Ammunition items (Ammunition items/vi)

From Terraria Wiki
< Ammunition items(Redirected from Ammunition/vi)
Jump to navigation Jump to search

Vật phẩm đạn dược là những loại vật phẩm tiêu thụ bắn ra từ vũ khí tầm xa. Để sử dụng các loại vũ khí này cần có đạn, một loại đạn phù hợp phải có trong túi đồ người chơi. Đạn dược sẽ tính từ stack đầu tiên phù hợp, theo thứ tự: Bốn ô đạn riêng trong túi đố từ trên xuống dưới, sau đó đến túi đồ chính, từ hàng hotbar (hàng đầu tiên) cho tới hàng cuối cùng, từ trái qua phải ở mỗi hàng.

Mỗi loại đạn dược cho thêm sát thương, tốc độ, và knockback vào chỉ số gốc của vũ khí sử dụng nó. Sát thương thêm cũng áp dụng cho sát thương của đạn (súng)tên. Một số vũ khí, giáp, phụ kiện, và buff cho thêm tỉ lệ mỗi phát bắn "giữ lại" đạn, bắn một phát thông thường không tốn đạn. Nếu nhiều vật phẩm và/hoặc buff được kích hoạt, tỉ lệ không tốn đạn được cộng dồn.

Đạn

Đạn được bắn từ súng. Thông tin này được dẫn từ Bullets/vi § Loại.Hiện tại có 16 bullets trong Terraria, 11 trong số chúng chỉ có ở Hardmode.

Tên Sát thương Tốc độ Tổng tốc độ
Gia tăng
Knockback HM Độ hiếm Giá bán
Musket Ball Musket BallID Vật phẩm: 97 7 4 2 2
(Rất yếu)
Rarity level: 0 1 CC
Meteor Shot Meteor ShotID Vật phẩm: 234 8 (Desktop, Console and Mobile versions) /
9 (Old-gen console and 3DS versions)
3 2 1
(Cực yếu)
Rarity level: 1 1 CC
Silver Bullet Silver BulletID Vật phẩm: 278 9 4.5 2 3
(Rất yếu)
Rarity level: 0 3 CC
Crystal Bullet Crystal BulletID Vật phẩm: 515 9 (Desktop, Console and Mobile versions) /
8 (Old-gen console and 3DS versions)
5 2 1
(Cực yếu)
✔️ Rarity level: 3 6 CC
Cursed Bullet Cursed BulletID Vật phẩm: 546 12 5 3 4
(Yếu)
✔️ Rarity level: 3 6 CC
Chlorophyte Bullet Chlorophyte BulletID Vật phẩm: 1179 9 (Desktop, Console and Mobile versions) /
15 (Old-gen console and 3DS versions)
5 3 4.5
(Trung bình)
✔️ Rarity level: 7 10 CC
High Velocity Bullet High Velocity BulletID Vật phẩm: 1302 11 (Desktop, Console and Mobile versions) /
10 (Old-gen console and 3DS versions)
4 8 4
(Yếu)
✔️ Rarity level: 3 8 CC
Ichor Bullet Ichor BulletID Vật phẩm: 1335 13 5.25 3 4
(Yếu)
✔️ Rarity level: 3 6 CC
Venom Bullet Venom BulletID Vật phẩm: 1342 15 (Desktop, Console and Mobile versions) /
14 (Old-gen console and 3DS versions)
5.3 3 4.1
(Trung bình)
✔️ Rarity level: 3 8 CC
Party Bullet Party BulletID Vật phẩm: 1349 10 5.1 3 5
(Trung bình)
Rarity level: 3 2 CC (Desktop, Console and Mobile versions)
8 CC (Old-gen console and 3DS versions)
Nano Bullet Nano BulletID Vật phẩm: 1350 15 (Desktop, Console and Mobile versions) /
10 (Old-gen console and 3DS versions)
4.6 3 3.6
(Yếu)
✔️ Rarity level: 3 8 CC
Exploding Bullet Exploding BulletID Vật phẩm: 1351 10 4.7 3 6.6
(Mạnh)
✔️ Rarity level: 3 8 CC
Golden Bullet Golden BulletID Vật phẩm: 1352 10 4.6 3 3.6
(Yếu)
✔️ Rarity level: 3 8 CC
Endless Musket Pouch Endless Musket Pouch(Desktop, Console and Mobile versions)ID Vật phẩm: 3104 7 4 2 2
(Rất yếu)
✔️ Rarity level: 2 1 GC
Luminite Bullet Luminite Bullet(Desktop, Console and Mobile versions)ID Vật phẩm: 3567 20 2 6 3
(Rất yếu)
✔️ Rarity level: 9 2 CC
Tungsten Bullet Tungsten Bullet(Desktop, Console and Mobile versions)ID Vật phẩm: 4915 9 4.5 2 4
(Yếu)
Rarity level: 0 3 CC

