Tin Shortsword (Tin Shortsword/vi)

From Terraria Wiki
Jump to navigation Jump to search
Tin Shortsword
 • ảnh vật phẩm của Tin Shortswordảnh vật phẩm cũ của Tin Shortsword
Stack digit 1.png
Chỉ số
Loại
Sát thương7 (Melee)
Knockback4 (Yếu)
Tỉ lệ chí mạng4%
Thời gian sử dụng12 (Rất nhanh)
Tốc độ4.2 (tối ưu)
Độ hiếmRarity level: 0
Bán1 SC5 CC
Researchcần có 1
Projectile được tạo
 • Tin Shortsword
  Tin Shortsword
Hoạt ảnh của Tin Shortsword. Chú ý tầm rất ngắn.

Tin Shortsword là bản tương tự của Copper Shortsword (khi thế giới được tạo ra với Quặng chì thay vì Quặng đồng), và nó là loại đoản kiếm thứ hai yếu nhất, là loại chỉ hữu dụng hơn Copper Shortsword. Nó được chế tạo tại Anvil với 7 Thỏi thiếc.

Giống các đoản kiếm khác, Tin Shortsword có tầm rất ngắn và tấn công bằng chuyển động đâm ở mọi hướng ở bản Phiên bản Desktop Desktop, Phiên bản Console Console và Phiên bản Mobile Mobile, và ngang ngang trước mặt người chơi ở bản Phiên bản Console Hệ máy cũ Old-gen console và 3DSPhiên bản Nintendo 3DS, thay vì đánh theo vòng cung. Điều này khiến nó trở nên gần như vô dụng khi đối đầu với những con quái bay hoặc nhảy, tuy nhiên tấn suất tấn công nhanh của nó có thể khiến nó trở nên hữu dụng đối với những loại quái cận chiến yếu hơn

Nó có modifier tốt nhất là Legendary.

Chế tạo

Công thức

Kết quảNguyên liệuBàn chế tạo
Phiên bản DesktopPhiên bản ConsolePhiên bản Mobile only:
Tin ShortswordTin Shortsword
Iron AnvilIron Anvil
hoặc
Lead AnvilLead Anvil
Old-gen console versionNintendo 3DS version only:
Tin ShortswordTin Shortsword

Nói thêm

 • Mặc dù là bản đối lập với Copper Shortsword, nó không thể dùng để tạo ra Zenith.

Lịch sử

 • Desktop 1.4.0.1: Có thể đâm mọi hướng, không chỉ ngang.
 • Desktop 1.3.0.1: Cập nhật hình ảnh.
 • Desktop 1.2: Được ra mắt.
Phiên bản Console Phiên bản Console
 • Console 1.02: Được ra mắt.
Phiên bản Nintendo Switch Phiên bản Nintendo Switch
 • Switch 1.0.711.6: Được ra mắt.
 • Mobile 1.2.6508: Được ra mắt.
Phiên bản Nintendo 3DSPhiên bản Nintendo 3DS
 • 3DS-Release: Được ra mắt.