Treasure Bag (Treasure Bag/vi)

From Terraria Wiki
Jump to navigation Jump to search
Expert mode icon.png
Nội dung này chỉ có ở Expert Mode: Thông tin này chỉ áp dụng cho Expert Mode và thế giới Chế độ Expert.
Phiên bản DesktopPhiên bản ConsolePhiên bản Mobile
Nội dung chỉ có ở Desktop/Console/Mobile: Thông tin trong này áp dụng duy nhất cho các phiên bản Desktop, ConsoleMobile của Terraria.
Treasure Bag
 • ảnh vật phẩm của Treasure Bag
Stack digit 9.pngStack digit 9.pngStack digit 9.png
Chỉ số
Loại
Grab bag
Tiêu thụ✔️
Mô tảPhiên bản Desktop Chuột phải để mở /
Phiên bản Mobile Bấm hai lần để mở
Độ hiếmrainbow

Treasure Bags vật phẩm tiêu thụ nhận được trong Expert modeMaster Mode như là 1 phần thưởng khi hạ gục trùm. Nó phụ thuộc vào từng loại boss. Mở chúng bằng cách bấm chuột phải khi mở túi đồ (inventory) hoặc dùng nó (bấm chuột trái) khi cầm nó trong tay trong hot bar. Ở multiplayer, mỗi người chơi gây sát thương lên boss sẽ nhận được 1 Treasure Bag khi hoàn thành. Treasure Bag sẽ biến mất khi thoát thế giới.

Mỗi Treasure Bag chứa những vật phẩm mà boss sẽ rơi ra trong chế độ normal, cùng với đó là Expert mode-exclusive item (những vật được highlight màu cam bên dưới) – với các ngoại lệ là Lunatic Cultist, Dark Mage, Betsy, và Orge, hiện tại là những boss không có vật phẩm Expert-exclusive. Treasure Bag của boss Hardmode có thêm 5% tỉ lệ chứa ngẫu nhiên chứa set của developer.

Tất cả các vật phẩm Expert mode-exclusive đều có độ hiếm Rarity level: Rainbow, với ngoại lệ là Suspicious Looking Tentacle và 0x33's Aviators.