Tên

Tên được bắn từ cung và nỏ. Thông tin này được dẫn từ Arrows/vi § Loại.Hiện tại có 18 arrows trong Terraria, 8 trong số chúng chỉ có ở Hardmode.

Tên Sát thương Tốc độ Tổng tốc độ
Gia tăng
Knockback HM Độ hiếm Giá bán
Wooden Arrow Wooden ArrowID Vật phẩm: 40 5 (Desktop, Console and Mobile versions) /
4 (Old-gen console and 3DS versions)
3 1 2
(Rất yếu)
Rarity level: 0 1 CC (Desktop, Console and Mobile versions) / 2 CC (Old-gen console and 3DS versions)
Flaming Arrow Flaming ArrowID Vật phẩm: 41 7 (Desktop, Console and Mobile versions) /
6 (Old-gen console and 3DS versions)
3.5 1 2
(Rất yếu)
Rarity level: 0 2 CC (Desktop, Console and Mobile versions) / 3 CC (Old-gen console and 3DS versions)
Unholy Arrow Unholy ArrowID Vật phẩm: 47 12 (Desktop, Console and Mobile versions) /
8 (Old-gen console and 3DS versions)
3.4 1 3
(Rất yếu)
Rarity level: 1 8 CC
Jester's Arrow Jester's ArrowID Vật phẩm: 51 10 (Desktop, Console and Mobile versions) /
9 (Old-gen console and 3DS versions)
0.5 2 4
(Yếu)
Rarity level: 1 20 CC
Hellfire Arrow Hellfire ArrowID Vật phẩm: 265 13 (Desktop, Console and Mobile versions) /
10 (Old-gen console and 3DS versions)
6.5 1 8
(Rất mạnh)
Rarity level: 2 20 CC
Holy Arrow Holy ArrowID Vật phẩm: 516 13 (Desktop, Console and Mobile versions) /
6 (Old-gen console and 3DS versions)
3.5 1 2
(Rất yếu)
✔️ Rarity level: 3 16 CC
Cursed Arrow Cursed ArrowID Vật phẩm: 545 17 (Desktop, Console and Mobile versions) /
14 (Old-gen console and 3DS versions)
4 1 3
(Rất yếu)
✔️ Rarity level: 3 8 CC
Frostburn Arrow Frostburn ArrowID Vật phẩm: 988 7 3.75 1 2.2
(Rất yếu)
Rarity level: 0 3 CC
Chlorophyte Arrow Chlorophyte ArrowID Vật phẩm: 1235 16 4.5 2 3.5
(Yếu)
✔️ Rarity level: 7 20 CC
Ichor Arrow Ichor ArrowID Vật phẩm: 1334 16 (Desktop, Console and Mobile versions) /
15 (Old-gen console and 3DS versions)
4.25 2 3
(Rất yếu)
✔️ Rarity level: 3 8 CC
Venom Arrow Venom ArrowID Vật phẩm: 1341 19 (Desktop, Console and Mobile versions) /
17 (Old-gen console and 3DS versions)
4.3 2 4.2
(Trung bình)
✔️ Rarity level: 3 18 CC
Bone Arrow Bone Arrow(Desktop, Console and Mobile versions)ID Vật phẩm: 3003 8 3.5 1 2.5
(Rất yếu)
Rarity level: 0 3 CC
Endless Quiver Endless Quiver(Desktop, Console and Mobile versions)ID Vật phẩm: 3103 5 3 1 2
(Rất yếu)
✔️ Rarity level: 2 1 GC
Luminite Arrow Luminite Arrow(Desktop, Console and Mobile versions)ID Vật phẩm: 3568 15 3 2 3.5
(Yếu)
✔️ Rarity level: 9 2 CC
Spectral Arrow Spectral Arrow(Old-gen console and 3DS versions)ID Vật phẩm: 5013 16 0.5 1 3
(Rất yếu)
Rarity level: 3 18 CC
Vulcan Bolt Vulcan Bolt(Old-gen console and 3DS versions)ID Vật phẩm: 5015 12 ??? 1 8.5
(Rất mạnh)
✔️ Rarity level: 3 30 CC
Heart Arrow Heart Arrow(3DS version)ID Vật phẩm: 5049 4 ??? 1 3
(Rất yếu)
Rarity level: 0 10 CC
Shimmer Arrow Shimmer Arrow(Desktop, Console and Mobile versions)ID Vật phẩm: 5348 12 3 1 2
(Rất yếu)
Rarity level: 2 2 CC

