Dungeon (Dungeon/cs)

From Terraria Wiki
Jump to navigation Jump to search

Kobka

Kobka je obrovský podzemní cihlový labyrint, který je generován při tvorbě světa, a to buď na pravé nebo levé straně mapy a obsahuje jedinečné nepřátele, pro jejichž cenný spawn hráč hlouběji cestuje. Začíná nadzemními vstupními strukturami připomínajícími hrad a rozšiřuje se téměř až do hloubky podsvětí.Kobka je generována v každém světě jen jednou. Přístup do Kobky vyžaduje nejprve poražení Skeletrona. Kobku můžete objevit v jedné ze tří cihlových barev a s jedním nebo více vzory cihlové zdi, které hra náhodně vybere při prvním vytvoření světa.

Kobka obsahuje hustý sortiment unikátního nábytku a mechanismů, které lze získat pomocí krumpáče pro pozdější použití: Několik pastí je připojených k nášlapným destičkám, které poskytují další nebezpečí pro hráče. Jednu z nich jste mohli najít nad zemní u vchodu do Kobky. Řetězové lucerny se nacházejí u kabelových vypínačů, které hráč může přepínat. Vázanou Mechaniku tu také můžete nalézt- zapne se při mluvení.

Existuje několik zamčených zlatých truhlic, které obsahují jak Kobkové poklady, tak standardní podzemní kořist. Zlatý klíč, který je nutný k otevření každé z nich, lze získat z hrnce, Kobkových slizounů a jiných truhel v žaláři. Uzamčené Biom Komody jsou také dar, který lze otevřít pouze za použití materiálů dostupných po poražení Plantera.

Po poražení Plantera Dungeon založí nové, mocné nepřátele, kteří nabízejí přístup k novým položkám. Ne všechni nepřátelé spawnují ve všech Kobkách: konkrétní typ pozadí stěny vytvořený pro konkrétní Kobku, stejně jako odpovídající frakce roztroušené kolem určí, kde spawnuje Planter a kde ne.