Paints (Paints/vi)

From Terraria Wiki
Jump to navigation Jump to search
Phiên bản DesktopPhiên bản ConsolePhiên bản Console Hệ máy cũPhiên bản Mobile
Nội dung chỉ có ở Desktop/Console/Console Hệ máy cũ/Mobile: Thông tin trong này áp dụng duy nhất cho các phiên bản Desktop, Console, Old-gen consoleMobile của Terraria.
Paints
 • Red Paint.png Blue Paint.png Yellow Paint.png
Stack digit 9.pngStack digit 9.pngStack digit 9.pngStack digit 9.png
Chỉ số
Loại
Consumable
Độ hiếmRarity level: 0
Mua25 CC
Bán5 CC
Các màu sơn có thể có biểu thị bằng Gỗ.
Hiệu ứng của tất cả các loại sơn trên tất cả các loại gỗ và kim loại.

Sơn dùng để điều chỉnh màu sắc của vật thể. Gần như tất cả mọi thứ có thể được sơn, kể cả khối, tường nền, và đồ nội thất, cùng với đó là g with non-collectable environment vật thể môi trường không thu thập được như cây, cỏ cao, hoa, và các loại thực vật môi trường. Sơn Cơ bản mua từ NPC Thợ sơn. Hai loại màu cùng loại có thể trộn vào nhau tại Bể Nhuộm để tạo loại màu "Tối", khiến cho màu đó trở nên đậm hơn và cần để sơn một số loại vật thể.

Sơn cũng áp dụng lên khối và đồ nội thất bằng Cọ vẽ, và lên tường bằng Con lăn Sơn, với mỗi ô tốn một xô Sơn. Bình phun sơn sẽ tự động sơn vật phẩm khi đặt chúng. Sơn có thể loại bỏ bằng Cây cạo Sơn, mặc dù không thể quay lại sau khi đã làm. Phá khối được sơn sẽ không rơi ra sơn đã dùng.

Nếu có nhiều hơn một loại sơn trong túi đồ, màu sẽ được chọn từ vị trí cao nhất của ô túi đồ (bắt đầu từ ô ở góc trên trái).

Các loại biến thể

Màu sơn cơ bản mua từ Thợ sơn với giá 25 CC mỗi xô (loại trừ Sơn Bóng đêm (50 CC), Sơn Âm bản (75 CC), và Sơn Phát sáng (0 CC)).

Cơ bản Tối Ghi chú
Red Paint Red Paint(Desktop, Console, Old-gen console and Mobile versions)ID Vật phẩm: 1073 Deep Red Paint Deep Red Paint(Desktop, Console, Old-gen console and Mobile versions)ID Vật phẩm: 1085
Orange Paint Orange Paint(Desktop, Console, Old-gen console and Mobile versions)ID Vật phẩm: 1074 Deep Orange Paint Deep Orange Paint(Desktop, Console, Old-gen console and Mobile versions)ID Vật phẩm: 1086
Yellow Paint Yellow Paint(Desktop, Console, Old-gen console and Mobile versions)ID Vật phẩm: 1075 Deep Yellow Paint Deep Yellow Paint(Desktop, Console, Old-gen console and Mobile versions)ID Vật phẩm: 1087
Lime Paint Lime Paint(Desktop, Console, Old-gen console and Mobile versions)ID Vật phẩm: 1076 Deep Lime Paint Deep Lime Paint(Desktop, Console, Old-gen console and Mobile versions)ID Vật phẩm: 1088
Green Paint Green Paint(Desktop, Console, Old-gen console and Mobile versions)ID Vật phẩm: 1077 Deep Green Paint Deep Green Paint(Desktop, Console, Old-gen console and Mobile versions)ID Vật phẩm: 1089
Teal Paint Teal Paint(Desktop, Console, Old-gen console and Mobile versions)ID Vật phẩm: 1078 Deep Teal Paint Deep Teal Paint(Desktop, Console, Old-gen console and Mobile versions)ID Vật phẩm: 1090
Cyan Paint Cyan Paint(Desktop, Console, Old-gen console and Mobile versions)ID Vật phẩm: 1079 Deep Cyan Paint Deep Cyan Paint(Desktop, Console, Old-gen console and Mobile versions)ID Vật phẩm: 1091
Sky Blue Paint Sky Blue Paint(Desktop, Console, Old-gen console and Mobile versions)ID Vật phẩm: 1080 Deep Sky Blue Paint Deep Sky Blue Paint(Desktop, Console, Old-gen console and Mobile versions)ID Vật phẩm: 1092
Blue Paint Blue Paint(Desktop, Console, Old-gen console and Mobile versions)ID Vật phẩm: 1081 Deep Blue Paint Deep Blue Paint(Desktop, Console, Old-gen console and Mobile versions)ID Vật phẩm: 1093
Purple Paint Purple Paint(Desktop, Console, Old-gen console and Mobile versions)ID Vật phẩm: 1082 Deep Purple Paint Deep Purple Paint(Desktop, Console, Old-gen console and Mobile versions)ID Vật phẩm: 1094
Violet Paint Violet Paint(Desktop, Console, Old-gen console and Mobile versions)ID Vật phẩm: 1083 Deep Violet Paint Deep Violet Paint(Desktop, Console, Old-gen console and Mobile versions)ID Vật phẩm: 1095
Pink Paint Pink Paint(Desktop, Console, Old-gen console and Mobile versions)ID Vật phẩm: 1084 Deep Pink Paint Deep Pink Paint(Desktop, Console, Old-gen console and Mobile versions)ID Vật phẩm: 1096
Black Paint Black Paint(Desktop, Console, Old-gen console and Mobile versions)ID Vật phẩm: 1097 trống
Gray Paint Gray Paint(Desktop, Console, Old-gen console and Mobile versions)ID Vật phẩm: 1099 trống
White Paint White Paint(Desktop, Console, Old-gen console and Mobile versions)ID Vật phẩm: 1098 trống
Brown Paint Brown Paint(Desktop, Console, Old-gen console and Mobile versions)ID Vật phẩm: 1966 trống
Shadow Paint Shadow Paint(Desktop, Console, Old-gen console and Mobile versions)ID Vật phẩm: 1967 trống Tốn 50 CC, chỉ bán khi ở Hardmode.
Làm màu khối đen hơn cả Sơn Đen.
Negative Paint Negative Paint(Desktop, Console, Old-gen console and Mobile versions)ID Vật phẩm: 1968 trống Tốn 75 CC, chỉ bán khi ở Hardmode.
Biến màu của khối đối lập với màu gốc của chúng.
Paints Paints(Desktop, Console, Old-gen console and Mobile versions)ID Vật phẩm: trống Tốn 0 CC, chỉ bán trong Nghĩa địa.
Khiến màu của khối trở nên phát sáng một ít, kể cả khi tối hoàn toàn.

