Guide:Armor progression/cs

From Terraria Wiki
Jump to navigation Jump to search
This is a Guide page.
This is a Guide page.
This means the page will walk you through a specific task, strategy, or enemy/boss fight.
Status: Subject to revision (This Guide does not meet certain quality standards and may be heavily outdated.)
 • Issues:
   • Most likely outdated since 1.4. Remember not to delete pre-1.4 content; use {{eicons}} and {{eversions}}!
   • Requires more peer review.
 • Průběh v Terrarii je značen hráčem, který získává přístup k novým zbraním, doplňkům a brnění. Zatímco zbraně jsou hlavním určujícím faktorem účinnosti v boji, brnění také hraje důležitou roli tím, že zmírňuje přijaté poškození a pasivně zvyšuje udílené poškození. Výběr ideální sady brnění pro použití v každé fázi hry je někdy jednoduchý, ale ne vždy. Tato příručka vám pomůže rozhodnout se, které sady brnění použít v různých bodech v průběhu hry.

  Sady brnění uvedené v této příručce jsou optimalizovány pro celkové poškození a přežití, s přihlédnutím k hrubým statistikám a nastaveným bonusům. Výsledkem bude, že optimální sady budou často hybridní, které nepřidávají bonusy ze setu. To neznamená, že neuvedené sety jako Želví Brnění, Brnění Slunčení Erupce nebo Mrazivé brnění jsou nespolehlivé, ale matematicky budou ve srovnání s uvedenými sadami chybět v DPS (poškození za sekundu) / nebo schopnosti přežít.

  Ranná fáze hry

  V tomto okamžiku slouží brnění jen k jinému účelu, než k posílení vaší obrany. Můžete získat až +20 obrany s kovovými brněními, jako je platinové brnění, ale potřebné zdroje mohou být lépe vynaloženy jinde. Proto se doporučuje nosit pouze Kaktusové brnění nebo jiné základní, snadno vyrobitelné zbroje, dokud nedostanete ruce na opravdovou sadu brnění; cokoli budete nosit na začátku hry, bude nahrazeno velmi rychle. Pro zkušenější hráče může být životaschopné úplně vynechat brnění v rané hře, potenciálně dokonce až do bitvy u Wall of Flesh.

  Head Chest Legs Notes
  All classes
  Hornická přilbaHornická přilba GiGi(Desktop, Console, Old-gen console and Mobile versions) Obsidian PantsObsidian Pants(Desktop, Console and Mobile versions) Praktický set k prozkoumávání. Použijte bomby pro získání Obsidianu.
  Dýňová přilbaDýňová přilba Dýňový kyrysDýňový kyrys Dýňové holeniceDýňové holenice +10% poškození, což je asi +1 poškození. Pouze během Halloweenu.
  Magic
  Kouzelnický kloboukKouzelnický klobouk Hábit kočovníkaHábit kočovníka(Old-gen console version) Obsidian PantsObsidian Pants(Desktop, Console and Mobile versions) Vyžaduje trochu štěstí od Cestujícího Obchodníka. Jinak použijte Diamantový plášť.

  Pozdní fáze Pre-Hardmodu

  Sety, které lze získat poté, co zníčíte alespoň jeden Stínový Orb / Karmínové Srdce, porazíte bosse nebo prozkoumáte prostředí více nepřátelské než je Jeskyní vrstva.

