The Twins (The Twins/cs)

From Terraria Wiki
Jump to navigation Jump to search

Dvojčata (The Twins) jsou Hardmode, mechanickou verzí Oka Cthulhu (Eye of Cthulhu). Mohou být přivolány pomocí Mechanického Oka (Mechanical Eye) v noci, a musí být poraženy než nastane úsvit, jinak zmizí. Každé oko má svůj vlastní počet životů, což znamená, že když zníčíte jedno oko, Dvojčata stále nebudou poražena.

Oči se nazívají Retinazer (Červená duhovka) a Spazmatism (Zelená duhovka). Retinazer střílí z duhovky lasery. Ve druhém stádiu má jeho laser větší poškození.

Spazmatsim chrlí Prokleté plameny (Cursed Flames), které mají 50% šanci na to, že vám dají debuff Prokleté Inferno (Cursed Inferno). Čím více je oko požkozené, tím kratší je čas mezi jeho útoky. Druhé stádium Spazmatismu připomíná druhé stádium Oka Cthulhu.

Drobnosti

Retinazer získal své jméno složením slov Retina (sítnice) a Laser.

Spazmatism má zase svoje jméno složené ze slov Astigmatism (nemoc oka) a spasm (nekontrolovatelné cukání okem).

Historie


1.1 Přidána