Tools (Tools/vi)

From Terraria Wiki
Jump to navigation Jump to search

Công cụ là tập hợp các vật phẩm dùng để thực hiện những hoạt động không thuộc dạng chiến đấu trong lối chơi của Terraria, ví dụ như xây dựng và khám phá, trong số những thứ khác. Công cụ thường được cầm và sử dụng bằng nút Dùng / Đánh trong khi chúng đang được chọn ở trên hotbar; mặc dù chúng khá là khác so với các loại vũ khí, chủ yếu dùng để gây sát thương cho kẻ địch. Công cụ cũng khá là khác so với các loại phụ kiện, dùng để cho những khả năng nội tại, trong khi công cụ được dùng ngoài.

Cuốc, rìu, và búa là những công cụ có mặt khắp các giai đoạn của trò chơi để có thể tháo dỡ từng loại khối của thế giới, như khối có sẵn, tường phong cảnh, thực vật, hoặc nội thất có sẵn, và chuyển chúng thành những vật phẩm trong túi đồ có thể đem theo để đặt chúng ở vị khác, với mục đích khác, chế tạo. Chúng cũng có thể dùng như một vũ khí cận chiến yếu và thường gây ít sát thương hơn rất nhiều so với những vũ khí thực sự cùng cấp.

Công cụ khác đáng chú ý bao gồm : Gương Phép, giúp người chơi dịch chuyển về điểm spawn; móc, dùng để hỗ trợ di chuyển phía trên và dưới mặt đất; Xô, dùng để vận chuyển chất lỏng; Vợt bắt Bọ, dùng để bắt các sinh vật nhỏ; và Cờ lê, dùng để lắp đặt đường điện. Rất nhiều công cụ này được dùng xuyên suốt các giai đoạn của trò chơi.


Công cụ đa dụng

Một số công cụ có chức năng ghép:

 • Búa + Rìu: Hamaxe
 • Cuốc/Máy khoan + Rìu: Pickaxe Axe, Drax, Móng Đào Shroomite, và Picksaw

Cuốc và máy khoan

Cuốc và máy khoan được dùng để phá khối được đặt hoặc đồ nội thất để thu thập. Cấp của chúng quyết định xem khối nào có thể đào, cũng như là số hit cần để phá bỏ mỗi loại. Máy khoan có chức năng giống cuốc, nhưng với hoạt ảnh và hiệu ứng âm thanh khác. Tất cả các công cụ bên phải và ở dưới (và kể cả chính nó) của Máy khoan Côban là ở Hardmode (3DSPhiên bản Nintendo 3DS là một ngoại lệ; Drax có thể lấy được ở pre-Hardmode). Người chơi bắt đầu với Cuốc Đồng khi bắt đầu với nhân vật Classic, và với Cuốc Sắt khi bắt đầu với nhân vật Journey(Desktop, Console and Mobile versions).