  Head Chest Legs Notes
  Melee
  Karmínová přilbaKarmínová přilba Karmínový kyrysKarmínový kyrys Karmínové holeniceKarmínové holenice Set bez classy sloužící pro regeneraci zdraví při prozkoumávání.
  Tavená přilbaTavená přilba Tavený kyrysTavený kyrys Tavené holeniceTavené holenice Nejvyšší obranné bonusy a bonusy na blízko.
  Ranged
  Karmínová přilbaKarmínová přilba Karmínový kyrysKarmínový kyrys Karmínové holeniceKarmínové holenice Set bez classy sloužící pro regeneraci zdraví při prozkoumávání.
  Nekrotická přilbaNekrotická přilbaNekrotická přilba Nekrotický kyrysNekrotický kyrys Nekrotické holeniceNekrotické holenice Jediná zbroj specifická pro střelbu v Pre-Hardmodu.
  Nekrotická přilbaNekrotická přilbaNekrotická přilba GiGi(Desktop, Console, Old-gen console and Mobile versions) Nekrotické holeniceNekrotické holenice Mírně větší poškození a vzdává se pouze ochrany munice.
  Throwing
  Čepice ninjyČepice ninjy Triko ninjyTriko ninjy Kalhoty ninjyKalhoty ninjy Snadno zničí Wall of Flesh a veškerý další obsah před Hardmodem pomocí Včelích granátů.
  Fossil HelmetFossil Helmet(Desktop, Console and Mobile versions) Fossil PlateFossil Plate(Desktop, Console and Mobile versions) Fossil GreavesFossil Greaves(Desktop, Console and Mobile versions) Silnější než Ninja oblek, ale vyžaduje mnohem větší úsilí pro získání.
  Včelí čepiceVčelí čepice(Desktop, Console, Old-gen console and Mobile versions) Fossil PlateFossil Plate(Desktop, Console and Mobile versions) Fossil GreavesFossil Greaves(Desktop, Console and Mobile versions) Ti, kteří se nestarají o ochranu munice, mohou vylepšit DPS (poškození za sekundu) přidáním dalšího poskoka. Přilby z Vrhacího setu pouze zvyšují rychlost, což není nutné.
  Magic
  Kouzelnický kloboukKouzelnický klobouk Hábit kočovníkaHábit kočovníka(Old-gen console version) Meteorové holeniceMeteorové holenice Nejvyšší magické poškození.
  Kouzelnický kloboukKouzelnický klobouk Diamantový hábitDiamantový hábit Džunglové kalhotyDžunglové kalhotyDžunglové kalhoty Více zaměřený na ekonomiku many; plášť a nohy jsou zaměnitelné s výše uvedeným setem.
  Meteorová přilbaMeteorová přilba Meteorový kyrysMeteorový kyrys Meteorové holeniceMeteorové holenice Ideální pro použití s Vesmírnou zbraní.
  Karmínová přilbaKarmínová přilba Karmínový kyrysKarmínový kyrys Karmínové holeniceKarmínové holenice Set bez classy sloužící pro regeneraci zdraví při prozkoumávání.
  Summon
  Včelí čepiceVčelí čepice(Desktop, Console, Old-gen console and Mobile versions) Včelí kyrysVčelí kyrys(Desktop, Console, Old-gen console and Mobile versions) Včelí holeniceVčelí holenice(Desktop, Console, Old-gen console and Mobile versions) Jediná možnost pro vyvolávače. Po vyvolání poskoků lze Včelí hroby zaměnit za Roztavenými hroby pro extra obranu nebo za kus poškození zbroje nohou z jiné třídy.

  Ranná fáze Hardmodu

  To save resources, it is recommended that you choose one early Hardmode armor set and use it until you defeat your first mechanical boss. Forbidden Treads make for an excellent filler item in the leg slot, especially for sets like Adamantite armor that lack a useful set bonus. Their +2 bonus to minion capacity will usually outshine the paltry offensive bonuses of other leg slot items.

