Wings (Wings/vi)

From Terraria Wiki
Jump to navigation Jump to search
Wings
 • Fledgling Wings.png Demon Wings.png Angel Wings.png Fin Wings.png Sparkly Wings.png Jetpack.png Bee Wings.png Butterfly Wings.png Fairy Wings.png Harpy Wings.png Bone Wings.png Bat Wings.png Leaf Wings.png Frozen Wings.png Flame Wings.png Spectre Wings.png Beetle Wings.png Festive Wings.png Hoverboard.png Betsy's Wings.png Spooky Wings.png Tattered Fairy Wings.png Steampunk Wings.png Fishron Wings.png Will's Wings.png Crowno's Wings.png D-Town's Wings.png Cenx's Wings.png Lazure's Barrier Platform.png Yoraiz0r's Spell.gif Loki's Wings.png Jim's Wings.png Skiphs' Paws.png Red's Wings.png Arkhalis' Lightwings.png Leinfors' Prehensile Cloak.png FoodBarbarian's Tattered Dragon Wings.png Grox The Great's Wings.png Safeman's Blanket Cape.png Ghostar's Infinity Eight.png Mothron Wings.png Empress Wings.png Solar Wings.png Nebula Mantle.png Stardust Wings.png Vortex Booster.png Celestial Starboard.png
Stack digit 1.png
Chỉ số
Loại
Mô tảAllows flight and slow fall
Độ hiếmRarity level: 0
Bán8 GC

Be it what it would, a jetpack would suit you nicely!

— Steampunker

Cánhphụ kiện Hardmode cho người chơi khả năng bay ngắn hạn bằng cách nhấn và giữ nút Nhảy. Thời gian bay được tính lại khi người chơi đáp vào một khối nào đó, bao gồm cả việc đứng trên khối và sử dụng những vật phẩm leo tường như Dây, Móc, Shoe Spike, và Climbing Claw. Một số loại cánh còn cho người chơi khả năng giữ trên không bằng cách giữ nút ▼ Xuống trong khi bay, và/hoặc tăng tốc độ bay lên bằng cách giữ nút ▲ Lên.

Sau khi hết thời gian bay, người chơi có thể tiếp tục lướt bằng cách giữ nút Nhảy. Tốc độ rơi khi lướt có thể điều chỉnh bằng nút ▼ Xuống.

Cánh còn cho khả năng miễn sát thương rơi (trừ khi bị dính debuff Stoned), vì vậy các vật phẩm miễn sát thương rơi như Lucky Horseshoe không còn cần thiết.

Bay bằng cánh dễ điều khiển hơn là bay bằng Rocket Boot, Spectre Boot, vân vân, và chúng cho tầm bay xa hơn. Trang bị cánh thay thế hoàn toàn nhảy bằng bay, thay vì cần có nhảy kép để kích hoạt. Phụ kiện cho nhảy kép như Cloud in a Bottle vẫn cho khả năng nhảy thêm lần nữa, nhưng dùng sau khi bay.

Có tất cả 47 loại cánh riêng biệt: 46 có trên Phiên bản Desktop Desktop, Phiên bản Console Console và Phiên bản Mobile Mobile, 39 trên $tl$: Không có tham số phù hợp được nhập!, và 21 trên Phiên bản Console Hệ máy cũ Old-gen console và 3DSPhiên bản Nintendo 3DS. Thời gian bay và tốc độ có thể thay đổi tùy phiên bản.

Loại

Cánh có nhiều cách chế tạo: Một số có thể chế tạo, một vài cái có thể mua ở ngoài, một cái là phàn thưởng của Angler, một vài cái rơi ra từ boss, và một cái là phần quà cho mỗi nhân vật mới của Journey Mode(Desktop, Console and Mobile versions).

Trong Expert Mode(Desktop, Console and Mobile versions), nhiều loại cánh là một phần của Túi Kho Báu: Mỗi Túi Kho Báu ở Hardmode có tỉ lệ 1/20 (5%) rơi ra một bộ vật phẩm của dev ngẫu nhiên, và tất cả các bộ đều có cánh (ngoại lệ là Bộ của Aaron).

Hầu hết cánh được chế tạo tại Đe Hardmode: Mỗi loại cần có 20 Souls of Flight cộng thêm một vật phẩm đặc biệt tùy thuộc loại cánh. Vật phẩm này có thể là drop hiếm từ kẻ địch không có mục đích sử dụng khác, hoặc một số lượng nhất định các loại quặng xuất hiện ở từng giai đoạn của trò chơi.

Bốn loại cánh lunar (Solar Wings, Vortex Booster, Nebula Mantle, và Stardust Wings) chế tạo nhự các trang bị cuối game khác: Tại Ancient Manipulator với Thỏi Luminite và Tinh thể Lunar; chúng không cần Souls of Flight.

Tất cả các loại cánh có thể bán với giá 8 GC, trừ Leaf Wings ((Desktop, Console and Mobile versions) 30 GC hoặc (Old-gen console and 3DS versions) 20 GC) và Steampunk Wings ((Desktop, Console and Mobile versions) 60 GC hoặc ( versions) 20 GC).

Thông tin này được dẫn từ Wings/List/vi.

