Terraria Wiki:Projects/Swedish translation

From Terraria Wiki
Jump to navigation Jump to search
Flag se.svg
Swedish translation of the Terraria Wiki
Svensk översättning av Terraria Wiki
Flag se.svg
Current status: Abandoned Number of articles of this project: 1 (2 total pages)
#21 among all translation projects with no own subdomain
Latest contribution to this project:
August 28, 2022, 01:12:07 (Terraria Wiki/sv)

Mål med projektet

  • Få Terraria att bli lättare att spela för svenska människor.
  • Översätt det mesta av wikipedian så att dem som föredrar att läsa på svenska kan läsa den.