Tin Bar (Tin Bar/vi)

From Terraria Wiki
Jump to navigation Jump to search
Tin Bar
  • ảnh vật phẩm của Tin Barảnh vật phẩm cũ của Tin Bar
  • Tin Bar khi được đặt
Tự động dùng
Stack digit 9.pngStack digit 9.pngStack digit 9.pngStack digit 9.png
Chỉ số
Loại
Đặt được✔️ (rộng 1 × cao 1)
Thời gian sử dụng15 (Rất nhanh)
Độ hiếmRarity level: 0
Bán2 SC25 CC
Researchcần có 25

Thỏi Thiếc là loại thỏi kim loại đầu tiên trong game được dùng để chế tạo trang bị cấp độ Thiếc. Bản thay thế của nó là Thỏi Đồng. Nó có thể được đặt trên mặt đất như một loại đồ nội thất.

Chế tạo

Công thức

Kết quảNguyên liệuBàn chế tạo
Tin BarTin BarChlorophyte ExtractinatorChlorophyte Extractinator Conversion(Desktop, Console and Mobile versions)
FurnaceFurnace

Sử dụng trong

Kết quảNguyên liệuBàn chế tạo
Copper BarCopper BarChlorophyte ExtractinatorChlorophyte Extractinator Conversion(Desktop, Console and Mobile versions)
Phiên bản DesktopPhiên bản ConsolePhiên bản Mobile only:
Tin AxeTin Axe
Iron AnvilIron Anvil
hoặc
Lead AnvilLead Anvil
Phiên bản Console Hệ máy cũPhiên bản Nintendo 3DS only:
Tin AxeTin Axe
Tin BowTin Bow
Phiên bản DesktopPhiên bản ConsolePhiên bản Mobile only:
Tin BroadswordTin Broadsword
Phiên bản Console Hệ máy cũPhiên bản Nintendo 3DS only:
Tin BroadswordTin Broadsword
Phiên bản DesktopPhiên bản ConsolePhiên bản Mobile only:
Tin ChainmailTin Chainmail
Phiên bản Console Hệ máy cũPhiên bản Nintendo 3DS only:
Tin ChainmailTin Chainmail
Tin ChandelierTin Chandelier
Phiên bản DesktopPhiên bản ConsolePhiên bản Mobile only:
Tin GreavesTin Greaves
Phiên bản Console Hệ máy cũPhiên bản Nintendo 3DS only:
Tin GreavesTin Greaves
Phiên bản DesktopPhiên bản ConsolePhiên bản Mobile only:
Tin HammerTin Hammer
Phiên bản Console Hệ máy cũPhiên bản Nintendo 3DS only:
Tin HammerTin Hammer
Phiên bản DesktopPhiên bản ConsolePhiên bản Mobile only:
Tin HelmetTin Helmet
Phiên bản Console Hệ máy cũPhiên bản Nintendo 3DS only:
Tin HelmetTin Helmet
Phiên bản DesktopPhiên bản ConsolePhiên bản Mobile only:
Tin PickaxeTin Pickaxe
Phiên bản Console Hệ máy cũPhiên bản Nintendo 3DS only:
Tin PickaxeTin Pickaxe
Phiên bản DesktopPhiên bản ConsolePhiên bản Mobile only:
Tin ShortswordTin Shortsword
Phiên bản Console Hệ máy cũPhiên bản Nintendo 3DS only:
Tin ShortswordTin Shortsword
Topaz StaffTopaz Staff
Tin WatchTin Watch(Desktop, Console, Old-gen console and Mobile versions)TableTable ChairChair

Xem thêm

Lịch sử

  • Desktop 1.3.0.1: Cập nhật hình ảnh.
  • Desktop 1.2: Được thêm vào.
Phiên bản Console Phiên bản Console
  • Console 1.02: Được thêm vào.
Phiên bản Nintendo Switch Phiên bản Nintendo Switch
  • Switch 1.0.711.6: Được thêm vào.
  • Mobile 1.2.6508: Được thêm vào.
Phiên bản Nintendo 3DSPhiên bản Nintendo 3DS
  • 3DS-Release: Được thêm vào.