Cánh Sử dụng Nguồn gốc Thời gian
(giây)
Độ cao
(khối)
Tốc độ bay [1] [2] Độ hiếm Ghi chú
Lướt đi (max) [3][4]
(mph)
Độ tăng khi bay lên
[5] [6]
Fledgling Wings Fledgling Wings(Desktop, Console and Mobile versions)ID Vật phẩm: 4978 Fledgling Wings khi sử dụng Nhận được khi tạo nhân vật ở Journey Mode(Desktop, Console and Mobile versions). 0.42 18 15 150% Rarity level: 0
Angel Wings Angel WingsID Vật phẩm: 493 Angel Wings khi sử dụng
Phiên bản DesktopPhiên bản ConsolePhiên bản Mobile:
 • FeatherFeather10
 • Soul of FlightSoul of Flight20
 • Soul of LightSoul of Light15
or
Phiên bản Console Hệ máy cũPhiên bản Nintendo 3DS:
 • FeatherFeather10
 • Soul of FlightSoul of Flight20
 • Soul of LightSoul of Light25
1.67 53 32 150% Rarity level: 5
Demon Wings Demon WingsID Vật phẩm: 492 Demon Wings khi sử dụng
Phiên bản DesktopPhiên bản ConsolePhiên bản Mobile:
 • FeatherFeather10
 • Soul of FlightSoul of Flight20
 • Soul of NightSoul of Night15
or
Phiên bản Console Hệ máy cũPhiên bản Nintendo 3DS:
 • FeatherFeather10
 • Soul of FlightSoul of Flight20
 • Soul of NightSoul of Night25
1.67 53 32 150% Rarity level: 5
Leaf Wings Leaf WingsID Vật phẩm: 1162 Leaf Wings khi sử dụng Bán bởi Witch Doctor 1.67 (Desktop, Console and Mobile versions)
2.67 (Old-gen console and 3DS versions)
53 (Desktop, Console and Mobile versions)
81 (Old-gen console and 3DS versions)
32 (Desktop, Console and Mobile versions)
34 (Old-gen console and 3DS versions)
150% Rarity level: 5
 • Bán với giá 1 PC50 GC ((Desktop, Console and Mobile versions)) / 1 PC ((Old-gen console and 3DS versions)) ở Jungle Hardmode vào ban đêm.
Sparkly Wings Sparkly Wings(Old-gen console and 3DS versions)ID Vật phẩm: 5035 Sparkly Wings khi sử dụng
 • Soul of FlightSoul of Flight15
 • FeatherFeather10
 • Soul of BlightSoul of Blight(Old-gen console and 3DS versions)10
1.67 53 32 150% Rarity level: 0
 • Dryad bán với giá 40 GCHardmode khi Blood Moon.
 • (Console and Mobile versions) Tất cả Sparkly Wing bị thay thế bởi Cenx's Wings.
Fairy Wings Fairy WingsID Vật phẩm: 761 Fairy Wings khi sử dụng
Phiên bản DesktopPhiên bản ConsolePhiên bản Mobile:
 • Soul of FlightSoul of Flight20
 • Pixie DustPixie Dust99
or
Phiên bản Console Hệ máy cũPhiên bản Nintendo 3DS:
 • Soul of FlightSoul of Flight20
 • Pixie DustPixie Dust100
2.17 67 34 150% Rarity level: 5
 • Hiệu ứng hạt ánh sáng vàng.
Fin Wings Fin WingsID Vật phẩm: 2494 Fin Wings khi sử dụng Phần thưởng quest từ Angler. 2.17 (Desktop, Console and Mobile versions)
1.67 (Old-gen console and 3DS versions)
67 (Desktop, Console and Mobile versions)
53 (Old-gen console and 3DS versions)
34 (Desktop, Console and Mobile versions)
15 (Old-gen console and 3DS versions)
150% Rarity level: 4
 • Tỉ lệ 1/70 sau mỗi quest sau quest thứ 10 chỉ ở Hardmode.
 • (Old-gen console and 3DS versions) Không gia tăng tốc độ lướt.
Frozen Wings Frozen WingsID Vật phẩm: 822 Frozen Wings khi sử dụng
 • Soul of FlightSoul of Flight20
 • Ice FeatherIce Feather
2.17 (Desktop, Console and Mobile versions)
2.67 (Old-gen console and 3DS versions)
67 (Desktop, Console and Mobile versions)
81 (Old-gen console and 3DS versions)
34 (Desktop, Console and Mobile versions)
38 (Old-gen console and 3DS versions)
150% Rarity level: 5
 • Phát sáng trong tối và hiệu ứng bông tuyết.
Harpy Wings Harpy WingsID Vật phẩm: 785 Harpy Wings khi sử dụng
 • Soul of FlightSoul of Flight20
 • Giant Harpy FeatherGiant Harpy Feather
2.17 (Desktop, Console and Mobile versions)
2.33 (Old-gen console and 3DS versions)
67 (Desktop, Console and Mobile versions)
72 (Old-gen console and 3DS versions)
34 (Desktop, Console and Mobile versions)
36 (Old-gen console and 3DS versions)
150% Rarity level: 5
Jetpack JetpackID Vật phẩm: 748 Jetpack khi sử dụng Bán bởi Steampunker. 2.5 (Desktop, Console and Mobile versions)
1.92 (Old-gen console and 3DS versions)
77 (Desktop, Console and Mobile versions)
60 (Old-gen console and 3DS versions)
33 150% Rarity level: 5
 • Bán với giá 40 GC trong những chu kỳ trăng: Chu kỳ trăng 5 (New Moon) Chu kỳ trăng 6 (Waxing Crescent) Chu kỳ trăng 7 (First Quarter) Chu kỳ trăng 8 (Waxing Gibbous)
 • Giữ nút ▲ Lên để bay lên nhanh hơn.
 • Hiệu ứng hạt ánh sáng cam và âm thanh đặc biệt khi sử dụng.
Red's Wings Red's Wings(Desktop, Console and Mobile versions)ID Vật phẩm: 665 Red's Wings khi sử dụng Treasure Bags(Desktop, Console and Mobile versions) 2.5 77 36 150% Rarity level: 9
 • Vật phẩm của Dev.
