Trees/vi

From Terraria Wiki
Jump to navigation Jump to search
Trees
 • Tree.png
Stack digit 1.png
Chỉ số
Loại
Background object
Đặt được✔️
Độ hiếmRarity level: 0
 • ID Khối: 5, 323
Tất cả loại cây. Từ trái qua phải: Thảo nguyên, Corruption, Crimson, Hallow, Tuyết, Biển, Rừng/Rừng Ngầm, Nấm.

Cây là loại thực vật lớn nhất trong Terraria, xuất hiện chủ yếu trên mặt đất và thường mọc thành cụm với chiều cao tương đương nhau. Cây có thể chặt bằng rìu hoặc cưa máy, phá hủy bằng cách dùng chất nổ, hoặc bằng cách đổ lava vào gốc của chúng. Phá hủy hoặc chặt cây sẽ cho ra rất nhiều gỗ tương ứng, một nguyên liệu chế tạo điển hình, và có tỉ lệ rơi ra một hoặc nhiều hơn Hạt sồi có thể đem trồng thành cây. Cây càng to sẽ cho càng nhiều những vật phẩm này; một khối gỗ sẽ rơi ra theo mỗi "khối của cây" (kể cả cành), và một Hạt sồi có thể sẽ rơi ra theo mỗi phần lá.

Có thể chặt một phần cây, nhưng nếu chặt ở phần trung tâm dưới cùng sẽ phá bỏ hoàn toàn cây. Nếu bỏ lại một phần cây, chúng sẽ không mọc lại. Khối phía dưới cây không thể bị phá hoặc actuated.

Cây non có thể được sơn, mặc dù cái này chả có tác dụng gì. Tuy nhiên, sơn khối phía dưới cây non thì khi chúng mọc, cây sẽ có màu đó.

Hai loại thực vật lớn khác sẽ rơi ra "gỗ" và sinh ra khác hẳn, nhưng dù sao thì nó cũng có thể coi là cây. Đó là Nấm Phát sáng Khổng lồ và Xương rồng.

Biến thể

Cây Thảo nguyên

Tree (Forest).png

Cây Thảo nguyên là loại phổ biến nhất, và có thể mọc trên cỏ. Chúng có thể trông trên cỏ thường ở bất kỳ quần xã nào. Chúng rơi ra Hạt sồi và Gỗ thường khi phá. Rất nhiều Cây Thảo nguyên có thể bị hóa thành loại Corrupt, Crimson hoặc Hallow nếu khu vực chúng mọc bị lây lan bởi các quần xã này.

Cây trang trí

Tree (Sakura).png
Tree (Willow).png

Hai dạng cây mới được thêm vào trong bản cập nhật Kết thúc Hành trình: cây liễu vàng và cây anh đào. Mặc dù có ngoại hình khác, nhưng chúng vẫn chỉ là cây thảo nguyên thông thường. Nhà Động vật Học bán Cây Liễu Vàng con và Cây anh đào con.

Chúng có tỉ lệ 1/20 (5%) thay thế cây thảo nguyên khi tạo thế giới.

Cây Corruption và Crimson

Tree (Corruption).png
Tree (Crimson).png

Cây Corruption là cây màu tím mọc ở Corruption. Chúng có thể trồng trên Cỏ Corrupt hoặc Cát mun ở mọi quần xã. Chũng rơi ra hạt sồi và Gỗ mun. Nếu trông trên Cát mun, chúng sẽ có dạng kiểu như cây cọ, nhưng rơi ra Gỗ mun.
Cây Crimson là cây màu đỏ mọc ở Crimson. Chúng có thể trồng trên Cỏ Crimson hoặc Cát đỏ ở mọi quần xã. Chúng rơi ra hạt sồi và Gỗ vong. Nếu trồng trên Cát đỏ, chúng sẽ có dạng giống cây cọ, nhưng rơi ra Gỗ vong.
Trong cả hai trường hợp, nếu mặt đất phía dưới các loại cây khác bị "lây lan", cây đó sẽ bị biến đổi, nhưng hình dạng sẽ không bị thay đổi. Cây đó có thể biến lại thành cây bình thường bằng cách dùng Bột Thanh tẩy lên chúng; nhắc lại là hình dáng nó sẽ không thay đổi, nhưng chúng sẽ chuyển thành loại cây tương ứng với khối phía dưới chúng.