Công cụ

Những loại công cụ sau có thể dùng để áp dụng hoặc loại bỏ sơn:

Từ Thợ sơn Spectre (tầm +3)
PaintbrushPaintbrush(Desktop, Console, Old-gen console and Mobile versions) Spectre PaintbrushSpectre Paintbrush(Desktop, Console, Old-gen console and Mobile versions)
Paint RollerPaint Roller(Desktop, Console, Old-gen console and Mobile versions) Spectre Paint RollerSpectre Paint Roller(Desktop, Console, Old-gen console and Mobile versions)
Paint ScraperPaint Scraper(Desktop, Console, Old-gen console and Mobile versions) Spectre Paint ScraperSpectre Paint Scraper(Desktop, Console, Old-gen console and Mobile versions)
Từ Thương nhân Ngao du
Paint SprayerPaint Sprayer(Desktop, Console, Old-gen console and Mobile versions)

Ghi chú

 • Khối được sơn sẽ hiện lên cả trên minimap, giúp ta đánh dấu bản đồ dễ hơn (cho là ta có đủ Sơn).
 • Sơn cửa khi đóng sẽ tốn ít Sơn hơn, (3 Sơn khi đóng của, 6 khi mở).
  • Cũng có thể sơn vào 3 ô bất kỳ khi mở cửa, đóng nó lại, rồi mở ra. Nó sẽ tự động sơn cả cánh cửa.
 • Sơn nguồn sáng sẽ không thay đổi màu của ánh sáng phát ra từ chúng.
 • Sơn Tối sẽ tối hơn màu gốc của nó, và cũng cần để sơn một số vật thể. Bao gồm Tượng, cây, và một số loại tường phông nền (v.d. Tường Mây), ngoại lệ là màu Trắng và Xám, có thể sử dụng để sơn mà không cần phải chế tạo ra bản Tối hơn của chúng. Vật thể ban đầu nếu có màu Trắng hoặc Xám, (v.d, Công tắc) sẽ chỉ thấy là hơi có sơn một tí, trừ khi dùng màu sơn Tối.
 • Sơn Tối và Thường xuất hiện để hiển thị màu sắc khác nhau – Sơn Thường xuất hiện để "sơn lại" vật thể, thay đổi màu sắc vốn có của các vật thể, trong khi Sơn Tối dường như để sơn đè màu của nó lên chúng. Khả năng không thể sơn lên vật thể có màu "đơn sắc" như Gạch Xám dường như là do vấn đề này.
 • Nếu như sơn, cỏ khi lan sang Khối Đất/Bùn bên cạnh, nó sẽ lan sơn. Cỏ cao và hoa mọc trên khối cỏ được sơn sẽ cho ra màu tương tự. Hạt sồi khi trồng trên cỏ được sơn sẽ mọc lên cây được sơn màu đó.

Lịch sử

 • Desktop 1.4.0.1:
  • Thêm Sơn Phát sáng.
  • Nâng cấp đồ họa.
 • Desktop 1.2.4: Tường được sơn sẽ hiển thị đúng trên bản đồ.
 • Desktop 1.2.3: Thêm Sơn Bóng đêm, Sơn Nâu, và Sơn Âm bản.
 • Desktop 1.2.0.3.1: Sửa lỗi khiến cho khối được sơn không hiển thị được trong chơi mạng.
 • Desktop 1.2.0.3: Sửa bug khiến cho khối được sơn trong khi không phải như vậy.
 • Desktop 1.2: Giới thiệu.
Phiên bản Console Phiên bản Console
 • Console 1.06: Giới thiệu Sơn Bóng đêm, Sơn Nâu, và Sơn Âm bản.
 • Console 1.02: Giới thiệu.
Phiên bản Nintendo Switch Phiên bản Nintendo Switch
 • Switch 1.0.711.6: Giới thiệu.
 • Mobile 1.2.11212: Giới thiệu Sơn Bóng đêm, Sơn Nâu, và Sơn Âm bản.
 • Mobile 1.2.8631: Sửa lỗi nghiêm trọng với sơn. (iOS & iPadOSGoogle Play)
 • Mobile 1.2.6508: Giới thiệu.