D-Town's Wings D-Town's Wings(Desktop, Console and Mobile versions)ID Vật phẩm: 1583 D-Town's Wings khi sử dụng Treasure Bags(Desktop, Console and Mobile versions) 2.5 77 36 150% Rarity level: 9
 • Vật phẩm của Dev.
Will's Wings Will's Wings(Desktop, Console and Mobile versions)ID Vật phẩm: 1584 Will's Wings khi sử dụng Treasure Bags(Desktop, Console and Mobile versions) 2.5 77 36 150% Rarity level: 9
 • Vật phẩm của Dev.
Crowno's Wings Crowno's Wings(Desktop, Console and Mobile versions)ID Vật phẩm: 1585 Crowno's Wings khi sử dụng Treasure Bags(Desktop, Console and Mobile versions) 2.5 77 36 150% Rarity level: 9
 • Vật phẩm của Dev.
Cenx's Wings Cenx's Wings(Desktop, Console and Mobile versions)ID Vật phẩm: 1586 Cenx's Wings khi sử dụng Treasure Bags(Desktop, Console and Mobile versions) 2.5 77 36 150% Rarity level: 9
 • Vật phẩm của Dev.
Lazure's Barrier Platform Lazure's Barrier Platform(Desktop, Console and Mobile versions)ID Vật phẩm: 3228 Lazure's Barrier Platform khi sử dụng Treasure Bags(Desktop, Console and Mobile versions) 2.5 77 36 150% Rarity level: 9
 • Vật phẩm của Dev.
 • Lượn ngang bằng cách giữ ▼ Xuống+  Nhảy.
 • Tỏa ánh sáng màu tím nhạt và phát sáng trong tối.
 • Cục kỳ im lặng.
Yoraiz0r's Spell Yoraiz0r's Spell(Desktop, Console and Mobile versions)ID Vật phẩm: 3580 Yoraiz0r's Spell khi sử dụng Treasure Bags(Desktop, Console and Mobile versions) 2.5 77 36 150% Rarity level: 9
 • Vật phẩm của Dev.
 • Lửa rocket giống của Rocket Boot, không có hình ảnh của cánh.
 • Lượn ngang bằng cách giữ ▼ Xuống+  Nhảy.
 • Tỏa ánh sáng đỏ nhạt và cho người chơi mắt phát sáng đỏ.
 • Ánh sáng phụ thuộc vào vị trí slot phụ kiện: cuối cùng sáng nhất, đầu tiên bị tắt.
 • Màu mắt nhuộm trong ô nhuộm pet, màu rocket nhuộm trong ô nhuộm phụ kiện.
 • Cục kỳ im lặng.
Jim's Wings Jim's Wings(Desktop, Console and Mobile versions)ID Vật phẩm: 3582 Jim's Wings khi sử dụng Treasure Bags(Desktop, Console and Mobile versions) 2.5 77 36 150% Rarity level: 9
 • Vật phẩm của Dev.
 • Phát sáng trong tối.
Skiphs' Paws Skiphs' Paws(Desktop, Console and Mobile versions)ID Vật phẩm: 3588 Skiphs' Paws khi sử dụng Treasure Bags(Desktop, Console and Mobile versions) 2.5 77 36 150% Rarity level: 9
 • Vật phẩm của Dev.
 • Lượn ngang bằng cách giữ ▼ Xuống+  Nhảy.
Loki's Wings Loki's Wings(Desktop, Console and Mobile versions)ID Vật phẩm: 3592 Loki's Wings khi sử dụng Treasure Bags(Desktop, Console and Mobile versions) 2.5 77 36 150% Rarity level: 9
 • Vật phẩm của Dev.
 • Phát sáng trong tối.
Arkhalis' Lightwings Arkhalis' Lightwings(Desktop, Console and Mobile versions)ID Vật phẩm: 3924 Arkhalis' Lightwings khi sử dụng Treasure Bags(Desktop, Console and Mobile versions) 2.5 77 36 150% Rarity level: 9
 • Vật phẩm của Dev.
 • Hiệu ứng hạt ánh sáng trắng, phát sáng trong tối.
 • Màu cánh tỏa ra phụ thuộc màu áo nhân vật.
Leinfors' Prehensile Cloak Leinfors' Prehensile Cloak(Desktop, Console and Mobile versions)ID Vật phẩm: 3928 Leinfors' Prehensile Cloak khi sử dụng Treasure Bags(Desktop, Console and Mobile versions) 2.5 77 36 150% Rarity level: 9
 • Vật phẩm của Dev.
Ghostar's Infinity Eight Ghostar's Infinity Eight(Desktop, Console and Mobile versions)ID Vật phẩm: 4730 Ghostar's Infinity Eight khi sử dụng Treasure Bags(Desktop, Console and Mobile versions) 2.5 77 36 150% Rarity level: 9
 • Vật phẩm của Dev.
Safeman's Blanket Cape Safeman's Blanket Cape(Desktop, Console and Mobile versions)ID Vật phẩm: 4746 Safeman's Blanket Cape khi sử dụng Treasure Bags(Desktop, Console and Mobile versions) 2.5 77 36 150% Rarity level: 9
 • Vật phẩm của Dev.
FoodBarbarian's Tattered Dragon Wings FoodBarbarian's Tattered Dragon Wings(Desktop, Console and Mobile versions)ID Vật phẩm: 4750 FoodBarbarian's Tattered Dragon Wings khi sử dụng Treasure Bags(Desktop, Console and Mobile versions) 2.5 77 36 150% Rarity level: 9
 • Vật phẩm của Dev.
Grox The Great's Wings Grox The Great's Wings(Desktop, Console and Mobile versions)ID Vật phẩm: 4754 Grox The Great's Wings khi sử dụng Treasure Bags(Desktop, Console and Mobile versions) 2.5 77 36 150% Rarity level: 9
 • Vật phẩm của Dev.
Bat Wings Bat WingsID Vật phẩm: 1165 Bat Wings khi sử dụng
 • Soul of FlightSoul of Flight20
 • Broken Bat WingBroken Bat Wing
2.67 (Desktop, Console and Mobile versions)
2.33 (Old-gen console and 3DS versions)
81 (Desktop, Console and Mobile versions)
72 (Old-gen console and 3DS versions)