  Head Chest Legs Notes
  Melee
  Palladiová maskaPalladiová maska Palladiový kyrysPalladiový kyrys Palladiové holenicePalladiové holenice Provides constant regeneration in combat.
  Oričalková maskaOričalková maska Oričalkový kyrysOričalkový kyrys Oričalkové legínyOričalkové legíny Provides innate crowd control, even when using weak weapons.
  Titanová maskaTitanová maska Titanový kyrysTitanový kyrys Titanové holeniceTitanové holenice Periodically dodges incoming attacks.
  Adamantiová přilbaAdamantiová přilba Ledový kyrysLedový kyrys Forbidden TreadsForbidden Treads(Desktop, Console and Mobile versions) Trades away melee speed for 2 minions and higher direct offensive bonuses.
  Ranged
  Palladiová přilbaPalladiová přilba Palladiový kyrysPalladiový kyrys Palladiové holenicePalladiové holenice Provides constant regeneration in combat.
  Oričalková přilbaOričalková přilba Oričalkový kyrysOričalkový kyrys Oričalkové legínyOričalkové legíny Provides innate crowd control, even when using weak weapons.
  Titanová přilbaTitanová přilba Titanový kyrysTitanový kyrys Titanové holeniceTitanové holenice Periodically dodges incoming attacks.
  Adamantiová maskaAdamantiová maska Ledový kyrysLedový kyrys Forbidden TreadsForbidden Treads(Desktop, Console and Mobile versions) Ammo conservation does not directly improve DPS, so there is little reason not to break the set bonus and hybridize.
  Magic
  Palladiová čepicePalladiová čepice Palladiový kyrysPalladiový kyrys Palladiové holenicePalladiové holenice Provides constant regeneration in combat.
  Oričalková čepiceOričalková čepice Oričalkový kyrysOričalkový kyrys Oričalkové legínyOričalkové legíny Provides innate crowd control, even when using weak weapons.
  Titanová čepiceTitanová čepice Titanový kyrysTitanový kyrys Titanové holeniceTitanové holenice Periodically dodges incoming attacks.
  Kouzelnický kloboukKouzelnický klobouk Hábit kočovníkaHábit kočovníka(Old-gen console version) Forbidden TreadsForbidden Treads(Desktop, Console and Mobile versions) Dangerously frail, but provides maximum damage output along with summons. If this set's low defense is unappealing, use Adamantite armor if the above three sets are unavailable.
  Summon
  Pavoučí maskaPavoučí maska(Desktop, Console, Old-gen console and Mobile versions) Pavoučí kyrysPavoučí kyrys(Desktop, Console, Old-gen console and Mobile versions) Forbidden TreadsForbidden Treads(Desktop, Console and Mobile versions) The best choice available to minion specialists. Summon all your minions with Spider armor, then switch to the Treads for one more.
  Forbidden MaskForbidden Mask(Desktop, Console and Mobile versions) Forbidden RobesForbidden Robes(Desktop, Console and Mobile versions) Forbidden TreadsForbidden Treads(Desktop, Console and Mobile versions) Poor stats, but an excellent set bonus for crowd control and killing The Destroyer.

  Pre-Plantera

  Aside from Hallowed and Chlorophyte Bars, you now have access to the second tier of the Old One's Army, the rewards of which provide welcome upgrades to every class. However, most players won't be aiming to purchase a full set, because with the exception of Squire armor, the set bonuses of the Tavernkeep's armor sets are lackluster.

  Head Chest Legs Notes
  Melee
  Titanová maskaTitanová maska Titanový kyrysTitanový kyrys Titanové holeniceTitanové holenice
  Posvátná maskaPosvátná maska Posvátný kyrysPosvátný kyrys Posvátné holenicePosvátné holenice An easily crafted set that gives significant melee speed bonuses. Can be useful with the Terra Blade and Fetid Baghnakhs.
  Chlorofytová maskaChlorofytová maska Monk's ShirtMonk's Shirt(Desktop, Console and Mobile versions) Squire's GreavesSquire's Greaves(Desktop, Console and Mobile versions) Provides the highest melee bonuses available, and does not rely on set effects. Outclasses many melee sets that are unlocked later in the game.
  Ranged
  Titanová přilbaTitanová přilba Titanový kyrysTitanový kyrys Titanové holeniceTitanové holenice
  Posvátná přilbaPosvátná přilba Huntress's JerkinHuntress's Jerkin(Desktop, Console and Mobile versions) Forbidden TreadsForbidden Treads(Desktop, Console and Mobile versions) Provides more minions and better raw stats than Hallowed and Chlorophyte sets.
  Magic
  Titanová čepiceTitanová čepice Titanový kyrysTitanový kyrys Titanové holeniceTitanové holenice
  Posvátná čepicePosvátná čepice Chlorofytový kyrysChlorofytový kyrys Apprentice's TrousersApprentice's Trousers(Desktop, Console and Mobile versions) Maximizes damage output.
  Posvátná čepicePosvátná čepice Apprentice's RobeApprentice's Robe(Desktop, Console and Mobile versions) Forbidden TreadsForbidden Treads(Desktop, Console and Mobile versions) Allocates more damage to the Twins, improving your ability to fight when mana is low.
  Summon
  Squire's Great HelmSquire's Great Helm(Desktop, Console and Mobile versions) Squire's PlatingSquire's Plating(Desktop, Console and Mobile versions) Squire's GreavesSquire's Greaves(Desktop, Console and Mobile versions) Decimates crowds of enemies when used with Ballistas.
  Squire's Great HelmSquire's Great Helm(Desktop, Console and Mobile versions) Pavoučí kyrysPavoučí kyrys(Desktop, Console, Old-gen console and Mobile versions) Forbidden TreadsForbidden Treads(Desktop, Console and Mobile versions) An attempt at a tanky minion-based set, with higher regeneration than Palladium armor. Use Spider armor for summoning sessions.