Những loại gỗ từ các loại cây kể trên có thể dùng để chế tạo các công cụ bằng Sắt, và các loại giáp, nội thất và bàn làm việc.

Cây Rừng

Tree (Jungle).png
Underground Jungle Tree.png

Jungle trees are found in the Jungle, and another variant appears in the Underground Jungle. Jungle trees drop Rich Mahogany wood, but normally do not drop acorns; however, if a branch is hanging over a non-Jungle Grass Block, like regular Grass, this branch can rarely drop an Acorn. They tend to grow higher than normal trees: up to 21 blocks.

Surface jungle trees grow on Jungle grass, in two ways: Acorns can be planted as with most other trees, but jungle trees can also "self-spawn", like Cacti and Giant Glowing Mushrooms. Either way, the prospective tree needs the usual horizontal space, and a 24 blocks headroom to grow. This makes self-spawning fairly rare, because the larger jungle plants tend to appear first and block tree growth. Worldgen and self-spawning can create jungle trees under water, but acorns cannot be planted under water. However, Underground jungle trees can only grow during the world generation.

In Hardmode, Corruption and Crimson spread through mud, replacing it with dirt, and Jungle trees turn into the appropriate infected trees. Because the ground is converted to dirt, cleaning either infection will turn an infected tree into a Forest tree, so Jungle trees cannot be restored once they are infected.

(Desktop, Console and Mobile versions) Cây Tre

Tree (Bamboo).png

Bamboo trees are found in the Jungle. They only drop bamboos. They grow naturally when submerged by water.

Cây Lá kim (Desktop, Console, Old-gen console and Mobile versions)

Tree (Snow).png

Boreal trees are found in the Snow biome. They can be planted on Snow Blocks in any biome. They drop acorns and Boreal Wood.

On the Phiên bản Nintendo 3DSPhiên bản Nintendo 3DS, the Snow biome contains Snowy trees which drop acorns and normal wood. Acorns planted on Snow Blocks in any biome will produce Snowy trees. 3DS Snowy trees.png

Cây Cọ (Desktop, Console, Old-gen console and Mobile versions)

Tree (Ocean).png

Palm Trees are found in the Ocean biome and Oasis mini biome, and can be planted on any regular Sand Block in any biome, though they require 30 blocks of open space above them to grow. They drop Palm Wood, and on Phiên bản Desktop Phiên bản Desktop, Phiên bản Console Phiên bản Console và Phiên bản Mobile Phiên bản Mobile acorns as well. There are also Corrupt, Crimson and Hallow variants, which drop Ebonwood, Shadewood, or Pearlwood respectively, rather than Palm Wood. Unlike other trees, Palm Trees require only one block of sand, and only one space is needed between the sapling and another object for the tree to grow. Palm trees usually drop only a single acorn with their wood. Planting an acorn in the Desert will yield a Palm Tree, not a Cactus.

Cây Hallow

Tree (Hallow).png

Trees found in the Hallow have a taller and triangle-shaped foliage, and exist in many different colors: They may randomly be blue, red, light green, cyan, pink, magenta, yellow and purple. They can be planted on Hallow grass in any biome. As with Corruption and Crimson, normal trees turn into Hallow trees when the Hallow reaches them, and can likewise be changed back by reverting the ground under them. Hallow trees drop acorns and Pearlwood.

Nấm Phát sáng Khổng lồ

Tree (Mushroom).png
Chủ đề chính: Giant Glowing Mushroom

Giant Glowing Mushrooms are handled by the game as trees, but they self-spawn (from Mushroom grass, given space) rather than growing from acorns. They grow differently underground (where the player will likely first find them) as compared to on the surface (if the player makes arrangements).

