ťažiť bloky a rudy slabšie ako Meteorit (ktorý môže ťažiť Volfrámový Čakan alebo lepší). Môže byť tiež zakúpený od Obchodníka za 5 SC.