Fishing (Fishing/vi)

From Terraria Wiki
Jump to navigation Jump to search

The world is filled to the brim with the most outlandish kinds of fish!

The Angler

Fishing in action.

Câu cá là một hoạt động được thực hiện bằng cách sử dụng Cần Câu cá ở nơi có hồ liquid (water, honey, hoặc lava) khi người chơi có bait trong inventory. Khi ở gần một hồ chất lỏng, ấn nút Dùng / Đánh tại điểm trên mặt nước sẽ quăng cần vào nước. Nhấn lại nút khi phao câu cá di chuyển lên và xuống sẽ kéo cần lên và thường sẽ câu được một vật phẩm. NPC Angler cung cấp các nhiệm vụ câu cá hàng ngày và phần thưởng khi hoàn thành chúng bằng nhiều loại trang bị, tiền, thuốc và các vật phẩm vanity.

Câu cá cung cấp nhiều loại tài nguyên trong trò chơi: Nguyên liệu chế tạo potionsfood, một loạt những vật phẩm rất hữu ích như cải tiến khả năng di chuyển ( Frog Leg hay Balloon Pufferfish), thậm chí cả thú cưng như Zephyr Fish. Thông qua crates, câu cá cũng cung cấp một nguồn cung thay thế cho ores, coins, nhiều vật phẩm chest (Sailfish Boots có thể thay thế cho Hermes hay Flurry Boots) và một số vật phẩm chỉ có trong crates như Falcon Blade.

Mặc dù câu cá không hoàn toàn cần thiết để làm tăng tiến độ của trò chơi, một vài phần thưởng nhiệm vụ của Angler (thành phần của Fish Finder) là cần thiết để chế tạo Cell Phone. Câu cá cũng cần thiết để triệu hồi boss Duke Fishron. Để làm điều đó, một Truffle Worm phải được sử dụng như mồi câu ở môi trường Ocean.

Với người chơi pre-Hardmode, câu cá có thể là một cách tốt để kiếm tiền và trang bị; từ mid-Hardmode, nó kém hiệu quả hơn so với other money-making options, vật phẩm từ kẻ thù, và trang bị cao cấp.

Requirements

Surface width is determined first (green rectangle), then the depth below those tiles (arrows). Tiles falling outside the originally calculated surface width are not counted (red areas).

Cần ít nhất 75 ô nước liền nhau (1,001 với Oceans, 50 với honey) để có thể câu cá, và cần 300 ô nước hoặc hơn (1,001 với Oceans, 200 với honey) để tối ưu. Chiều rộng của hàng trên cùng của hồ chất lỏng (hàng mà phao câu cá được thả vào) xác định chiều rộng được phép tính toán của hồ và sau đó phần chất lỏng ngay bên dưới chúng được tính. Nếu hồ trở nên rộng hơn ở độ sâu thấp hơn, phần độ rộng bổ sung đó sẽ không được tính. Người chơi có thể câu cá trong một cái hồ rộng 1 ô, miễn là nó sâu 75 ô. Khoảng cách từ phao câu cá đến bờ không ảnh hưởng khả năng câu.

Không thể câu cá khi người chơi ngập trong chất lỏng, thậm chí một phần, và thậm chí trong một vùng nước hoàn toàn tách biệt. Tuy nhiên, câu cá vẫn có thể được thực hiện trong khi di chuyển, bay, khi grappled vào khối, khi ngồi trên ghế, khi nổi trên mặt nước với Slime Mount, hoặc khi đứng trên mặt nước, ví dụ khi sử dụng Water Walking Boots. Có thể câu cá ở Lava, nhưng chỉ hoạt động với Hotline Fishing Hook, hoặc Lavaproof Tackle Bag(Desktop, Console and Mobile versions), hoặc Lavaproof Fishing Hook(Desktop, Console and Mobile versions), hoặc sử dụng Magma Snail(Desktop, Console and Mobile versions), Lavafly(Desktop, Console and Mobile versions), hay Hell Butterfly(Desktop, Console and Mobile versions) (có thể bắt bằng Lavaproof Bug Net(Desktop, Console and Mobile versions) hoặc Golden Bug Net(Desktop, Console and Mobile versions)). Có thể mất nhiều thời gian hơn để có thứ cắn câu trong dung nham, nhưng cơ hội tăng lên với ít nhất hai trong số các nguồn này; xem Catch Frequency bên dưới để biết chi tiết.

Fishing quests

"Quest" điều hướng đến đây. Để the Strange Plant quest, xem Dye Trader § Strange Plant quests.
Để a list of quest fish, xem Angler § Quest list.

Bắt cá cho nhiệm vụ của Angler NPC yêu cầu câu cá ở đúng biome, và height cho nhiệm vụ ngày hôm đó, điều này có thể được xác định bằng cách nói chuyện với Angler. Không thể bắt thêm Cá Nhiệm Vụ nếu người chơi đã có cá nhiệm vụ đó trong hành trang của họ hoặc nếu cá nhiệm vụ đã được đưa cho Angler vào ngày hôm đó. Tuy nhiên, nếu người chơi đặt Cá Nhiệm vụ trong safe/bank thì họ có thể bắt được Cá Nhiệm vụ khác. Sau đó, người chơi có thể chuyển Cá Nhiệm vụ vào rương nếu họ muốn. Angler sẽ thưởng special rewards khi được đưa cho một con cá nhiệm vụ của ngày hôm đó. Người chơi không cần phải nói chuyện trước với anh ta, thậm chí chưa gặp anh ta, nhưng cơ hội tìm thấy khu vực chính xác để câu cá cho một nhiệm vụ thấp hơn nhiều nếu không nói chuyện với anh ta trước. Mỗi ngày, Angler sẽ thay đổi nhiệm vụ của mình lúc 4:30 sáng.

Factors

Với đầy đủ điều kiện tiên quyết để câu cá đã được đáp ứng, một số yếu tố sẽ ảnh hưởng đến chất lượng / độ quý hiếm của vật phẩm câu được. Có nhiều loại trang liên quan:

 • Có bảy phụ kiện hữu ích. Sáu trong số đó là phần thưởng nhiệm vụ từ Angler (Những phần thưởng nhiệm vụ có thể kết hợp lại thành chỉ hai phụ kiện tại Tinkerer's Workshop.)
 • Có ba lọ thuốc hỗ trợ câu cá, tất cả đều có thể được chế tạo hoặc nhận từ Angler.
 • Fishing Poles có thể được chế tạo, nhận dưới dạng phần thưởng từ Angler, mua từ các NPC khác hoặc tìm thấy trong rương.
 • Bait đến từ nhiều nguồn: Critters bị bắt, phần thưởng từ Angler, Crates, và even crafting.
 • (Desktop, Console and Mobile versions) Chum Buckets có thể rơi ra từ kẻ địch xuất hiện khi câu cá trong thời gian Blood Moon.

Tất cả các yếu tố được kết hợp thành một chỉ số Sức mạnh Câu cá xác định cơ hội để câu được vật phẩm chất lượng cao hơn. Sức mạnh câu cá được tính bằng cách bắt đầu bởi việc thêm ba yếu tố cơ bản sau:

 • Sức mạnh câu cá của Fishing Pole được sử dụng.
 • Sức mạnh mồi của Bait được sử dụng.[fb 1]
 • Vật phẩm được trang bị và Potions.

Sau khi ba yếu tố trên được thêm vào, chỉ số thưởng (hoặc phạt) sẽ được áp dụng, như sau:

 • Time người chơi câu, tính như tỷ lệ phần trăm được áp dụng cho các yếu tố trước đó.
 • (Desktop, Console and Mobile versions) Số lượng Chum Buckets được sử dụng trên mặt nước, như một chỉ số cộng thêm cố định.
 • Kích thước của hồ. Các hồ có ít hơn 300 ô sẽ bị giảm Sức mạnh câu, tính như tỷ lệ phần trăm được áp dụng cho các yếu tố trước đó.
 • Nếu câu cá mà không có High Test Fishing Line, Lavaproof Tackle Bag(Desktop, Console and Mobile versions), hay Angler Tackle Bag, sẽ luôn có tỉ lệ 1/7 (14.29%) dây câu bị đứt khi thu cần, làm mất vật phẩm câu được. Cơ hội tiêu thụ mồi vẫn như cũ ngay cả khi dây câu bị đứt. Với trang bị High Test Fishing Line, dây không bao giờ bị đứt.

Các số liệu trong bảng dưới đây có ảnh hưởng đến sức mạnh câu được đánh dấu xanh lá hoặc đỏ. Vì một số yếu tố ảnh hưởng là theo phần trăm, lượng sức mạnh câu cá được cung cấp bởi bất kỳ yếu tố nào trong ba yếu tố cơ bản dường như có thể thay đổi tùy thuộc vào giả sử như thời gian trong ngày hoặc thời tiết.(Ví dụ: nếu câu cá khi trời mưa, Angler Earring có thể cung cấp nhiều hơn chỉ +10 Sức mạnh Câu cá.)

