Bars (Bars/vi)

From Terraria Wiki
Jump to navigation Jump to search
Bars
 • Inventory icon Inventory icon Inventory icon

  Placed Bars

Stack digit 9.pngStack digit 9.pngStack digit 9.png
Chỉ số
Loại
Đặt được✔️ (rộng 1 × cao 1)
Thời gian sử dụng10 (Rất nhanh)
Độ hiếmRarity level: 0
Chủ đề này chủ yếu nói về nguyên liệu chế tạo. Để biết thêm về vật phẩm nội thất BarQuầy bar, hãy xem Table.

Các loại thỏi là những vật liệu được chế tạo bằng cách khai thác quặng và chế tạo ở Lò nung. Việc chế tạo hầu hết các vật phẩm liên quan đến quặng đòi hỏi quặng thô trước tiên phải được nung thành thỏi.

Có 23 loại thỏi khác nhau. Hầu hết chúng chỉ đòi hỏi loại quặng tương ứng để chế tạo. Nhưng Thỏi Hellstone, Thỏi Spectre, và Thỏi Shroomite là ngoại lệ vì chúng đòi hỏi thêm nguyên liệu phụ để làm ra. Thỏi Hallowed không chế tạo được nhưng chúng được rơi ra bởi mechanical boss. Một số thỏi có thể nhận được thông qua crate (hòm).

Các loại thỏi

Thỏi Giá bánNguyên liệuBàn chế tạo
Phiên bản DesktopPhiên bản ConsolePhiên bản Mobile only:
Adamantite BarAdamantite Bar
60 SCAdamantite ForgeAdamantite Forge
hoặc
Titanium ForgeTitanium Forge
Phiên bản Console Hệ máy cũPhiên bản Nintendo 3DS only:
Adamantite BarAdamantite Bar
60 SC
Phiên bản DesktopPhiên bản ConsolePhiên bản Mobile only:
Chlorophyte BarChlorophyte Bar
90 SC
 • Chlorophyte OreChlorophyte Ore5
Phiên bản Console Hệ máy cũPhiên bản Nintendo 3DS only:
Chlorophyte BarChlorophyte Bar
90 SC
 • Chlorophyte OreChlorophyte Ore6
Spectre BarSpectre Bar(Desktop, Console and Mobile versions)21 GC
Phiên bản DesktopPhiên bản ConsolePhiên bản Mobile only:
Titanium BarTitanium Bar
68 SC
 • Titanium OreTitanium Ore4
Phiên bản Console Hệ máy cũPhiên bản Nintendo 3DS only:
Titanium BarTitanium Bar
68 SC
 • Titanium OreTitanium Ore5
Luminite BarLuminite Bar(Desktop, Console and Mobile versions)1 GC20 SC
 • LuminiteLuminite(Desktop, Console and Mobile versions)4
Ancient ManipulatorAncient Manipulator(Desktop, Console and Mobile versions)
Shroomite BarShroomite Bar1 GCAutohammerAutohammer
Adamantite BarAdamantite Bar60 SCChlorophyte ExtractinatorChlorophyte Extractinator Conversion(Desktop, Console and Mobile versions)
Cobalt BarCobalt Bar21 SC
Copper BarCopper Bar1 SC50 CC
Crimtane BarCrimtane Bar39 SC
Demonite BarDemonite Bar30 SC
Gold BarGold Bar12 SC
Iron BarIron Bar3 SC
Lead BarLead Bar4 SC50 CC
Mythril BarMythril Bar44 SC
Orichalcum BarOrichalcum Bar52 SC
Palladium BarPalladium Bar27 SC
Platinum BarPlatinum Bar18 SC
Silver BarSilver Bar6 SC
Tin BarTin Bar2 SC25 CC
Titanium BarTitanium Bar68 SC
Tungsten BarTungsten Bar9 SC
Cobalt BarCobalt Bar21 SCFurnaceFurnace
Copper BarCopper Bar1 SC50 CC
Phiên bản DesktopPhiên bản ConsolePhiên bản Mobile only:
Crimtane BarCrimtane Bar
39 SC
Phiên bản Console Hệ máy cũPhiên bản Nintendo 3DS only:
Crimtane BarCrimtane Bar
39 SC
Phiên bản DesktopPhiên bản ConsolePhiên bản Mobile only:
Demonite BarDemonite Bar
30 SC
Phiên bản Console Hệ máy cũPhiên bản Nintendo 3DS only:
Demonite BarDemonite Bar
30 SC
Gold BarGold Bar12 SC
Iron BarIron Bar3 SC
Lead BarLead Bar4 SC50 CC
Meteorite BarMeteorite Bar14 SC
Mythril BarMythril Bar44 SC
Orichalcum BarOrichalcum Bar52 SC
Palladium BarPalladium Bar27 SC
Platinum BarPlatinum Bar18 SC
Silver BarSilver Bar6 SC
Tin BarTin Bar2 SC25 CC
Tungsten BarTungsten Bar9 SC
Iron BarIron Bar3 SC
 • Wrought Iron FenceWrought Iron Fence(Desktop, Console and Mobile versions)4
Heavy Work BenchHeavy Work Bench(Desktop, Console, Old-gen console and Mobile versions)
Hellstone BarHellstone Bar40 SCHellforgeHellforge
Hallowed BarHallowed Bar40 SCRơi ra từ boss cơ khí
trống

