Furniture (Furniture/vi)

From Terraria Wiki
Jump to navigation Jump to search

Nội thất là một nhóm các vật phẩm có thể đặt trên khối, hoặc treo lên chúng, thường là vật thể bối cảnh mà người chơi có thể đi qua. Một số có chức năng, như là bàn chế tạo, Rương, Giường, thiết bị, và nguồn sáng, trong khi phần lớn chỉ dùng để trang trí. Hầu hết vật phẩm được xếp vào một bộ. Nội thất cần chế tạo ra, bằng cách thu thập các vật phẩm xuất hiện trên thế giới, rơi ra từ Hải tặc, hoặc mua từ NPC. Hầu hết nội thất có thể tháo dỡ bằng cuốc.

Mặc dù chủ yếu dùng để trang trí, khi đặt, Bình Hồng, Cốc vại, và nhiều loại cốc cũng có chức năng như bàn chế tạo Chai được Đặt.

Vật phẩm có thể treo trên khối "trần" (mặt phía dưới của khối) không thể treo trên bục, trừ khi được hammered thành dạng thấp hơn.

Lava tháo bật ra hầu hết nội thất được đặt, với ngoại lệ là bơm, tượng, và Nội thất Obsidian tìm thấy trong Nhà Hoang ở Địa ngục.

Bàn chế tạo

 • Work BenchWork Bench
 • Table and ChairTable and Chair
 • Work Bench and ChairWork Bench and Chair
 • Iron AnvilIron AnvilIron / Lead Anvil
 • Mythril AnvilMythril AnvilMythril / Orichalcum Anvil
 • FurnaceFurnace
 • HellforgeHellforge
 • Adamantite ForgeAdamantite ForgeAdamantite / Titanium
  Forge
 • SinkSink(Desktop, Console and Mobile versions)
 • BookcaseBookcase
 • SawmillSawmill
 • LoomLoom
 • Dye VatDye Vat(Desktop, Console, Old-gen console and Mobile versions)
 • Imbuing StationImbuing Station
 • Placed BottlePlaced Bottle
 • Alchemy TableAlchemy Table(Desktop, Console and Mobile versions)
 • ExtractinatorExtractinator
 • KegKeg
 • Cooking PotsCooking PotsCooking Pot / Cauldron
 • Tinkerer's WorkshopTinkerer's Workshop
 • Heavy Work BenchHeavy Work Bench(Desktop, Console, Old-gen console and Mobile versions)
 • Crystal BallCrystal Ball
 • Blend-O-MaticBlend-O-Matic
 • Meat GrinderMeat Grinder
 • AutohammerAutohammer
 • SolidifierSolidifier
 • Glass KilnGlass Kiln(Desktop, Console, Old-gen console and Mobile versions)
 • Bone WelderBone Welder(Desktop, Console, Old-gen console and Mobile versions)
 • Decay ChamberDecay Chamber(Desktop, Console and Mobile versions)
 • Flesh Cloning VatFlesh Cloning Vat(Desktop, Console, Old-gen console and Mobile versions)
 • Lihzahrd FurnaceLihzahrd Furnace(Desktop, Console, Old-gen console and Mobile versions)
 • Sky MillSky Mill(Desktop, Console, Old-gen console and Mobile versions)
 • Honey DispenserHoney Dispenser(Desktop, Console, Old-gen console and Mobile versions)
 • Living LoomLiving Loom(Desktop, Console, Old-gen console and Mobile versions)
 • Ice MachineIce Machine(Desktop, Console, Old-gen console and Mobile versions)
 • Steampunk BoilerSteampunk Boiler(Desktop, Console, Old-gen console and Mobile versions)
 • Ancient ManipulatorAncient Manipulator(Desktop, Console and Mobile versions)
 • TeapotTeapot(Desktop, Console and Mobile versions)

Nguồn sáng

 • CandleCandle
 • CandelabraCandelabra
 • LampsLamp(Desktop, Console, Old-gen console and Mobile versions)
 • LanternsLantern
 • ChandelierChandelier
 • TorchTorch
 • FireplaceFireplace(Desktop, Console and Mobile versions)
 • Jack 'O LanternJack 'O Lantern
 • Tiki TorchTiki Torch
 • Disco BallDisco Ball
 • Lava LampLava Lamp(Desktop, Console and Mobile versions)
 • Christmas LightChristmas Light
 • Chinese LanternChinese Lantern
 • Skull LanternSkull Lantern
 • Lamp PostLamp Post
 • Hanging BrazierHanging Brazier(Desktop, Console and Mobile versions)

Lưu trữ

 • ChestChest
 • BarrelBarrel
 • DresserDresser
 • Trash CanTrash Can
 • Piggy BankPiggy Bank
 • SafeSafe
 • Defender's ForgeDefender's Forge(Desktop, Console and Mobile versions)
 • Void VaultVoid Vault(Desktop, Console and Mobile versions)