Content

Treasure Bag (King Slime)King Slime(Desktop, Console and Mobile versions)ID Vật phẩm: 3318
Vật phẩm Tỉ lệ Số lượng
Royal GelRoyal Gel(Desktop, Console and Mobile versions) 100% 1
King Slime MaskKing Slime Mask 14.29% 1
Slimy SaddleSlimy Saddle(Desktop, Console, Old-gen console and Mobile versions) 50% 1
Ninja HoodNinja Hood 66% 1
Ninja ShirtNinja Shirt 66% 1
Ninja PantsNinja Pants 66% 1
Slime GunSlime Gun(Desktop, Console, Old-gen console and Mobile versions) 50% 1
Slime HookSlime Hook(Desktop, Console, Old-gen console and Mobile versions) 50% 1
SolidifierSolidifier 100% 1
Gold CoinGold Coin 100% 1
Treasure Bag (Eye of Cthulhu)Eye of Cthulhu(Desktop, Console and Mobile versions)ID Vật phẩm: 3319
Vật phẩm Tỉ lệ Số lượng
Shield of CthulhuShield of Cthulhu(Desktop, Console and Mobile versions) 100% 1
Eye of Cthulhu MaskEye of Cthulhu Mask 14.29% 1
BinocularsBinoculars 3.3% 1
Crimtane OreCrimtane Ore(Crimson world) 100% 30-87
Crimson SeedsCrimson Seeds(Desktop, Console, Old-gen console and Mobile versions)(Crimson world) 100% 1-3
Demonite OreDemonite Ore(Corrupt world) 100% 30-87
Corrupt SeedsCorrupt Seeds(Corrupt world) 100% 1-3
Unholy ArrowUnholy Arrow(Corrupt world) 100% 20-49
0x33's Aviators0x33's Aviators(Desktop, Console and Mobile versions)(Master Mode) 100% 1
Gold CoinGold Coin 100% 3
Treasure Bag (Eater of Worlds)Eater of Worlds(Desktop, Console and Mobile versions)ID Vật phẩm: 3320
Vật phẩm Tỉ lệ Số lượng
Worm ScarfWorm Scarf(Desktop, Console and Mobile versions) 100% 1
Eater of Worlds MaskEater of Worlds Mask 14.29% 1
Demonite OreDemonite Ore 100% 30-59
Shadow ScaleShadow Scale 100% 10-19
Eater's BoneEater's Bone 5% 1
Gold CoinGold Coin 100% 3
Treasure Bag (Brain of Cthulhu)Brain of Cthulhu(Desktop, Console and Mobile versions)ID Vật phẩm: 3321
Vật phẩm Tỉ lệ Số lượng
Brain of ConfusionBrain of Confusion(Desktop, Console and Mobile versions) 100% 1
Brain of Cthulhu MaskBrain of
Cthulhu Mask
14.29% 1
Crimtane OreCrimtane Ore 100% 40-90
Tissue SampleTissue Sample 100% 10-19
Bone RattleBone Rattle(Desktop, Console and Mobile versions) 5% 1
Gold CoinGold Coin 100% 1
Treasure Bag (Queen Bee)Queen Bee(Desktop, Console and Mobile versions)ID Vật phẩm: 3322
Vật phẩm Tỉ lệ Số lượng
Hive PackHive Pack(Desktop, Console and Mobile versions) 100% 1
Queen Bee MaskQueen Bee Mask 14.29% 1
Bee GunBee Gun 33% 1
Bee KeeperBee Keeper 33% 1
The Bee's KneesThe Bee's Knees(Desktop, Console and Mobile versions) 33% 1
Honey CombHoney Comb 33% 1
NectarNectar 11% 1
Vật phẩm Tỉ lệ Số lượng
Honeyed GogglesHoneyed Goggles(Desktop, Console, Old-gen console and Mobile versions) 11% 1
Hive WandHive Wand 100% 1
Bee HatBee Hat 33% 1
Bee ShirtBee Shirt 33% 1
Bee PantsBee Pants 33% 1
BeenadeBeenade 100% 10-29
Bee WaxBee Wax(Desktop, Console, Old-gen console and Mobile versions) 100% 17-29
Gold CoinGold Coin 100% 10
Treasure Bag (Wall of Flesh)Wall of Flesh(Desktop, Console and Mobile versions)ID Vật phẩm: 3324
Vật phẩm Tỉ lệ Số lượng
Demon HeartDemon Heart(Desktop, Console and Mobile versions)(when no Demon Heart used yet) 100% 1
Wall of Flesh MaskWall of Flesh Mask 14.29% 1
PwnhammerPwnhammer 100% 1
Summoner EmblemSummoner Emblem(Desktop, Console and Mobile versions) 25% 1
Sorcerer EmblemSorcerer Emblem 25% 1
Warrior EmblemWarrior Emblem 25% 1
Ranger EmblemRanger Emblem 25% 1
Laser RifleLaser Rifle 25% 1
Breaker BladeBreaker Blade 25% 1
Clockwork Assault RifleClockwork
Assault Rifle
25% 1
FirecrackerFirecracker(Desktop, Console and Mobile versions) 25% 1