Dụng cụ bổ sung sức mạnh câu cá
Vật phẩm Hiệu ứng Nguồn
Angler Tackle BagAngler Tackle Bag(Desktop, Console and Mobile versions) +10 Sức mạnh Câu cá Angler Earring + High Test Fishing Line + Tackle Box
Lavaproof Tackle BagLavaproof Tackle Bag(Desktop, Console and Mobile versions) +10 Sức mạnh Câu cá

Cho phép câu cá ở dung nham với mọi loại cần và mồi.

Angler Tackle Bag + Lavaproof Fishing Hook
Angler EarringAngler Earring +10 Sức mạnh Câu cá Phần thưởng nhiệm vụ của Angler
Angler armorAngler armor +5 Sức mạnh Câu cá mỗi phần Nhiệm vụ của Angler thứ 10, 15 & 20
Fishing PotionFishing Potion +15 Sức mạnh Câu cá (8 min) Bottled Water + Waterleaf + Crispy Honey Block
Chum BucketChum Bucket(Desktop, Console and Mobile versions) +11/+17/+20 Sức mạnh Câu cá [fb 2](10 uses) Từ kẻ địch câu được khi Blood Moon
Dụng cụ câu cá khác
Vật phẩm Hiệu ứng Nguồn
High Test Fishing LineHigh Test Fishing Line Dây không bao giờ đứt Phần thưởng nhiệm vụ của Angler
Tackle BoxTackle Box -5% tỉ lệ tiêu thụ mồi Phần thưởng nhiệm vụ của Angler
Crate PotionCrate Potion +10% tỉ lệ Crate (3 min) Bottled Water + Amber + Deathweed + Moonglow ((Console, Mobile and 3DS versions))

Bottled Water + Amber + Moonglow + Shiverthorn + Waterleaf ((Desktop and Old-gen console versions))

Sonar PotionSonar Potion Hiển thị tên vật phẩm cắn câu trước khi kéo cần (8 min) Bottled Water + Waterleaf + Coral
Fisherman's Pocket GuideFisherman's Pocket Guide(Desktop, Console and Mobile versions) Hiển thị Sức mạnh Câu cá hiện tại Phần thưởng nhiệm vụ của Angler
Weather RadioWeather Radio(Desktop, Console and Mobile versions) Hiển thị thời tiết hiện tại Phần thưởng nhiệm vụ của Angler
SextantSextant(Desktop, Console and Mobile versions) Hiển thị moon phase Phần thưởng nhiệm vụ của Angler
Fish FinderFish Finder(Desktop, Console and Mobile versions) Hiển thị thời tiết, chu kì trăng, sức mạnh câu cá Fisherman's Pocket Guide + Weather Radio + Sextant
Lavaproof Fishing HookLavaproof Fishing Hook(Desktop, Console and Mobile versions) Cho phép câu cá ở dung nham với mọi loại cần và mồi. Obsidian Crates, Hellstone Crates
Thời gian
Yếu tố Hiệu ứng
Nhiều mây hoặc Âm u[fb 3] +10%
Rain +20%
4:30 AM – 6:00 AM +30%
9:00 AM – 3:00 PM −20%
6:00 PM – 7:30 PM +30%
9:18 PM – 2:42 AM −20%
Full moon +10%
Trăng khuyết +5%
Trăng lưỡi liềm −5%
Trăng non −10%
Blood Moon +10%[fb 4]
Lake Size [fb 5]
Ô nước Hiệu ứng
75 −75%
100 −66.6%
125 −58.3%
150 −50%
175 −41.6%
200 −33.3%
225 −25%
250 −16.6%
275 −8.3%
300+ không phạt
 1. % Sức mạnh mồi cũng có nghĩa là % Sức mạnh câu cá, và được kết hợp với tất cả các yếu tố ảnh hưởng Sức mạnh Câu cá khác, như Sức mạnh của cần và yếu tố Thời gian, v.v. Sức mạnh mồi ngoài ra còn xác định khả năng vật phẩm Mồi sẽ được tiêu thụ từ hành trang của người chơi. Mồi có Sức mạnh cao hơn sẽ có xu hướng tồn tại qua nhiều lần câu cá hơn: Sức mạnh Mồi cao hơn có nghĩa là cơ hội tiêu thụ thấp hơn .
 2. Chum Bucket bonuses are determined by how many are present on the water at once. One bucket used will give +11, two for +17 and three for a max of +20. These bonuses are not affected by previous factors (i.e. armor, accessories, potions, bait, pole, time, or weather), and are only affected by lake size. Also note that reeling in nothing or having the line break counts towards one of the 10 uses.
 3. Cộng dồn với chỉ số thưởng từ Mưa, có nghĩa là Sức mạnh Câu cá cộng thêm là hơn +20% khi vừa Mưa vừa Nhiều mây.
 4. On Phiên bản Desktop Phiên bản Desktop, Phiên bản Console Phiên bản Console và Phiên bản Mobile Phiên bản Mobile, câu cá trong thời gian Blood Moon có một cơ hội đáng kể để sinh ra bất kỳ enemies. See the relevant section in this article for more details.
 5. Kích thước hồ được liệt kê ở đây là số ví dụ để minh họa ảnh hưởng của kích thước hồ, và không phải là ngưỡng. Chỉ số phạt được xác định bằng phương trình (ô chất lỏng / n) × Sức mạnh Câu cá với n = 300 cho nước và 200 cho mật ong. Bất kỳ sự tăng hoặc giảm nào thay đổi tổng số ô chất lỏng từ 75 đến 300 sẽ làm thay đổi chỉ số phạt kích thước hồ.

Hidden factors (Desktop, Console and Mobile versions)

Phiên bản DesktopPhiên bản ConsolePhiên bản Mobile
Nội dung chỉ có ở Desktop/Console/Mobile: Thông tin trong mục này áp dụng duy nhất cho các phiên bản Desktop, ConsoleMobile của Terraria.

Có hai yếu tố ảnh hưởng đến Sức mạnh Câu cá bị ẩn khỏi người chơi (ví dụ chúng không ảnh hưởng đến chỉ số được hiển thị bởi Fisherman's Pocket Guide hoặc các phụ kiện liên quan):

 • Đầu tiên làLuck. Nếu người chơi bị Đen đủi (Bad Luck), sẽ có tỉ lệ (xác định mỗi lần thả cần) Sức mạnh Câu cá bị giảm. Tương tự, May mắn (Good Luck) cho tỉ lệ tăng Sức mạnh Câu cá.
  • Nếu một người chơi có tổng số May mắn nhỏ hơn 0, thì có (−100 × May mắn)% tỉ lệ mỗi lần thả cần Sức mạnh Câu cá bị giảm từ −10% đến −40%.
  • Nếu một người chơi có tổng số May mắn lớn hơn 0, thì có (100 × May mắn)% tỉ lệ mỗi lần thả cần Sức mạnh Câu cá được tăng từ +10% đến +40%.
  • Actual fishing rewards are not influenced by Luck beyond fishing power.
  • Tỉ lệ câu được Crates không bị ảnh hưởng bởi May mắn, dù vậy loại crates câu được sẽ bị ảnh hưởng. Điều này là do crates có tỷ lệ câu được cố định, điều này không bị ảnh hưởng bởi Sức mạnh Câu cá hoặc May mắn, nhưng nếu một crate được câu lên, loại thùng sẽ được xác định bởi Sức mạnh Câu cá. Xem Crate Mechanics bên dưới để biết thêm chi tiết.[1][2]
 • !!Error: Invalid EICONS input! Thứ hai là Fishing Power Scaling. Cơ chế này làm giảm Sức mạnh Câu cá nếu quá cao, vì thế khi tăng Sức mạnh Câu cá vướt quá một giới hạn nhất định sẽ có hiệu ứng làm giảm nó lại. The following table shows the effects of Sức mạnh Câu cá Scaling on a player's Sức mạnh Câu cá. Each row represents a reduction equation that is applied to the player's sức mạnh câu cá if it is over a given threshold:
  • The first column indicates the threshold that your Sức mạnh Câu cá must be greater than in order for the reduction to apply.
  • The second column gives the reduction rate that is used - the amount of Sức mạnh Câu cá above the threshold is reduced by this percentage. (For example: Under the first rule, 65 Sức mạnh Câu cá becomes 50 + (65 − 50) × 0.95 = 64 Sức mạnh Câu cá.)
  • The full equation for each rule is given in the third column.
  • The fourth column gives the equivalent minimum displayed Sức mạnh Câu cá to which the rule applies. That is, if the player's displayed Sức mạnh Câu cá is at least the value in the fourth column, then that rule applies to their FP.
  • Note that each of these reductions are applied sequentially[hfp 1] - e.g. if the player's Sức mạnh Câu cá is displayed as 100, both of the first two reductions will be applied.
Sức mạnh Câu cá Scaling Effects[3]
FP Threshold Reduction % Full Reduction
Equation[hfp 1]
Minimum
Displayed FP[hfp 1]
50 −5% FP = 50 + (FP − 50) × 0.95 51
75 −10% FP = 75 + (FP − 75) × 0.9 78
100 −15% FP = 100 + (FP − 100) × 0.85 107
125 −20% FP = 125 + (FP − 125) × 0.8 143
150 −25% FP = 150 + (FP − 150) × 0.75 187
175 −30% FP = 175 + (FP − 175) × 0.7 244
200 −35% FP = 200 + (FP − 200) × 0.65 329
 1. 1.0 1.1 1.2 Sức mạnh Câu cá is rounded down after each reduction is applied.

