Blocks (Blocks/vi)

From Terraria Wiki
Jump to navigation Jump to search
Tất cả khối theo bản 1.4.0.2.

Khối là một thành phần thiết yếu của mỗi thế giới trong Terraria. Chúng cấu tạo nên địa hình, với những loại khối nào chiếm ưu thế sẽ quyết định nên quần xã. Gần như tất cả khối đều có thể thu thập để người chơi có thể sử dụng, và được đào bằng Cuốc, Máy khoan, hoặc chất nổ. Tất cả các loại khối có thể cộng dồn đến 999 trong một ô túi đồ.

 • Khối phổ biến nhất khi thế giới được tạo là Đất và Đá.
 • Hầu hết khối có thể chế tạo thành tường và ngược lại. Gần như tất cả các loại khối sẽ cho loại tường tương ứng.
 • Đa số khối là vật thể phong cảnh, và có thể gây cản trở hoặc ngăn chặn người chơi và kẻ địch di chuyển. Khối phông nền gồm Khối Đá Không kích hoạt, Khối Lửa Động, Bong bóng, và Khối Khói.
 • Đa số khối có thể đổi hình dạng thành nửa khối và chỉnh thành các góc bằng Búa.

Hiện tại có tất cả 192 loại khối, bao gồm loại tự nhiên, chế tạo, mua, và triệu hồi ra.

Khối dùng để tạo nên các công trình tuyệt đẹp, xây dựng những căn nhà, và làm mọi thứ mà bạn có thể hình dung ra!

Stone Block.png Khối Tự nhiên

Những khối này được tạo ra trong quá trình tạo thế giới. Chỉ có một vài là có thể tái tạo, còn lại có thể tìm thấy khi tạo một thế giới.

Dirt Block.png Thổ nhưỡng

Thổ nhưỡng là một loại khối dễ gặp nhất trong trò chơi, và chúng tạo nên phần lớn thế giới. Đa số Thực vật có thể mọc trên chúng. Tất cả thổ nhưỡng có thể đào bằng Cuốc Đồng hoặc Cuốc Thiếc (loại trừ loại Đá được liệt kê dưới đây). Thổ nhưỡng là những khối có thể bị lây lan bởi Corruption, Crimson, và Hallow. Tất cả thổ nhưỡng có thể bị phá hủy bởi chất nổ.

Thổ nhưỡng
[link]Bấm/Chạm vào đây để hiển thị nội dung này. (có thể sẽ bị delay một chút)[/link]
Để hiện bảng này cần bật JavaScript và site tooltip.
Bạn có thể xem dữ liệu ở trang khác.

Pumpkin.png Grown Blocks

Những loại khối sau rơi ra những loại thực vật tương ứng khi loot từ môi trường bằng những công cụ cần thiết. Khi trong túi đồ, chũng có thể được đặt ra như thông thường và có thể nhặt lại bằng cách dùng Cuốc, Máy khoan, hoặc chất nổ.

Grown Blocks
[link]Bấm/Chạm vào đây để hiển thị nội dung này. (có thể sẽ bị delay một chút)[/link]
Để hiện bảng này cần bật JavaScript và site tooltip.
Bạn có thể xem dữ liệu ở trang khác.

Sunplate Block.png Các loại Khối khác

Những khối sau có thể tìm thấy ở nhiều nơi trong thế giới.

Các loại Khối khác
[link]Bấm/Chạm vào đây để hiển thị nội dung này. (có thể sẽ bị delay một chút)[/link]
Để hiện bảng này cần bật JavaScript và site tooltip.
Bạn có thể xem dữ liệu ở trang khác.

Dart Trap.png Khối Bẫy

Khối bẫy có thể tìm thấy trong thế giới. Không như các loại khối khác, chúng có khả năng đặc biệt như là có thể được kích hoạt qua Dây điện. Tất cả khối bẫy có thể bị phá bởi chất nổ. Theo bản 1.3.1, hướng của chúng có thể thay đổi bằng Búa.

Khối Bẫy
[link]Bấm/Chạm vào đây để hiển thị nội dung này. (có thể sẽ bị delay một chút)[/link]
Để hiện bảng này cần bật JavaScript và site tooltip.
Bạn có thể xem dữ liệu ở trang khác.

Demonite Ore.png Khối Quặng

Ores are found underground (With the exception of Luminite and Meteorite), some types only in certain biomes. They are used in the crafting of Bars, which in turn are used to craft Weapons, Armor, Furniture, and more. Many are used to make Bricks or other blocks.

Quặng
[link]Bấm/Chạm vào đây để hiển thị nội dung này. (có thể sẽ bị delay một chút)[/link]
Để hiện bảng này cần bật JavaScript và site tooltip.
Bạn có thể xem dữ liệu ở trang khác.