Gold CoinGold Coin 100% 8
Treasure Bag (Skeletron)Skeletron(Desktop, Console and Mobile versions)ID Vật phẩm: 3323
Vật phẩm Tỉ lệ Số lượng
Bone GloveBone Glove(Desktop, Console and Mobile versions) 100% 1
Skeletron MaskSkeletron Mask 33% 1
Skeletron HandSkeletron Hand 33% 1
Book of SkullsBook of Skulls 33% 1
Gold CoinGold Coin 100% 5
Treasure Bag (The Twins)The Twins(Desktop, Console and Mobile versions)ID Vật phẩm: 3326
vật phẩm Tỉ lệ Số lượng
Mechanical Wheel PieceMechanical
Wheel Piece
(Desktop, Console and Mobile versions)
100% 1
Twin MaskTwin Mask 14.29% 1
Soul of SightSoul of Sight 100% 25-40
Hallowed BarHallowed Bar 100% 20-35
Gold CoinGold Coin 100% 12
Treasure Bag (The Destroyer)The Destroyer(Desktop, Console and Mobile versions)ID Vật phẩm: 3325
Vật phẩm Tỉ lệ Số lượng
Mechanical Wagon PieceMechanical
Wagon Piece
(Desktop, Console and Mobile versions)
100% 1
Destroyer MaskDestroyer Mask 14.29% 1
Soul of MightSoul of Might 100% 25-40
Hallowed BarHallowed Bar 100% 20-35
Gold CoinGold Coin 100% 12
Treasure Bag (Skeletron Prime)Skeletron Prime(Desktop, Console and Mobile versions)ID Vật phẩm: 3327
Vật phẩm Tỉ lệ Số lượng
Mechanical Battery PieceMechanical
Battery Piece
(Desktop, Console and Mobile versions)
100% 1
Skeletron Prime MaskSkeletron Prime Mask 14.29% 1
Soul of FrightSoul of Fright 100% 25-40
Hallowed BarHallowed Bar 100% 20-35
Gold CoinGold Coin 100% 12
Treasure Bag (Plantera)Plantera(Desktop, Console and Mobile versions)ID Vật phẩm: 3328
Vật phẩm Tỉ lệ Số lượng
Spore SacSpore Sac(Desktop, Console and Mobile versions) 100% 1
Plantera MaskPlantera Mask 14.29% 1
Temple KeyTemple Key 100% 1
SeedlingSeedling 6.67% 1
The AxeThe Axe 5% 1
Pygmy StaffPygmy Staff 50% 1
Thorn HookThorn Hook(Desktop, Console and Mobile versions) 10% 1
Grenade LauncherGrenade Launcher
+ Rocket IRocket I
14.29% 1
20-49
Venus MagnumVenus Magnum 14.29% 1
Nettle BurstNettle Burst 14.29% 1
Leaf BlowerLeaf Blower 14.29% 1
SeedlerSeedler(Desktop, Console and Mobile versions) 14.29% 1
Flower PowFlower Pow 14.29% 1
Wasp GunWasp Gun 14.29% 1
Gold CoinGold Coin 100% 15
Treasure Bag (Golem)Golem(Desktop, Console and Mobile versions)ID Vật phẩm: 3329
Vật phẩm Tỉ lệ Số lượng
Shiny StoneShiny Stone(Desktop, Console and Mobile versions) 100% 1
Golem MaskGolem Mask 14.29% 1
StyngerStynger
+ Stynger BoltStynger Bolt
12.5% 1
60-99
Possessed HatchetPossessed Hatchet 12.5% 1
Sun StoneSun Stone 12.5% 1
Eye of the GolemEye of the Golem 12.5% 1
PicksawPicksaw 12.5% 1
Heat RayHeat Ray 12.5% 1
Staff of EarthStaff of Earth 12.5% 1
Golem FistGolem Fist 12.5% 1
Beetle HuskBeetle Husk 100% 18-23
Gold CoinGold Coin 100% 12
Treasure Bag (Duke Fishron)Duke Fishron(Desktop, Console and Mobile versions)ID Vật phẩm: 3330
Vật phẩm Tỉ lệ Số lượng
Shrimpy TruffleShrimpy Truffle(Desktop, Console and Mobile versions) 100% 1
Duke Fishron MaskDuke Fishron Mask 14.29% 1
Fishron WingsFishron Wings 10% 1
FlaironFlairon 20% 1
TsunamiTsunami 20% 1
Razorblade TyphoonRazorblade Typhoon 20% 1
Tempest StaffTempest Staff 20% 1
Bubble GunBubble Gun 20% 1
Silver CoinSilver Coin 100% 20
Treasure Bag (Lunatic Cultist)Lunatic Cultist(Desktop, Console and Mobile versions)ID Vật phẩm: 3331
( hiện tại không thể nhận)
Vật phẩm Tỉ lệ Số lượng
Ancient Cultist MaskAncient Cultist Mask 14.29% 1
Silver CoinSilver Coin 100% 20
Treasure Bag (Dark Mage)Dark Mage(Desktop, Console and Mobile versions)ID Vật phẩm: 3862
( hiện tại không thể nhận)
Treasure Bag (Ogre)Ogre(Desktop, Console and Mobile versions)ID Vật phẩm: 3861
( hiện tại không thể nhận)