Fishing Poles

Fishing Poles cùng với bait được sử dụng để câu cá. Một vài loại có thể chế tạo, trong khi một vài loại được bán bởi NPCs, tìm được trong Chests, hoặc được thưởng bởi Angler.

 • Fishing pole Source Fishing
  Power
  Velocity Sell Rarity Notes Projectile
  created
  Wood Fishing Pole Wood Fishing PoleID Vật phẩm: 2289 8 Wood ( @ Work Bench ) 5% 9 60 CC Rarity level: 0 Bobber (Wood) Bobber (Wood)ID Projectile: 360
  Reinforced Fishing Pole Reinforced Fishing PoleID Vật phẩm: 2291 8 Any Iron Bar ( @ Iron Anvil / Lead Anvil ) 15% 11 24 SC Rarity level: 0 Bobber (Reinforced) Bobber (Reinforced)ID Projectile: 361
  Fisher of Souls Fisher of SoulsID Vật phẩm: 2293 8 Demonite Bar ( @ Iron Anvil / Lead Anvil ) 20% 13 2 GC40 SC Rarity level: 1 Bobber (Fisher of Souls) Bobber (Fisher of Souls)ID Projectile: 363
  Fleshcatcher FleshcatcherID Vật phẩm: 2421 8 Crimtane Bar ( @ Iron Anvil / Lead Anvil ) 22% 13.5 3 GC12 SC Rarity level: 1 Bobber (Fleshcatcher) Bobber (Fleshcatcher)ID Projectile: 381
  Scarab Fishing Rod Scarab Fishing Rod(Desktop, Console and Mobile versions)ID Vật phẩm: 4442
  • Mirage Crate
  • Oasis Crate
  30% 15 2 GC Rarity level: 1 Bobber (Scarab) Bobber (Scarab)ID Projectile: 775
  Chum Caster Chum Caster(Desktop, Console and Mobile versions)ID Vật phẩm: 4325
  • Wandering Eye Fish
  • Zombie Merman
  25% 15 2 GC Rarity level: 2 Bobber (Bloody) Bobber (Bloody)ID Projectile: 760
  Fiberglass Fishing Pole Fiberglass Fishing PoleID Vật phẩm: 2292
  • Bramble Crate
   (Desktop, Console and Mobile versions)
  • Ivy Chest
  • Jungle Crate
   (Desktop, Console and Mobile versions)
  30% (Desktop, Console and Mobile versions)
  27% (Old-gen console and 3DS versions)
  14 1 GC Rarity level: 2 Bobber (Fiberglass) Bobber (Fiberglass)ID Projectile: 362
  Mechanic's Rod Mechanic's RodID Vật phẩm: 2295
  • MechanicMechanic (20 GC)
  35% (Desktop, Console and Mobile versions)
  30% (Old-gen console and 3DS versions)
  15 4 GC Rarity level: 2
  • Sold only when Angler is present.
  • (Desktop, Console and Mobile versions) Sold during these moon phases: Chu kỳ trăng 2 (Waning Gibbous) Chu kỳ trăng 4 (Waning Crescent) Chu kỳ trăng 6 (Waxing Crescent) Chu kỳ trăng 8 (Waxing Gibbous)
  • (Old-gen console and 3DS versions) Sold in Hardmode during a waning crescent moon Chu kỳ trăng 4 (Waning Crescent)
  Bobber (Mechanic's) Bobber (Mechanic's)ID Projectile: 365
  Sitting Duck's Fishing Pole Sitting Duck's Fishing Pole(Desktop, Console, Old-gen console and Mobile versions)ID Vật phẩm: 2296
  • Traveling MerchantTraveling Merchant(Desktop, Console, Old-gen console and Mobile versions) (35 GC)
  40% 16 7 GC Rarity level: 2
  • (Desktop, Console and Mobile versions) Sold only after Skeletron has been defeated.
  Bobber (Sitting Duck's) Bobber (Sitting Duck's)ID Projectile: 366
  Hotline Fishing Hook Hotline Fishing HookID Vật phẩm: 2422 1/75 (1.33%) chance of being obtained in Hardmode from the Angler after 25 quests 45% 16.5 10 GC Rarity level: 3 Bobber (Hotline) Bobber (Hotline)ID Projectile: 382
  Golden Fishing Rod Golden Fishing RodID Vật phẩm: 2294 Angler reward after exactly 30 (Desktop, Console, Mobile and 3DS versions) / 50 (Old-gen console version) quests, or 1/250 (0.4%) chance after 75 quests 50% 17 20 GC Rarity level: 3 Bobber (Golden) Bobber (Golden)ID Projectile: 364
 • Bait

  Nếu người chơi có nhiều vật phẩm mồi trong hành trang, chúng sẽ được sử dụng từ vị trí trên cùng bên trái của kho đến dưới cùng bên phải. Mồi có thể được đặt trong ô chứa đạn, và mồi được đặt ở đó sẽ được sử dụng đầu tiên (Desktop, Console and Mobile versions) / used last (Old-gen console and 3DS versions). Để có được kết quả tốt nhất khi câu cá trong dung nham, nên đặt mồi kháng dung nham trước các mồi khác.

 • Thông tin này được dẫn từ Bait § Types.Hiện tại có 46 bait items trong Terraria, 1 trong số chúng chỉ có ở Hardmode.