 • Giant Mushrooms on the surface (above 0 depth), will take a wider, often-branched form. When cut down, they will drop glowing mushrooms rather than wood. They rarely drop acorns or Mushroom Grass Seeds on the surface.
 • Underground Giant Mushrooms drop few Glowing Mushrooms (sometimes none) and they sometimes drop mushroom grass seeds. They have a different, branchless, appearance.

(Desktop, Console and Mobile versions) Cây Ngọc

All Gem Tree variants.

Gem trees naturally generate in the Cavern layer, and can also be grown by planting a Gemcorn on stone blocks in the Underground, Cavern, or Underworld layers. There are seven types corresponding to the seven types of gems.

Gem saplings will grow at the rate of a normal tree sapling. The tree will drop 0-5 Gems of its type, 0-5 Gemcorns of its type, and 0-20 stone blocks when cut with an Axe. The type of tree is determined by the type of Gemcorn that is planted. Gemcorns can also be crafted from a gem and an acorn.

Gem trees can be used effectively for farming gems in the early game, allowing earlier, albeit slow, acquisition of a gem staff, robe, and/or hook, making them especially useful for early game magic players.

Providing sunlight for Gem Trees is needless, they grow at the same rate with torches above them as they do without. However, since they must be grown in the Underground or Cavern layers, where there is not natural light, it may be beneficial to place torches anyways so that you can see them.

Cây chướng ngại

Trees are background objects that do not affect player or enemy movement. Therefore, they cannot be climbed or scaled with items such as a grappling hook (except for the Squirrel Hook(Desktop, Console and Mobile versions)), or have blocks of dirt or other walk-on surfaces be placed to overlap their limbs. However, blocks and platforms can be placed in front of the leaves at the top of the tree (or the caps of Giant Glowing Mushrooms) and furniture can be placed there, although it will be obscured by the leaves. Objects that give off light (e.g. campfires, torches, etc.) will also be obscured by the leaves, but will still emit light as normal. It can sometimes be necessary to chop down a tree that is next to a cavern entrance or cliff in the early game in order to replace it with a ladder of blocks that will allow scaling of the steep surface; this becomes unnecessary when the player obtains a grappling hook, Climbing Claws or other items that allow improved jumping or flying. In some versions, Phiên bản Mobile Mobile excluded, it is possible to attach platforms to the trunk of a tree, except palm trees.

Trees must be removed when building houses, as they may obstruct building it.

Điều kiện mọc

Newly planted Saplings, left to right: Forest, Corrupt, Crimson, Hallow, Snow, Jungle, Palm
The smallest enclosures allowed for growing trees: without saplings (top), planted saplings (middle), grown trees (bottom).

Acorns and Saplings

Planting an Acorn on certain blocks will create a Sapling that can eventually grow into a tree. An Acorn can only be planted on pure, Corrupt, Crimson, Hallowed, or Jungle grass, Snow, or Sand. (Not Mushroom grass, but see below). The tree will be of a type according to the block it was planted on, with random size and shape appropriate to its type. Saplings can be destroyed with a pickaxe or drill, but will not drop the Acorn item they were planted from. Saplings can only grow under the following conditions:

 1. The acorn requires one horizontal space of appropriate open ground on either side of its base, where it may put a stump
 2. The Sapling also requires at least two unobstructed (empty) tiles to the left and right to put branches, forming a 5-unit wide column. The ground to either side need not be the same grass/snow/sand block type as the Sapling's. The tree will not grow if it is not on grass/snow/sand blocks.
 3. There must be at least three open tiles between two Saplings or only one will grow into a tree. This matches the previous rules, i.e. each acorn needs both adjacent tiles free, which means the closest two trees can be is with three tiles between them.
 4. Small grass and tiny flower plants will not block a Sapling's growth, but almost anything that takes a pickaxe or drill to remove will do so: torches, platforms, Sunflowers, etc. cannot be within a 2-block radius. Dye plants, Mushrooms, Jungle plants or trees, cacti, etc. can also self-spawn next to a Sapling and prevent its growth, but once the blocking item is harvested, the Sapling can grow normally.
 5. (Old-gen console and 3DS versions) Most Saplings require at least 16 tiles of vertical clearance (32 feet by a Depth Meter) to grow into a tree, including the tile the Sapling occupies. Jungle trees require 24 tiles, and palm trees require 30 tiles. (Desktop, Console and Mobile versions) Most trees requiring 9-20 tiles and jungle trees requiring 14-25 (if not provided the maximum amount of space, trees will still grow, but they may take longer to do so). In all versions, even when there is sufficient space, a tree's leaves may sometimes be big enough to clip through the roof.
 6. Most Saplings will grow indoors as long as there is either fence or no wall immediately behind the Sapling; unlike other Saplings, palm trees will not grow if there is fence behind the Sapling. All other walls are ignored.
 7. A Sapling needs to be above surface level. Acorns planted on grass underground or below will not grow, even if all other conditions are met.
 8. On the Phiên bản Console Hệ máy cũ Phiên bản Console Hệ máy cũ và Phiên bản Nintendo 3DSPhiên bản Nintendo 3DS, Saplings must be off-screen in order to become trees. They will not grow when currently in view, unlike most other plants which can grow while being watched. (On the Phiên bản Desktop Phiên bản Desktop, Phiên bản Console Phiên bản Console và Phiên bản Mobile Phiên bản Mobile, trees can grow on-screen, appearing with a small shower of leaves. They also update the map data automatically, so it is possible to spot tree growth on the minimap or full screen map without needing to approach the sapling on these versions.)

Note that world generation can place trees in places where these conditions are not met, e.g. atop a single block of soil.

Tự xuất hiện

Giant Glowing Mushrooms have similar space requirements to trees, but they cannot be planted; instead, they will "self-spawn", randomly appearing full-grown on Mushroom grass. Cacti need much less space, but can likewise self-spawn on any sand variant. "Infected" sand will spawn cacti which appear different according to sand type, but are otherwise identical. Jungle trees can also similarly self-spawn on Jungle grass (if there is space), but can also be planted with Acorns.

Rung

Phiên bản DesktopPhiên bản ConsolePhiên bản Mobile
Nội dung chỉ có ở Desktop/Console/Mobile: Thông tin trong mục này áp dụng duy nhất cho các phiên bản Desktop, ConsoleMobile của Terraria.

Shaking occurs when a player hits the trunk or branches of a tree with an axe or chainsaw, but does not fully cut it down. In order for a tree to be shaken, it must both have a "leafy" top as well as not have any blocks in a two block radius from the top. In addition to this, players can shake a maximum of 200 trees a day. Once this limit is exceeded, shaking will not occur until the following dawn.

Shaking a tree has a chance to drop an item or object, or spawn an enemy or critter. The rates may differ per tree type and under certain circumstances, which is visualized in the table below. The icons in front of some of the chances denote the following conditions:

Chances without an icon apply if none of the respective conditions are met, where applicable.

Thông tin này được dẫn từ Trees/Shaking/vi.Shaking a tree has a chance to drop an item or object, or spawn an enemy or critter. The rates may differ per tree type and under certain circumstances, which is visualized in the table below. The icons in front of some of the chances denote the following conditions:

Chances without an icon apply if none of the respective conditions are met, where applicable.