 • Cactus PickaxeCactus Pickaxe
 • Copper PickaxeCopper Pickaxe
 • Tin PickaxeTin Pickaxe
 • Iron PickaxeIron Pickaxe
 • Lead PickaxeLead Pickaxe
 • Silver PickaxeSilver Pickaxe
 • Tungsten PickaxeTungsten Pickaxe
 • Gold PickaxeGold Pickaxe
 • Candy Cane PickaxeCandy Cane Pickaxe(Desktop, Console, Old-gen console and Mobile versions)
 • Fossil PickaxeFossil Pickaxe(Desktop, Console and Mobile versions)
 • Bone PickaxeBone Pickaxe
 • Platinum PickaxePlatinum Pickaxe
 • Reaver SharkReaver Shark
 • Nightmare PickaxeNightmare Pickaxe
 • Deathbringer PickaxeDeathbringer Pickaxe
 • Molten PickaxeMolten Pickaxe
 • Cobalt PickaxeCobalt Pickaxe
 • Cobalt DrillCobalt Drill
 • Palladium PickaxePalladium Pickaxe
 • Palladium DrillPalladium Drill
 • Mythril PickaxeMythril Pickaxe
 • Mythril DrillMythril Drill
 • Orichalcum PickaxeOrichalcum Pickaxe
 • Orichalcum DrillOrichalcum Drill
 • Adamantite PickaxeAdamantite Pickaxe
 • Adamantite DrillAdamantite Drill
 • Titanium PickaxeTitanium Pickaxe
 • Titanium DrillTitanium Drill
 • Spectre PickaxeSpectre Pickaxe
 • Chlorophyte PickaxeChlorophyte Pickaxe
 • Chlorophyte DrillChlorophyte Drill
 • Pickaxe AxePickaxe Axe
 • DraxDrax
 • Shroomite Digging ClawShroomite Digging Claw(Desktop, Console, Old-gen console and Mobile versions)
 • PicksawPicksaw
 • Vortex PickaxeVortex Pickaxe(Desktop, Console and Mobile versions)
 • Nebula PickaxeNebula Pickaxe(Desktop, Console and Mobile versions)
 • Solar Flare PickaxeSolar Flare Pickaxe(Desktop, Console and Mobile versions)
 • Stardust PickaxeStardust Pickaxe(Desktop, Console and Mobile versions)
 • Vortex DrillVortex Drill(Desktop, Console and Mobile versions)
 • Nebula DrillNebula Drill(Desktop, Console and Mobile versions)
 • Solar Flare DrillSolar Flare Drill(Desktop, Console and Mobile versions)
 • Stardust DrillStardust Drill(Desktop, Console and Mobile versions)
 • Laser DrillLaser Drill(Desktop, Console and Mobile versions)

Rìu và cưa máy

Rìu và cưa máy dùng để thu thập những loại thực vật như cây, xương rồng, và Nấm Phát sáng Khổng lồ (Khối gỗ được phá bỏ bằng cuốc/máy khoan). Cưa máy có chức năng tương tự rìu, nhưng có hoạt ảnh và hiệu ứng âm thanh khác. Hamaxe có chức năng của cả rìu và búa. Người chơi bắt đầu với Rìu Đồng khi bắt đầu với nhân vật Classic và với Rìu Sắt khi bắt đầu với nhân vật Journey(Desktop, Console and Mobile versions).

 • Copper AxeCopper Axe
 • Tin AxeTin Axe
 • Iron AxeIron Axe
 • Lead AxeLead Axe
 • Silver AxeSilver Axe
 • Tungsten AxeTungsten Axe
 • Gold AxeGold Axe
 • Platinum AxePlatinum Axe
 • Cobalt WaraxeCobalt Waraxe
 • Cobalt ChainsawCobalt Chainsaw
 • Sawtooth SharkSawtooth Shark
 • War Axe of the NightWar Axe of the Night
 • Blood Lust ClusterBlood Lust Cluster
 • Palladium WaraxePalladium Waraxe
 • Palladium ChainsawPalladium Chainsaw
 • Mythril WaraxeMythril Waraxe
 • Mythril ChainsawMythril Chainsaw
 • Orichalcum WaraxeOrichalcum Waraxe
 • Orichalcum ChainsawOrichalcum Chainsaw
 • Adamantite WaraxeAdamantite Waraxe
 • Adamantite ChainsawAdamantite Chainsaw
 • Meteor HamaxeMeteor Hamaxe
 • Titanium WaraxeTitanium Waraxe
 • Titanium ChainsawTitanium Chainsaw
 • Pickaxe AxePickaxe Axe
 • DraxDrax
 • Chlorophyte GreataxeChlorophyte Greataxe
 • Chlorophyte ChainsawChlorophyte Chainsaw
 • PicksawPicksaw
 • Shroomite Digging ClawShroomite Digging Claw(Desktop, Console, Old-gen console and Mobile versions)
 • Lucy the AxeLucy the Axe(Desktop, Console and Mobile versions)
 • Axe of RegrowthAxe of Regrowth(Desktop, Console and Mobile versions)
 • Butcher&ampButcher&amp
 • [[File:#039.png|link=#039/vi|#039]]#039
 • s Chainsaws Chainsaw
 • Molten HamaxeMolten Hamaxe
 • HaemorrhaxeHaemorrhaxe(Desktop, Console and Mobile versions)
 • Spectre HamaxeSpectre Hamaxe
 • Solar Flare HamaxeSolar Flare Hamaxe(Desktop, Console and Mobile versions)
 • Vortex HamaxeVortex Hamaxe(Desktop, Console and Mobile versions)
 • Nebula HamaxeNebula Hamaxe(Desktop, Console and Mobile versions)
 • Stardust HamaxeStardust Hamaxe(Desktop, Console and Mobile versions)
 • The AxeThe Axe