  Bait Power Rarity Sell Research
  Apprentice Bait Apprentice BaitID Vật phẩm: 2674 15% Rarity level: 1 1 SC cần có 5
  Journeyman Bait Journeyman BaitID Vật phẩm: 2675 30% Rarity level: 2 3 SC cần có 5
  Master Bait Master BaitID Vật phẩm: 2676 50% Rarity level: 3 10 SC cần có 5
  Black Dragonfly Black Dragonfly(Desktop, Console and Mobile versions)ID Vật phẩm: 4334 20% Rarity level: 1 10 SC cần có 5
  Black Scorpion Black ScorpionID Vật phẩm: 2156 15% Rarity level: 1 15 SC (Desktop, Console and Mobile versions)
  No value (Old-gen console and 3DS versions)
  cần có 5
  Blue Dragonfly Blue Dragonfly(Desktop, Console and Mobile versions)ID Vật phẩm: 4335 20% Rarity level: 1 10 SC cần có 5
  Blue Jellyfish (bait) Blue Jellyfish (bait)ID Vật phẩm: 20% Rarity level: 1 3 GC50 SC cần có 3
  Buggy Buggy(Desktop, Console and Mobile versions)ID Vật phẩm: 3194 40% Rarity level: 2 10 SC cần có 5
  Enchanted Nightcrawler Enchanted Nightcrawler(Desktop, Console and Mobile versions)ID Vật phẩm: 3191 35% Rarity level: 2 20 SC cần có 5
  Firefly FireflyID Vật phẩm: 1992 20% Rarity level: 1 (Desktop, Console and Mobile versions)
  Rarity level: 0 (Old-gen console and 3DS versions)
  3 SC (Desktop, Console and Mobile versions)
  No value (Old-gen console and 3DS versions)
  cần có 5
  Glowing Snail Glowing SnailID Vật phẩm: 2007 15% Rarity level: 1 50 SC cần có 5
  Gold Butterfly Gold Butterfly(Desktop, Console and Mobile versions)ID Vật phẩm: 2891 50% Rarity level: 3 10 GC cần có 3
  Gold Dragonfly Gold Dragonfly(Desktop, Console and Mobile versions)ID Vật phẩm: 4340 50% Rarity level: 3 10 GC cần có 3
  Gold Grasshopper Gold Grasshopper(Desktop, Console and Mobile versions)ID Vật phẩm: 2893 50% Rarity level: 3 10 GC cần có 3
  Gold Ladybug Gold Ladybug(Desktop, Console and Mobile versions)ID Vật phẩm: 4362 50% Rarity level: 3 10 GC cần có 3
  Gold Water Strider Gold Water Strider(Desktop, Console and Mobile versions)ID Vật phẩm: 4419 50% Rarity level: 3 10 GC cần có 3
  Gold Worm Gold Worm(Desktop, Console and Mobile versions)ID Vật phẩm: 2895 50% Rarity level: 3 10 GC cần có 3
  Grasshopper GrasshopperID Vật phẩm: 2740 10% Rarity level: 0 2 SC50 CC cần có 5
  Green Dragonfly Green Dragonfly(Desktop, Console and Mobile versions)ID Vật phẩm: 4336 20% Rarity level: 1 10 SC cần có 5
  Green Jellyfish (bait) Green Jellyfish (bait)ID Vật phẩm: 20% Rarity level: 1 3 GC50 SC cần có 3
  Grubby Grubby(Desktop, Console and Mobile versions)ID Vật phẩm: 3192 15% Rarity level: 1 2 SC50 CC cần có 5
  Hell Butterfly Hell Butterfly(Desktop, Console and Mobile versions)ID Vật phẩm: 4845 15% Rarity level: 1 20 SC cần có 5
  Julia Butterfly Julia ButterflyID Vật phẩm: 2001 25% Rarity level: 1 30 SC cần có 5
  Ladybug Ladybug(Desktop, Console and Mobile versions)ID Vật phẩm: 4361 17% Rarity level: 1 10 SC cần có 5
  Lavafly Lavafly(Desktop, Console and Mobile versions)ID Vật phẩm: 4847 25% Rarity level: 1 20 SC cần có 5
  Lightning Bug Lightning BugID Vật phẩm: 2004 35% Rarity level: 2 5 SC cần có 5
  Maggot Maggot(Desktop, Console and Mobile versions)ID Vật phẩm: 4363 22% Rarity level: 1 5 SC cần có 5
  Magma Snail Magma Snail(Desktop, Console and Mobile versions)ID Vật phẩm: 4849 35% Rarity level: 2 50 SC cần có 5
  Monarch Butterfly Monarch ButterflyID Vật phẩm: 1994 5% Rarity level: 0 5 SC cần có 5
  Orange Dragonfly Orange Dragonfly(Desktop, Console and Mobile versions)ID Vật phẩm: 4337 20% Rarity level: 1 10 SC cần có 5
  Pink Jellyfish (bait) Pink Jellyfish (bait)ID Vật phẩm: 20% Rarity level: 1 3 GC50 SC cần có 3
  Purple Emperor Butterfly Purple Emperor ButterflyID Vật phẩm: 1995 35% Rarity level: 2 75 SC cần có 5
  Red Admiral Butterfly Red Admiral ButterflyID Vật phẩm: 1996 30% Rarity level: 2 40 SC cần có 5
  Red Dragonfly Red Dragonfly(Desktop, Console and Mobile versions)ID Vật phẩm: 4338 20% Rarity level: 1 10 SC cần có 5
  Scorpion ScorpionID Vật phẩm: 2157 10% Rarity level: 0 15 SC (Desktop, Console and Mobile versions)
  No value (Old-gen console and 3DS versions)
  cần có 5
  Sluggy Sluggy(Desktop, Console and Mobile versions)ID Vật phẩm: 3193 25% Rarity level: 1 5 SC cần có 5
  Snail SnailID Vật phẩm: 2006 10% Rarity level: 0 10 SC cần có 5
  Stinkbug Stinkbug(Desktop, Console and Mobile versions)ID Vật phẩm: 5132 10% Rarity level: 0 10 SC cần có 5
  Sulphur Butterfly Sulphur ButterflyID Vật phẩm: 1998 10% Rarity level: 0 10 SC cần có 5
  Tree Nymph Butterfly Tree Nymph ButterflyID Vật phẩm: 1999 50% Rarity level: 3 1 GC cần có 5
  Truffle Worm Truffle WormID Vật phẩm: 2673 666% Rarity level: 3 10 GC cần có 3
  Ulysses Butterfly Ulysses ButterflyID Vật phẩm: 1997 20% Rarity level: 1 20 SC cần có 5
  Water Strider Water Strider(Desktop, Console and Mobile versions)ID Vật phẩm: 4418 17% Rarity level: 1 10 SC cần có 5
  Worm WormID Vật phẩm: 2002 25% Rarity level: 1 5 SC cần có 5
  Yellow Dragonfly Yellow Dragonfly(Desktop, Console and Mobile versions)ID Vật phẩm: 4339 20% Rarity level: 1 10 SC cần có 5
  Zebra Swallowtail Butterfly Zebra Swallowtail ButterflyID Vật phẩm: 2000 15% Rarity level: 1 15 SC cần có 5
 • Catches

  Fish

  These items can be caught at any time. Most can serve as crafting material for Food (Cooked Fish) and other Potions. Some can also craft other item types. Jellyfish can be used as bait. Most can be sold to NPCs. Note that the height requirements are mostly split between "Surface and above", versus "Underground and below". Of these items, only three items cannot be caught in either the Surface or Underground layers: The Damselfish (Sky only), and the Blue or Green Jellyfish (Cavern or Underworld only).

   
  [link]Bấm/Chạm vào đây để hiển thị nội dung này. (có thể sẽ bị delay một chút)[/link]
  Để hiện bảng này cần bật JavaScript và site tooltip.
  Bạn có thể xem dữ liệu ở trang khác.

  Quest fish

  Quest fish are items that can be caught only when their particular quest is active and serve no purpose other than acquiring quest rewards. The player can determine the day's quest by speaking to the Angler NPC. There are 41 distinctive variants of quest fish.

   
  [link]Bấm/Chạm vào đây để hiển thị nội dung này. (có thể sẽ bị delay một chút)[/link]
  Để hiện bảng này cần bật JavaScript và site tooltip.
  Bạn có thể xem dữ liệu ở trang khác.

  Usable items

  These items can be used directly without further crafting. Most are Tools or Weapons, many of which are best-in-class for large parts of the game. There are also a couple of Accessories offering jump boosts, an improvement on Healing Potions, a Pet, and in Hardmode a mount summon. The Angler's rewards fill out the set somewhat, with an early mount, a top-tier (Pre-Hardmode) Hook, and several items to help with fishing.

   
  [link]Bấm/Chạm vào đây để hiển thị nội dung này. (có thể sẽ bị delay một chút)[/link]
  Để hiện bảng này cần bật JavaScript và site tooltip.
  Bạn có thể xem dữ liệu ở trang khác.

  Crates

  Crates are stackable grab-bag type items that each contain random loot including potions, bait, useful items, coins, metal bars, and even ores. They can be right-clicked from within the player's inventory, which will unload their contents. Rarer Crate types contain more valuable loot. The biome crates can provide items otherwise found only in the matching biome chests, including Crimson Hearts/Shadow Orbs and the items found in Dungeon chests. (Not all biomes or special chests have matching crates.) Crates are one of the major sources for "alternate" metals and ores.

 • Thông tin này được dẫn từ Crates § Types.
  Pre-Hardmode type Hardmode type (Desktop, Console and Mobile versions) Sell Rarity Biome Catch quality
  Wooden CrateWooden CrateID Vật phẩm: 2334 Pearlwood CratePearlwood Crate(Desktop, Console and Mobile versions)ID Vật phẩm: 3979 10 SC Rarity level: 1 Any Plentiful
  Iron CrateIron CrateID Vật phẩm: 2335 Mythril CrateMythril Crate(Desktop, Console and Mobile versions)ID Vật phẩm: 3980 50 SC Rarity level: 2 Any Uncommon
  Golden CrateGolden CrateID Vật phẩm: 2336 Titanium CrateTitanium Crate(Desktop, Console and Mobile versions)ID Vật phẩm: 3981 2 GC Rarity level: 3 Any Very Rare /
  Extremely Rare
  Jungle CrateJungle Crate(Desktop, Console and Mobile versions)ID Vật phẩm: 3208 Bramble CrateBramble Crate(Desktop, Console and Mobile versions)ID Vật phẩm: 3987 1 GC Rarity level: 2 JungleJungle Rare
  Sky CrateSky Crate(Desktop, Console and Mobile versions)ID Vật phẩm: 3206 Azure CrateAzure Crate(Desktop, Console and Mobile versions)ID Vật phẩm: 3985 1 GC Rarity level: 2 SkySky Rare
  Corrupt CrateCorrupt Crate(Desktop, Console and Mobile versions)ID Vật phẩm: 3203 Defiled CrateDefiled Crate(Desktop, Console and Mobile versions)ID Vật phẩm: 3982 1 GC Rarity level: 2 The CorruptionCorruption Rare
  Crimson CrateCrimson Crate(Desktop, Console and Mobile versions)ID Vật phẩm: 3204 Hematic CrateHematic Crate(Desktop, Console and Mobile versions)ID Vật phẩm: 3983 1 GC Rarity level: 2 The CrimsonCrimson Rare
  Hallowed CrateHallowed Crate(Desktop, Console and Mobile versions)ID Vật phẩm: 3207 Divine CrateDivine Crate(Desktop, Console and Mobile versions)ID Vật phẩm: 3986 1 GC Rarity level: 2 The HallowHallow Rare
  Dungeon CrateDungeon Crate(Desktop, Console and Mobile versions)ID Vật phẩm: 3205 Stockade CrateStockade Crate(Desktop, Console and Mobile versions)ID Vật phẩm: 3984 1 GC Rarity level: 2 DungeonDungeon Rare
  Frozen CrateFrozen Crate(Desktop, Console and Mobile versions)ID Vật phẩm: 4405 Boreal CrateBoreal Crate(Desktop, Console and Mobile versions)ID Vật phẩm: 4406 1 GC Rarity level: 2 Snow biomeSnow / Ice biomeIce Rare
  Oasis CrateOasis Crate(Desktop, Console and Mobile versions)ID Vật phẩm: 4407 Mirage CrateMirage Crate(Desktop, Console and Mobile versions)ID Vật phẩm: 4408 1 GC Rarity level: 2 DesertDesert Rare
  Obsidian CrateObsidian Crate(Desktop, Console and Mobile versions)ID Vật phẩm: 4877 Hellstone CrateHellstone Crate(Desktop, Console and Mobile versions)ID Vật phẩm: 4878 1 GC Rarity level: 2 Any (caught in LavaLava) Plentiful [4]
  Ocean CrateOcean Crate(Desktop, Console and Mobile versions)ID Vật phẩm: 5002 Seaside CrateSeaside Crate(Desktop, Console and Mobile versions)ID Vật phẩm: 5003 1 GC Rarity level: 2 OceanOcean Rare
 • Junk