Ghi chú

 • Thỏi có thể đặt được giống như Đồ nội thất, chúng chiếm 1 ô diện tích, và có thể đặt chồng lên nhau. Khi được đặt theo cách này, chúng có thể được sử dụng như platform, để trèo lên hoặc trèo xuống, và có thể được đặt lên trên các khối khác (đuốc cũng vậy và có thể đặt được ở 2 bên).
 • Thỏi không thể đặt được nếu không có bất kì khối nào ở phía dưới chúng; điều này khiến chúng ta bất khả thi để xây nhà bằng các thỏi nếu ở dưới chúng không có bất kì loại khối nào nâng đỡ. Cơ chế này khiến cho các thỏi bị vỡ như khi chặt cây, khi phá thỏi nào ở giữa một stack thỏi thì số thỏi bên trên thỏi vừa phá sẽ vỡ theo.
  • Cách duy nhất để đặt thỏi "bay" phải chấp nhận thực tế rằng : rương với vật phẩm ở bên trong không thể bị phá hủy. Sử dụng các thỏi nâng đỡ rương đồng nghĩa với việc chúng không thể bị phá hủy đến khi rương trống. Điều này cho phép chúng có thể bay trong không khí mà không cần bất kì khối nào để hỗ trợ.

Ngoài lề

 • Thỏi Hallowed là một loại thỏi không cần dùng quặng để chế tạo.

Lịch sử

 • Desktop 1.4.0.1:
  • Các loại thỏi nay có thể cộng dồn đến 999 thay vì 99.
 • Desktop-Release: Ra mắt.
Phiên bản Console Phiên bản Console
 • Console 1.0.933.1: Thay đổi giống như bản cập nhật PS4’s 1.0.750.0. (Xbox One)
 • Console 1.0.750.0: (PlayStation 4)
  • Thêm vào Thỏi Spectre và Thỏi Luminite .
  • Chỉnh sửa lại hình ảnh tất cả các thỏi.
 • Console 1.02:
  • Thêm vào Thỏi Thiếc, Thỏi Chì, Thỏi Tungsten, Thỏi Bạch Kim, Thỏi Crimtane, Thỏi Palladium, Thỏi Orichalcum, Thỏi Titanium, Thỏi Hallowed, Thỏi Chlorophyte, và Thỏi Shroomite.
  • Các thỏi nay có thể đặt được.
 • Console-Release: Thêm vào các loại thỏi cơ bản, cùng với Thỏi Cobalt, Thỏi Mythril, và Thỏi Adamantite.
Phiên bản Nintendo Switch Phiên bản Nintendo Switch
 • Switch 1.0.711.6: Ra mắt.