Vật phẩm / NPC / Vật thể Thay đổi theo loại cây[1]
Treetop Forest 1.png
Thảo nguyên[2]
Treetop Boreal Alt1 2.png
Lá kim
Treetop Jungle 1.png
Rừng
Treetop Corrupt 1.png
Corrupt
Treetop Crimson 1.png
Crimson
Treetop Hallowed 1.png
Hallowed
Treetop Palm 1.png
Cọ
Treetop Corrupt Palm 1.png
Cọ Corrupt
Treetop Crimson Palm 1.png
Cọ Crimson
Treetop Hallowed Palm 1.png
Cọ Hallowed
Treetop Mushroom 1.png
Nấm
Living Wood WandLiving Wood
Wand
((Desktop, Console and Mobile versions))
 •  0.3333%
trốngtrốngtrốngtrốngtrốngtrốngtrốngtrốngtrốngtrống
Leaf WandLeaf Wand((Desktop, Console and Mobile versions))
 •  0.3322%
trốngtrốngtrốngtrốngtrốngtrốngtrốngtrốngtrốngtrống
Living Mahogany WandLiving Mahogany
Wand
((Desktop, Console and Mobile versions))
trốngtrống
 •  0.5%
trốngtrốngtrốngtrốngtrốngtrốngtrốngtrống
Rich Mahogany Leaf WandRich Mahogany
Leaf Wand
((Desktop, Console and Mobile versions))
trốngtrống
 •  0.4975%
trốngtrốngtrốngtrốngtrốngtrốngtrốngtrống
Eucalyptus SapEucalyptus
Sap
 •  0.0993%
 •  0.1%
 •  0.099%
 •  0.1%
 •  0.1%
 •  0.1%
 •  0.1%
 •  0.1%
 •  0.1%
 •  0.1%
 •  0.1%
AcornAcorn1–2
 •  14.1764%
 •  14.2714%
trốngtrốngtrống
 •  14.2714%
trốngtrốngtrốngtrốngtrống
Mushroom Grass SeedsMushroom Grass
Seeds
trốngtrốngtrốngtrốngtrốngtrốngtrốngtrốngtrốngtrống
 •  12.4875%
Rotten EggRotten Egg1–2
 • Trong Halloween 2.4302%
 • Trong Halloween 2.4465%
 • Trong Halloween 2.8258%
 • Trong Halloween 2.8543%
 • Trong Halloween 2.8543%
 • Trong Halloween 2.4465%
 • Trong Halloween 2.8543%
 • Trong Halloween 2.8543%
 • Trong Halloween 2.8543%
 • Trong Halloween 2.8543%
 • Trong Halloween 2.4975%
Woods1–3
(loại tương ứng)[3]
 •  7.0882%
 • Trong Halloween 6.8857%
 •  7.1357%
 • Trong Halloween 6.9318%
 •  8.242%
 • Trong Halloween 8.0065%
 •  8.325%
 • Trong Halloween 8.0871%
 •  8.325%
 • Trong Halloween 8.0871%
 •  7.1357%
 • Trong Halloween 6.9318%
 •  8.325%
 • Trong Halloween 8.0871%
 •  8.325%
 • Trong Halloween 8.0871%
 •  8.325%
 • Trong Halloween 8.0871%
 •  8.325%
 • Trong Halloween 8.0871%
 •  7.2844%
 • Trong Halloween 7.0763%
 • Tiền[4]
 • 261/300 (87%): 50–99 CC
 • 29/300 (9.67%): 1–60 SC
 • 10/300 (3.33%): 1–3 GC
 •  3.8985%
 • Trong Halloween 3.7871%
 •  3.9246%
 • Trong Halloween 3.8125%
 •  4.5331%
 • Trong Halloween 4.4036%
 •  4.5788%
 • Trong Halloween 4.4479%
 •  4.5788%
 • Trong Halloween 4.4479%
 •  3.9246%
 • Trong Halloween 3.8125%
