Demonite Ore (Demonite Ore/vi)

From Terraria Wiki
Jump to navigation Jump to search
Demonite Ore
 • ảnh vật phẩm của Demonite Oreảnh vật phẩm cũ của Demonite Ore
 • Demonite Ore khi được đặt
Tự động dùng
Stack digit 9.pngStack digit 9.pngStack digit 9.pngStack digit 9.png
Chỉ số
 • Pickaxe icon.png 55%
Loại
Đặt được✔️ (rộng 1 × cao 1)
Thời gian sử dụng15 (Rất nhanh)
Mô tả'Pulsing with dark energy'
Độ hiếmRarity level: 1
Bán10 SC
Researchcần có 100

Quặng Demonite là một quặng pre-Hardmode. nó là bản đối chiếu của Corruption với quặng quặng Crimtane của The Crimson/Crimson , và sẽ không xuất hiện tự nhiên trong một thế giới Crimson. Nó có thể được hiếm tìm thấy trong số lượng nhỏ dưới lòng đất ở trong một thế giới có chứa Corruption, tuy nhiên chỉ có một cách để có thể lấy một số lượng có thể sử dụng được đến từ boss, như là Eater of Worlds, và từ Eye of Cthulhu ở trong những thế giới có chứa Corruption tự nhiên. Quặng Demonite tỏa ra một màu tím nhẹ khi được đặt xuống, như quặng Crimtane.

Sức mạnh cuốc cần để đào Demonite thay đổi theo địa điểm. khi ở dưới độ sâu 0ft, một Gold Pickaxe hoặc tốt hơn là cần thiết, không thì bất khì cuốc nào cũng có thể sử dụng được.

Chế tạo

Dùng trong

Kết quảNguyên liệuBàn chế tạo
Crimtane OreCrimtane OreChlorophyte ExtractinatorChlorophyte Extractinator Conversion(Desktop, Console and Mobile versions)
Deer ThingDeer Thing(Desktop, Console and Mobile versions)
 • Flinx FurFlinx Fur(Desktop, Console and Mobile versions)3
 • Demonite OreDemonite Ore5
 • LensLens
Demon AltarDemon Altar
hoặc
Crimson AltarCrimson Altar
Phiên bản DesktopPhiên bản ConsolePhiên bản Mobile only:
Demonite BarDemonite Bar
FurnaceFurnace
Phiên bản Console Hệ máy cũPhiên bản Nintendo 3DS only:
Demonite BarDemonite Bar
Demonite BrickDemonite Brick5

Ghi chú

 • Quặng Demonite không hề làm lan tỏa Corruption.
 • Không như bản đối chiếu Crimson của nó, quặng Demonite có thể được tìm thấy với số lượng lớn hơn trong hệ thống hang động của Corruption.
 • Quặng Demonite và bản đối chiếu của nó là quặng Crimtane có thể được đào lên rất sớm với bom, nhưng vì chúng rất hiếm nên đây không phải là một cách tốt để lấy được một số lượng đáng kể.
 • Dù rất hiếm nhưng quặng Demonite có thể xuất hiện ở khá gần mặt đất.

Thành tích

Achievement Ooo! Shiny!.png
Ooo! Shiny! • Mine your first nugget of ore with a pickaxe.
Đào một loại quặng. (Desktop, Console and Mobile versions)
Category: Explorer Explorer

Mẹo

 • !!Error: Invalid EICONS input! Khi bán thanh Demonite thay vì quặng của nó sẽ cho thêm 8 SC mỗi thanh, vì mỗi miếng quặng bán với giá 8 SC và mỗi thanh bán với giá 32 SC. Các thanh là cách bán Demonite lãi nhất.
 • (Desktop, Console and Mobile versions) Trong 1.4, quặng Demonite có giá trị cao hơn và các thanh Demonite có giá trị ít hơn, như vậy khi bán đi cả quặng và thanh đều có giá tiền giống nhau. Vì vậy, nó sẽ hiệu quả hơn nhiều khi bán quặng đi.

Ngoài lề

 • Hình ảnh khi dặt xuống của quặng Demonite nhìn như vẩy.

Lịch sử

 • Desktop 1.4.0.1:
  • Giờ được ưu tiên hơn vàngbạch kim khi dùng máy dò kim loại .
  • Giờ xuất hiện với số lượng lớn hơn.
 • Desktop 1.3.0.1:
  • Thay đổi hình ảnh vật phẩm từ Demonite Ore (old).png thành Demonite Ore.png.
  • Thay đổi hình ảnh khi đặt xuống từ Demonite Ore (placed) (old).png thành Demonite Ore (placed).png.
  • Giờ chỉ càn 3 Demonite thay vì 4 Demonite để tạo ra một thanh.
 • Desktop 1.2.3: Tăng giới hạn cộng dồn từ 99 đến 999.
 • Desktop 1.1: Giờ tỏa ra ánh sáng tím với cả hiệu ứng lấp lánh.
 • Desktop 1.0.5:
  • Giờ có hiệu ứng lấp lánh.
  • Giờ có thể được tìm thấy với số lượng nhỏ dưới lòng đất.
 • Desktop-Release: Dược thêm vào.
Phiên bản Console Phiên bản Console
 • Console-Release: Dược thêm vào.
Phiên bản Nintendo Switch Phiên bản Nintendo Switch
 • Switch 1.0.711.6: Dược thêm vào.
 • Mobile-Release: Dược thêm vào.
Phiên bản Nintendo 3DSPhiên bản Nintendo 3DS
 • 3DS-Release: Dược thêm vào.