Tin Brick (Tin Brick/vi)

From Terraria Wiki
Jump to navigation Jump to search
Tin Brick
  • ảnh vật phẩm của Tin Brickảnh vật phẩm cũ của Tin Brick
  • Tin Brick khi được đặt
Tự động dùng
Stack digit 9.pngStack digit 9.pngStack digit 9.pngStack digit 9.png
Chỉ số
Loại
Đặt được✔️ (rộng 1 × cao 1)
Thời gian sử dụng15 (Rất nhanh)
Độ hiếmRarity level: 0
Researchcần có 100

Tin Brick là một loại Gạch và là nguyên liệu xây dựng có tính thẩm mỹ. Giống như quặng tạo nên nó, Tin Brick được người chơi đặt sẽ lấp lánh. Vì tin trở thành khá vô dụng ngay từ rất sớm, đây là một loại gạch không hề đắt để xây dựng. Mặc dù được làm từ Tin, nó không nhận được gì khi bán đi, cùng với hầu hết các loại khối khác. Tin Plating cũng dùng được như là khối trang trí, với nguyên liệu và công thức y hệt nhưng khác hình ảnh (texture).

Chế tạo

Công thức

Kết quảNguyên liệuBàn chế tạo
Phiên bản DesktopPhiên bản ConsolePhiên bản Mobile only:
Tin BrickTin Brick
  • Metal ShelfMetal Shelf2
Bone WelderBone Welder(Desktop, Console, Old-gen console and Mobile versions)
Phiên bản DesktopPhiên bản ConsolePhiên bản Mobile only:
Tin BrickTin Brick5
FurnaceFurnace
Old-gen console versionNintendo 3DS version only:
Tin BrickTin Brick
Tin BrickTin BrickWork BenchWork Bench

Sử dụng trong

Kết quảNguyên liệuBàn chế tạo
Phiên bản DesktopPhiên bản ConsolePhiên bản Mobile only:
Metal ShelfMetal Shelf2
Bone WelderBone Welder(Desktop, Console, Old-gen console and Mobile versions) Ecto Mist(Desktop, Console and Mobile versions)
Tin Brick WallTin Brick Wall4Work BenchWork Bench

Lịch sử

  • Desktop 1.2: Ra mắt.
Phiên bản Console Phiên bản Console
  • Console 1.02: Ra mắt.
Phiên bản Nintendo Switch Phiên bản Nintendo Switch
  • Switch 1.0.711.6: Ra mắt.
  • Mobile 1.2.6508: Ra mắt.
Phiên bản Nintendo 3DSPhiên bản Nintendo 3DS
  • 3DS-Release: Ra mắt.