38 (Desktop, Console and Mobile versions)
15 (Old-gen console and 3DS versions)
150% Rarity level: 5
 • (Old-gen console and 3DS versions) Không gia tăng tốc độ lướt.
Bee Wings Bee WingsID Vật phẩm: 1515 Bee Wings khi sử dụng
 • Soul of FlightSoul of Flight20
 • Tattered Bee WingTattered Bee Wing
2.67 (Desktop, Console and Mobile versions)
2.17 (Old-gen console and 3DS versions)
81 (Desktop, Console and Mobile versions)
67 (Old-gen console and 3DS versions)
38 (Desktop, Console and Mobile versions)
34 (Old-gen console and 3DS versions)
150% Rarity level: 5
Butterfly Wings Butterfly WingsID Vật phẩm: 749 Butterfly Wings khi sử dụng
 • Soul of FlightSoul of Flight20
 • Butterfly DustButterfly Dust
2.67 (Desktop, Console and Mobile versions)
2.17 (Old-gen console and 3DS versions)
81 (Desktop, Console and Mobile versions)
67 (Old-gen console and 3DS versions)
38 (Desktop, Console and Mobile versions)
34 (Old-gen console and 3DS versions)
150% Rarity level: 5
 • Hiệu ứng hạt ánh sáng hồng.
Flame Wings Flame WingsID Vật phẩm: 821 Flame Wings khi sử dụng
 • Soul of FlightSoul of Flight20
 • Fire FeatherFire Feather
2.67 81 38 150% Rarity level: 5
 • Hiệu ứng hạt ánh sáng cam, phát sáng trong tối và trong suốt.
Ghost Wings Ghost Wings(Old-gen console and 3DS versions)ID Vật phẩm: 823 Ghost Wings khi sử dụng
Phiên bản Console Hệ máy cũPhiên bản Nintendo 3DS:
 • Soul of FlightSoul of Flight20
 • EctoplasmEctoplasm10
2.67 81 38 150% Rarity level: 8
 • Thay thế bởi Spectre Wings trên Phiên bản Desktop Desktop, Phiên bản Console Console và Phiên bản Mobile Mobile.
 • Trong suốt.
Hoverboard HoverboardID Vật phẩm: 1866 Hoverboard khi sử dụng
2.83 94 (Desktop, Console and Mobile versions)
86 (Old-gen console and 3DS versions)
33 (Desktop, Console and Mobile versions)
32 (Old-gen console and 3DS versions)
166% (Desktop, Console and Mobile versions)
150% (Old-gen console and 3DS versions)
Rarity level: 5
 • Lượn ngang bằng cách giữ ▼ Xuống+  Nhảy.
 • Tăng 233% tốc độ khi lượn.
 • Cục kỳ im lặng.
Bone Wings Bone WingsID Vật phẩm: 786 Bone Wings khi sử dụng
 • Soul of FlightSoul of Flight20
 • Bone FeatherBone Feather
2.83 (Desktop, Console and Mobile versions)
2.33 (Old-gen console and 3DS versions)
94 (Desktop, Console and Mobile versions)
72 (Old-gen console and 3DS versions)
38 (Desktop, Console and Mobile versions)
36 (Old-gen console and 3DS versions)
166% (Desktop, Console and Mobile versions)
150% (Old-gen console and 3DS versions)
Rarity level: 5
Mothron Wings Mothron Wings(Desktop, Console and Mobile versions)ID Vật phẩm: 2770 Mothron Wings khi sử dụng Rơi ra từ Mothron(Desktop, Console and Mobile versions). 2.83 (Desktop, Console and Mobile versions)
2.67 ( versions)
94 (Desktop, Console and Mobile versions)
81 ( versions)
38 (Desktop, Console and Mobile versions)
15 ( versions)
166% (Desktop, Console and Mobile versions)
150% ( versions)
Rarity level: 8
 • Tỉ lệ rơi: 5% / 9.75%. Chỉ rơi ra ở post-Plantera.
 • Tỏa ánh sáng vàng và phát sáng trong tối.
 • ( versions) Không gia tăng tốc độ lướt.
Spectre Wings Spectre Wings(Desktop, Console and Mobile versions)ID Vật phẩm: 823 Spectre Wings khi sử dụng
 • Soul of FlightSoul of Flight20
 • Spectre BarSpectre Bar(Desktop, Console and Mobile versions)10
2.83 (Desktop, Console and Mobile versions)
2.67 ( versions)
94 (Desktop, Console and Mobile versions)
81 ( versions)
38 166% (Desktop, Console and Mobile versions)
150% ( versions)
Rarity level: 8
 • Thay thế Ghost Wings ở Phiên bản Console Hệ máy cũ Phiên bản Console Hệ máy cũ và Phiên bản Nintendo 3DSPhiên bản Nintendo 3DS.
 • Trong suốt.
Beetle Wings Beetle Wings(Desktop, Console and Mobile versions)ID Vật phẩm: 2280 Beetle Wings khi sử dụng
 • Soul of FlightSoul of Flight20
 • Beetle HuskBeetle Husk8
2.83 (Desktop, Console and Mobile versions)
2.67 ( versions)
94 (Desktop, Console and Mobile versions)
81 ( versions)
38 166% (Desktop, Console and Mobile versions)
150% ( versions)
Rarity level: 7
 • Cục kỳ im lặng.
Festive Wings Festive WingsID Vật phẩm: 1871 Festive Wings khi sử dụng Rơi ra từ Everscream 3 (Desktop, Console and Mobile versions)
2.83 (Old-gen console and 3DS versions)
107 (Desktop, Console and Mobile versions)
86 (Old-gen console and 3DS versions)
38 180% (Desktop, Console and Mobile versions)
150% (Old-gen console and 3DS versions)
Rarity level: 5
 • Tỉ lệ rơi: 1.11% – 1.67%
 • Phát sáng trong tối.
Spooky Wings Spooky WingsID Vật phẩm: 1830 Spooky Wings khi sử dụng