  Pre-Betsy

  While Plantera and Golem provide separate advancements to game progression when defeated, they are treated as one milestone by this guide due to their similar difficulty level. At this point you would be expected to have defeated Duke Fishron, Martian Madness, and the Pumpkin Moon. The Xeno Staff in particular provides a noticeable power boost to those who were using Forbidden Treads.

  Head Chest Legs Notes
  Melee
  Chlorofytová maskaChlorofytová maska Monk's ShirtMonk's Shirt(Desktop, Console and Mobile versions) Squire's GreavesSquire's Greaves(Desktop, Console and Mobile versions) Highest raw melee bonuses available, surpassing Beetle Scale Mail at its maximum level.
  Broučí přilbaBroučí přilba Broučí kyrysBroučí kyrys Broučí holeniceBroučí holenice Optimal only when used with the Terra Blade, one of the few melee weapons whose firing frequency improves with melee speed.
  Broučí přilbaBroučí přilba Broučí krunýřBroučí krunýř Broučí holeniceBroučí holenice The tankiest armor set for any class, but does not take repeated hits well.
  Ranged
  Shroomite headpieceShroomite headpieceShroomite headpieceShroomite headpiece Houbovitový kyrysHoubovitový kyrys Forbidden TreadsForbidden Treads(Desktop, Console and Mobile versions) Highest DPS available when using the Xeno Staff, and doesn't lose effectiveness while moving.
  Magic
  Titanová čepiceTitanová čepice Titanový kyrysTitanový kyrys Titanové holeniceTitanové holenice Listed for lack of any better defensive effects for mages.
  Přízračná čepicePřízračná čepice Přízračný hábitPřízračný hábit Přízračné kalhotyPřízračné kalhoty This set reduces your magic damage, but grants near-immortality as long as you can properly manage your mana.
  Posvátná čepicePosvátná čepice Přízračný hábitPřízračný hábit Apprentice's TrousersApprentice's Trousers(Desktop, Console and Mobile versions) Even without a set bonus, this set's raw magic damage and critical strike bonuses make it offensively superior to the Spectre Mask set.
  Posvátná čepicePosvátná čepice Apprentice's RobeApprentice's Robe(Desktop, Console and Mobile versions) Forbidden TreadsForbidden Treads(Desktop, Console and Mobile versions) One uninvested UFO is approximately as strong as the Spectre Mask set bonus, making this set viable for those who prefer to use minions and won't be relying on the Spectre Hood.
  Summon
  Strašidelná přilbaStrašidelná přilba Strašidelný kyrysStrašidelný kyrys Strašidelné holeniceStrašidelné holenice Use for summoning sessions.
  Tikiho maskaTikiho maska Tikiho trikoTikiho triko Tikiho kalhotyTikiho kalhoty Switch from Spooky armor for one extra minion.
  Squire's Great HelmSquire's Great Helm(Desktop, Console and Mobile versions) Tikiho trikoTikiho triko Forbidden TreadsForbidden Treads(Desktop, Console and Mobile versions) Switch from Spooky armor for more survivability.
  Squire's Great HelmSquire's Great Helm(Desktop, Console and Mobile versions) Squire's PlatingSquire's Plating(Desktop, Console and Mobile versions) Squire's GreavesSquire's Greaves(Desktop, Console and Mobile versions) Use for clearing the Old One's Army itself with Ballistas.

  Pre-Lunar Eventy

  With the Old One's Army vanquished and a good supply of Defender Medals in your pocket, you can now purchase the best armor available before challenging the Lunar Events. The most notable of these armor pieces is the Valhalla Knight's Breastplate, which drastically increases the survivability of all classes.