 •  4.5788%
 • Trong Halloween 4.4479%
 •  4.5788%
 • Trong Halloween 4.4479%
 •  4.5788%
 • Trong Halloween 4.4479%
 •  4.5788%
 • Trong Halloween 4.4479%
 •  4.0064%
 • Trong Halloween 3.8919%
Một trong các sinh vật:[5]
Bird Blue Jay Cardinal Squirrel Red Squirrel
Gold Bird Gold Squirrel
 •  4.9381%
 • Trong Halloween 4.797%
trốngtrốngtrốngtrống
 •  4.9712%
 • Trong Halloween 4.8292%
trốngtrốngtrốngtrốngtrống
FairyFairyFairyFairytrốngtrốngtrốngtrốngtrống
 • Vào ban đêm 1.3919%
trốngtrốngtrốngtrốngtrống
OwlOwl
 • Vào ban đêm 1.3827%
trốngtrốngtrốngtrốngtrốngtrốngtrốngtrốngtrốngtrống
RavenRaven
 • Trong Halloween 1.679%
trốngtrốngtrốngtrốngtrốngtrốngtrốngtrốngtrốngtrống
BirdBirdBirdBird
Bird×5[6]
 •  1.3827%
 • Vào ban đêm 1.355%
 • Trong Halloween 1.3096%
trốngtrốngtrốngtrống
 •  1.3919%
 • Vào ban đêm 1.3641%
 • Trong Halloween 1.3522%
trốngtrốngtrốngtrốngtrống
BeeBeeBee×5trốngtrống
 •  2.1532%
 • Trong Halloween 2.0917%
trốngtrốngtrốngtrốngtrốngtrốngtrốngtrống
SeagullSeagulltrốngtrốngtrốngtrốngtrốngtrống
 • Chỉ ở Đại dương, không trong cả Sa mạc lẫn Ốc đảo 4.3498%
 • Chỉ ở Đại dương, không trong cả Sa mạc lẫn Ốc đảo 4.3498%
 • Chỉ ở Đại dương, không trong cả Sa mạc lẫn Ốc đảo 4.3498%
 • Chỉ ở Đại dương, không trong cả Sa mạc lẫn Ốc đảo 4.3498%
trống
CrimeraLittle Crimeratrốngtrốngtrốngtrống
 •  2.8999%
 • Trong Halloween 2.817%
trốngtrốngtrống
 •  2.8999%
 • Trong Halloween 2.817%
 • Chỉ ở Đại dương, không trong cả Sa mạc lẫn Ốc đảo 2.7549%
trốngtrống
Eater of SoulsLittle Eatertrốngtrốngtrống
 •  2.8999%
 • Trong Halloween 2.817%
trốngtrốngtrống
 •  2.8999%
 • Trong Halloween 2.817%
 • Chỉ ở Đại dương, không trong cả Sa mạc lẫn Ốc đảo 2.7549%
trốngtrốngtrống
Jungle BatJungle Battrốngtrống
 • Vào ban đêm 2.7992%
trốngtrốngtrốngtrốngtrốngtrốngtrốngtrống
Bee HiveBee Hive(projectile)trốngtrống
 •  2.0994%
 • Vào ban đêm 2.0294%
 • Trong Halloween 2.0394%
trốngtrốngtrốngtrốngtrốngtrốngtrốngtrống
ButterflyButterfly[7]
 • Trong ngày 3.3876%
trốngtrốngtrốngtrống
 • Trong ngày 3.4103%
trốngtrốngtrốngtrốngtrống
 • AppleApple
 • PeachPeach
 • ApricotApricot
 • GrapefruitGrapefruit
 • LemonLemon
 • Trong ngày 4.2909%
 • Vào ban đêm 4.4264%
 • Trong Halloween 4.278%
trốngtrốngtrốngtrốngtrốngtrốngtrốngtrốngtrốngtrống
 • PlumPlum
 • CherryCherry
trống
 •  4.9712%
 • Trong Halloween 4.8292%
trốngtrốngtrốngtrốngtrốngtrốngtrốngtrốngtrống
 • MangoMango