 • Soul of FlightSoul of Flight20
 • Spooky TwigSpooky Twig
3 107 (Desktop, Console and Mobile versions)
91 (Old-gen console and 3DS versions)
38 180% (Desktop, Console and Mobile versions)
150% (Old-gen console and 3DS versions)
Rarity level: 7
Tattered Fairy Wings Tattered Fairy WingsID Vật phẩm: 1797 Tattered Fairy Wings khi sử dụng
 • Soul of FlightSoul of Flight20
 • Black Fairy DustBlack Fairy Dust
3 107 (Desktop, Console and Mobile versions)
91 (Old-gen console and 3DS versions)
38 180% (Desktop, Console and Mobile versions)
150% (Old-gen console and 3DS versions)
Rarity level: 7
 • Hiệu ứng hạt ánh sáng vàng.
Steampunk Wings Steampunk Wings(Desktop, Console and Mobile versions)ID Vật phẩm: 948 Steampunk Wings khi sử dụng Bán bởi Steampunker 3 107 (Desktop, Console and Mobile versions)
91 ( versions)
38 (Desktop, Console and Mobile versions)
40 ( versions)
180% (Desktop, Console and Mobile versions)
150% ( versions)
Rarity level: 8
 • Bán với giá 3 PC ((Desktop, Console and Mobile versions)) / 1 PC (( versions)), post-Golem.
Betsy's Wings Betsy's Wings(Desktop, Console and Mobile versions)ID Vật phẩm: 3883 Betsy's Wings khi sử dụng Rơi ra từ Betsy 2.5 119 36 (Desktop, Console and Mobile versions)
31 ( versions)
250% Rarity level: 8
 • Lượn ngang bằng cách giữ ▼ Xuống+  Nhảy.
 • x2 thời gian bay khi lượn.
 • Tốc độ lướt +300%, tăng tốc nhanh hơn.
Empress Wings Empress Wings(Desktop, Console and Mobile versions)ID Vật phẩm: 4823 Empress Wings khi sử dụng Rơi ra từ Empress of Light 2.5 128 41 275% Rarity level: 9
 • Bay lên nhanh hơn bằng nút ▲ Lên.
Fishron Wings Fishron WingsID Vật phẩm: 2609 Fishron Wings khi sử dụng Rơi ra từ Duke Fishron 3 143 (Desktop, Console and Mobile versions)
91 (Old-gen console and 3DS versions)
41 250% Rarity level: 8
 • Tỉ lệ rơi: 1/15 (1/10)
 • Loại bỏ làm chậm trong chất lỏng.
 • Để lại vệt bong bóng nuóc.
Nebula Mantle Nebula Mantle(Desktop, Console and Mobile versions)ID Vật phẩm: 3470 Nebula Mantle khi sử dụng
 • Nebula FragmentNebula Fragment(Desktop, Console and Mobile versions)14
 • Luminite BarLuminite Bar(Desktop, Console and Mobile versions)10
3 (Desktop, Console and Mobile versions)
2.67 ( versions)
143 (Desktop, Console and Mobile versions)
106 ( versions)
33 245% (Desktop, Console and Mobile versions)
200% ( versions)
Rarity level: 10
 • Lượn ngang bằng cách giữ ▼ Xuống+  Nhảy.
 • Tốc độ lượn +300%, tăng tốc nhanh hơn.
 • x2 thời gian bay khi lượn.
 • Phát sáng trong tối.
 • Hiệu ứng dư ảnh nhấp nháy khi mặc đủ bộ Giáp Tinh Vân.
Vortex Booster Vortex Booster(Desktop, Console and Mobile versions)ID Vật phẩm: 3469 Vortex Booster khi sử dụng
 • Vortex FragmentVortex Fragment(Desktop, Console and Mobile versions)14
 • Luminite BarLuminite Bar(Desktop, Console and Mobile versions)10
3 (Desktop, Console and Mobile versions)
2.67 ( versions)
143 (Desktop, Console and Mobile versions)
106 ( versions)
33 245% (Desktop, Console and Mobile versions)
200% ( versions)
Rarity level: 10
 • Lượn ngang bằng cách giữ ▼ Xuống+  Nhảy.
 • Tốc độ lượn +300%, tăng tốc nhanh hơn.
 • x2 thời gian bay khi lượn.
 • Tỏa ánh sáng xanh da trời và phát sáng trong tối.
Solar Wings Solar Wings(Desktop, Console and Mobile versions)ID Vật phẩm: 3468 Solar Wings khi sử dụng
 • Solar FragmentSolar Fragment(Desktop, Console and Mobile versions)14
 • Luminite BarLuminite Bar(Desktop, Console and Mobile versions)10
3 167 46 300% Rarity level: 10
 • 50% tốc độ bay lên tối đa, tăng tốc nhanh hơn.
 • Phát sáng trong tối và hiệu ứng hạt ánh sáng cam.
Stardust Wings Stardust Wings(Desktop, Console and Mobile versions)ID Vật phẩm: 3471 Stardust Wings khi sử dụng
 • Stardust FragmentStardust Fragment(Desktop, Console and Mobile versions)14
 • Luminite BarLuminite Bar(Desktop, Console and Mobile versions)10
3 167 46 300% Rarity level: 10
 • 50% tốc độ bay lên tối đa, tăng tốc nhanh hơn.
 • Phát sáng trong tối.
 • Hiệu ứng dải bóng mờ mặc đủ bộ Giáp Bụi Sao.
Celestial Starboard Celestial Starboard(Desktop, Console and Mobile versions)ID Vật phẩm: 4954 Celestial Starboard khi sử dụng Rơi ra từ Moon Lord trong Chế độ Expert 3 201 41 450% Rarity level: Rainbow
 • Bay lên chậm hơn nhưng tăng tốc nhanh hơn bằng nút ▲ Lên.
 • Lượn ngang bằng cách giữ ▼ Xuống+  Nhảy.
 1. Tốc độ bay được liệt kê ở đây nói đến khi người chơi không sử dụng thêm phụ kiện di chuyển, không có thêm buff, không đứng ở trong bất kỳ chất lỏng nào và không giữ nút ▲ Lên hoặc ▼ Xuống.
