Items (Items/cs)

From Terraria Wiki
Jump to navigation Jump to search
Pro zobrazení kompletního seznamu předmětu přejděte zde – seznam předmětů.

Předměty mohou být získány různými způsoby, jako jsou:

Typy předmětů

Předměty se dělí na:

Umístitelnost

Boolean (ano/ne) hodnota indikuje, zda lze předmět hráčem umístit na mapě.

Maximální hromada

Indikuje maximální velikost hromady, na kterou jde předmět skládat.

This table indicates the maximum stack of a given item.

Hromada
Typ Maximum
Vybavení 1
Dynamit 30
Výbušniny 50
Bomby 100
Většina lektvarů 30
Lektvary many 50
Velké lektvary many a Mimořádné lektvary many 75
Lektvary obnovy 20
Věšina stravitelných 99
Bloky a náboje 999

Mizení (despawn) předmětů

Všechny předměty ležící volně na zemi (nejsou v inventáři, anebo v truhle) zmizí po odhlášení se ze světa. V tu chvíli jsou nadobro ztraceny. Předměty začínají také mizet ve chvíli, pokud je jich ve světě více než 400 volně ležících. V takovou chvíli mizí předměty, které na zemi leží nejdéle a jsou nahrazovány předměty novými, které nemají čas mizení tak velký.

Viz také