Treasure Bag (Moon Lord)Moon Lord(Desktop, Console and Mobile versions)ID Vật phẩm: 3332
Vật phẩm Tỉ lệ Số lượng
Gravity GlobeGravity Globe(Desktop, Console and Mobile versions) 100% 1
Suspicious Looking TentacleSuspicious Looking
Tentacle
(Desktop, Console and Mobile versions)
100% 1
Celestial StarboardCelestial Starboard(Desktop, Console and Mobile versions) 100% 1
Moon Lord MaskMoon Lord Mask(Desktop, Console and Mobile versions) 14.29% 1
LuminiteLuminite(Desktop, Console and Mobile versions) 100% 90-110
Meowmere MinecartMeowmere Minecart(Desktop, Console and Mobile versions) 10% 1
Portal GunPortal Gun(Desktop, Console and Mobile versions)(when no Portal Gun in inventory) 100% 1
MeowmereMeowmere(Desktop, Console and Mobile versions) 11% 1
TerrarianTerrarian(Desktop, Console and Mobile versions) 11% 1
Vật phẩm Tỉ lệ Số lượng
Star WrathStar Wrath(Desktop, Console and Mobile versions) 11% 1
S.D.M.G.S.D.M.G.(Desktop, Console and Mobile versions) 11% 1
Celebration Mk2Celebration Mk2(Desktop, Console and Mobile versions) 11% 1
Last PrismLast Prism(Desktop, Console and Mobile versions) 11% 1
Lunar FlareLunar Flare(Desktop, Console and Mobile versions) 11% 1
Rainbow Crystal StaffRainbow Crystal Staff(Desktop, Console and Mobile versions) 11% 1
Lunar Portal StaffLunar Portal Staff(Desktop, Console and Mobile versions) 11% 1
Treasure Bag (Betsy)Betsy(Desktop, Console and Mobile versions)ID Vật phẩm: 3860
Vật phẩm Tỉ lệ Số lượng
Betsy MaskBetsy Mask(Desktop, Console and Mobile versions) 14.29% 1
Aerial BaneAerial Bane(Desktop, Console and Mobile versions) 25% 1
Flying DragonFlying Dragon(Desktop, Console and Mobile versions) 25% 1
Betsy's WrathBetsy's Wrath(Desktop, Console and Mobile versions) 25% 1
Sky Dragon's FurySky Dragon's Fury(Desktop, Console and Mobile versions) 25% 1
Betsy's WingsBetsy's Wings(Desktop, Console and Mobile versions) 25% 1
Defender MedalDefender Medal(Desktop, Console and Mobile versions) 100% 30-49
Treasure Bag (Empress of Light)Empress of Light(Desktop, Console and Mobile versions)ID Vật phẩm: 4782
Vật phẩm Tỉ lệ Số lượng
Soaring InsigniaSoaring Insignia(Desktop, Console and Mobile versions) 100% 1
Empress of Light MaskEmpress of Light Mask(Desktop, Console and Mobile versions) 14.29% 1
Empress WingsEmpress Wings(Desktop, Console and Mobile versions) 10% 1
Stellar TuneStellar Tune(Desktop, Console and Mobile versions) 5% 1
Prismatic DyePrismatic Dye(Desktop, Console and Mobile versions) 25% 1
StarlightStarlight(Desktop, Console and Mobile versions) 25% 1
NightglowNightglow(Desktop, Console and Mobile versions) 25% 1
EventideEventide(Desktop, Console and Mobile versions) 25% 1
KaleidoscopeKaleidoscope(Desktop, Console and Mobile versions) 25% 1
Treasure Bag (Queen Slime)Queen Slime(Desktop, Console and Mobile versions)ID Vật phẩm: 4957
Vật phẩm Tỉ lệ Số lượng
Volatile GelatinVolatile Gelatin(Desktop, Console and Mobile versions) 100% 1
Sparkle Slime BalloonSparkle Slime Balloon(Desktop, Console and Mobile versions) 100% 25-74
Queen Slime MaskQueen Slime Mask(Desktop, Console and Mobile versions) 14.29% 1
Gelatinous PillionGelatinous Pillion(Desktop, Console and Mobile versions) 50% 1
Hook of DissonanceHook of Dissonance(Desktop, Console and Mobile versions) 50% 1
Crystal Assassin HoodCrystal Assassin Hood(Desktop, Console and Mobile versions) 66% 1
Crystal Assassin ShirtCrystal Assassin Shirt(Desktop, Console and Mobile versions) 66% 1
Crystal Assassin PantsCrystal Assassin Pants(Desktop, Console and Mobile versions) 66% 1