Rocket

Rocket được bắn từ launcher. Thông tin này được dẫn từ Rockets/vi § Loại.Hiện tại có tất cả (Desktop, Console and Mobile versions) 12 / (Old-gen console and 3DS versions) 4 loại rocket khác nhau trong Terraria, tất cả chỉ có ở Hardmode.

Loại Sát thương Có sẵn Độ hiếm Nguồn gốc Tầm vụ nổ thường Phá khối
Rocket IRocket IID Vật phẩm: 771 40 (Desktop, Console and Mobile versions) /
35 (Old-gen console and 3DS versions)
Luôn luôn Rarity level: 0 Mua từ Cyborg (50 CC) Nhỏ
Rocket IIRocket IIID Vật phẩm: 772 40 Huyết Nguyệt Rarity level: 1 Mua từCyborg (2 SC50 CC) Nhỏ ✔️
Rocket IIIRocket IIIID Vật phẩm: 773 65 (Desktop, Console and Mobile versions) /
55 (Old-gen console and 3DS versions)
Đêm hoặc
Nhật Thực
Rarity level: 1 Mua từ Cyborg (1 SC) Lớn
Rocket IVRocket IVID Vật phẩm: 774 65 (Desktop, Console and Mobile versions) /
69 (Old-gen console and 3DS versions)
Nhật Thực Rarity level: 2 Mua từ (5 SC) Lớn ✔️
Cluster Rocket ICluster Rocket I(Desktop, Console and Mobile versions)ID Vật phẩm: 4445 50 Sau Martian Madness Rarity level: 0 Mua từ Cyborg (7 SC50 CC) Lan rộng
Cluster Rocket IICluster Rocket II(Desktop, Console and Mobile versions)ID Vật phẩm: 4446 50 Sau Martian Madness,
Huyết Nguyệt hoặc Nhật Thực
Rarity level: 0 Mua từ Cyborg (15 SC) Lan rộng ✔️
Dry RocketDry Rocket(Desktop, Console and Mobile versions)ID Vật phẩm: 4459 40 Luôn luôn Rarity level: 0 Mua từ Cyborg (50 SC) ✔️
(chỉ khối chất lỏng)
Wet RocketWet Rocket(Desktop, Console and Mobile versions)ID Vật phẩm: 4447 40 Luôn luôn Rarity level: 0 Dry Rocket ( @ Water / Sink )
Lava RocketLava Rocket(Desktop, Console and Mobile versions)ID Vật phẩm: 4448 40 Luôn luôn Rarity level: 0 Dry Rocket ( @ Lava )
Honey RocketHoney Rocket(Desktop, Console and Mobile versions)ID Vật phẩm: 4449 40 Luôn luôn Rarity level: 0 Dry Rocket ( @ Honey )
Mini Nuke IMini Nuke I(Desktop, Console and Mobile versions)ID Vật phẩm: 4457 75 Luôn luôn Rarity level: 0 100 Rocket III + Shroomite Bar ( @ Autohammer ) To
Mini Nuke IIMini Nuke II(Desktop, Console and Mobile versions)ID Vật phẩm: 4458 75 Luôn luôn Rarity level: 0 100 Rocket IV + Shroomite Bar ( @ Autohammer ) To ✔️

Phi tiêu

Phi tiêu được bắn từ Blowpipe, Blowgun, Dart Pistol(Desktop, Console and Mobile versions), và Dart Rifle(Desktop, Console and Mobile versions). Blowpipe và Blowgun có thể bắn Hạt. Thông tin này được dẫn từ Darts/vi § Loại.Hiện tại có 4 darts trong Terraria, 3 trong số chúng chỉ có ở Hardmode.