 2. Thông tin được lấy từ mã nguồn của bản Phiên bản Desktop Desktop 1.4.0.5, Terraria.Initializers.WingStatsInitializer.cs Có thể sẽ không chính xác, vì phiên bản hiện tại của $desktop$ là 1.4.4.9.
 3. Khi giữ nút ◀ Trái hoặc ▶ Phải. Tốc độ này thường không được để mắt tới nếu các loại tốc độ bay ngang khác có giá trị cao hơn giá trị liệt kê dưới đây. Con số ở đây được làm tròn tới số nguyên gần nhất.
 4. Thông tin được lấy từ mã nguồn của bản Phiên bản Desktop Desktop 1.4.0.5, phương thức Update(), WingAirLogicTweaks()HorizontalMovement() trong Terraria.Player.cs Có thể sẽ không chính xác, vì phiên bản hiện tại của $desktop$ là 1.4.4.9.
 5. Áp dụng cho giá trị tốc độ nhảy cuối cùng. Bất kỳ sự gia tăng tốc độ nhảy nào cũng được gia tăng bởi giá trị này.
 6. Thông tin được lấy từ mã nguồn của bản Phiên bản Desktop Desktop 1.4.0.5, phương thức Update()WingMovement() trong Terraria.Player.cs Có thể sẽ không chính xác, vì phiên bản hiện tại của $desktop$ là 1.4.4.9.
Kết quảNguyên liệuBàn chế tạo
Nebula MantleNebula Mantle(Desktop, Console and Mobile versions)
 • Nebula FragmentNebula Fragment(Desktop, Console and Mobile versions)14
 • Luminite BarLuminite Bar(Desktop, Console and Mobile versions)10
Ancient ManipulatorAncient Manipulator(Desktop, Console and Mobile versions)
Solar WingsSolar Wings(Desktop, Console and Mobile versions)
 • Solar FragmentSolar Fragment(Desktop, Console and Mobile versions)14
 • Luminite BarLuminite Bar(Desktop, Console and Mobile versions)10
Stardust WingsStardust Wings(Desktop, Console and Mobile versions)
 • Stardust FragmentStardust Fragment(Desktop, Console and Mobile versions)14
 • Luminite BarLuminite Bar(Desktop, Console and Mobile versions)10
Vortex BoosterVortex Booster(Desktop, Console and Mobile versions)
 • Vortex FragmentVortex Fragment(Desktop, Console and Mobile versions)14
 • Luminite BarLuminite Bar(Desktop, Console and Mobile versions)10
Phiên bản DesktopPhiên bản ConsolePhiên bản Mobile only:
Angel WingsAngel Wings
 • FeatherFeather10
 • Soul of FlightSoul of Flight20
 • Soul of LightSoul of Light15
Mythril AnvilMythril Anvil
hoặc
Orichalcum AnvilOrichalcum Anvil
Phiên bản Console Hệ máy cũPhiên bản Nintendo 3DS only:
Angel WingsAngel Wings
 • FeatherFeather10
 • Soul of FlightSoul of Flight20
 • Soul of LightSoul of Light25
Bat WingsBat Wings
 • Soul of FlightSoul of Flight20
 • Broken Bat WingBroken Bat Wing
Bee WingsBee Wings
 • Soul of FlightSoul of Flight20
 • Tattered Bee WingTattered Bee Wing
Beetle WingsBeetle Wings(Desktop, Console and Mobile versions)
 • Soul of FlightSoul of Flight20
 • Beetle HuskBeetle Husk8
Bone WingsBone Wings
 • Soul of FlightSoul of Flight20
 • Bone FeatherBone Feather
Butterfly WingsButterfly Wings
 • Soul of FlightSoul of Flight20
 • Butterfly DustButterfly Dust
Phiên bản DesktopPhiên bản ConsolePhiên bản Mobile only:
Demon WingsDemon Wings
 • FeatherFeather10
 • Soul of FlightSoul of Flight20
 • Soul of NightSoul of Night15
Phiên bản Console Hệ máy cũPhiên bản Nintendo 3DS only:
Demon WingsDemon Wings
 • FeatherFeather10
 • Soul of FlightSoul of Flight20
 • Soul of NightSoul of Night25
Phiên bản DesktopPhiên bản ConsolePhiên bản Mobile only:
Fairy WingsFairy Wings
 • Soul of FlightSoul of Flight20
 • Pixie DustPixie Dust99
Phiên bản Console Hệ máy cũPhiên bản Nintendo 3DS only:
Fairy WingsFairy Wings
 • Soul of FlightSoul of Flight20
 • Pixie DustPixie Dust100
Flame WingsFlame Wings
 • Soul of FlightSoul of Flight20
 • Fire FeatherFire Feather
Frozen WingsFrozen Wings
 • Soul of FlightSoul of Flight20
 • Ice FeatherIce Feather
Phiên bản Console Hệ máy cũPhiên bản Nintendo 3DS only:
Ghost WingsGhost Wings
 • Soul of FlightSoul of Flight20
 • EctoplasmEctoplasm10
Harpy WingsHarpy Wings
 • Soul of FlightSoul of Flight20
 • Giant Harpy FeatherGiant Harpy Feather
HoverboardHoverboard
Sparkly WingsSparkly Wings(Old-gen console and 3DS versions)
 • Soul of FlightSoul of Flight15
 • FeatherFeather10
 • Soul of BlightSoul of Blight(Old-gen console and 3DS versions)10
Spectre WingsSpectre Wings(Desktop, Console and Mobile versions)
 • Soul of FlightSoul of Flight20
 • Spectre BarSpectre Bar(Desktop, Console and Mobile versions)10
Spooky WingsSpooky Wings
 • Soul of FlightSoul of Flight20
 • Spooky TwigSpooky Twig
Tattered Fairy WingsTattered Fairy Wings
 • Soul of FlightSoul of Flight20
 • Black Fairy DustBlack Fairy Dust