Búa

Búa dùng để phá bỏ những bức tường phong cảnh để thu thập, để phá tường phong cảnh mà không thể thu thập được, để thay đổi hình dạng khối để tạo mặt nghiêng hoặc nửa-khối, và để thay đổi hình dạng bục. Chúng cũng dùng để phá Quả cầu Bóng đêm và Trái tim Crimson. Pwnhammer, Hammush, và The Axe có thể dùng để trong Hardmode để phá Altar, có thể khiến quặng Hardmode được sinh ra. Nhân vật Journey(Desktop, Console and Mobile versions) bắt đầu với một cây Búa Sắt.

 • Wooden HammerWooden Hammer
 • Rich Mahogany HammerRich Mahogany Hammer
 • Palm Wood HammerPalm Wood Hammer(Desktop, Console, Old-gen console and Mobile versions)
 • Boreal Wood HammerBoreal Wood Hammer(Desktop, Console, Old-gen console and Mobile versions)
 • Copper HammerCopper Hammer
 • Tin HammerTin Hammer
 • Iron HammerIron Hammer
 • Ebonwood HammerEbonwood Hammer
 • Shadewood HammerShadewood Hammer
 • Lead HammerLead Hammer
 • Ash Wood HammerAsh Wood Hammer(Desktop, Console and Mobile versions)
 • Silver HammerSilver Hammer
 • Tungsten HammerTungsten Hammer
 • Gold HammerGold Hammer
 • The BreakerThe Breaker
 • Pearlwood HammerPearlwood Hammer
 • Flesh GrinderFlesh Grinder
 • Platinum HammerPlatinum Hammer
 • Meteor HamaxeMeteor Hamaxe
 • RockfishRockfish
 • Molten HamaxeMolten Hamaxe
 • PwnhammerPwnhammer
 • HaemorrhaxeHaemorrhaxe(Desktop, Console and Mobile versions)
 • HammushHammush
 • Chlorophyte WarhammerChlorophyte Warhammer
 • Chlorophyte JackhammerChlorophyte Jackhammer
 • Spectre HamaxeSpectre Hamaxe
 • Solar Flare HamaxeSolar Flare Hamaxe(Desktop, Console and Mobile versions)
 • Vortex HamaxeVortex Hamaxe(Desktop, Console and Mobile versions)
 • Nebula HamaxeNebula Hamaxe(Desktop, Console and Mobile versions)
 • Stardust HamaxeStardust Hamaxe(Desktop, Console and Mobile versions)
 • The AxeThe Axe

Điện

Những vật phẩm này dùng để giúp người chơi đặt và loại bỏ dây điện, cũng như là thay đổi Actuator.

 • Red WrenchRed Wrench
 • Wire CutterWire Cutter
 • Blue WrenchBlue Wrench
 • Green WrenchGreen Wrench
 • The Grand DesignThe Grand Design(Desktop, Console and Mobile versions)
 • Yellow WrenchYellow Wrench(Desktop, Console and Mobile versions)
 • Actuation RodActuation Rod(Desktop, Console and Mobile versions)
 • Multicolor WrenchMulticolor Wrench(Desktop, Console and Mobile versions)

Sơn

Những vật phẩm này cho phép người chơi đặt và loại bỏ sơn.