Tên Sát thương Tốc độ Tổng tốc độ
gia tăng
Knockback HM Độ hiếm Giá bán Nguồn gốc Ảnh hưởng
Poison Dart Poison DartID Vật phẩm: 1310 10 (Desktop, Console and Mobile versions) /
8 (Old-gen console and 3DS versions)
2 1 2
(Rất yếu)
Rarity level: 2 0 CC Chế tạo:
Phiên bản DesktopPhiên bản ConsolePhiên bản Mobile: Stinger = 100 Poison Dart
Phiên bản Console Hệ máy cũPhiên bản Nintendo 3DS: Stinger = 50 Poison Dart
Gây Dính độc.
Crystal Dart Crystal Dart(Desktop, Console and Mobile versions)ID Vật phẩm: 3009 14 1 2 3.5
(Yếu)
✔️ Rarity level: 3 6 CC Chế tạo:
Crystal Shard = 100 Crystal Dart
Không bị ảnh hưởng bởi trọng lực, nảy/xuyên 6 lần, sẽ tự cố nảy vào kẻ địch
Cursed Dart Cursed Dart(Desktop, Console and Mobile versions)ID Vật phẩm: 3010 9 3 1 2.2
(Rất yếu)
✔️ Rarity level: 3 6 CC Chế tạo:
Cursed Flame = 100 Cursed Dart
Gây Hỏa Nguyền. Thả Lửa Nguyền xuống kẻ địch phía dưới trên đường bay, gây thêm sát thương.
Ichor Dart Ichor Dart(Desktop, Console and Mobile versions)ID Vật phẩm: 3011 10 3 1 2.5
(Rất yếu)
✔️ Rarity level: 3 6 CC Chế tạo:
Ichor = 100 Ichor Dart
Gây Ichor. Tách ra thêm 2–5 đạn trên không.

Loại khác

ID Đạn Loại Đạn Loại Bonus Giáp Shroomite Biến thể Đạn Vũ khí dùng Đạn này
15 Fallen StarFallen Star Không Sao Băng Đại bác Sao, Siêu Súng Sao
23 GelGel Không Gel Súng phun lửa, Elf Melter
42 SandSand Không Khối Cát, Khối Cát mun, Khối Cát ngọc, Khối Cát đỏ Súng Cát
51 SeedSeed Không Hạt, Phi tiêu Độc, Phi tiêu Nguyền, Phi tiêu Ichor, Tiêu Pha lê Blowpipe, Blowgun, Súng lục Tiêu, Súng trường Tiêu
71 CoinCoinCoinCoinCoin Không Tiền Đồng, Đồng Bạc, Đồng Vàng, Đồng Bạch kim Súng Tiền
154 BoneBone Không Xương Găng tay Xương
246 Stynger BoltStynger Bolt Rocket Stynger Bolt Stynger
311 Candy CornCandy Corn Đạn Kẹo Ngô Súng Kẹo Ngô
312 Explosive Jack 'O LanternExplosive Jack 'O Lantern Rocket Đèn Bí ngô Nổ Súng phóng Đèn Bí ngô
323 StakeStake Tên Cọc Máy phóng Cọc
353 AleAle Không Bia Ale Tosser
931 FlareFlare Không Pháo, Pháo Xanh Súng Pháo sáng
949 SnowballSnowball Không Bóng tuyết Đại bác Bóng tuyết, Máy bắn Bóng tuyết
3108 NailNail(Desktop, Console and Mobile versions) Rocket Đinh Súng Đinh

Đạn dùng cho công cụ

Dung dịch

Phun ra từ Clentaminator. Lây lan hoặc loại bỏ quần xã. Để biết thêm, xem Clentaminator.