  These items have no use or coin value. They can each be stacked up to 99 in a single inventory slot. The player will only "catch" these if a lake is too small or if their Sức mạnh Câu cá is too low. When a lake is at least 300 tiles (200 for honey) in size or the player's total sức mạnh câu cá is at least 50 the player will no longer catch junk.

  Type Value Rarity Height Biome
  Old ShoeOld ShoeID Vật phẩm: 2337 0 −1 Any Any
  SeaweedSeaweedID Vật phẩm: 2338 0 −1 Any Any
  Tin CanTin CanID Vật phẩm: 2339 0 −1 Any Any

  Note that the Seaweed junk item should not be confused with the SeaweedSeaweed pet summon item, which is found in Jungle Crates and Bramble Crates fished up in the jungle, as well as Jungle shrines and Living Rich Mahogany Trees.

  Enemies (Desktop, Console and Mobile versions)

  Phiên bản DesktopPhiên bản ConsolePhiên bản Mobile
  Nội dung chỉ có ở Desktop/Console/Mobile: Thông tin trong mục này áp dụng duy nhất cho các phiên bản Desktop, ConsoleMobile của Terraria.

  During a Blood Moon event, fishing in water can cause several Blood Moon themed enemies to spawn. These enemies are:

  Pre-Hardmode
  • Wandering Eye FishWandering Eye Fish(Desktop, Console and Mobile versions)
  • Zombie MermanZombie Merman(Desktop, Console and Mobile versions)
  Hardmode
  • Hemogoblin SharkHemogoblin Shark(Desktop, Console and Mobile versions)
  • Blood EelBlood Eel(Desktop, Console and Mobile versions)
  • DreadnautilusDreadnautilus(Desktop, Console and Mobile versions)

  Upon retracting the line during a Blood Moon, there is a 1/6 (16.67%) chance (1/3 (33.33%) with the Chum Caster) that one of these enemies will spawn. Note that sức mạnh câu cá has no effect on this mechanic, nor does the use of Chum Buckets.

  If the player is using a Sonar Potion, the spawn will be shown with the enemy's name in red giving players a second or two to prepare for the oncoming attack. In pre-Hardmode, the only enemies that can appear are the Zombie Merman and the Wandering Eye Fish, with an equal chance of each. In Hardmode, the Dreadnautilus has a 1/10 (10%) chance of appearing, and the other four enemies have equal remaining chances of appearing (9/40 (22.5%)).

  Each of these enemies have a chance to drop Chum Buckets used to further increase sức mạnh câu cá. They also can drop several special items:

  • Zombie Merman or Wandering Eye Fish: (separate 12.5% chance for each)
   • Blood Rain Bow: A bow which converts arrows into streams of blood raining from the sky (similar to the Daedalus Stormbow).
   • Chum Caster: A fishing pole (25% sức mạnh câu cá) which doubles the chance of catching enemies during a Blood Moon.
   • Vampire Frog Staff: A minion -- even without a ranged attack or flight, this can be quite powerful early in the game, and can be had well before the Hornet Staff.
  • Hemogoblin Shark:
   • Haemorrhaxe (powerful hamaxe, nearly equal to the Luminite tools).
   • Blood Thorn (magic weapon, can target enemies almost anywhere on screen).
  • Blood Eel:
  • Dreadnautilus:

  Crafting

  Used in

  Kết quảNguyên liệuBàn chế tạo
  Blue Jellyfish JarBlue Jellyfish Jar
  • Blue Jellyfish (bait)Blue Jellyfish (bait)
  • Bottled WaterBottled Water
  Tay không
  Green Jellyfish JarGreen Jellyfish Jar
  • Green Jellyfish (bait)Green Jellyfish (bait)
  • Bottled WaterBottled Water
  Pink Jellyfish JarPink Jellyfish Jar
  • Pink Jellyfish (bait)Pink Jellyfish (bait)
  • Bottled WaterBottled Water
  Cooked FishCooked Fish
  • BassBass
  Cooking PotCooking Pot
  hoặc
  CauldronCauldron
  • TroutTrout
  • Atlantic CodAtlantic Cod
  Phiên bản Console Hệ máy cũPhiên bản Nintendo 3DS only:
  Cooked FishCooked Fish
  • TunaTuna
  • Red SnapperRed Snapper
  • SalmonSalmon
  Cooked ShrimpCooked Shrimp
  • ShrimpShrimp
  Seafood DinnerSeafood Dinner(Desktop, Console and Mobile versions)
  • DamselfishDamselfish2
  • Crimson TigerfishCrimson Tigerfish2
  • Armored CavefishArmored Cavefish2
  • Chaos FishChaos Fish2
  • Variegated LardfishVariegated Lardfish2
  • StinkfishStinkfish2
  • Specular FishSpecular Fish2
  • PrismitePrismite2
  • ObsidifishObsidifish2
  • Neon TetraNeon Tetra2
  • HemopiranhaHemopiranha2
  • Frost MinnowFrost Minnow2
  • Flarefin KoiFlarefin Koi2
  • EbonkoiEbonkoi2
  • Double CodDouble Cod2
  • Princess FishPrincess Fish2
  Ammo Reservation PotionAmmo Reservation Potion
  • Bottled WaterBottled Water
  • Double CodDouble Cod
  • MoonglowMoonglow
  Placed BottlePlaced Bottle
  hoặc
  Alchemy TableAlchemy Table(Desktop, Console and Mobile versions)
  Calming PotionCalming Potion
  • Bottled WaterBottled Water
  • DamselfishDamselfish
  • DaybloomDaybloom
  Endurance PotionEndurance Potion
  • Bottled WaterBottled Water
  • Armored CavefishArmored Cavefish
  • BlinkrootBlinkroot
  Phiên bản DesktopPhiên bản ConsolePhiên bản Mobile only:
  Heartreach PotionHeartreach Potion
  • Bottled WaterBottled Water
  • Crimson TigerfishCrimson Tigerfish
  • DaybloomDaybloom
  Phiên bản Console Hệ máy cũPhiên bản Nintendo 3DS only:
  Heartreach PotionHeartreach Potion
  • Bottled WaterBottled Water
  • Crimson TigerfishCrimson Tigerfish
  • DaybloomDaybloom
  • MoonglowMoonglow
  Inferno PotionInferno Potion
  • Bottled WaterBottled Water
  • Flarefin KoiFlarefin Koi
  • ObsidifishObsidifish2
  • FireblossomFireblossom
  Lifeforce PotionLifeforce Potion
  • Bottled WaterBottled Water
  • PrismitePrismite
  • MoonglowMoonglow
  • ShiverthornShiverthorn(Desktop, Console, Old-gen console and Mobile versions)
  • WaterleafWaterleaf
  Love PotionLove Potion(Desktop, Console, Old-gen console and Mobile versions)
  • Bottled WaterBottled Water
  • Princess FishPrincess Fish
  • ShiverthornShiverthorn(Desktop, Console, Old-gen console and Mobile versions)
  Potion of ReturnPotion of Return(Desktop, Console and Mobile versions)
  • Recall PotionRecall Potion
  • ObsidifishObsidifish
  Rage PotionRage Potion
  • Bottled WaterBottled Water
  • HemopiranhaHemopiranha
  • DeathweedDeathweed
  Phiên bản DesktopPhiên bản ConsolePhiên bản Mobile only:
  Recall PotionRecall Potion
  • Bottled WaterBottled Water
  • Specular FishSpecular Fish
  • DaybloomDaybloom
  Phiên bản Console Hệ máy cũPhiên bản Nintendo 3DS only:
  Recall PotionRecall Potion
  • Bottled WaterBottled Water
  • Specular FishSpecular Fish
  • DeathweedDeathweed
  Stink PotionStink Potion
  • Bottled WaterBottled Water
  • StinkfishStinkfish
  • DeathweedDeathweed
  Summoning PotionSummoning Potion
  • Bottled WaterBottled Water
  • Variegated LardfishVariegated Lardfish
  • MoonglowMoonglow
  Teleportation PotionTeleportation Potion
  • Bottled WaterBottled Water
  • Chaos FishChaos Fish
  • FireblossomFireblossom
  Warmth PotionWarmth Potion(Desktop, Console, Old-gen console and Mobile versions)
  • Bottled WaterBottled Water
  • Frost MinnowFrost Minnow
  • ShiverthornShiverthorn(Desktop, Console, Old-gen console and Mobile versions)
  Wormhole PotionWormhole Potion(Desktop, Console and Mobile versions)3
  • Bottled WaterBottled Water3
  • Specular FishSpecular Fish
  • BlinkrootBlinkroot
  Wrath PotionWrath Potion
  • Bottled WaterBottled Water
  • EbonkoiEbonkoi
  • DeathweedDeathweed
  SashimiSashimi
  • TunaTuna
  Work BenchWork Bench
  • SalmonSalmon
  • Red SnapperRed Snapper
  Phiên bản Console Hệ máy cũPhiên bản Nintendo 3DS only:
  SashimiSashimi
  • TroutTrout