Độ hiếm

Mỗi Treasure Bag có độ hiếm xác định, cho dù nó là vật phẩm của Expert, là những vật phẩm luôn có độ hiếm Rarity level: Rainbow.

Túi - Độ hiếm
Treasure Bag (King Slime).png Rarity color 1.png Treasure Bag (Eye of Cthulhu).png Rarity color 1.png Treasure Bag (Eater of Worlds).png Rarity color 2.png Treasure Bag (Brain of Cthulhu).png Rarity color 2.png
Treasure Bag (Queen Bee).png Rarity color 3.png Treasure Bag (Skeletron).png Rarity color 3.png Treasure Bag (Ogre).png Rarity color 3.png Treasure Bag (Wall of Flesh).png Rarity color 4.png
Treasure Bag (Dark Mage).png Rarity color 5.png Treasure Bag (The Destroyer).png Rarity color 5.png Treasure Bag (The Twins).png Rarity color 5.png Treasure Bag (Skeletron Prime).png Rarity color 5.png
Treasure Bag (Plantera).png Rarity color 6.png Treasure Bag (Empress of Light).png Rarity color 6.png Treasure Bag (Queen Slime).png Rarity color 6.png Treasure Bag (Golem).png Rarity color 7.png
Treasure Bag (Duke Fishron).png Rarity color 7.png Treasure Bag (Betsy).png Rarity color 8.png Treasure Bag (Lunatic Cultist).png Rarity color 8.png Treasure Bag (Moon Lord).png Rarity color 8.png

Vật phẩm Developer

Như đã nói, tất cả Treasure Bags từ Hardmode boss có tỉ lệ 5% chứa 1 set của developer, có nghĩa là mỗi set sẽ có 0.28% tỉ lệ ở trong Treasure Bag của Hardmode boss. Nhận Treasure Bag từ thế giới Chế độ Expert, rồi mở chúng ở thế giới normal sẽ vẫn giữ nguyên tỉ lệ nhận set của developer.

