Mobile version/vi

From Terraria Wiki
Jump to navigation Jump to search
Phiên bản Mobile
Nội dung chỉ có ở Mobile: Thông tin trong này áp dụng duy nhất cho phiên bản Mobile của Terraria.

DR Studios.png

505Games Mobile.png
Để the mobile version history, xem Mobile version history.

phiên bản di động của Terraria được xuất bản bởi 505 Games và được phát triển bởi DR Studios.

Nó hiện chạy trên thiết bị iOS và iPadOS iOS & iPadOS, thiết bị Android Android và thiết bị Amazon Appstore Fire OS. Windows Phone Các thiết bị Windows Phone không còn được hỗ trợ và sẽ không nhận được các bản cập nhật tiếp theo. Phiên bản Stadia Stadia không thể phát được nữa vì dịch vụ đã ngừng hoạt động.

Thiết bị iOS và Android chạy phiên bản 1.3.0.7+ yêu cầu ít nhất iOS & iPadOS iOS 10.0 { {icon/ android}} Android 4.3 và ít nhất 1 GB RAM (ví dụ: iPhone 6, RCA Mercury 7L & Samsung Galaxy S3), mặc dù thiết bị cần có 1,5 GB để chơi trên Large Worlds và nên tận dụng cài đặt đồ họa (ví dụ: Samsung Galaxy Tab A 7” (2016), iPhone 6S hoặc LG K8 ). 1,5 GB RAM cũng là yêu cầu tối thiểu để lưu trữ thế giới trực tuyến. Các thiết bị của Amazon có các yêu cầu tối thiểu giống như Android và một danh sách cụ thể các thiết bị được hỗ trợ đã được đăng trên diễn đàn .

Phiên bản di động có sẵn để mua trên Apple App Store, Google Play, Amazon Appstore, và Microsoft Store Với giá 4,99 đô la Mỹ, trò chơi trước đây có sẵn trên Stadia Store với giá 9,99 đô la Mỹ, nhưng việc bán hàng đã bị ngừng vào ngày 29 tháng 9 năm 2022 trong khi dịch vụ ngừng hoạt động vào ngày 18 tháng 1 năm 2023.

Platform Date of last update Current version Desktop equivalent
iOS & iPadOS iOS & iPadOS tháng 12 19, 2022 1.4.4.9.5 (Build 1081) 1.4.4.9
Google Play Android (Google Play) tháng 11 30, 2022 1.4.4.9.5 (Build 1081) 1.4.4.9
Amazon Appstore Android & Fire OS (Amazon Appstore) tháng 12 13, 2022 1.4.4.9.5 (Build 1081) 1.4.4.9
Windows Phone Windows Phone tháng 7 25, 2016 1.2.4.3 1.2.4.1

Windows Phone Windows Phone-exclusive content

The following content was removed from all mobile platforms, except the Windows Phone version, with the release of Mobile 1.3.0.7. Apart from these, all content exclusive to the Phiên bản Console Hệ máy cũ Phiên bản Console Hệ máy cũ và Phiên bản Nintendo 3DSPhiên bản Nintendo 3DS (except for the Zapinator) is also present. In theory the Golden Seaweed and Shiny Black Slab items are also obtainable on Windows Phone, but would have to be obtained though trade from the pre-1.3.0.7 Amazon Appstore Amazon Fire TV version and pre-1.3.0.7 Android Android version, respectively. The Windows Phone version also contains the features for the Chinese New Year event, however this event is unimplemented and the features do not appear during gameplay.

Items
  • Rainbow PieceRainbow Piece
  • Pot o' GoldPot o' Gold
Structures
Seasonal events
  • St. Patrick's Day
Achievements

See Achievements § Old Mobile version

Mechanics

Minimap

Day and night cycle

  • Short, dynamic nights in pre-Hardmode. In order to accommodate the shorter play times that mobile game sessions tend to entail, day and night last for shorter overall periods, and boss or event fights can cause the day or night period to extend in order to offer players more time to complete them. However once Hardmode begins, the day and night cycle will progress at the same speed as in other versions. Pre-Hardmode daytime is 15 minutes whereas nighttime is 9 minutes.