Luminite Bar (Luminite Bar/vi)

From Terraria Wiki
Jump to navigation Jump to search
Phiên bản DesktopPhiên bản ConsolePhiên bản Mobile
Nội dung chỉ có ở Desktop/Console/Mobile: Thông tin trong này áp dụng duy nhất cho các phiên bản Desktop, ConsoleMobile của Terraria.
Luminite Bar
 • ảnh vật phẩm của Luminite Bar
 • Luminite Bar khi được đặt
Tự động dùng
Stack digit 9.pngStack digit 9.pngStack digit 9.pngStack digit 9.png
Chỉ số
Loại
Đặt được✔️ (rộng 1 × cao 1)
Thời gian sử dụng15 (Rất nhanh)
Mô tả'It vibrates with luminous celestial energy'
Độ hiếmRarity level: 10
Bán1 GC20 SC
Researchcần có 25
 • ID Vật phẩm: 3467 (Desktop, Console and Mobile versions)
 • ID Khối: 239 (22)

Thỏi Luminite là loại thỏi dùng để chế tạo 4 bộ đồ end-game gồm giápcông cụ cùng những vật phẩm end-game khác. Cách duy nhất để có được nó là biến Luminite thành thỏi tại Ancient Manipulator, Luminite là vật phẩm rơi từ Moon Lord. Mỗi lần Moon Lord bị tiêu diệt, nó sẽ rơi ra Luminite đủ cho 17-25 thỏi (21-27 trong Chế độ Expert).

Để chế tạo tất cả vật phẩm (không bao gồm đạn) cần có 317 Thỏi Luminite (1,268 Luminite; tương đương với việc đánh bại Moon Lord 15–19 / 12–15 lần). Để chế tạo tất cả vật phẩm liên quan đến các loại Lunar Fragment (giáp, cánh, cuốc, và hamaxe) cần tổng cộng 68 Thỏi Luminite (204 Luminite) cộng thêm 85 Lunar Fragment tương ứng.

Chế tạo

Công thức

Kết quảNguyên liệuBàn chế tạo
Luminite BarLuminite Bar(Desktop, Console and Mobile versions)
 • LuminiteLuminite(Desktop, Console and Mobile versions)4
Ancient ManipulatorAncient Manipulator(Desktop, Console and Mobile versions)

