Crimtane Ore (Crimtane Ore/vi)

From Terraria Wiki
Jump to navigation Jump to search
Crimtane Ore
 • ảnh vật phẩm của Crimtane Oreảnh vật phẩm cũ của Crimtane Ore
 • Crimtane Ore khi được đặt
Tự động dùng
Stack digit 9.pngStack digit 9.pngStack digit 9.pngStack digit 9.png
Chỉ số
 • Pickaxe icon.png 55%
Loại
Đặt được✔️ (rộng 1 × cao 1)
Thời gian sử dụng15 (Rất nhanh)
Độ hiếmRarity level: 1
Bán13 SC
Researchcần có 100
Rơi ra từ Rơi ra từ Rơi ra từ
Classic Mode.png Classic
Expert Mode.png Expert
Master Mode.png Master
Đối tượngSlg.Tỉ lệ
Brain of CthulhuBrain of Cthulhu (First Phase).gifBrain of Cthulhu40–90100%
CreeperCreeper.pngCreeper5–125–72–466.67%
Eye of CthulhuEye of Cthulhu (Phase 1).gifEye of Cthulhu30-90100%
Treasure Bag(Desktop, Console and Mobile versions)
(Brain of Cthulhu)
Treasure Bag (Brain of Cthulhu)Treasure Bag
(Brain of Cthulhu)
(Desktop, Console and Mobile versions)
80–110110–135100%
Treasure Bag(Desktop, Console and Mobile versions)
(Eye of Cthulhu)
Treasure Bag (Eye of Cthulhu)Treasure Bag
(Eye of Cthulhu)
(Desktop, Console and Mobile versions)
30-90100%

Quặng Crimtane là một loại quặng pre-Hardmode. Nó là bản đối chiếu của Crimson với quặng Demonite của Corruption, và sẽ không xuất hiện một cách tự nhiên trong một thế giới Corruption. Nó hiếm khi được tìm thấy trong những mạch nhỏ dưới lòng đất trong thế giới có chứa Crimson, Tuy nhiên số lượng lớn hơn có thể được rớt ra bởi các boss như Brain of Cthulhu, và Eye of Cthulhu (chỉ ở trong những thế giới có chứa Crimson). Quặng Crimtane tỏa ra một màu đỏ nhẹ khi đặt xuống.

Sức mạnh cuốc cần thay đổi theo địa điểm. Khi ở dưới độ sâu 0ft, một Gold Pickaxe hoặc tốt hơn là cần thiết, không thì bất khì loại cuốc nào cũng có thể dùng được.

Chế tạo

Dùng trong

Kết quảNguyên liệuBàn chế tạo
Demonite OreDemonite OreChlorophyte ExtractinatorChlorophyte Extractinator Conversion(Desktop, Console and Mobile versions)
Deer ThingDeer Thing(Desktop, Console and Mobile versions)
 • Flinx FurFlinx Fur(Desktop, Console and Mobile versions)3
 • Crimtane OreCrimtane Ore5
 • LensLens
Demon AltarDemon Altar
hoặc
Crimson AltarCrimson Altar
Desktop versionConsole versionMobile version only:
Crimtane BarCrimtane Bar
FurnaceFurnace
Phiên bản Console Hệ máy cũPhiên bản Nintendo 3DS only:
Crimtane BarCrimtane Bar
Crimtane BrickCrimtane Brick(Desktop, Console and Mobile versions)5

Ghi chú

 • Quặng Crimtane không hề làm lan tỏa Crimson. Điều này áp dụng với cả pre-Hardmode và Hardmode.
 • Trong khi quặng Demonite có thể tìm thấy với số lượng lớn trong các vực của Corruption , Tuy nhiên quặng Crimtane không thể được tìm thấy với số lượng lớn hơn trong các vực Crimson.

Thành tích

Achievement Ooo! Shiny!.png
Ooo! Shiny! • “Mine your first nugget of ore with a pickaxe.”
Đào một loại quặng. (Desktop, Console and Mobile versions)
Category: Explorer Explorer

Mẹo

 • Quặng Crimtane, và đối bản đối chiếu của nó là quặng Demonite, có thể được thu thập rất sớm với bom, nhưng vì chúng rất hiêm nên đây không phải là một cách tốt đê kiếm được một lượng đáng kể.
 • Nếu một người đang tìm cách kiếm tiền, bán chỗ quặng Crimtane rơi ra bởi Eye of Cthulhu và Brain of Cthulhu sẽ cho người chơi một khoảng xu vàng đáng kể. Cách này có thể thực hiện được ở mọi màn của trò chơi, và sẽ trở lên nhanh hơn khi người chơi tiến càng sâu vào game.

Lịch sử

 • Desktop 1.4.0.1:
  • Giờ được ưu tiên cao hơn vàngBạch kim khi sử dụng máy dò kim loại.
  • Giờ xuất hiện với số lượng lớn hơn dưới lòng đất.
 • Desktop 1.3.1:
  • Đổi hình ảnh vật phẩm từ Crimtane Ore (old).png thành Crimtane Ore.png.
  • Đổi hình ảnh khối từ Crimtane Ore (placed) (pre-1.3.1).png thành Crimtane Ore (placed).png.
 • Desktop 1.3.0.1:
  • Công thức chế tạo đổi từ 3 quặng Crimtane thành 4.
  • Now used in the Crimtane Brick recipe.
 • Desktop 1.2.3: Increased stack limit from 99 to 999.
 • Desktop 1.2.1: Giờ không cần một cái Deathbringer Pickaxe hoặc cao hơn để đào.
 • Desktop 1.2: Được thêm vào.
Phiên bản Console Phiên bản Console
 • Console 1.02: Được thêm vào.
Phiên bản Nintendo Switch Phiên bản Nintendo Switch
 • Switch 1.0.711.6: Được thêm vào.
 • Mobile 1.2.6508: Được thêm vào.
Phiên bản Nintendo 3DSPhiên bản Nintendo 3DS
 • 3DS-Release: Được thêm vào.