  Head Chest Legs Notes
  Melee
  Chlorofytová maskaChlorofytová maska Valhalla Knight's BreastplateValhalla Knight's Breastplate(Desktop, Console and Mobile versions) Valhalla Knight's GreavesValhalla Knight's Greaves(Desktop, Console and Mobile versions) The best melee set in the game for overall offense and survivability.
  Shinobi Infiltrator's HelmetShinobi Infiltrator's Helmet(Desktop, Console and Mobile versions) Valhalla Knight's BreastplateValhalla Knight's Breastplate(Desktop, Console and Mobile versions) Valhalla Knight's GreavesValhalla Knight's Greaves(Desktop, Console and Mobile versions) Increases sentry capacity while providing comparable melee bonuses to the Chlorophyte Mask.
  Chlorofytová maskaChlorofytová maska Monk's ShirtMonk's Shirt(Desktop, Console and Mobile versions) Valhalla Knight's GreavesValhalla Knight's Greaves(Desktop, Console and Mobile versions) Forgoes regeneration to maximize melee DPS.
  Shinobi Infiltrator's HelmetShinobi Infiltrator's Helmet(Desktop, Console and Mobile versions) Monk's ShirtMonk's Shirt(Desktop, Console and Mobile versions) Forbidden TreadsForbidden Treads(Desktop, Console and Mobile versions) Similar to the above set, but focused more on minion and sentry based offense.
  Broučí přilbaBroučí přilba Broučí kyrysBroučí kyrys Broučí holeniceBroučí holenice Optimal only when using the Terra Blade.
  Broučí přilbaBroučí přilba Broučí krunýřBroučí krunýř Broučí holeniceBroučí holenice Somewhat outclassed by the Valhalla Knight's Breastplate, but usable for tanks.
  Ranged
  Shroomite headpieceShroomite headpieceShroomite headpieceShroomite headpiece Houbovitový kyrysHoubovitový kyrys Forbidden TreadsForbidden Treads(Desktop, Console and Mobile versions) Highest DPS available when using the Xeno Staff.
  Shroomite headpieceShroomite headpieceShroomite headpieceShroomite headpiece Valhalla Knight's BreastplateValhalla Knight's Breastplate(Desktop, Console and Mobile versions) Forbidden TreadsForbidden Treads(Desktop, Console and Mobile versions) Barely qualifies as a ranged set, but has survivability.
  Magic
  Posvátná čepicePosvátná čepice Valhalla Knight's BreastplateValhalla Knight's Breastplate(Desktop, Console and Mobile versions) Dark Artist's LeggingsDark Artist's Leggings(Desktop, Console and Mobile versions) Offensively superior to the Spectre Mask, and has constant regeneration.
  Přízračná čepicePřízračná čepice Přízračný hábitPřízračný hábit Přízračné kalhotyPřízračné kalhoty A fallback option for rapidly healing yourself and your teammates.
  Summon
  Strašidelná přilbaStrašidelná přilba Valhalla Knight's BreastplateValhalla Knight's Breastplate(Desktop, Console and Mobile versions) Forbidden TreadsForbidden Treads(Desktop, Console and Mobile versions) A regenerating, minion-based set. Summon minions while wearing Spooky armor.
  Shinobi Infiltrator's HelmetShinobi Infiltrator's Helmet(Desktop, Console and Mobile versions) Valhalla Knight's BreastplateValhalla Knight's Breastplate(Desktop, Console and Mobile versions) Forbidden TreadsForbidden Treads(Desktop, Console and Mobile versions) More sentry-based than the above set. Use with Frost Hydra and Queen Spider.
  Squire's Great HelmSquire's Great Helm(Desktop, Console and Mobile versions) Valhalla Knight's BreastplateValhalla Knight's Breastplate(Desktop, Console and Mobile versions) Forbidden TreadsForbidden Treads(Desktop, Console and Mobile versions) A passive set specialized entirely towards regeneration, healing 12 health per second instead of 8.

  Endgame

  All Luminite-tier armors except for Solar Flare armor are the best offensive armors for their respective classes. However, the Valhalla Knight's Breastplate can still be worn by ranged users and summoners, who do not receive any defensive benefits from their respective endgame armors.