 • PineapplePineapple
trốngtrống
 •  5.4584%
 • Vào ban đêm 5.2764%
 • Trong Halloween 5.3024%
trốngtrốngtrốngtrốngtrốngtrốngtrốngtrống
 • CoconutCoconut
 • BananaBanana
trốngtrốngtrốngtrốngtrốngtrống
 • Chỉ ở Đại dương, không trong cả Sa mạc lẫn Ốc đảo 5.5098%
 • Chỉ ở Đại dương, không trong cả Sa mạc lẫn Ốc đảo 5.3261%
 • Chỉ ở Đại dương, không trong cả Sa mạc lẫn Ốc đảo 5.3261%
 • Chỉ ở Đại dương, không trong cả Sa mạc lẫn Ốc đảo 5.5098%
trống
 • ElderberryElderberry
 • BlackcurrantBlackcurrant
trốngtrốngtrống
 •  5.6064%
 • Trong Halloween 5.4462%
trốngtrốngtrống
 •  5.6064%
 • Trong Halloween 5.4462%
 • Chỉ ở Đại dương, không trong cả Sa mạc lẫn Ốc đảo 4.971%
trốngtrốngtrống
 • Dragon FruitDragon Fruit
 • Star FruitStar Fruit
trốngtrốngtrốngtrốngtrống
 • Trong ngày 4.3197%
 • Vào ban đêm 4.4561%
 • Trong Halloween 4.4171%
trốngtrốngtrống
 •  5.7998%
 • Trong Halloween 5.634%
 • Chỉ ở Đại dương, không trong cả Sa mạc lẫn Ốc đảo 5.1424%
trống
 • Blood OrangeBlood Orange
 • RambutanRambutan
trốngtrốngtrốngtrống
 •  5.6064%
 • Trong Halloween 5.4462%
trốngtrốngtrống
 •  5.6064%
 • Trong Halloween 5.4462%
 • Chỉ ở Đại dương, không trong cả Sa mạc lẫn Ốc đảo 4.971%
trốngtrống
Treetop Forest 1.png
Thảo nguyên[2]
Treetop Boreal Alt1 2.png
Lá kim
Treetop Jungle 1.png
Rừng
Treetop Corrupt 1.png
Corrupt
Treetop Crimson 1.png
Crimson
Treetop Hallowed 1.png
Hallowed
Treetop Palm 1.png
Cọ
Treetop Corrupt Palm 1.png
Cọ Corrupt
Treetop Crimson Palm 1.png
Cọ Crimson
Treetop Hallowed Palm 1.png
Cọ Hallowed
Treetop Mushroom 1.png
Nấm
 1. Thông tin được lấy từ mã nguồn của bản Phiên bản Desktop Desktop 1.4.1.1, method ShakeTree() in Terraria.WorldGen.cs. Có thể sẽ không chính xác, vì phiên bản hiện tại của $desktop$ là 1.4.4.9.
 2. Including Yellow Willow and Pink Sakura trees
 3. Nấm Phát sáng Khổng lồ rơi ra Nấm Phát sáng.
 4. Chi tiết tỉ lệ rơi ra:
  87%: 50–99
  0.24%: 1 SC
  0.34%: 2 SC
  0.36%: 3 SC
  6.1%: 4–20
  2.34%: 21–40
  0.28%: 41–60
  2.4%: 1 GC
  0.87%: 2 GC
  0.07%: 3 GC
  Cho giới hạn, tất cả giá trị trong giới hạn có chung tỉ lệ; vd 34 SC rơi ra với tỉ lệ 2.34/20 = 0.12%.
  Lượng tiền trung bình rơi ra là 6 SC62.27 CC.
 5. Các sinh vật vàng chỉ có tỉ lệ 0.25% sinh ra thay thế con thường.
 6. Mỗi năm con trong nhóm năm được chọn ngẫu nhiên, với Chim Vàng có tỉ lệ 0.25% được chọn.
 7. Bướm Vàng có tỉ lệ 0.25% sinh ra thay thế con thường.

