Ores (Ores/cs)

From Terraria Wiki
Jump to navigation Jump to search
Ruda Hodnota
Měděná rudaMěděná ruda 50 CC
Cínová rudaCínová ruda 75 CC
Železná rudaŽelezná ruda 1 SC
Olověná rudaOlověná ruda 1 SC 50 CC
Stříbrná rudaStříbrná ruda 2 SC
Wolframové rudaWolframové ruda 3 SC
Zlatá rudaZlatá ruda 4 SC
Platinová rudaPlatinová ruda 6 SC
Démonitová rudaDémonitová ruda 8 SC
Kafram rudaKafram ruda 9 SC
MeteoritMeteorit 2 SC
ObsidiánObsidián n/a
Pekelný kámenPekelný kámen n/a
Kobaltová rudaKobaltová ruda 7 SC
Palladiová rudaPalladiová ruda 9 SC
Mythrilová rudaMythrilová ruda 11 SC
Oričalková rudaOričalková ruda 13 SC
Adamantiová rudaAdamantiová ruda 15 SC
Titanová rudaTitanová ruda 17 SC
Chlorofytová rudaChlorofytová ruda 6 SC
LuminitLuminit(Desktop, Console and Mobile versions) 30 SC

Rudy jsou jedním ze základních výrobních materiálů. Většina musí být přetvořena v cihličky u pece, aby je šlo použít k další výrobě různých nástrojů, zbraní, brnění a jiných předmětů. Některé předměty vyžadují samotné rudy, jedná se obecně o cihly a lektvary. Surové rudy lze použít jako bloky při stavění.

Rudy jsou obečně k nalezení jako žíly v blocích v podzemí a níže a těžit je lze pomocí krumpáčů. Rudy nižších stupňů lze najít mezi hlínou blízko povrchu, nebo na vznášejících se ostrovech. Některé se také dají získat z bossů, jmenovitě oka Cthulhu, požírače světů, mozku Cthulhu, Konzolová verze Okramu a měsíčního lorda.

Extraktinátor nebo dřevěné bedny (z rybaření) mohou poskytnou rudy jako náhodné odměny.

Ve světě se budou vyskytovat pouze rudy jednoho typu každého stupně – ty jsou zvoleny náhodně (viz tabulky níže). Alternativní rudy, které se ve světě nevyskytují lze získat z extraktinátoru, beden nebo v jiných světěch. Rudy těžkého módu jsou vybrány náhodně – více v sekci těžký mód.

Před těžkým módem

Stupeň Možné typy rud Minimálně vyžadován
nástroj
Rud na
cihličku
Zdroj
1 Copper Ore (placed).png Copper Ore.png Měděná ruda Tin Ore (placed).png Tin Ore.png Cínová ruda Měděný krumpáčMěděný krumpáč Cínový krumpáčCínový krumpáč 3 Povrch, podzemí, jeskyně
2 Iron Ore (placed).png Iron Ore.png Železná ruda Lead Ore (placed).png Lead Ore.png Olověná ruda Měděný krumpáčMěděný krumpáč Cínový krumpáčCínový krumpáč 3 Povrch, podzemí, jeskyně
3 Silver Ore (placed).png Silver Ore.png Stříbrná ruda Tungsten Ore (placed).png Tungsten Ore.png Wolframová ruda Měděný krumpáčMěděný krumpáč Cínový krumpáčCínový krumpáč 4 Podzemí, jeskyně, vznášející se ostrovy
4 Gold Ore (placed).png Gold Ore.png Zlatá ruda Platinum Ore (placed).png Platinum Ore.png Platinová ruda Měděný krumpáčMěděný krumpáč Cínový krumpáčCínový krumpáč 4 Podzemí, jeskyně, vznášející se ostrovy
5 Demonite Ore (placed).png Demonite Ore.png Démonitová ruda Crimtane Ore (placed).png Crimtane Ore.png Kafram ruda Zlatý krumpáčZlatý krumpáč Platinový krumpáčPlatinový krumpáč 3 Oko Cthulhu, podzemí, jeskyně,
požírač světů (démonit), mozek Cthulhu (kafram)
6 Meteorite (placed).png Meteorite.png Meteorit Wolframový krumpáčWolframový krumpáč Zlatý krumpáčZlatý krumpáč Platinový krumpáčPlatinový krumpáč 3 Meteoritový biom
7 Obsidian (placed).png Obsidian.png Obsidián Děsivý krumpáčDěsivý krumpáč Smrtonosný krumpáčSmrtonosný krumpáč n/a[1] Při kontaktu vody s lávou
8 Hellstone (placed).png Hellstone.png Pekelný kámen Děsivý krumpáčDěsivý krumpáč Smrtonosný krumpáčSmrtonosný krumpáč 3 + 1 ObsidiánObsidián Podsvětí
 1. Obsidián nelze přetvořit do cihličky, je však vyžadován na výrobu pekelných kamenů.