Sapphire Block.png Khối Ngọc

Ngọc là loại nguyên liệu có giá trị tìm thấy trong một mạch dưới lòng đất. Chúng có thể tìm thấy trong hai dạng; dạng khối ngọc chìm trong Đá hoặc ở bên cạnh Khối Đá, hoặc dạng vật thể bối cảnh đặt vào Khối Đá. Đào chúng sẽ cho ra loại ngọc tương ứng. Khối Ngọc có thể tạo ra bởi người chơi trong Phiên bản Desktop Phiên bản Desktop, Phiên bản Console Phiên bản Console và Phiên bản Mobile Phiên bản Mobile.

Hổ phách cũng là một loại ngọc, nhưng chỉ có thể lấy được từ Silt, Slush hoặc Hóa thạch Sa mạc, trong bản 1.4 còn có thể tìm thấy nó trên khối trong sa mạc ngầm.

Loại
[link]Bấm/Chạm vào đây để hiển thị nội dung này. (có thể sẽ bị delay một chút)[/link]
Để hiện bảng này cần bật JavaScript và site tooltip.
Bạn có thể xem dữ liệu ở trang khác.

Red Brick.png Gạch

Bricks are a specific type of crafted block with a repeating rectangular pattern. Though many bricks are crafted from ores and soils, some can only be looted from the environment (or in one case, enemies). All Bricks have the word 'Brick' in their name (however, Mudstone Brick is called Mudstone Block on Phiên bản Console Hệ máy cũPhiên bản Mobile).

Bricks have no sell value. Most crafted bricks are made using a Furnace.

Gạch
[link]Bấm/Chạm vào đây để hiển thị nội dung này. (có thể sẽ bị delay một chút)[/link]
Để hiện bảng này cần bật JavaScript và site tooltip.
Bạn có thể xem dữ liệu ở trang khác.

Adamantite Beam.png Khối Chế tạo ra

These blocks are obtained through crafting at a crafting station.

Khối Chế tạo ra
[link]Bấm/Chạm vào đây để hiển thị nội dung này. (có thể sẽ bị delay một chút)[/link]
Để hiện bảng này cần bật JavaScript và site tooltip.
Bạn có thể xem dữ liệu ở trang khác.

Cog.png Khối khác

Blue Dynasty Shingles.png Khối Mua

These blocks are bought from NPCs.

Khối Mua
[link]Bấm/Chạm vào đây để hiển thị nội dung này. (có thể sẽ bị delay một chút)[/link]
Để hiện bảng này cần bật JavaScript và site tooltip.
Bạn có thể xem dữ liệu ở trang khác.

Candy Cane Block.png Khối Loot

These blocks are obtained in various ways, mostly as drops from enemies.

Khối Loot
[link]Bấm/Chạm vào đây để hiển thị nội dung này. (có thể sẽ bị delay một chút)[/link]
Để hiện bảng này cần bật JavaScript và site tooltip.
Bạn có thể xem dữ liệu ở trang khác.

Ice Block (Ice Rod) (placed).png Khối được Triệu hồi

Khối được Triệu hồi
[link]Bấm/Chạm vào đây để hiển thị nội dung này. (có thể sẽ bị delay một chút)[/link]
Để hiện bảng này cần bật JavaScript và site tooltip.
Bạn có thể xem dữ liệu ở trang khác.

Thành tựu

Achievement Bulldozer.png
Bulldozer • Destroy a total of 10,000 tiles.
Đào tổng cộng 10,000 khối. (Desktop, Console and Mobile versions)
Category: Challenger Challenger
Achievement Landscaper.png
Landscaper • “Bạn đã di chuyển hơn 10,000 khối!”
Đào tổng cộng 10,000 khối. (Old-gen console version)

Ghi chú

 • Blocks directly below a Tree, Cactus, Chest, or Altar cannot be mined until the item sitting above is first removed.
  • However, blocks beneath Chests and Altars can be swapped with other blocks.
 • Blocks growing Grass or Moss cannot be mined before their vegetation is destroyed, which is generally done with a single extra hit.
 • If the player ends up overlapped with a block, they will behave as if the overlapped blocks are not there.
  • An exception to this is if the player is overlapped with a sloped block. In these circumstances, the player will usually be ejected depending on the orientation of the block. This can be utilized as a method of transportation, known as a Hoik.

Lịch sử

 • Desktop 1.4.0.1: Added a multitude of new blocks. Block swap added.
 • Desktop 1.3.0.1: Added a multitude of new blocks - Granite and variants; Marble and variants; Shroomite Plating, Pink Slime Block, Luminite and variants; Hardened Sand and variants; Sandstone and variants; and Desert Fossil.
 • Desktop 1.2:
  • Bricks, wood, stone and glass all now blend together.
  • Changed item and tile image to be unique to others.
  • 50 new blocks added.
 • Desktop-Release: Introduced.
Phiên bản Console Phiên bản Console
 • Console-Release: Introduced.
Phiên bản Nintendo Switch Phiên bản Nintendo Switch
 • Switch 1.0.711.6: Introduced.
 • Mobile-Release: Introduced.
Phiên bản Nintendo 3DSPhiên bản Nintendo 3DS
 • 3DS-Release: Introduced.