Red's set
 • Red's HelmetRed's Helmet(Desktop, Console and Mobile versions)
 • Red's BreastplateRed's Breastplate(Desktop, Console and Mobile versions)
 • Red's LeggingsRed's Leggings(Desktop, Console and Mobile versions)
 • Red's WingsRed's Wings(Desktop, Console and Mobile versions)
 • Red's ThrowRed's Throw(Desktop, Console and Mobile versions)
Cenx's set
 • Cenx's TiaraCenx's Tiara(Desktop, Console and Mobile versions)
 • Cenx's BreastplateCenx's Breastplate(Desktop, Console and Mobile versions)
 • Cenx's LeggingsCenx's Leggings(Desktop, Console and Mobile versions)
 • Cenx's WingsCenx's Wings(Desktop, Console and Mobile versions)
Cenx's Dress set
 • Cenx's DressCenx's Dress(Desktop, Console and Mobile versions)
 • Cenx's Dress PantsCenx's Dress Pants(Desktop, Console and Mobile versions)
 • Cenx's WingsCenx's Wings(Desktop, Console and Mobile versions)
Crowno's set
 • Crowno's MaskCrowno's Mask(Desktop, Console and Mobile versions)
 • Crowno's BreastplateCrowno's Breastplate(Desktop, Console and Mobile versions)
 • Crowno's LeggingsCrowno's Leggings(Desktop, Console and Mobile versions)
 • Crowno's WingsCrowno's Wings(Desktop, Console and Mobile versions)
Will's set
 • Will's HelmetWill's Helmet(Desktop, Console and Mobile versions)
 • Will's BreastplateWill's Breastplate(Desktop, Console and Mobile versions)
 • Will's LeggingsWill's Leggings(Desktop, Console and Mobile versions)
 • Will's WingsWill's Wings(Desktop, Console and Mobile versions)
Jim's set
 • Jim's HelmetJim's Helmet(Desktop, Console and Mobile versions)
 • Jim's BreastplateJim's Breastplate(Desktop, Console and Mobile versions)
 • Jim's LeggingsJim's Leggings(Desktop, Console and Mobile versions)
 • Jim's WingsJim's Wings(Desktop, Console and Mobile versions)
Aaron's set
 • Aaron's HelmetAaron's Helmet(Desktop, Console and Mobile versions)
 • Aaron's BreastplateAaron's Breastplate(Desktop, Console and Mobile versions)
 • Aaron's LeggingsAaron's Leggings(Desktop, Console and Mobile versions)
D-Town's set
 • D-Town's HelmetD-Town's Helmet(Desktop, Console and Mobile versions)
 • D-Town's BreastplateD-Town's Breastplate(Desktop, Console and Mobile versions)
 • D-Town's LeggingsD-Town's Leggings(Desktop, Console and Mobile versions)
 • D-Town's WingsD-Town's Wings(Desktop, Console and Mobile versions)
Lazure's set
 • Lazure's Valkyrie CircletLazure's Valkyrie Circlet(Desktop, Console and Mobile versions)
 • Lazure's Valkyrie CloakLazure's Valkyrie Cloak(Desktop, Console and Mobile versions)
 • Lazure's Barrier PlatformLazure's Barrier Platform(Desktop, Console and Mobile versions)
 • Valkyrie YoyoValkyrie Yoyo(Desktop, Console and Mobile versions)
Yoraiz0r's set
 • Yoraiz0r's UniformYoraiz0r's Uniform(Desktop, Console and Mobile versions)
 • Yoraiz0r's SkirtYoraiz0r's Skirt(Desktop, Console and Mobile versions)
 • Yoraiz0r's SpellYoraiz0r's Spell(Desktop, Console and Mobile versions)
 • Yoraiz0r's ScowlYoraiz0r's Scowl(Desktop, Console and Mobile versions)
 • Yoraiz0r's Recolored GogglesYoraiz0r's Recolored Goggles(Desktop, Console and Mobile versions)
Skiphs's set
 • Skiphs' MaskSkiphs' Mask(Desktop, Console and Mobile versions)
 • Skiphs' SkinSkiphs' Skin(Desktop, Console and Mobile versions)
 • Skiphs' Bear ButtSkiphs' Bear Butt(Desktop, Console and Mobile versions)
 • Skiphs' BloodSkiphs' Blood(Desktop, Console and Mobile versions)
 • Skiphs' PawsSkiphs' Paws(Desktop, Console and Mobile versions)
Loki's set
 • Loki's HelmetLoki's Helmet(Desktop, Console and Mobile versions)
 • Loki's BreastplateLoki's Breastplate(Desktop, Console and Mobile versions)
 • Loki's GreavesLoki's Greaves(Desktop, Console and Mobile versions)
 • Loki's DyeLoki's Dye(Desktop, Console and Mobile versions)
 • Loki's WingsLoki's Wings(Desktop, Console and Mobile versions)
Arkhalis's set
 • Arkhalis' HoodArkhalis' Hood(Desktop, Console and Mobile versions)
 • Arkhalis' BodiceArkhalis' Bodice(Desktop, Console and Mobile versions)
 • Arkhalis' TightsArkhalis' Tights(Desktop, Console and Mobile versions)
 • Arkhalis' LightwingsArkhalis' Lightwings(Desktop, Console and Mobile versions)
 • ArkhalisArkhalis(Desktop, Console and Mobile versions)
Leinfors' set
 • Leinfors' Hair ProtectorLeinfors' Hair Protector(Desktop, Console and Mobile versions)
 • Leinfors' Excessive StyleLeinfors' Excessive Style(Desktop, Console and Mobile versions)
 • Leinfors' FancypantsLeinfors' Fancypants(Desktop, Console and Mobile versions)
 • Leinfors' Prehensile CloakLeinfors' Prehensile Cloak(Desktop, Console and Mobile versions)
 • Leinfors' Luxury ShampooLeinfors' Luxury Shampoo(Desktop, Console and Mobile versions)
Ghostar's set
 • Ghostar's Soul JarGhostar's Soul Jar(Desktop, Console and Mobile versions)
 • Ghostar's GarbGhostar's Garb(Desktop, Console and Mobile versions)
 • Ghostar's TightsGhostar's Tights(Desktop, Console and Mobile versions)
 • Ghostar's Infinity EightGhostar's Infinity Eight(Desktop, Console and Mobile versions)
Safeman's set
 • Safeman's Sunny DaySafeman's Sunny Day(Desktop, Console and Mobile versions)
 • Safeman's Sun DressSafeman's Sun Dress(Desktop, Console and Mobile versions)
 • Safeman's Pink LeggingsSafeman's Pink Leggings(Desktop, Console and Mobile versions)
 • Safeman's Blanket CapeSafeman's Blanket Cape(Desktop, Console and Mobile versions)
FoodBarbarian's set
 • FoodBarbarian's Horned HelmFoodBarbarian's Horned Helm(Desktop, Console and Mobile versions)
 • FoodBarbarian's Wild Wolf SpauldersFoodBarbarian's Wild Wolf Spaulders(Desktop, Console and Mobile versions)
 • FoodBarbarian's Savage GreavesFoodBarbarian's Savage Greaves(Desktop, Console and Mobile versions)
 • FoodBarbarian's Tattered Dragon WingsFoodBarbarian's Tattered Dragon Wings(Desktop, Console and Mobile versions)
Grox The Great's set
 • Grox The Great's Horned CowlGrox The Great's Horned Cowl(Desktop, Console and Mobile versions)
 • Grox The Great's ChestplateGrox The Great's Chestplate(Desktop, Console and Mobile versions)
 • Grox The Great's GreavesGrox The Great's Greaves(Desktop, Console and Mobile versions)
 • Grox The Great's WingsGrox The Great's Wings(Desktop, Console and Mobile versions)