Těžký mód

Stupeň Možné typy rud Minimálně vyžadován
nástroj
Rud na
cihličku
Zdroj
9 Cobalt Ore (placed).png Cobalt Ore.png Kobaltová ruda Palladium Ore (placed).png Palladium Ore.png Palladiová ruda Tavený krumpáčTavený krumpáč Žralok drtičDrtič 3 Podzemí, jeskyně
10 Mythril Ore (placed).png Mythril Ore.png Mythrilová ruda Orichalcum Ore (placed).png Orichalcum Ore.png Oričalková ruda Kobaltový krumpáčKobaltový krumpáč Kobaltový vrtákKobaltový vrták Palladiový krumpáčPalladiový krumpáč Palladiový vrtákPalladiový vrták 4 Keskyně
11 Adamantite Ore (placed).png Adamantite Ore.png Adamantiová ruda Titanium Ore (placed).png Titanium Ore.png Titanová ruda Mythrilový krumpáčMythrilový krumpáč Mythrilový vrtákMythrilový vrták Oričalkový krumpáčOričalkový krumpáč Oričalkový vrtákOričalkový vrták 5 Jeskyně (zhruba ve výšce lávy), Konzolová verzeOkram (adamantit)
12 Chlorophyte Ore (placed).png Chlorophyte Ore.png Chlorofytová ruda Krumpáčová sekeraKrumpáčová sekera VrtkeraVrtkera 6 Podzemní džungle
Luminite (placed).png Luminite.png Luminit Měděný krumpáčMěděný krumpáč Cínový krumpáčCínový krumpáč 4 Měsíční lord

Obejevení se první tří rud těžkého módu vyžaduje zničení démonických/karmínových oltářů. K tomu je potřeba kladivo s 80% síly kladiva anebo vyšší, např.: Pwnkladivo. Za každý zničený oltář se objeví naleziště jednoho z šesti nových rud těžkého módu, nahrazujíc přírodní bloky pod vrstvou podzemí:

 1. První oltář: kobaltová ruda nebo palladiová ruda
 2. Druhý oltář: mythrilový ruda nebo oričalková ruda
 3. Třetí oltář: adamantiová ruda nebo titanová ruda
 • Zničením čtvrtého oltáře se objeví další naleziště rudy, která se objevila po zničení prvního oltáře. Po zničení pátého se objeví rudy, která se objevila po zničení druhého oltáře atd.
 • Žádnou známou metodou nelze po zničení oltáře získat jiný typ rudy, než jednu z prvních třech, které byly náhodně přiděleny světu při rozbití prvních třech oltářů. Ve světě s palladiovou rudou se nikdy neobjeví kobaltová ruda atd.
 • Chlorofytová ruda se objevuje sama od sebe od chvíle, kdy je ve světě aktivován těžký mód; není ovlivněna ničením oltářů.
 • Objevení rudy nikdy nenastane v místech s již existující rudou, nebo v místech kde je umístěno dřevo jakéhokoliv typu, ani v místech kde jsou umístěny cihly. Objeví se pouze v místech s bloky biomu (hlína, bláto, kámen atp.).

Tipy

 • Každá ruda těžkého módu je zvolena ve chvíli, kdy se ve světě zničí první tři oltáře. Rudy, které by hráč chtěl ve světě mít lze „vybrat“ tak, že ze světa po rozbití oltáře bez uložení odejde (tímto dojde k resetování procesu zvolení). Tato metoda je jednodušší na serverech, které se dají ukončit příkazem exit-nosave.
 • Všechny rudy vyjma pekelného kamene a obsidiánu jsou zvýrazněny díky posilnění – speleolog – což z nich dělá snadné cíle k nalezení. Pekelný kámen lze zvýraznit použitím lektvaru vycítění nebezpečí. Obsidián nelze zvýraznit nijak, a to díky tomu, že je velmi snadno k nalezení a i snadný k výrobě.
 • Použitím lektvaru bedny se zvyšují šance na získání beden, mezi nimi i dřevěné bedny, které často obsahují rudy.
 • Pokud hráč kompletně zaplní jeskyně s přírodními bloky, jako je například hlína, mohou se v těchto místech objevit rudy těžkého módu. Tyto rudy bude možné vidět na minimapě – tato metoda představuje skvělou cestu „zbavení se“ přebytečných bloků a zjištění lokace výskytu rud.
 • V Mobilní verze mobilní verzi lze pomocí palladiového krumpáče a vrtáku těžit adamantit a titan.

Zajímavosti

 • Pekelný kámen, jako předmět, je přebarvenou variantou stříbrné rudy.
 • Většina rud, po umístění v před 1.3 světě, bude mít texturu modifikovaného kamene – toto se týká rud vydaných před 1.2, plus platiny a palladia. Cín a olovo mají správnou texturu.
 • Pekelný kámen je jedinou rudou, kterou nelze donekonečna ve světě vytvářet.
  • Všech 8 rud normálního módu lze získat z extraktinátoru a slizů.
  • Všech 8 rud těžkého módu, objevujících se pouze po zničení oltářů, lze získat z beden.
  • Chlorofyt může růst v blátě.
  • Meteorit může nekonečněkrát spadnou do obnovitelných bloků.
  • Démonit, kafram, luminit a v konzolove verzi, adamantit mohou být získány z bossů.
  • Obsidián lze vytvořit pomocí duplikace kapalin.
 • Železo a olovo jsou jediné rudy, ze kterých nelze vyrobit cihly.
 • Navzdory tomu, že chlorofyt je jedna z rudy, kterou lze získat až ke „konci hry“, lze jej prodat pouze 6 SC za kus; možná kvůli faktu, že jej lze pěstovat. Naopak nejdražší je luminit, který lze prodat 30 SC za kus.

Historie

Počítačová verze Počítačová verze
 • Počítač 1.3.0.1:
  • Některé rudy změněny po grafické stránce.
  • Přidán luminit.
 • Desktop 1.2.3:
  • Rudy se nyní hromadí na 999 kusech.
  • Chlorofyt je nyní vzácnější a roste pomaleji.
  • Nové rudy těžkého módu se objevují méně a jsou těžší k výrobě.
 • Desktop 1.2:
  • Přidáno 9 nových rud.
  • Ve světě je možnost získat alternativní rudy jako náhradu za měď, železo, stříbro, zlato, kobalt, mythril a adamantit.
  • Přidána chlorofytová ruda.
 • Desktop 1.0.2: Těžba kamene a dalších rud těžkého módu nyní vydává zvuk „cinkání“.
 • Desktop-Release: Představeno.