  Mechanics

  Catch frequency

  When fishing, there is a hidden catch counter which tracks the player's progress toward making a catch. The counter normally starts at 0 and increases over time. When it exceeds 660, there is a ((75 + sức mạnh câu cá) / 2) % chance that a fish will bite, capping out at 125 sức mạnh câu cá. The counter then resets to 0, regardless of whether or not there was a bite.

  When fishing in lava with at least two of lava-proof bait, a Hotline Fishing Hook or one of the two lava-proof accessories (Lavaproof Fishing Hook or Lavaproof Tackle Bag), the counter resets to 240 instead (if there was no bite). Using all three has the same effect as using only two[5].

  The catch counter increases every tick (there are 60 ticks per second) according to these factors:

  • 1-2 points by default (average 1.5 points per tick)
  • A 1 in 60 chance of 60 points (average 1 point per tick)
  • Sức mạnh câu cá / 30 points per tick (e.g. 1.667 points per tick at 50 sức mạnh câu cá)
  • A (sức mạnh câu cá / 3) % chance of increasing an additional 1-2 points (1.5 × sức mạnh câu cá / 300 points per tick)

  Therefore, a formula for the average catch rate would look like this:

  [math]\displaystyle{ {\frac{660\times\frac{points}{bite}}{\left(1.5+1+\frac{fishing\ power}{30}+1.5\times\frac{fishing\ power}{300}\right)\times\frac{points}{tick}}\div60\times\frac{ticks}{second}} }[/math]

  or simply:

  [math]\displaystyle{ {\frac{11}{2.5+\frac{23}{600}\times{fishing\ power}}\times\frac{seconds}{bite}} }[/math]

  For example, with a sức mạnh câu cá of 125, the player can expect to catch a fish around once every 1.5 seconds:

  [math]\displaystyle{ {\frac{11}{2.5+\frac{23}{600}\times125}\times\frac{seconds}{bite}\approx1.5\times\frac{seconds}{bite}} }[/math]

  Biomes

  A player can be eligible for catching fish from multiple biomes at once; however, certain biomes take priority over others. The priority order is:

  Biome Standard Priority Crate Priority
  (Desktop, Console and Mobile versions) ( versions) (Desktop, Console and Mobile versions) ( versions)
  LavaLava 1 1 1 -
  HoneyHoney 2 2 - -
  Dungeon 3 - 2 4
  Corruption 4 [bp 1] 3 [bp 1] 4 1
  Crimson 4 [bp 1] 3 [bp 1] 5 2
  Hallow 5 4 6 3
  Snow 6 5 8 6
  Jungle 7 6 7 5
  Glowing Mushroom 8 7 - -
  Ocean 9 8 3 -
  Desert (Oasis(Desktop, Console and Mobile versions)) 10 - [bp 2] 9 - [bp 2]
  Sky (Forest) 11 9 10 7
  Underground/Cavern (Forest) 12 10 - -
  Surface (Forest) 13 11 - [bp 3] - [bp 3]
  1. 1.0 1.1 1.2 1.3 When in both Corruption and Crimson, there is a 50% chance of each (except for crates, where Corruption has higher priority).
  2. 2.0 2.1 ( versions) No fish or crate is caught solely or especially in the Desert.
  3. 3.0 3.1 No crate is caught solely or especially in the Forest biome, however, there are crates which can be caught in any biome (including Forest). See the Crate Mechanics section below for further details.

  Notes

  The player can "borrow" the Forest lake for the mushroom biome.
  • The background and music playing have a different priority order, and will not necessarily match which biome is used for generating fish; for example, if Jungle music is playing but there is enough Snow nearby, the player will not be able to find Jungle quest fish and will get Snow catches instead.
   • Additionally, Mushroom Biome catches require 200 mushroom tiles nearby, which is more than is needed to display the mushroom biome background and music.
  • A lake can be shared between multiple biomes; what matters is what biome(s) the player is in. Remember that the lake size is figured from the bobber's row of liquid, downwards. In the image, the single top row of water makes the Forest lake fishable from the Mushroom biome. The fishing-shack across the lake is in the Forest biome, but is just where the sky starts to darken from the nearby Mushroom biome.
  • If a player is in multiple biomes but the higher priority biome does not generate a fish, the game will proceed to check for fish in subsequent biomes. The exceptions are that Corruption and Crimson biomes will skip over Hallow in subsequent checks, and also on the Phiên bản Desktop Phiên bản Desktop, Phiên bản Console Phiên bản Console và Phiên bản Mobile Phiên bản Mobile, Ocean and Desert (Oasis) biomes will skip all other biomes in subsequent checks. This also does not apply to fishing in Lava or Honey, where the player will only catch the fish listed for that fluid. Because of these exceptions, some fish (e.g. Bass) can never be caught in Lava or Honey, nor at the Ocean or Desert.

  Layers

  The height requirement (Sky/Surface/Underground/Cavern) is set by the height of the surface of the water, not by the position of the player. This can be taken advantage of by creating two adjacent pools of water on different layers. This allows the player to fish in either while standing at the same spot.

  There are five height zones for fishing (see Layers):

  Zone Height
  Sky Fishing Surface > ~50% above Surface Level to the top of the world
  Surface Surface Level < Fishing Surface ≤ ~50% above Surface Level
  Underground Cavern layer < Fishing Surface ≤ Surface Level
  Caverns 300 feet above world bottom < Fishing Surface ≤ Cavern layer
  Underworld Fishing Surface ≤ 300 feet from the world bottom

  Catch quality

  (Desktop and 3DS versions) Chance of successful roll for each catch quality slot at a given displayed Sức mạnh Câu cá, for versions before 1.4.0.1 or starting with 1.4.1. Sharp changes are due to integer rounding.
  !!Error: Invalid EICONS input! Chance of successful roll for each catch quality slot at a given displayed Sức mạnh Câu cá, for versions between 1.4.0.1 and 1.4.0.5. Assumes Luck(Desktop, Console and Mobile versions) modifiers have already been applied (or Luck = 0). Sharp changes are due to integer rounding.

  There are 6 different catch quality slots for catches, each with its own associated probability:

  Catch Quality Probability Chance at 100 FP[cq 1] Chance at 300 FP[cq 1]
  (Desktop and 3DS versions) Error: Invalid EICONS input! (Desktop and 3DS versions) Error: Invalid EICONS input!
  Plentiful Default catch
  Common sức mạnh câu cá / 150, capped at 1/2 1/2 (50%) 1/2 (50%) 1/2 (50%) 1/2 (50%)
  Uncommon sức mạnh câu cá / 300, capped at 1/3 1/3 (33.33%) 1/3 (33.33%) 1/3 (33.33%) 1/3 (33.33%)
  Rare sức mạnh câu cá / 1050, capped at 1/4 1/10 (10%) 1/11 (9.09%) 1/4 (25%) 1/5 (20%)
  Very Rare sức mạnh câu cá / 2250, capped at 1/5 1/22 (4.55%) 1/23 (4.35%) 1/7 (14.29%) 1/11 (9.09%)
  Extremely Rare sức mạnh câu cá / 4500, capped at 1/6 1/45 (2.22%) 1/47 (2.13%) 1/15 (6.67%) 1/23 (4.35%)
  1. 1.0 1.1 Displayed Sức mạnh Câu cá. On the $tl$: Không có tham số phù hợp được nhập!, certain hidden factors influence the Sức mạnh Câu cá; this is represented here in the $tl$: Không có tham số phù hợp được nhập! columns. These examples also assume Luck(Desktop, Console and Mobile versions) = 0.