Chi tiết vật phẩm Expert-exclusive

Túi Boss Vật phẩm Chức năng
Treasure Bag (King Slime).png King Slime Royal GelRoyal Gel(Desktop, Console and Mobile versions) Slimes become friendly.
Treasure Bag (Eye of Cthulhu).png Eye of Cthulhu Shield of CthulhuShield of Cthulhu(Desktop, Console and Mobile versions) Double tap to dash, dealing damage.
Treasure Bag (Eater of Worlds).png Eater of Worlds Worm ScarfWorm Scarf(Desktop, Console and Mobile versions) Reduces damage taken by 17%.
Treasure Bag (Brain of Cthulhu).png Brain of Cthulhu Brain of ConfusionBrain of Confusion(Desktop, Console and Mobile versions) May confuse nearby enemies after being struck.

(Desktop, Console and Mobile versions)Gives the player a 1/6 chance of dodging an attack, and increases critical strike chance by 20% for 4 seconds if successful.

Treasure Bag (Queen Bee).png Queen Bee Hive PackHive Pack(Desktop, Console and Mobile versions) Increases the strength of friendly bees.
Treasure Bag (Skeletron).png Skeletron Bone GloveBone Glove(Desktop, Console and Mobile versions) Throws empowered Bones, 33% chance to not consume bone.
Treasure Bag (Wall of Flesh).png Wall of Flesh Demon HeartDemon Heart(Desktop, Console and Mobile versions) Permanently increases the number of accessory slots to six.
Can only be used once. Only usable and only has effect in Expert Mode and Master Mode.
Treasure Bag (Queen Slime).png Queen Slime Volatile GelatinVolatile Gelatin(Desktop, Console and Mobile versions) Damages enemies near the player when equipped.
Treasure Bag (The Destroyer).png The Destroyer Mechanical Wagon PieceMechanical Wagon Piece(Desktop, Console and Mobile versions) Used to craft the Mechanical Cart.
Treasure Bag (The Twins).png The Twins Mechanical Wheel PieceMechanical Wheel Piece(Desktop, Console and Mobile versions) Used to craft the Mechanical Cart.
Treasure Bag (Skeletron Prime).png Skeletron Prime Mechanical Battery PieceMechanical Battery Piece(Desktop, Console and Mobile versions) Used to craft the Mechanical Cart.
Treasure Bag (Plantera).png Plantera Spore SacSpore Sac(Desktop, Console and Mobile versions) Summons spores over time that will damage enemies.
Treasure Bag (Empress of Light).png Empress of Light Soaring InsigniaSoaring Insignia(Desktop, Console and Mobile versions) Allows infinite flight times, increases flight and jump mobility.
Treasure Bag (Golem).png Golem Shiny StoneShiny Stone(Desktop, Console and Mobile versions) Greatly increases life regeneration when not moving.
Treasure Bag (Duke Fishron).png Duke Fishron Shrimpy TruffleShrimpy Truffle(Desktop, Console and Mobile versions) A mount with endless flying, extremely fast in water or