Dung dịch Có sẵn Hiệu ứng Mô tả
Green SolutionGreen SolutionID Vật phẩm: 780 Khi nói với Steampunker
bất cứ đâu ngoài Hallow
Loại bỏ Corruption, Crimson, và Hallow
Biến đổi Quần xã Nấm Phát sáng thành Rừng rậm
Used by the Clentaminator
Spreads the Purity
Blue SolutionBlue SolutionID Vật phẩm: 781 Khi nói với Steampunker
trong Hallow
Phát tán Hallow Used by the Clentaminator
Spreads the Hallow
Purple SolutionPurple SolutionID Vật phẩm: 782 Trong khi Huyết Nguyệt hoặc Nhật Thực,
trong thế giới Corrupt
Phát tán Corruption Used by the Clentaminator
Spreads the Corruption
Dark Blue SolutionDark Blue SolutionID Vật phẩm: 783 Mua từ Truffle, bất cứ lúc nào Biến đổi Rừng rậm thành Quần xã Nấm Phát sáng Used by the Clentaminator
Spreads Glowing Mushrooms
Red SolutionRed SolutionID Vật phẩm: 784 Trong khi Huyết Nguyệt hoặc Nhật Thực,
trong thế giới Crimson
Phát tán Crimson Used by the Clentaminator
Spreads the Crimson

Mồi

Dùng bởi Cần Câu để câu . For more information, see Bait.