Thành tựu

Achievement Head in the Clouds.png
Head in the Clouds • Equip a pair of wings.
Có một đôi cánh được trang bị. (Desktop, Console and Mobile versions)
Category: Collector Collector
Achievement Airtime!.png
Airtime! • “Tận hưởng quang cảnh.”
Ở trên không đủ lâu. (Old-gen console version)

Ghi chú

 • So sánh độ cao của cánh ở phiên bản trước 1.4.
 • Phụ kiện cộng dồn Tăng thêm

  Shiny Red Balloon Blue Horseshoe Balloon White Horseshoe Balloon Fart in a Balloon Yellow Horseshoe Balloon Green Horseshoe Balloon Amber Horseshoe Balloon Balloon Pufferfish
  Honey Balloon Pink Horseshoe Balloon Sharkron Balloon Cloud in a Balloon Blizzard in a Balloon Sandstorm in a Balloon Bundle of Balloons

  Tất cả phụ kiện balloon +30% tốc độ bay lên

  Rocket Boots Spectre Boots Lightning Boots Frostspark Boots Terraspark Boots

  Tất cả phụ kiện boot +0.7 giây thời gian bay của cánh
  Moon Charm Moon Charm +4% tốc độ bay lên
  Frog Leg Frog Leg +48% tốc độ bay lên
  • Đối với bản 1.4, Jetpack tốt hơn rất nhiều, hơn cả Frozen Wings.
  • Kể cả khi chết, hiệu ứng của Jetpack sẽ cho ra ánh sáng màu cam, mặc dù phần lửa của jetpack sẽ cho màu tùy theo màu nhuộm.
  • Một số phụ kiện jump-boosting sx cộng dồn với cánh để gia tăng khả năng bay (xem bảng bên cạnh).
  • Tất cả cánh đều hoạt động được trong nước.
  • Cách hoạt động của Fishron Wings giống y hệt như ở trên cạn, cùng một tốc độ, không giống như những loại cánh khác.
  • Ghost Wings và Spectre Wings sẽ chỉ đổi màu khi sử dụng Black Dye, là thứ khiến chúng chuyển sang màu hơi giống xám đậm.
  • Người chơi sẽ không thể sử dụng hai cánh cùng một lúc.
  • Khi một cánh được đặt trong social slot và một cái khác trong slot phụ kiện , hình ảnh của cánh vanity sẽ được hiển thị, cùng với hiệu ứng và ánh sáng. Tốc độ bay và các yếu tố đặc biệt khác sẽ được tuân theo cái ở trong slot phụ kiện.
  • Cánh có thể được ẩn đi khi được sử dụng hoặc khi đang không ở trên không, nếu không thì nó sẽ luôn hiện (trừ khi sử dụng các phụ kiện cho hình ảnh đeo sau lưng, ví dụ như Leaf Blower hoặc Turtle Scale Mail). Chúng hiển thị dạng ảnh chất lượng thấp khi không sử dụng.
  • Một số Thú cưỡi cũng cho khả năng bay, một số cho khả năng bay vô hạn (tất cả cánh chỉ cho khả năng bay tạm thời).
  • Cần tổng cộng (Desktop, Console and Mobile versions) 300 / Phiên bản Console Hệ máy cũ 315 / Phiên bản Nintendo 3DS 295 Souls of Flight để có thể chế tạo các loại cánh chế tạo được, và (Desktop, Console and Mobile versions) 4 PC90 GC / (Old-gen console and 3DS versions) 2 PC30 GC để mua các loại cánh mua được.
  Đường đi tạo nên bằng cách nhảy với Sandstorm in a Balloon khi người chơi không sử dụng cái cánh nào (trái) và cánh được đặt trong vanity slot (phải). Chú ý sự khác nhau về góc khi người chơi bắt đầu bay lên.
  Người chơi nhảy từ cát xuống nước.
  • Tốc độ lướt, khoảng cách và độ cao của bất kỳ phụ kiện tăng số lần nhảy (ví dụ Cloud in a Balloon) đều bị giảm rất nhiều khi người chơi đeo cùng với cánh player, kể cả khi cánh đặt trong social slot.
  • Nếu Red's wings được tìm thấy trong bản Xbox 360 Xbox 360, bản PlayStation 3, hoặc bản Wii Wii U, chúng sẽ không biến mất và có thể sử dụng bình thường. Một số cánh của developer có thể lấy được bằng 'hack', nhưng chúng không cho khả năng bay vô hạn. Nếu đeo các loại cánh khác, như là Jetpack đeo vào vanity đè lên Red's wings, khả năng bay nhanh sẽ không còn nữa.

  Mẹo

  • Nếu đặt Jetpack vào vanity slot, các loại cánh khác sẽ sử dụng được tính năng bay lên nhanh hơn của nó.
   • thời gian bay có thể được hồi lại bằng cách sử dụng hook trên không để bám vào một khối nào đó rồi ngay lập tức thả ra, và tiếp tục giữ nút Nhảy. Một cách khác, Ice Rod có thể được sử dụng để tạo một khối trên không, vì vậy có thể ở trên không vô hạn.
  • Hiệu ứng rơi chậm của Featherfall Potion hoặc của Umbrella cộng dồn với cánh khi lướt, cho khả năng lướt đi rất lâu sau khi đã hết thời gian bay.
  • Bằng việc sử dụng Bundle of Balloons, Frog Leg, Solar Wings, Frostspark Boots, Flying Carpet và Featherfall Potion/viFeatherfall Potion, người chơi có thể tối đa hóa khoảng cách bay lên đến 1400 khối. Khoảng cách này có thể gia tăng bằng Umbrella.
  • Sử dụng Soaring Insignia sẽ cho khả năng bay vô hạn, không phụ thuộc vào loại cánh đang được sử dụng.
  • Một số loại cánh có thể có từ sớm khi bắt đầu Hardmode:
   • Leaf Wings không yêu cầu gì hơn ngoài việc đặt nhà của Witch Doctor trong Jungle và trả 1 PC50 GC vào buổi đêm.
   • Harpy Wings yêu cầu một chút may mắn từ việc farm Harpies. May mắn là, Wyverns sinh ra ở cùng một độ cao, vì vậy khi Giant Harpy Feather rơi, kì cục nhưng tuyệt vời là 20 Souls of Flight đã thu thập đủ. Giant Harpy Feather có thể farm trước Hardmode.
   • Angel và Demon Wings cần 25 hoặc Souls of Light hoặc Souls of Night. Souls có thể kiếm được khi ở dưới Underground Hallow hoặc Underground Corruption/Underground Crimson đủ lâu, vì quái bị giết sẽ có khả năng rơi ra biome'souls tương ứng.
   • Fairy Wings yêu cầu farm vùng Hallow trên mặt đất để lấy Pixie Dust. Nó tốn rất nhiều thời gian để thu thập đủ 100 cái, nhưng quái khá dễ "chơi" giai đoạn đầu Hardmode.
   • Frozen và Flame Wings là loại cánh tốt nhất giai đoạn trước-Golem (không tính đến Fishron Wings). Frozen Wings là loại dễ kiếm hơn cả; chúng chỉ yêu cầu xảy ra blizzard và Snow biome để có thể farm Ice Golems. Vẫn cần có Souls of Flight.
   • Thứ tự các loại theo giai đoạn, bao gồm cả những loại "vô dụng", như sau: Leaf, Frozen/Flame, Steampunk (tùy chọn), Fishron, rồi đến Solar/Stardust (hoặc Celestial Starboard, nếu người chơi trong chế độ expert hoặc hơn).