Sử dụng được

 • BedsBed
 • DoorsDoor
 • Trap DoorTrap Door(Desktop, Console and Mobile versions)
 • Tall GateTall Gate(Desktop, Console and Mobile versions)
 • DressersDresser
 • TombstonesTombstonesTombstone
 • SignSign
 • MannequinMannequin
 • WomannequinWomannequin(Desktop, Console, Old-gen console and Mobile versions)
 • Weapon RackWeapon Rack(Desktop, Console, Old-gen console and Mobile versions)
 • Item FrameItem Frame(Desktop, Console and Mobile versions)
 • Target DummyTarget Dummy(Desktop, Console and Mobile versions)
 • Drum SetDrum Set(Desktop, Console and Mobile versions)
 • Grandfather ClocksGrandfather Clock
 • SunflowerSunflower
 • Banners (enemy)Banners (enemy)Banners (enemy)Enemy Banners
 • CampfireCampfire
 • Crystal BallCrystal Ball
 • Ammo BoxAmmo Box(Desktop, Console, Old-gen console and Mobile versions)
 • Sharpening StationSharpening Station(Desktop, Console and Mobile versions)
 • Bewitching TableBewitching Table(Desktop, Console and Mobile versions)
 • PlatformsPlatform
 • Clay PotClay Pot
 • Planter BoxesPlanter Box(Desktop, Console and Mobile versions)
 • Enchanted SundialEnchanted Sundial(Desktop, Console and Mobile versions)
 • Lihzahrd AltarLihzahrd Altar
 • Confetti CannonConfetti Cannon(Desktop, Console and Mobile versions)
 • Minecart TrackMinecart Track
 • Pressure Plate TrackPressure Plate Track
 • Booster TrackBooster Track
 • SwitchSwitch
 • LeverLever
 • Pressure PlatesPressure Plate
 • Land MineLand Mine
 • TimersTimer
 • DetonatorDetonator(Desktop, Console and Mobile versions)
 • PumpsPumpsPump
 • Functional StatuesFunctional Statue
 • TeleporterTeleporter
 • PylonsPylons(Desktop, Console and Mobile versions)
 • PigronataPigronata(Desktop, Console and Mobile versions)
 • Music BoxesMusic Boxes(Desktop, Console, Old-gen console and Mobile versions)
 • Water FountainsWater Fountain
 • MonolithsMonolith(Desktop, Console and Mobile versions)
 • Party CenterParty Center(Desktop, Console and Mobile versions)
 • Silly Balloon MachineSilly Balloon Machine(Desktop, Console and Mobile versions)
 • Bubble MachineBubble Machine
 • Fog MachineFog Machine(Desktop, Console and Mobile versions)
 • ChimneyChimney(Desktop, Console and Mobile versions)
 • Fireworks BoxFireworks Box(Desktop, Console, Old-gen console and Mobile versions)
 • Firework FountainFirework Fountain(Desktop, Console, Old-gen console and Mobile versions)
 • Firework RocketsFirework Rocket
 • CannonCannon
 • Bunny CannonBunny Cannon
 • Snowball LauncherSnowball Launcher
 • Eternia Crystal StandEternia Crystal Stand(Desktop, Console and Mobile versions)
 • Portal Gun StationPortal Gun Station(Desktop, Console and Mobile versions)
 • Announcement BoxAnnouncement Box(Desktop, Console and Mobile versions)
 • Hat RackHat Rack(Desktop, Console and Mobile versions)
 • Weather VaneWeather Vane(Desktop, Console and Mobile versions)
 • Heart LanternHeart Lantern
 • Bast StatueBast Statue(Desktop, Console and Mobile versions)
 • Slice of CakeSlice of Cake(Desktop, Console and Mobile versions)
 • Star in a BottleStar in a Bottle

