Statues (Statues/cs)

From Terraria Wiki
< Statues(Redirected from Statue/cs)
Jump to navigation Jump to search

Funkční sochy

Ze spawnutých oblud nepadají peníze, ale ostatní typické předměty jako hvězdy a srdce, (i když z Imitátorů nepadá příslušenství). Ale Zajíc nebo Zlatá rybka spawnutá během Krvavého měsíce, nebo zasažená Vile práškem se okamžitě změní ve svou nakaženou verzi (zkažený zajíc a zkažená zlatá rybka) a už se dále nepočítají jako spawnutí. Díky tomu, že zkažené obludy se nepočítají do běžného limitu sochy u spawnutých oblud, dají se sochy jednoduše využít pro vydělávání peněz.

Sochy napojené na 1 Sec Časovač, nebo jakýkoli jiný, budou u sebe donekonečna spawnovat obludy. Aby se obludy spawnovaly ještě rychleji, může být socha aktivována až třemi časovači najednou, což efektivně ztrojnásobí míru spawnování. To samozřejmě vyžaduje složitější propojení obvodů (viz obrázek).

Momentálně to vypadá, že se sochy objevují v hlubších Jeskynních vrstvách, nebo níže.

Vytvoření předmětů

Socha předmět
Bomb Statue.png Socha bomby Bomb.png Bomba
Heart Statue.png Socha srdce Heart.png Srdce
Star Statue.png Socha hvězdy Star.png Hvězda

Vytvoření nepřátel

Socha Obludy Předměty
Bat Statue.png Netopýří socha Netopýr Nic
Bird Statue.png Ptačí socha Pták Nic
Bunny Statue.png Socha zajíce Zajíc* Bunny Hood.png Zaječí čepice

(jen během krvavého měsíce)

Chest Statue.png Socha truhly Imitátor Nic
Crab Statue.png Socha kraba krab Nic
Fish Statue.png Socha ryby Zlatá rybka* Goldfish.png Zlatá rybka

(jen během krvavého měsíce)

Jellyfish Statue.png Socha medůzy Medůza Glowstick.png Svítící tyč
Piranha Statue.png Socha piraně Piraňa Hook.png Hák, Robot Hat.png Robotí čepice
Skeleton Statue.png Socha kostlivce Kostlivec Hook.png Hák
Slime Statue.png Socha slimy Modrý Slime Gel.png Gel
  • Během Kravého měsíce se zlatá rybka a zajíček promění ve svou zkaženou verzi a po zabití z nich padá obvyklé množství peněz.

NPC Teleport

Socha Efekt
King Statue.png Socha Krále Teleportuje náhodné mužské NPC na místo sochy
Queen Statue.png Socha Královny Teleportuje náhodné ženské NPC na místo sochy

Dekorativní sochy

Socha andělaSocha anděla Socha kovadlinySocha kovadliny Socha brněníSocha brnění Socha sekerySocha sekery Socha bumeranguSocha bumerangu Socha botySocha boty Socha lukuSocha luku
Socha nákazySocha nákazy Socha křížeSocha kříže Socha okaSocha oka Socha chrličeSocha chrliče Socha beznadějeSocha beznaděje Socha goblinaSocha goblina Socha kladivaSocha kladiva
Socha sršněSocha sršně Socha impaSocha impa Socha houbySocha houby Socha krumpáčeSocha krumpáče Socha pilířeSocha pilíře Socha hrnceSocha hrnce Socha lektvaruSocha lektvaru
Socha smrtkySocha smrtky Socha štítuSocha štítu Socha kopíSocha kopí Socha slunečniceSocha slunečnice Socha mečeSocha meče Socha stromuSocha stromu Socha ženySocha ženy

Historie

Počítačová verze Počítačová verze
  • Desktop 1.1.1: Sochy už se nepřeměňují na Sochy Brnění (Armor Statue), pokud jsou zničeny svrchu.
  • Desktop 1.1: Představení.