Ice biome (Ice biome/vi)

From Terraria Wiki
Jump to navigation Jump to search
BiomeBannerUndergroundSnow.png
Xem thêm: Snow Biome

Quần xã băng (Ice biome), còn được biết đến với tên gọi Lãnh nguyên dưới lòng đất (Underground Tundra) hay Quần xã tuyết dười lòng đất (Underground Snow biome), quần xã này là một phiên bản dưới lòng đất của Quần xã tuyết, bắt đầu từ tầng Cavern và dừng lại ở lớp lava. Ở Phiên bản Desktop Phiên bản Desktop, Phiên bản Console Phiên bản Console và Phiên bản Mobile Phiên bản Mobile, quần xã băng bắt đầu ở tầng Underground. Nó chứa chủ yếu chứa đựng Snow Block và Ice Block. Băng mỏng có thể được tạo ra trên mặt nước và bị vỡ khi một nhân vật rơi từ độ cao 4 khối trở lên vào nó (Trừ khi người chơi mang Ice Skate hoặc phụ kiện được chế tạo dành riêng cho chúng). Quần xã băng là nơi duy nhất mà Ice Chest có thể được tìm thấy một cách tự nhiên. Trong Hardmode, Corruption, Crimson, và Hallow có thể lây lan qua quần xã băng, tạo nên khối Purple/Red, và Pink Ice Block tương ứng. Chúng không thể lây lan sang Snow Block.

Phiên bản Desktop Phiên bản Desktop, Phiên bản Console Phiên bản Console và Phiên bản Mobile Phiên bản Mobile, Kích cỡ thế giới bình thường thì chỉ có 1/3 cơ hội thế giới chứa đựng quần xã tuyết, và quần xã dưới lòng đất tương ứng của chúng. Hơn thế nữa, Armored Viking, Snow Flinx, Icy Mermen, Ice Tortoise và Ice Mimic sẽ càng hiếm khi xuất hiện hơn ở Phiên bản Desktop Phiên bản Desktop, Phiên bản Console Phiên bản Console, Phiên bản Console Hệ máy cũ Phiên bản Console Hệ máy cũ và Phiên bản Mobile Phiên bản Mobile.

Nội dung

Nhân vật
Pre-Hardmode:
 • Cave BatCave Bat
 • Ice BatIce Bat
 • Snow FlinxSnow Flinx
 • Spiked Ice SlimeSpiked Ice Slime
 • Undead VikingUndead Viking
 • Undead MinerUndead Miner(không phổ biến)
 • Cyan BeetleCyan Beetle(không phổ biến)
 • NymphNymph(hiếm)
 • Armored VikingArmored Viking
 • Ice TortoiseIce Tortoise
 • Ice ElementalIce Elemental
 • Icy MermanIcy Merman
 • Ice MimicIce Mimic
Trong giai đoạn Hardmode, khi bị lây lan bởi
Crimson/Corruption/Hallow:
 • PigronPigron
Kho báu riêng
 • Ice BoomerangIce Boomerang
 • Ice BladeIce Blade
 • Ice SkatesIce Skates
 • Snowball CannonSnowball Cannon
 • Blizzard in a BottleBlizzard in a Bottle
 • Flurry BootsFlurry Boots
 • Ice MirrorIce Mirror(Desktop, Console and Mobile versions)
 • Fish (item)Fish (item)
 • Ice MachineIce Machine(Desktop, Console, Old-gen console and Mobile versions)
Vật phẩm riêng
Từ Ice Bat:
 • Depth MeterDepth Meter(Desktop, Console and Mobile versions)
Từ Snow Flinx:
 • Snowball LauncherSnowball Launcher
Từ Armored Viking:
 • Ice SickleIce Sickle
Từ Undead Viking:
 • Viking HelmetViking Helmet
Từ Cyan Beetle:
 • Cyan HuskCyan Husk(Desktop, Console, Old-gen console and Mobile versions)
Từ Ice Tortoise:
 • Frozen Turtle ShellFrozen Turtle Shell
Từ Ice Elemental hoặc Icy Mermen:
 • Frost StaffFrost Staff
Từ Pigron:
 • BaconBacon(Desktop, Console and Mobile versions)
Từ Ice Mimic:
 • FrostbrandFrostbrand
 • Ice BowIce Bow
 • Flower of FrostFlower of Frost
 • Toy SledToy Sled
Trên mặt đất:
 • Snow BlockSnow Block
 • Slush BlockSlush Block
 • Ice BlockIce Block
 • Purple Ice BlockPurple Ice Block(Corruption)
 • Red Ice BlockRed Ice Block(Crimson)
 • Pink Ice BlockPink Ice Block(Hallow)
Từ Câu cá:
 • Atlantic CodAtlantic Cod
 • Frost MinnowFrost Minnow
Câu trong khu vực bị lây lan bởi Crimson/Corruption/Hallow:
 • Scaly TruffleScaly Truffle(Desktop, Console, Old-gen console and Mobile versions)
Từ bất kỳ kẻ địch nào trong Hardmode:
 • Frozen KeyFrozen Key(Desktop, Console and Mobile versions)
 • Frozen Key MoldFrozen Key Mold(Old-gen console and 3DS versions)
Nhạc

Notes

 • Hầu hết kẻ thù trong quần xã băng cũng như quần xã tuyết đều gây nên hiệu ứng debuff Chilled, và hiếm hơn nữa là hiệu ứng debuff Frozen.

Lịch sử

 • Desktop 1.4.0.1: Bây giờ tạo ra ở xa vị trí người chơi xuất hiện, và hình dạng hẹp hơn.
 • Desktop 1.3.0.1: Quần thể mini Băng mỏng được thêm vào.
 • Desktop 1.2: Được giới thiệu.
Phiên bản Console Phiên bản Console
 • Console 1.02: Được giới thiệu.
Phiên bản Nintendo Switch Phiên bản Nintendo Switch
 • Switch 1.0.711.6: Được giới thiệu.
 • Mobile 1.2.6508: Được giới thiệu.
Phiên bản Nintendo 3DSPhiên bản Nintendo 3DS
 • 3DS-Release: Được giới thiệu.