Dùng để tạo ra

Kết quảNguyên liệuBàn chế tạo
Bottomless Shimmer BucketBottomless Shimmer Bucket(Desktop, Console and Mobile versions)
 • Luminite BarLuminite Bar(Desktop, Console and Mobile versions)10
 • Bottomless Water BucketBottomless Water Bucket(Desktop, Console and Mobile versions)
Ancient ManipulatorAncient Manipulator(Desktop, Console and Mobile versions)
Luminite ArrowLuminite Arrow(Desktop, Console and Mobile versions)333
Luminite BulletLuminite Bullet(Desktop, Console and Mobile versions)333
Nebula BreastplateNebula Breastplate(Desktop, Console and Mobile versions)
 • Nebula FragmentNebula Fragment(Desktop, Console and Mobile versions)20
 • Luminite BarLuminite Bar(Desktop, Console and Mobile versions)16
Nebula DrillNebula Drill(Desktop, Console and Mobile versions)
 • Nebula FragmentNebula Fragment(Desktop, Console and Mobile versions)12
 • Luminite BarLuminite Bar(Desktop, Console and Mobile versions)10
Nebula HamaxeNebula Hamaxe(Desktop, Console and Mobile versions)
 • Nebula FragmentNebula Fragment(Desktop, Console and Mobile versions)14
 • Luminite BarLuminite Bar(Desktop, Console and Mobile versions)12
Nebula HelmetNebula Helmet(Desktop, Console and Mobile versions)
 • Nebula FragmentNebula Fragment(Desktop, Console and Mobile versions)10
 • Luminite BarLuminite Bar(Desktop, Console and Mobile versions)8
Nebula LeggingsNebula Leggings(Desktop, Console and Mobile versions)
 • Nebula FragmentNebula Fragment(Desktop, Console and Mobile versions)15
 • Luminite BarLuminite Bar(Desktop, Console and Mobile versions)12
Nebula MantleNebula Mantle(Desktop, Console and Mobile versions)
 • Nebula FragmentNebula Fragment(Desktop, Console and Mobile versions)14
 • Luminite BarLuminite Bar(Desktop, Console and Mobile versions)10
Nebula PickaxeNebula Pickaxe(Desktop, Console and Mobile versions)
 • Nebula FragmentNebula Fragment(Desktop, Console and Mobile versions)12
 • Luminite BarLuminite Bar(Desktop, Console and Mobile versions)10
Solar Flare BreastplateSolar Flare Breastplate(Desktop, Console and Mobile versions)
 • Solar FragmentSolar Fragment(Desktop, Console and Mobile versions)20
 • Luminite BarLuminite Bar(Desktop, Console and Mobile versions)16
Solar Flare DrillSolar Flare Drill(Desktop, Console and Mobile versions)
 • Solar FragmentSolar Fragment(Desktop, Console and Mobile versions)12
 • Luminite BarLuminite Bar(Desktop, Console and Mobile versions)10
Solar Flare HamaxeSolar Flare Hamaxe(Desktop, Console and Mobile versions)
 • Solar FragmentSolar Fragment(Desktop, Console and Mobile versions)14
 • Luminite BarLuminite Bar(Desktop, Console and Mobile versions)12
Solar Flare HelmetSolar Flare Helmet(Desktop, Console and Mobile versions)
 • Solar FragmentSolar Fragment(Desktop, Console and Mobile versions)10
 • Luminite BarLuminite Bar(Desktop, Console and Mobile versions)8
Solar Flare LeggingsSolar Flare Leggings(Desktop, Console and Mobile versions)
 • Solar FragmentSolar Fragment(Desktop, Console and Mobile versions)15
 • Luminite BarLuminite Bar(Desktop, Console and Mobile versions)12
Solar Flare PickaxeSolar Flare Pickaxe(Desktop, Console and Mobile versions)
 • Solar FragmentSolar Fragment(Desktop, Console and Mobile versions)12
 • Luminite BarLuminite Bar(Desktop, Console and Mobile versions)10
Solar WingsSolar Wings(Desktop, Console and Mobile versions)
 • Solar FragmentSolar Fragment(Desktop, Console and Mobile versions)14
 • Luminite BarLuminite Bar(Desktop, Console and Mobile versions)10
Stardust DrillStardust Drill(Desktop, Console and Mobile versions)
 • Stardust FragmentStardust Fragment(Desktop, Console and Mobile versions)12
 • Luminite BarLuminite Bar(Desktop, Console and Mobile versions)10
Stardust HamaxeStardust Hamaxe(Desktop, Console and Mobile versions)
 • Stardust FragmentStardust Fragment(Desktop, Console and Mobile versions)14