  The denominators are rounded down. A sức mạnh câu cá of 85, for example, would have a 1/52 (1.92%) chance of an Extremely Rare catch.

  When a new fish is generated, each different catch quality is checked for success, separately from one another. For example, the Uncommon, Rare, and Very Rare rolls might all succeed, while the Common and Extremely Rare rolls fail. Then, depending on which roll(s) succeed as well as factors such as height and biome, the game will generate a fish.

  With some exceptions, the highest catch quality roll that succeeded will take priority over lower catch quality slots in determining which fish a player receives. However, not every catch quality slot will contain a fish that can be caught; in that case, the game will move on to checking lower catch qualities. Success at the higher catch quality roll will not carry down to lower quality slots. For example, if the Rare roll succeeded but there is no Rare fish available to be caught, the game will move on to checking whether or not the Uncommon roll succeeded; if the Uncommon roll failed, it will move on to checking Common.

  Each biome has a list of available biome-specific fish that can be caught there, based on the catch quality rolls and other factors. If no biome-specific fish is generated, the game will move on to checking subsequent, lower priority biomes. Many of the fish available in catch quality slots vary based on randomness, so succeeding at a catch quality roll in a specific biome does not guarantee that the player will get a specific fish of that quality, or any fish of that quality at all. If no fish is selected for the slot, the game will proceed to check more common slots instead and move on to subsequent biomes if and only if none of those slots contain fish either.

  When fishing in the water, a successful Extremely Rare roll will always check for a special catch first (Frog Leg, Balloon Pufferfish, and Zephyr Fish, in that order). If none of these checks succeed, the game will then check for biome-specific fish.

  All quest fish occupy the Uncommon slot, except the Mirage Fish and Pixiefish, which are Rare. (Desktop, Console and Mobile versions) All quest fish are Uncommon.

  There are only four Plentiful fish: Bass, Trout, Flounder(Desktop, Console and Mobile versions), and Rock Lobster(Desktop, Console and Mobile versions). If all other checks fail and the player is fishing in the water, they will catch one of these by default: Trout if fishing in the Ocean, Flounder or Rock Lobster if fishing in the Desert or Oasis on Phiên bản Desktop Phiên bản Desktop, Phiên bản Console Phiên bản Console và Phiên bản Mobile Phiên bản Mobile (with Rock Lobster being half as common as Flounder), and Bass otherwise.

  Crate mechanics

  There is a separate roll to determine if a Crate is caught, defaulting to 10% (or 20% with a Crate Potion active). An Extremely Rare or Very Rare catch will generate a Golden Crate, a Rare catch will generate a biome-specific crate (if applicable, otherwise it will generate an Iron Crate), an Uncommon catch will generate an Iron Crate, and a Wooden Crate otherwise. In Hardmode on the Phiên bản Desktop Phiên bản Desktop, Phiên bản Console Phiên bản Console và Phiên bản Mobile Phiên bản Mobile, the crate will be the Hardmode-equivalent crate.

  Fishing in honey will never generate a crate. Fishing in lava can only generate crates on the Phiên bản Desktop Phiên bản Desktop, Phiên bản Console Phiên bản Console và Phiên bản Mobile Phiên bản Mobile, and those crates will be either Obsidian Crates or Hellstone Crates.

  Stack sizes

  Stackable fish (i.e. Bomb Fish and Frost Daggerfish) generate in stacks that vary based on the player's sức mạnh câu cá. These can vary significantly, with higher sức mạnh câu cá levels generating higher minimum stack sizes as well as significantly higher maximum stack sizes.

  Notes

  • Fishing for Scaly Truffles remains a decent money-maker into Hardmode, and even after getting or beating all the fishable equipment, the player may still need to restock potion ingredients and (via crates) ores/metals.
  • There are a total of 16 different fishing locations that can yield distinct catches.
  • There is no overlap between "fishable" fish and critters or enemies: The player may fish up a Golden Carp or Tropical Barracuda, but never a goldfish or piranha. Even if the player can see a goldfish in the water, they need a Bug Net rather than a fishing rod to capture it.
  • The bobber will move two or three times per bite, after which the fish will go away, but the line will remain cast. As long as the reel-in occurs before this animation ends, the timing of the click doesn't affect the quality of the catch.
  • It is possible to catch a day's quest fish without having asked the Angler about it.
  • Time must pass naturally from 04:29 to 04:30 (the start of a new day) before another quest begins.
   • Sleeping, by clicking a Bed's pillow will make time accelerate. This will make completing more quests easier.
   • However, with an Enchanted Sundial, the player can get a new quest immediately.
  • (Old-gen console and 3DS versions) Crate contents are determined upon opening them. Crates caught in pre-Hardmode can, therefore, yield Hardmode items after defeating Wall of Flesh. Stocking up on crates before Hardmode can let the player get an early supply of Hardmode ores without breaking altars.
  • Ocean-only catches, including quest fish, cannot be caught from a Hallowed or Corrupted Ocean shoreline. They may be catchable further out towards the map edge, where Corrupted or Hallowed sand is farther from the water surface. When the Ocean Biome music plays, Ocean fish can be caught.
  • On the Phiên bản Nintendo 3DSPhiên bản Nintendo 3DS, the player can catch many different fish in the Ocean Biome, even those not native to it.
  • The minimum height for Sky fishing in all world sizes is higher than that for generating floating lakes. Because of this, a floating lake can be generated too low to be counted as Sky, and will only yield surface fish and crates.
  • Fishing can be done on reverse gravity (using the Gravitation Potion or the Gravity Globe); the bobber would fall "upwards" into the water, and fish can be caught as usual.
  • Weapons and accessories obtained through fishing will never generate with Modifiers.

  Achievement

  Achievement Hot Reels!.png
  Hot Reels! • Drop a lure in a pool of lava for a pre-fried haul!
  Dùng cần câu bất kỳ trong lava. (Desktop, Console and Mobile versions)
  Category: Challenger Challenger

  Tips

  Để tips about efficiently collecting bait, xem Bait § Tips.

  General

  • Make sure the Truffle Worm is not the upper-leftmost bait item! (Unless the player is actually trying to summon Duke Fishron at the Ocean.) Bait is used from top-left to bottom-right, meaning that the Truffle Worm should be in the bottom-right square for regular fishing, or the top-left square to summon Duke Fishron. Having the Truffle Worm anywhere else will prevent the player from using any bait that follows it in the inventory lineup, leaving them unable to fish.
  • The player can defend themselves while fishing without breaking the line using any of the following; a Shield of Cthulhu, any Summon (as long as they are summoned before the player throws out their line), Solar Flare Armor's Solar Radiance, or any thorns effect such as a Thorns Potion.
  • (Desktop, Console and Mobile versions) Considering the difficulty of obtaining Chum Buckets early on and the lowered bonus given by the second and third buckets, using a single bucket might be preferable early game.
  • Sonar Potions allow players to reel in only their chosen catches.
   • For honey or lava, this is hardly worth it, as the player only has a few possibilities, and all of them useful and saleable.
   • Otherwise, Using Sonar Potions can be more bait-efficient, but slower: The additional time spent waiting for undesirable catches to change (with a Sonar Potion) can be longer than the time between bites (without a Sonar Potion).
    • If a player is well-stocked on bait and is interested in catching more than just a specific few possibilities, it could be significantly faster (especially with high Sức mạnh Câu cá) to forego Sonar Potions.
    • Alternatively, a player can respond to an unwanted catch by quickly switching to another hotbar slot and back. This quickly rejects the catch without risking the bait.
   • On the other hand, bait is only consumed on whichever catches the player actually want, and the player doesn't use inventory space on low-value fish.

  Angler Quests

  The Angler gives six different accessories as rewards, but with the Tinkerer's Workshop those can be combined into one functional and one informational accessory:

  A quest fish cannot be fished or picked up when the player already has one in inventory, but it is easy enough to stash the fish in a Chest, Piggy Bank, or even the trash slot (though you can easily lose the fish this way) and collect multiples.