Bait Items
Item Power Rarity
Apprentice Bait Apprentice BaitID Vật phẩm: 2674 15% Rarity level: 1
Journeyman Bait Journeyman BaitID Vật phẩm: 2675 30% Rarity level: 2
Master Bait Master BaitID Vật phẩm: 2676 50% Rarity level: 3
Buggy Buggy(Desktop, Console and Mobile versions) 40% Rarity level: 2 {{{sell}}} cần có {{{research}}}
Hell Butterfly Hell Butterfly(Desktop, Console and Mobile versions) 15% Rarity level: 1 {{{sell}}} cần có {{{research}}}
Julia Butterfly Julia Butterfly 25% Rarity level: 1 {{{sell}}} cần có {{{research}}}
Monarch Butterfly Monarch Butterfly 5% Rarity level: 0 {{{sell}}} cần có {{{research}}}
Purple Emperor Butterfly Purple Emperor Butterfly 35% Rarity level: 2 {{{sell}}} cần có {{{research}}}
Red Admiral Butterfly Red Admiral Butterfly 30% Rarity level: 2 {{{sell}}} cần có {{{research}}}
Sulphur Butterfly Sulphur Butterfly 10% Rarity level: 0 {{{sell}}} cần có {{{research}}}
Tree Nymph Butterfly Tree Nymph Butterfly 50% Rarity level: 3 {{{sell}}} cần có {{{research}}}
Ulysses Butterfly Ulysses Butterfly 20% Rarity level: 1 {{{sell}}} cần có {{{research}}}
Zebra Swallowtail Butterfly Zebra Swallowtail Butterfly 15% Rarity level: 1 {{{sell}}} cần có {{{research}}}
Black Dragonfly Black Dragonfly(Desktop, Console and Mobile versions) 20% Rarity level: 1 {{{sell}}} cần có {{{research}}}
Blue Dragonfly Blue Dragonfly(Desktop, Console and Mobile versions) 20% Rarity level: 1 {{{sell}}} cần có {{{research}}}
Green Dragonfly Green Dragonfly(Desktop, Console and Mobile versions) 20% Rarity level: 1 {{{sell}}} cần có {{{research}}}
Orange Dragonfly Orange Dragonfly(Desktop, Console and Mobile versions) 20% Rarity level: 1 {{{sell}}} cần có {{{research}}}
Red Dragonfly Red Dragonfly(Desktop, Console and Mobile versions) 20% Rarity level: 1 {{{sell}}} cần có {{{research}}}
Yellow Dragonfly Yellow Dragonfly(Desktop, Console and Mobile versions) 20% Rarity level: 1 {{{sell}}} cần có {{{research}}}
Enchanted Nightcrawler Enchanted Nightcrawler(Desktop, Console and Mobile versions) 35% Rarity level: 2 {{{sell}}} cần có {{{research}}}
Firefly Firefly 20% Rarity level: 1 (Desktop, Console and Mobile versions)
Rarity level: 0 (Old-gen console and 3DS versions)
{{{sell}}} cần có {{{research}}}
Glowing Snail Glowing Snail 15% Rarity level: 1 {{{sell}}} cần có {{{research}}}
Gold Butterfly Gold Butterfly(Desktop, Console and Mobile versions) 50% Rarity level: 3 {{{sell}}} cần có {{{research}}}
Gold Dragonfly Gold Dragonfly(Desktop, Console and Mobile versions) 50% Rarity level: 3 {{{sell}}} cần có {{{research}}}
Gold Grasshopper Gold Grasshopper(Desktop, Console and Mobile versions) 50% Rarity level: 3 {{{sell}}} cần có {{{research}}}
Gold Ladybug Gold Ladybug(Desktop, Console and Mobile versions) 50% Rarity level: 3 {{{sell}}} cần có {{{research}}}
Gold Water Strider Gold Water Strider(Desktop, Console and Mobile versions) 50% Rarity level: 3 {{{sell}}} cần có {{{research}}}
Gold Worm Gold Worm(Desktop, Console and Mobile versions) 50% Rarity level: 3 {{{sell}}} cần có {{{research}}}
Grasshopper Grasshopper 10% Rarity level: 0 {{{sell}}} cần có {{{research}}}
Grubby Grubby(Desktop, Console and Mobile versions) 15% Rarity level: 1 {{{sell}}} cần có {{{research}}}
Blue Jellyfish (bait) Blue Jellyfish (bait) 20% Rarity level: 1 {{{sell}}} cần có {{{research}}}
Green Jellyfish (bait) Green Jellyfish (bait) 20% Rarity level: 1 {{{sell}}} cần có {{{research}}}
Pink Jellyfish (bait) Pink Jellyfish (bait) 20% Rarity level: 1 {{{sell}}} cần có {{{research}}}
Ladybug Ladybug(Desktop, Console and Mobile versions) 17% Rarity level: 1 {{{sell}}} cần có {{{research}}}
Lavafly Lavafly(Desktop, Console and Mobile versions) 25% Rarity level: 1 {{{sell}}} cần có {{{research}}}
Lightning Bug Lightning Bug 35% Rarity level: 2 {{{sell}}} cần có {{{research}}}
Maggot Maggot(Desktop, Console and Mobile versions) 22% Rarity level: 1 {{{sell}}} cần có {{{research}}}
Magma Snail Magma Snail(Desktop, Console and Mobile versions) 35% Rarity level: 2 {{{sell}}} cần có {{{research}}}
Black Scorpion Black Scorpion 15% Rarity level: 1 {{{sell}}} cần có {{{research}}}
Scorpion Scorpion 10% Rarity level: 0 {{{sell}}} cần có {{{research}}}
Sluggy Sluggy(Desktop, Console and Mobile versions) 25% Rarity level: 1 {{{sell}}} cần có {{{research}}}
Snail Snail 10% Rarity level: 0 {{{sell}}} cần có {{{research}}}
Stinkbug Stinkbug(Desktop, Console and Mobile versions) 10% Rarity level: 0 {{{sell}}} cần có {{{research}}}
Truffle Worm Truffle Worm 666% Rarity level: 3 {{{sell}}} cần có {{{research}}}
Water Strider Water Strider(Desktop, Console and Mobile versions) 17% Rarity level: 1 {{{sell}}} cần có {{{research}}}
Worm Worm 25% Rarity level: 1 {{{sell}}} cần có {{{research}}}

Dây điện

Dây điện dùng để kết nối các thiết bị để kích hoạt và có thể đặt hoặc loại bỏ bằng cách sử dụng một số công cụ. Dây được đặt sẽ có màu của Cờ lê được dùng, nhưng chỉ có Wiredây màu đỏ rơi ra hoặc khi đặt trong ô túi đồ hoặc ô đạn. Xem Dây điện để biết thêm, và một danh sách đầy đủ những công cụ sẵn có.

Màu dây được đặt Đặt bằng
Red WrenchDây đỏ Cờ lê Đỏ đặt dây đỏ.
Green WrenchDây Xanh lá Cờ lê Xanh lá đặt dây xanh lá.
Blue WrenchDây Xanh dương Cờ lê Xanh dương đặt dây xanh dương.
Yellow WrenchDây Vàng(Desktop, Console and Mobile versions) Cờ lê Vàng đặt dây vàng.
Multicolor WrenchDây Đỏ, Xanh lá, Xanh dương, Vàng(Desktop, Console and Mobile versions) Cờ lê Đa màu đặt hoặc loại bỏ mọi loại màu dây.