  Head Chest Legs Notes
  Melee
  Chlorofytová maskaChlorofytová maska Valhalla Knight's BreastplateValhalla Knight's Breastplate(Desktop, Console and Mobile versions) Valhalla Knight's GreavesValhalla Knight's Greaves(Desktop, Console and Mobile versions) Remains defensively superior to Solar Flare armor against any attack with less than 172 / 192 base damage.
  Shinobi Infiltrator's HelmetShinobi Infiltrator's Helmet(Desktop, Console and Mobile versions) Valhalla Knight's BreastplateValhalla Knight's Breastplate(Desktop, Console and Mobile versions) Valhalla Knight's GreavesValhalla Knight's Greaves(Desktop, Console and Mobile versions) Improves your newly obtained Lunar Portals, and still has higher melee DPS than Solar Flare armor.
  Chlorofytová maskaChlorofytová maska Solar Flare BreastplateSolar Flare Breastplate(Desktop, Console and Mobile versions) Valhalla Knight's GreavesValhalla Knight's Greaves(Desktop, Console and Mobile versions) Specialized entirely towards dealing melee damage.
  Nebula HelmetNebula Helmet(Desktop, Console and Mobile versions) Nebula BreastplateNebula Breastplate(Desktop, Console and Mobile versions) Nebula LeggingsNebula Leggings(Desktop, Console and Mobile versions) Nebula armor's incredible damage and regeneration bonuses make it arguably a better melee set than Solar Flare armor.
  Ranged
  Vortex HelmetVortex Helmet(Desktop, Console and Mobile versions) Vortex BreastplateVortex Breastplate(Desktop, Console and Mobile versions) Vortex LeggingsVortex Leggings(Desktop, Console and Mobile versions) Immense DPS when stealthed, but even reaches full potential in multiplayer with other players acting as decoys.
  Shroomite headpieceShroomite headpieceShroomite headpieceShroomite headpiece Valhalla Knight's BreastplateValhalla Knight's Breastplate(Desktop, Console and Mobile versions) Vortex LeggingsVortex Leggings(Desktop, Console and Mobile versions) Singleplayer set that emphasizes survivability.
  Nebula HelmetNebula Helmet(Desktop, Console and Mobile versions) Nebula BreastplateNebula Breastplate(Desktop, Console and Mobile versions) Nebula LeggingsNebula Leggings(Desktop, Console and Mobile versions) While it can’t compete in damage with Vortex stealth, Nebula armor compensates with health regeneration, and synergizes with rapid-fire ranged weapons.
  Magic
  Nebula HelmetNebula Helmet(Desktop, Console and Mobile versions) Nebula BreastplateNebula Breastplate(Desktop, Console and Mobile versions) Nebula LeggingsNebula Leggings(Desktop, Console and Mobile versions) Arguably the best armor set in the game, providing immense damage and regeneration bonuses to yourself and your teammates.
  Posvátná čepicePosvátná čepice Valhalla Knight's BreastplateValhalla Knight's Breastplate(Desktop, Console and Mobile versions) Dark Artist's LeggingsDark Artist's Leggings(Desktop, Console and Mobile versions) For use in multiplayer if you already have a teammate using Nebula armor.
  Posvátná čepicePosvátná čepice Stardust PlateStardust Plate(Desktop, Console and Mobile versions) Dark Artist's LeggingsDark Artist's Leggings(Desktop, Console and Mobile versions) Similar to the above, but specialized entirely towards dealing damage.
  Přízračná čepicePřízračná čepice Přízračný hábitPřízračný hábit Přízračné kalhotyPřízračné kalhoty Mildly useful for pinch healing, but mostly outclassed. Technically, it still carries the highest healing potential (36/30 health per second).
  Summon
  Stardust HelmetStardust Helmet(Desktop, Console and Mobile versions) Valhalla Knight's BreastplateValhalla Knight's Breastplate(Desktop, Console and Mobile versions) Stardust LeggingsStardust Leggings(Desktop, Console and Mobile versions) In contrast to the full Stardust set, this set provides survivability (though at the cost of 2 minion slots).
  Shinobi Infiltrator's HelmetShinobi Infiltrator's Helmet(Desktop, Console and Mobile versions) Valhalla Knight's BreastplateValhalla Knight's Breastplate(Desktop, Console and Mobile versions) Stardust LeggingsStardust Leggings(Desktop, Console and Mobile versions) Trades one minion for two extra sentries.
  Shinobi Infiltrator's HelmetShinobi Infiltrator's Helmet(Desktop, Console and Mobile versions) Stardust PlateStardust Plate(Desktop, Console and Mobile versions) Stardust LeggingsStardust Leggings(Desktop, Console and Mobile versions) Specialized entirely towards dealing damage.