 • Luminite BarLuminite Bar(Desktop, Console and Mobile versions)12
Stardust HelmetStardust Helmet(Desktop, Console and Mobile versions)
 • Stardust FragmentStardust Fragment(Desktop, Console and Mobile versions)10
 • Luminite BarLuminite Bar(Desktop, Console and Mobile versions)8
Stardust LeggingsStardust Leggings(Desktop, Console and Mobile versions)
 • Stardust FragmentStardust Fragment(Desktop, Console and Mobile versions)15
 • Luminite BarLuminite Bar(Desktop, Console and Mobile versions)12
Stardust PickaxeStardust Pickaxe(Desktop, Console and Mobile versions)
 • Stardust FragmentStardust Fragment(Desktop, Console and Mobile versions)12
 • Luminite BarLuminite Bar(Desktop, Console and Mobile versions)10
Stardust PlateStardust Plate(Desktop, Console and Mobile versions)
 • Stardust FragmentStardust Fragment(Desktop, Console and Mobile versions)20
 • Luminite BarLuminite Bar(Desktop, Console and Mobile versions)16
Stardust WingsStardust Wings(Desktop, Console and Mobile versions)
 • Stardust FragmentStardust Fragment(Desktop, Console and Mobile versions)14
 • Luminite BarLuminite Bar(Desktop, Console and Mobile versions)10
Vortex BoosterVortex Booster(Desktop, Console and Mobile versions)
 • Vortex FragmentVortex Fragment(Desktop, Console and Mobile versions)14
 • Luminite BarLuminite Bar(Desktop, Console and Mobile versions)10
Vortex BreastplateVortex Breastplate(Desktop, Console and Mobile versions)
 • Vortex FragmentVortex Fragment(Desktop, Console and Mobile versions)20
 • Luminite BarLuminite Bar(Desktop, Console and Mobile versions)16
Vortex DrillVortex Drill(Desktop, Console and Mobile versions)
 • Vortex FragmentVortex Fragment(Desktop, Console and Mobile versions)12
 • Luminite BarLuminite Bar(Desktop, Console and Mobile versions)10
Vortex HamaxeVortex Hamaxe(Desktop, Console and Mobile versions)
 • Vortex FragmentVortex Fragment(Desktop, Console and Mobile versions)14
 • Luminite BarLuminite Bar(Desktop, Console and Mobile versions)12
Vortex HelmetVortex Helmet(Desktop, Console and Mobile versions)
 • Vortex FragmentVortex Fragment(Desktop, Console and Mobile versions)10
 • Luminite BarLuminite Bar(Desktop, Console and Mobile versions)8
Vortex LeggingsVortex Leggings(Desktop, Console and Mobile versions)
 • Vortex FragmentVortex Fragment(Desktop, Console and Mobile versions)15
 • Luminite BarLuminite Bar(Desktop, Console and Mobile versions)12
Vortex PickaxeVortex Pickaxe(Desktop, Console and Mobile versions)
 • Vortex FragmentVortex Fragment(Desktop, Console and Mobile versions)12
 • Luminite BarLuminite Bar(Desktop, Console and Mobile versions)10
Void DyeVoid Dye(Desktop, Console and Mobile versions)
 • Bottled WaterBottled Water
 • Luminite BarLuminite Bar(Desktop, Console and Mobile versions)5
Dye VatDye Vat(Desktop, Console, Old-gen console and Mobile versions)
Drill Containment UnitDrill Containment Unit(Desktop, Console and Mobile versions)Mythril AnvilMythril Anvil
hoặc
Orichalcum AnvilOrichalcum Anvil

Ngoài lề

 • Thỏi Luminite là loại thỏi đắt giá nhất trong game với giá 1 GC20 SC. Tuy nhiên, bán đi số Luminite thừa ko phải là cách kiếm tiền tốt nhất, mà là bán Monolith tương ứng của nó với giá 20 được ra mắt trong bản cập nhật 1.4.0.1
 • Trước bản cập nhật Desktop 1.4.0.1, thỏi Luminite là loại thỏi duy nhất có thể stack hơn 99 thỏi đến 999 thỏi. Trong các phiên bản khác của trò chơi, điều này vẫn được ứng dụng.

Lịch sử

 • Desktop 1.4.0.1: Giờ có thể được dùng trong công thức chế tạo Luminite Drills.
 • Desktop 1.3.0.1: Được thêm vào.
Phiên bản Console Phiên bản Console
 • Console 1.0.933.1: Được thêm vào. (Xbox One)
 • Console 1.0.750.0: Được thêm vào. (PlayStation 4)
Phiên bản Nintendo Switch Phiên bản Nintendo Switch
 • Switch 1.0.711.6: Được thêm vào.
 • Mobile 1.3.0.7: Được thêm vào.