Giữ đạn

Mặc định, mỗi đạn bắn ra sẽ bị mất đi, mất khỏi túi đồ người chơi. Có một số vật phẩm, thêm tỉ lệ ngăn không cho tiêu thụ vật phẩm, hiệu quả trong một số trường hợp cần giữ đạn. Những vật phẩm sau đây có tỉ lệ không tiêu thụ đạn:

Vũ khí
Vật phẩm Tỉ lệ
Bone GloveBone Glove(Desktop, Console and Mobile versions) 1/3 (33.33%)
Vortex BeaterVortex Beater(Desktop, Console and Mobile versions) 2/3 (66.67%)
Celebration Mk2Celebration Mk2(Desktop, Console and Mobile versions) 1/2 (50%)
PhantasmPhantasm(Desktop, Console and Mobile versions) 2/3 (66.67%)
Candy Corn RifleCandy Corn Rifle 1/3 (33.33%)
MinisharkMinishark 1/3 (33.33%)
GatligatorGatligator(Desktop, Console, Old-gen console and Mobile versions) 1/2 (50%)
MegasharkMegashark 1/2 (50%)
Chain GunChain Gun 1/2 (50%)
S.D.M.G.S.D.M.G.(Desktop, Console and Mobile versions) 2/3 (66.67%)
Vật phẩm khác
Vật phẩm Tỉ lệ
Magic QuiverMagic Quiver(chỉ dùng cho tên) 1/5 (20%)
Ammo BoxAmmo Box(Desktop, Console, Old-gen console and Mobile versions) 1/5 (20%)
Ammo Reservation PotionAmmo Reservation Potion 1/5 (20%)
Chlorophyte HelmetChlorophyte Helmet[1] 1/5 (20%)
 • Shroomite BreastplateShroomite Breastplate hoặc
 • Ninja armorNinja armor(set bonus)(chỉ trên (Old-gen console and 3DS versions)) hoặc
 • Fossil armorFossil armor(set bonus)(Desktop, Console and Mobile versions) hoặc
 • Cobalt armorCobalt armor(set bonus)với Mặt nạ hoặc
 • Mythril armorMythril armor(set bonus)với Nón
1/5 (20%)
 • Vortex BreastplateVortex Breastplate(Desktop, Console and Mobile versions) hoặc
 • Adamantite armorAdamantite armor(set bonus)với Mặt nạ hoặc
 • Titanium armorTitanium armor(set bonus)với Mũ
1/4 (25%)

Hiệu ứng giữ đạn có thể kết hợp cộng vào hoặc nhân lên, nhưng với công thức sau:[2]

ptổng = p1 + p2 - p1 * p2

Ví dụ, sử dụng Minishark (p1 = 1/3) với Hộp Đạn (p2 = 1/5) kết quả là ptổng = 7/15:

ptotal = 1/3 + 1/5 - 1/3 * 1/5

Mẹo

 • Khi mặc giáp có giữ đạn sẽ giảm tiêu hao Solution cho Clentaminator.
 • Những loại đạn sau không tự chuyển vào ô đạn. Nếu người chơi gần hết ô túi đồ và vẫn còn ô đạn trống, những vật phẩm này sẽ được đặt vào ô đó.
 • WireWire
 • CoinsTiền(có thể đặt trong ô tiền)
 • Fallen StarFallen Star
 • AleAle
 • GelGel
 • BoneBone
 • Mồi bất kỳ

Được nhắc đến

 1. Trên Phiên bản Desktop Desktop, Phiên bản Console Console và Phiên bản Mobile Mobile, mũ cộng dồn với Áo giáp Shroomite, Giáp Fossil (mặc dù về mặt lý thuyết thì là không thể cộng dồn set bonus), v.v, do đó nó nằm ở một hàng riêng. Trên các nền tảng khác, nó không cộng dồn.
 2. Thông tin được lấy từ mã nguồn của bản Phiên bản Desktop Desktop 1.4.0.5, phương thức PickAmmo() trong Terraria.Player.cs. Có thể sẽ không chính xác, vì phiên bản hiện tại của $desktop$ là 1.4.4.9.