 • PaintbrushPaintbrush(Desktop, Console, Old-gen console and Mobile versions)
 • Paint RollerPaint Roller(Desktop, Console, Old-gen console and Mobile versions)
 • Paint ScraperPaint Scraper(Desktop, Console, Old-gen console and Mobile versions)
 • Spectre PaintbrushSpectre Paintbrush(Desktop, Console, Old-gen console and Mobile versions)
 • Spectre Paint RollerSpectre Paint Roller(Desktop, Console, Old-gen console and Mobile versions)
 • Spectre Paint ScraperSpectre Paint Scraper(Desktop, Console, Old-gen console and Mobile versions)

Móc

Móc dùng để vượt qua những vật thể cao và khe nứt, bằng cách cài và kéo người chơi về phía những bề mặt ở xa.

 • Grappling HookGrappling Hook
 • Ivy WhipIvy Whip
 • Dual HookDual Hook
 • Web SlingerWeb Slinger
 • Amethyst HookAmethyst Hook
 • Topaz HookTopaz Hook
 • Sapphire HookSapphire Hook
 • Emerald HookEmerald Hook
 • Ruby HookRuby Hook
 • Diamond HookDiamond Hook
 • Skeletron HandSkeletron Hand
 • Bat HookBat Hook
 • Spooky HookSpooky Hook
 • Candy Cane HookCandy Cane Hook(Desktop, Console, Old-gen console and Mobile versions)
 • Christmas HookChristmas Hook
 • Fish HookFish Hook
 • Slime HookSlime Hook(Desktop, Console, Old-gen console and Mobile versions)
 • Anti-Gravity HookAnti-Gravity Hook(Desktop, Console and Mobile versions)
 • Tendon HookTendon Hook(Desktop, Console and Mobile versions)
 • Thorn HookThorn Hook(Desktop, Console and Mobile versions)
 • Illuminant HookIlluminant Hook(Desktop, Console and Mobile versions)
 • Worm HookWorm Hook(Desktop, Console and Mobile versions)
 • Lunar HookLunar Hook(Desktop, Console and Mobile versions)
 • Static HookStatic Hook(Desktop, Console and Mobile versions)
 • Amber HookAmber Hook(Desktop, Console and Mobile versions)
 • Squirrel HookSquirrel Hook(Desktop, Console and Mobile versions)
 • Hook of DissonanceHook of Dissonance(Desktop, Console and Mobile versions)

Cần câu cá

Cần câu cá dùng để câu cá.

 • Wood Fishing PoleWood Fishing Pole
 • Reinforced Fishing PoleReinforced Fishing Pole
 • Fiberglass Fishing PoleFiberglass Fishing Pole
 • Fisher of SoulsFisher of Souls
 • Golden Fishing RodGolden Fishing Rod
 • Mechanic&ampMechanic&amp
 • [[File:#039.png|link=#039/vi|#039]]#039
 • s Rods Rod
 • Sitting Duck&ampSitting Duck&amp
 • [[File:#039.png|link=#039/vi|#039]]#039
 • s Fishing Poles Fishing Pole
 • FleshcatcherFleshcatcher
 • Hotline Fishing HookHotline Fishing Hook
 • Chum CasterChum Caster(Desktop, Console and Mobile versions)
 • Scarab Fishing RodScarab Fishing Rod(Desktop, Console and Mobile versions)