  Nói thêm

  Nhuộm màu Mothron wings khiến chúng trông như Butterfly wings.
  Dye có thể khiến Mothron Wings trông như Butterfly Wings.
  • Ở bản 1.3.0.1(Desktop, Console and Mobile versions), Red's Wings sẽ cho người chơi bay vô hạn và nhanh hơn bất cứ loại cánh nào nếu người dùng có được nó qua inventory editor.
  • Có 4 loại cánh mua được từ NPCs, nhưng chỉ có 3 loại ở tất cả phiên bản: The Steampunk Wings ((Desktop, Console and Mobile versions)), Sparkly Wings ((Old-gen console and 3DS versions)), Jetpack và Leaf Wings.
  • Fledgling Wings là cánh có thể có được trước hardmode.
  • The Celestial Starboard dựa theo "The More You Know" PSA's.
  • Ghostar's Infinity Eight khá giống khi dựa theo .Hack// franchise, cụ thể là .Hack//G.U. games, theo như tên của chúng là dựa trên Infinity Eight ở trong game, cũng như dựa theo hình ảnh vung kiếm Avatar Skeith ở dạng X của nó.

  Lịch sử

  • Desktop 1.4.0.1: Ra mắt FoodBarbarian's Tattered Dragon Wings, Grox The Great's Wings, Ghostar's Infinity Eight, Safeman's Blanket Cape, Empress Wings, Celestial Starboard và Fledgling Wings. Cũng như cần bằng lại một số loại cánh.
  • Desktop 1.3.5: Ra mắt Arkhalis' Lightwings và Leinfors' Prehensile Cloak.
  • Desktop 1.3.2: Nâng cấp hình ảnh của Red's Wings.
  • Desktop 1.3.0.4:
   • Mothron Wings giờ có thể thu thập được, rơi ra từ Mothron, sau khi Plantera đã bị hạ gục.
   • Red's Wings giờ không thể khiến bạn "noclip" (bay qua các khối).
  • Desktop 1.3.0.1:
   • Tất cả các loại cánh trước đây không thể thu thập được giờ có thể thu thập:
    • Steampunk Wings bán bởi Steampunker.
    • Developer Wings thu thập từ Treasure Bags, và không còn gây hiệu ứng bất lợi.
   • Red's Wings không còn bay vô hạn được nữa.
   • Ghost Wings giờ cần Spectre Bars để chế tạo, thay vì Ectoplasm, và đổi tên thành Spectre Wings, được gia tăng độ hiếm.
   • Ra mắt Mothron Wings, Solar Wings, Nebula Mantle, Stardust Wings và Vortex Booster.
  • Desktop 1.2.4.1: Sửa lỗi khiến cho thời gian bay tăng lên vô tận khi giữ nút Nhảy khi đứng yên và có Rocket Boots được sử dụng.
  • Desktop 1.2.4: Thêm Fin Wings và Fishron Wings. Sửa lỗi khiến cho cánh không hoạt động khi ra khỏi nước khi có phụ kiện Merman được sử dụng.
  • Desktop 1.2.3.1: Chỉ có thể sử dụng 1 cánh mỗi lần.
  • Desktop 1.2.3:
   • Cánh giờ có thể được sử dụng trong Vanity slot và có thể nhuộm.
   • Thêm Beetle Wings.
   • Độ hiếm của Ghost Wings tăng từ 5 lên 7 .
   • Sửa lỗi hình ảnh khiến cho Cánh xuất hiện quá cao khi dùng Thú cưỡi, khiến hoverboard không xuất hiện hình ảnh trên thú cưỡi.
   • Sửa lỗi khiến cho cánh xuất hiện khi người chơi ở dạng merman.
  • Desktop 1.2.2: Thêm Festive Wings.
  • Desktop 1.2.1.2: Thêm Hoverboard. Flame và Frozen Wings giờ mờ đi cùng với stealthed.
  • Desktop 1.2.1: Thêm Spooky Wings và Tattered Fairy Wings. Ghost Wings giờ cần 10 ectoplasm để chế tạo.
  • Desktop 1.2: Thêm 11 loại cánh có thể thu thập: Jetpack, Fairy, Butterfly, Bee, Bat, Bone, Harpy, Ghost, Flame, Frozen, Leaf. Thêm mới cánh của developer-only. Thêm Steampunk Wings , nhưng không thể thu thập được.
  • Desktop 1.1: Ra mắt Angel Wings và Demon Wings.
  Phiên bản Console Phiên bản Console
  • Console 1.17: Ra mắt Betsy's Wings, Arkhalis' Lightwings và Leinfors' Prehensile Cloak.
  • Console 1.08:
   • Cánh giờ có thể được sử dụng trong Vanity slot và có thể nhuộm.
   • Cánh giờ miễn sát thương rơi khi người chơi ngồi trong minecart.
   • Hình ảnh áo choàng không còn xuất hiện cùng với cánh khi người chơi đứng yên hoặc bay.

  Footnotes