Trang trí

 • ChairChair
 • ToiletToilet
 • BenchBench
 • SofaSofa(Desktop, Console, Old-gen console and Mobile versions)
 • ThroneThrone
 • TableTable
 • Picnic TablePicnic TablePicnic Table(Desktop, Console and Mobile versions)
 • War TableWar Table(Desktop, Console and Mobile versions)
 • PianoPiano
 • BathtubBathtub
 • CageCage
 • Butterfly JarButterfly Jar
 • Fish BowlFish Bowl
 • Jellyfish JarJellyfish Jar
 • Fairy JarFairy Jar
 • Lava Serpent BowlLava Serpent Bowl(Desktop, Console and Mobile versions)
 • BookBook
 • BowlBowl
 • Fancy DishesFancy Dish(Desktop, Console, Old-gen console and Mobile versions)
 • Bình Hồng Cốc vại Ly bầu
  Cốc Dynasty Ly Rượu Cốc Mật ong
  Bình Hồng, Cốc vại, và Cốc
 • BarBar
 • Coin PileCoin Pile(Desktop, Console, Old-gen console and Mobile versions)
 • CoralCoral
 • SeashellSeashellSeashellSeashellSeashellSeashell(Desktop, Console, Old-gen console and Mobile versions)
 • Crystal ShardCrystal Shard
 • GemGem
 • Tượng Trang tríTượng Trang tríTượng Trang trí
 • VasesVase
 • Wooden CrateHòm
 • PresentPresent
 • Party PresentParty Present(Desktop, Console and Mobile versions)
 • BeamBeam
 • Living Fire BlockLiving Fire Block(Desktop, Console, Old-gen console and Mobile versions)
 • BubbleBubble(Desktop, Console and Mobile versions)
 • Smoke BlockSmoke Block(Desktop, Console and Mobile versions)
 • Lava LampLava Lamp(Desktop, Console and Mobile versions)
 • Plasma LampPlasma Lamp(Desktop, Console and Mobile versions)
 • Silly Tied BalloonsSilly Tied Balloon(Desktop, Console and Mobile versions)
 • Silly Tied Bundle of BalloonsSilly Tied Bundle of Balloon(Desktop, Console and Mobile versions)
 • Christmas TreeChristmas Tree
 • HollyHolly(Desktop, Console, Old-gen console and Mobile versions)
 • RackRack(Desktop, Console, Old-gen console and Mobile versions)
 • TrophyTrophy
 • StreamersStreamer(Desktop, Console and Mobile versions)
 • PaintingPainting
 • Animal SkinsAnimal Skin(Desktop, Console, Old-gen console and Mobile versions)
 • Wall SkeletonWall Skeleton
 • Hanging SkeletonHanging Skeleton
 • CatacombCatacomb
 • Treasure MapTreasure Map
 • Compass RoseCompass Rose
 • Ship's WheelShip's Wheel
 • Life PreserverLife Preserver
 • Wall AnchorWall Anchor
 • Ship in a BottleShip in a Bottle
 • Seaweed PlanterSeaweed Planter
 • Banners (decorative)Banners (decorative)Banners (decorative)Decorative Banner
 • Desert Spirit LampDesert Spirit Lamp(Desktop, Console and Mobile versions)
 • Lawn FlamingoLawn Flamingo(Desktop, Console and Mobile versions)
 • Hanging herbsHanging Herb(Desktop, Console and Mobile versions)
 • Hanging PotHanging Pot(Desktop, Console and Mobile versions)
 • Potted TreePotted Tree
 • Potted Lava PlantPotted Lava Plant

Xem thêm

 • Bộ Nội thất

Lịch sử

 • Desktop 1.4.0.5: Fix bug khiến cho rương và các vật phẩm nội thất khác gây crash thế giới khi đặt trên khối non-solid.
 • Desktop 1.4.0.1:
  • Thêm vào Pylon, Khoang Mục rữa, Hầm Hư vô, Tượng Bast, Giá treo Mũ, Bàn Picnic, Chậu Cây và Đèn Plasma.
  • Giờ có thể thu thập được Lát Bánh.
  • Nhiều vật phẩm nội thất mới có thể tìm thấy trong Hòm Obsidian và Hellstone.
 • Desktop 1.3.4: Thêm vào War Table, Cờ War Table, và Lò rèn Defender.
 • Desktop 1.3.0.1:
 • Thêm Bồn rửa, Bàn Phù thủy, Máy Chế tác Cổ, và Máy Mài.
  • Nhiều nội thất có hình ảnh mới.
  • Hòm câu cá có thể đặt.
 • Desktop 1.2.4: Hơn 100 vật phẩm Nội thất mới được thêm vào để hoàn thành đủ loại nội thất có từ trước.
 • Desktop 1.2.3: Hơn 100 nội thất mới được thêm vào bộ có sẵn.
 • Desktop 1.2.1: Thêm vật phẩm trang trí mới có thể chế tạo từ Bí ngô và Gỗ Spooky.
 • Desktop 1.2.0.3:
  • Nội thất Tổ ong - Giờ có thể chế tạo bằng mật ong giòn
  • Nội thất Steampunk- Giờ có thể chế tạo với bánh răng
  • Hải tặc giờ sẽ rơi ra, nhưng hiếm, nội thất bằng vàng
  • Giờ có thể chế tạo nhiều loại nội thất hơn từ gỗ với máy cưa (ghế bar, bàn tiệc, v.v)
 • Desktop 1.2: Thêm vào số lượng lớn nội thất theo những nguyên liệu chế tạo mới.
Phiên bản Console Phiên bản Console
 • Console 1.07: Rất nhiều vật phẩm từ Angler và Thương nhân Ngao du được thêm vào, và cả những công thức cho nội thất theo chủ đề.