when the rider is below half health.

Treasure Bag (Moon Lord).png Moon Lord Gravity GlobeGravity Globe(Desktop, Console and Mobile versions) Allows the holder to reverse gravity until another surface is hit. ((Desktop, Console and Mobile versions)Can be toggled mid-air.)
Suspicious Looking TentacleSuspicious Looking Tentacle(Desktop, Console and Mobile versions) A Light Pet that senses nearby enemies, treasure, and ores.
Celestial StarboardCelestial Starboard(Desktop, Console and Mobile versions) An Accessory that allows flight and slow fall.

Ghi chú

 • In multiplayer, participation is based on damage dealt to the boss. Players who did not deal at least 1 point of damage to the boss will not receive a bag.
  • It is advisable to open bags on the ground in a quiet area if you have a full inventory as the delay in picking up the prizes can cause items to fall to other players.
 • Treasure yields are considerably higher in multiplayer - multiple bags are handed out, with each containing the entire reward of a kill, and drop rates on the boss's unique items are often doubled.
 • Trophies are not obtained from Treasure Bags. Instead, they are dropped separately from the boss itself.

Xem thêm

 • The Moon Lord's Treasure Bag is the only one to include both more than two Expert mode items and no money.
 • Betsy's Treasure Bag is the only (obtainable) bag that does not have an Expert mode item. It is also (along with the Moon Lord's) one of the only ones to contain no money, replacing coins with Defender Medals.
 • The Lunatic Cultist, Ogre, and Dark Mage have sprites for a Treasure Bag, even though they do not drop one.
 • Unlike the Lunatic Cultist's Treasure Bag, the Ogre and Dark Mage do not have data assigned to their Treasure Bags, as attempting to hack in either one will cause them to disappear from the player's inventory instantly.
 • Queen Slime's Treasure Bag is the only Treasure Bag to not have the tooltip "Right Click to open"

Lịch sử

 • Desktop 1.4.0.1:
  • Added Queen Slime and Empress of Light's Treasure Bags.
  • Sprites updated.
  • Added Ghostar, Safeman, FoodBarbarian and Grox the Great's sets to the drop pool.
  • Added Celestial Starboard to Moon Lord's Treasure Bag.
 • Desktop 1.3.5.1: Fixed Betsy's Treasure Bag having an incorrect name (was "ItemName.BossBagBetsy").
 • Desktop 1.3.5: Leinfors' and Arkhalis's sets added to the drops.
 • Desktop 1.3.2: Eye of Cthulhu's Treasure Bag will now contain 0x33's Aviators if the player plays as a Hardcore character.
 • Desktop 1.3.1: Plantera's Treasure Bag now has a chance to contain the Seedler.
 • Desktop 1.3.0.4: Fixed Treasure Bags disappearing after death.
 • Desktop 1.3.0.1: Introduced.
Phiên bản Console Phiên bản Console
 • Console 1.0.933.1: Introduced. (Xbox One)
 • Console 1.0.750.0: Introduced. (PlayStation 4)
Phiên bản Nintendo Switch Phiên bản Nintendo Switch
 • Switch 1.0.711.6: Introduced.
 • Mobile 1.3.0.7: Introduced.