  • Saved quest fish can be turned in the next time that quest fish comes up.
  • Similarly, the same daily quest fish will be asked of all players on a world, so one player can supply the day's quest fish for the others. However, if a player of the same name as one who has already turned in a quest tries to turn in a quest, they will be rejected.
  • Note that quest fish do not stack, but 3 chests will suffice to hold 3 copies of each quest fish.
  • A player cannot catch more of a quest fish after having turned one in for the day.

  Session Timing

  Fishing in long stretches can be tedious, and is also not very efficient. It is better to fish in smaller stretches, and cherry-pick the times (moon, weather, luck) when the player has bonuses:

  Any time 3 AM or 3PM approaches. the player should check conditions: With overcast/rain, a full moon, or a lucky event (ladybug swarm or Lantern Night), if the other two factors are at least neutral, then it's worth trying for a fishing session.

  Even if the player isn't primarily fishing for crates, the 3-minute duration of a Crate Potion makes a good benchmark. Even one potion will usually give more than enough time to collect several crates, and several copies of a quest fish if one is available.

  Starting a fishing session between 3:00-4:30 AM or 4:30-6:00 PM will allow the Crate potion's duration to cover one of the "prime times" noted above, while avoiding the following "dead time". If conditions are still good when the first potion runs out, a second potion may be worthwhile even if it runs into dead time, and it may even be worth finishing out the Sonar potion's duration.

  A portable storage item allows a quick-change into and out of fishing gear, including swapping armor for the Fishing set.

  Lava Fishing

  Lava fishing can begin pre-Hardmode, but can get easier in Hardmode. The player needs at least one out of three factors (bait, pole, accessory), and having two of them will drastically speed up catches:

  1. In Hardmode, the Angler can award the Hotline Fishing Hook, a fishing pole which allows lava fishing with any bait.
  2. Even before Hardmode, Hellbait can be caught in the Underworld. If the player does not have a Golden Bug Net, they will need to make a Lavaproof Bug Net.
  3. Either of the above will allow catching Obsidian Crates (Hellstone Crates in Hardmode), in search of a Lavaproof Fishing Hook. This accessory will allow using any bait and rod to fish in lava. There will also be other useful and/or saleable items caught and found in the crates; if the player has no Shadow Key, they can save the Obsidian Lock boxes until they get one (from the Dungeon). As noted above, the fishing hook can be combined with an Angler Tackle Bag to make a Lavaproof Tackle Bag.
  4. Again, having any two of the three (Hellbait, Hotline rod, or Lavaproof accessory), will produce catches much faster. This will be especially useful when fishing for the rare Lava Charm.

  Maximum Sức mạnh Câu cá

  The maximum possible Sức mạnh Câu cá is (Desktop, Console and Mobile versions) 322 / !!Error: Invalid EICONS input! 303.

  Equipment bonuses add to 160:

  The weather and Moon phase bonuses multiply that:

  • 30% for time-of-day: 160 × 1.3 = 208
  • 20% for Rain: 208 × 1.2 = 249.6
  • 10% for cloudiness: 249.6 × 1.1 = 274.56
  • 10% for Full moon: 274.56 × 1.1 = 302 - Rounded from 302.016

  The Chum Bucket adds further bonuses:

  • +11 for the first bucket: 302 + 11 = 313
  • +6 for the second bucket: 313 + 6 = 319
  • +3 for the third bucket: 319 + 3 = 322

  Luck(Desktop, Console and Mobile versions) has the potential to further increase Sức mạnh Câu cá: With +1.4 luck, 322 Sức mạnh Câu cá can randomly become up to 451 Sức mạnh Câu cá for any given cast. However, on $tl$: Không có tham số phù hợp được nhập!, scaling is reduced to 424 Sức mạnh Câu cá.

  When to stop fishing

  Once a player has their Golden Bug Net, Golden Fishing Rod, Fish Finder, and an Angler Tackle Bag (or even two Tackle Bags, and/or a spare Angler Earring), the Angler can give them little else until Hardmode. Fishing without the Angler can still be profitable, notably by collecting crates and other special catches.

  (Old-gen console and 3DS versions) Angler reward chances generally rise over time, but after the 150th Angler quest, most of the reward chances go back to their initial odds and stay there. Once the player has gotten the important pre-Hardmode rewards, they should leave off Angler quests until Hardmode, and hopefully avoid hitting the deadline before getting the Hardmode rewards. Before 1.4, it is also helpful to stockpile crates before Hardmode, which can be opened in Hardmode for an early source of Hardmode ores and metals.

  After Hardmode, there are only a couple more weapons and a mount to catch (Toxikarp or Bladetongue, Crystal Serpent, Scaly Truffle), and a few more useful Angler rewards: The Bottomless Water Bucket and Super Absorbant Sponge for water handling, and the Hotline Fishing Hook (a misnamed pole) for fishing in lava. Once a player has all that, they're done with the Angler Quests. Fishing can still provide potion resupply, metals (especially the alternates), and money (the Scaly Truffle is a good target), but no new items after this point.

  Trivia

  • The Golden Carp has no use, aside from its coin value of 10 GC. In particular, it cannot be cooked.
  • (Old-gen console and 3DS versions) The Neon Tetra has no use, aside from its coin value of 15 SC.
  • The Double Cod is required to make an Ammo Reservation Potion, possibly a reference to the acronym for the first-person shooter video game franchise Call of Duty.

  History

  • Desktop 1.4.1:
   • Removed decreasing returns on Sức mạnh Câu cá at high levels.
   • Adjusted Mirage Fish and Pixiefish to be "uncommon" instead of "rare", to match other quest fish.
  • Desktop 1.4.0.5:
   • Ammo slots are now prioritized when selecting bait to use.
   • Dungeon fishing now prioritizes Dungeon loot over overlapping biomes.
  • Desktop 1.3.0.5: Fixed a bug where the Seedler could be obtained through fishing.
  • Desktop 1.3.0.4: Loot from fishing is now properly highlighted in the new items highlight system.
  • Desktop 1.2.4.1:
   • Fixed bug where repeated clicks after your line broke would nevertheless produce a catch.
   • Fixed bug causing Seaweed (junk) to turn into Seaweed (pet item) if in the inventory of a dying Mediumcore character (the Seaweed now simply disappears).
  • Desktop 1.2.4: Introduced.
  Phiên bản Console Phiên bản Console
  • Console 1.0.933.1: Made changes from PS4’s 1.0.750.0 update. (Xbox One)
  • Console 1.0.750.0: (PlayStation 4)
   • Added Jungle, Sky, Corrupt, Crimson, Hallowed, and Dungeon Crates.
   • Sky Quest Fish can no longer be caught on the Surface.
   • Reduced the number of water tiles needed to fish successfully in the sky.
  • Console 1.07: Introduced.
  Phiên bản Nintendo Switch Phiên bản Nintendo Switch
  • Switch 1.0.711.6: Introduced.
  • Mobile 1.3.0.7:
   • Bobber mechanics updated to match Desktop 1.3.0.1.
   • Added Jungle, Sky, Corrupt, Crimson, Hallowed, and Dungeon Crates.
   • Sky Quest Fish can no longer be caught on the Surface.
   • Reduced the number of water tiles needed to fish successfully in the sky.
  • Mobile 1.2.11212: Introduced, with different bobber mechanics.
  Phiên bản Nintendo 3DSPhiên bản Nintendo 3DS
  • 3DS-Release: Introduced.

  References

  1. Thông tin được lấy từ mã nguồn của bản Phiên bản Desktop Desktop 1.4.2.3, method FishingCheck_RollDropLevels() in Terraria.Projectile.cs. Có thể sẽ không chính xác, vì phiên bản hiện tại của $desktop$ là 1.4.4.9.
  2. Thông tin được lấy từ mã nguồn của bản Phiên bản Desktop Desktop 1.4.2.3, method FishingCheck_RollItemDrop() in Terraria.Projectile.cs. Có thể sẽ không chính xác, vì phiên bản hiện tại của $desktop$ là 1.4.4.9.
  3. Thông tin được lấy từ mã nguồn của bản Phiên bản Desktop Desktop 1.4.0.5, method FishingCheck() in Terraria.Projectile.cs. Có thể sẽ không chính xác, vì phiên bản hiện tại của $desktop$ là 1.4.4.9.
  4. Obsidian Crates and Hellstone Crates are technically a Plentiful catch, but occur only 1 in 5 successful crate catches. This makes the lava crates technically 5× rarer than other crates, but because there are no lava catches in the Plentiful, Common, or Uncommon quality slots, lava crates are not actually much more rare than (and, depending on the player's Fishing Power, they could be much more common than) other crates in their respective environments.
  5. Thông tin được lấy từ mã nguồn của bản Phiên bản Desktop Desktop 1.4.2.3, method FishingCheck() in Terraria.Projectile.cs. Có thể sẽ không chính xác, vì phiên bản hiện tại của $desktop$ là 1.4.4.9.