Các vật phẩm khác

Vật phẩm di chuyển

 • Ice MirrorIce Mirror(Desktop, Console and Mobile versions)
 • Magic MirrorMagic Mirror
 • Cell PhoneCell Phone(Desktop, Console and Mobile versions)
 • Rod of DiscordRod of Discord
 • Portal GunPortal Gun(Desktop, Console and Mobile versions)
 • UmbrellaUmbrella
 • Tragic UmbrellaTragic Umbrella(Desktop, Console and Mobile versions)
 • Magic ConchMagic Conch(Desktop, Console and Mobile versions)
 • Demon ConchDemon Conch(Desktop, Console and Mobile versions)
 • Snake Charmer's FluteSnake Charmer's Flute(Desktop, Console and Mobile versions)

Gậy phép đặt khối

 • Leaf WandLeaf Wand
 • Living Wood WandLiving Wood Wand
 • Rich Mahogany Leaf WandRich Mahogany Leaf Wand(Desktop, Console and Mobile versions)
 • Living Mahogany WandLiving Mahogany Wand(Desktop, Console and Mobile versions)
 • Hive WandHive Wand
 • Bone WandBone Wand

Khác

 • BucketBucket
 • Bottomless Water BucketBottomless Water Bucket(Desktop, Console and Mobile versions)
 • Bottomless Lava BucketBottomless Lava Bucket(Desktop, Console and Mobile versions)
 • Super Absorbant SpongeSuper Absorbant Sponge(Desktop, Console and Mobile versions)
 • Lava Absorbant SpongeLava Absorbant Sponge(Desktop, Console and Mobile versions)
 • Bug NetBug Net
 • Golden Bug NetGolden Bug Net(Desktop, Console and Mobile versions)
 • Lavaproof Bug NetLavaproof Bug Net(Desktop, Console and Mobile versions)
 • SickleSickle
 • Staff of RegrowthStaff of Regrowth
 • ClentaminatorClentaminator
 • Breathing ReedBreathing Reed
 • BinocularsBinoculars
 • Guide To Critter CompanionshipGuide To Critter Companionship(Desktop, Console and Mobile versions)
 • Gravedigger's ShovelGravedigger's Shovel(Desktop, Console and Mobile versions)
 • Encumbering StoneEncumbering Stone(Desktop, Console and Mobile versions)
 • Lawn MowerLawn Mower(Desktop, Console and Mobile versions)
 • Sandcastle BucketSandcastle Bucket(Desktop, Console and Mobile versions)
 • Ice RodIce Rod
 • Dirt RodDirt Rod

Không thể nhận được

Phiên bản DesktopPhiên bản ConsolePhiên bản Mobile
Nội dung chỉ có ở Desktop/Console/Mobile: Thông tin trong mục này áp dụng duy nhất cho các phiên bản Desktop, ConsoleMobile của Terraria.
First Fractal.png
Không thể lấy được
Vật phẩm hoặc hiệu ứng được mô tả ở ở mục này có tồn tại dưới dạng các vật phẩm thiết dụng, nhưng không thể lấy được bằng cách chơi thông thường.

Những vật phẩm dưới đây đều không thể có được nếu không hack hoặc cheat bằng cách nào đó.

 • Vortex AxeVortex Axe(Desktop, Console and Mobile versions)
 • Vortex ChainsawVortex Chainsaw(Desktop, Console and Mobile versions)
 • Vortex HammerVortex Hammer(Desktop, Console and Mobile versions)
 • Nebula AxeNebula Axe(Desktop, Console and Mobile versions)
 • Nebula ChainsawNebula Chainsaw(Desktop, Console and Mobile versions)
 • Nebula HammerNebula Hammer(Desktop, Console and Mobile versions)
 • Solar Flare AxeSolar Flare Axe(Desktop, Console and Mobile versions)
 • Solar Flare ChainsawSolar Flare Chainsaw(Desktop, Console and Mobile versions)
 • Solar Flare HammerSolar Flare Hammer(Desktop, Console and Mobile versions)
 • Stardust AxeStardust Axe(Desktop, Console and Mobile versions)
 • Stardust ChainsawStardust Chainsaw(Desktop, Console and Mobile versions)
 • Stardust HammerStardust Hammer(Desktop, Console and Mobile versions)