Ghi chú

 • Lava will instantly destroy trees, except for Gem Trees.
 • If planted on a stone block painted with Shadow Paint, the fully-grown Gem Tree will appear shadowed.

Thành tự

Achievement Timber!!.png
Timber!! • Chop down your first tree.
Chặt một cái cây. (Desktop, Console and Mobile versions)
Category: Collector Collector

Ngoài lề

The tree-shaped cloud.

Xem thêm

Lịch sử

 • Desktop 1.4.0.5:
  • Fixed Gem Trees and Vanity Trees not blocking the tiles beneath them from being hammered.
  • Gem Trees can now grow with natural cave walls behind them.
  • Trees can now grow in front of the new fences introduced in 1.4.0.1.
  • Trees now correctly drop Acorns when planted on golf grass.
 • Desktop 1.4.0.3: Fixed a bug where Hallow Trees on mowed Hallow grass would drop normal Wood rather than Pearlwood.
 • Desktop 1.4.0.1:
  • Gem Trees added.
  • Various normal tree top sprites added.
  • Normal tree top sprites updated.
  • Added the tree shaking mechanic.
 • Desktop 1.3.2: Trees now grow even when visible on a player’s screen, and appear with small showers of leaves.
 • Desktop 1.3.0.1:
  • Palm, Corrupted, and Crimson trees drop Acorns now.
  • Wood drops along with Acorns, rather than either/or.
  • New variant for Boreal Trees introduced.
 • Desktop 1.2.4.1: Fixed bug where trees won't grow behind biome Wooden Fences.
 • Desktop 1.2.4:
  • Palm Tree introduced.
  • Boreal Trees now drop Boreal Wood.
 • Desktop 1.2.3:
  • Acorns can now be planted on all types of grass.
  • Replaced Tree 9's graphic.
 • Desktop 1.2:
  • Living Trees introduced.
  • Multi-colored wood introduced.
  • Variations on the normal tree top sprites added.
 • Desktop 1.1.1: Boreal Trees introduced.
 • Desktop 1.1:
  • Trees can now potentially grow 1 block higher (except for Jungle Trees, which can now grow another 5 blocks higher).
  • Hallowed Trees introduced.
  • Tall grass and flowers no longer obstruct tree growth, making trimming the grass unnecessary.
  • Acorn saplings require 2 tiles between saplings to grow instead of 3.
 • Desktop 1.0.5: Corrupt and Jungle trees no longer drop acorns.
 • Desktop 1.0.4: Jungle trees added.
 • Desktop 1.0.3: Trees now become corrupted when the Corruption reaches them instead of being destroyed. Corrupted trees become uncorrupted upon purification.
 • Desktop-Release: Introduced.
Phiên bản Console Phiên bản Console
 • Console 1.0.933.1: Made changes from PS4’s 1.0.750.0 update. (Xbox One)
 • Console 1.0.750.0: (PlayStation 4)
  • Palm, Corrupted, and Crimson trees drop Acorns now.
  • Wood drops along with Acorns, rather than either/or.
  • New variant for Boreal Trees introduced.
  • Trees now grow even when visible on a player’s screen, and appear with small showers of leaves.
 • Console 1.07:
  • Palm Tree introduced.
  • Boreal Trees now drop Boreal Wood.
 • Console 1.06:
  • Acorns can now be planted on all types of grass.
  • Replaced Tree 9's graphic.
 • Console 1.02:
  • Living Trees introduced.
  • Multi-colored wood introduced.
  • Variations on the normal tree top sprites added.
 • Console-Release: Introduced with mechanics and variants from Desktop 1.1.1.
Phiên bản Nintendo Switch Phiên bản Nintendo Switch
 • Switch 1.0.1096.2: Trees now grow even when visible on a player's screen, and appear with small showers of leaves.
 • Switch 1.0.711.6: Introduced.
 • Mobile 1.2.11212:
  • Palm Tree introduced.
  • Boreal Trees now drop Boreal Wood.
  • Acorns can now be planted on all types of grass.
  • Replaced Tree 9's graphic.
 • Mobile 1.2.6508:
  • Living Trees introduced.
  • Multi-colored wood introduced.
  • Variations on the normal tree top sprites added.
 • Mobile 1.1.5536:
  • Trees can now potentially grow 1 block higher (except for Jungle Trees, which can now grow another 5 blocks higher).
  • Hallowed and Boreal Trees introduced.
  • Tall grass and flowers no longer obstruct tree growth, making trimming the grass unnecessary.
  • Acorn saplings require 2 tiles between saplings to grow instead of 3.
 • Mobile-Release: Introduced with mechanics and variants from Desktop 1.0.5.
Phiên bản Nintendo 3DSPhiên bản Nintendo 3DS
 • 3DS-Release: Introduced with mechanics and variants from Desktop 1.2.