Luminite (Luminite/vi)

From Terraria Wiki
Jump to navigation Jump to search
Phiên bản DesktopPhiên bản ConsolePhiên bản Mobile
Nội dung chỉ có ở Desktop/Console/Mobile: Thông tin trong này áp dụng duy nhất cho các phiên bản Desktop, ConsoleMobile của Terraria.
Luminite
 • ảnh vật phẩm của Luminiteảnh vật phẩm cũ của Luminite
 • Luminite khi được đặt
Tự động dùng
Stack digit 9.pngStack digit 9.pngStack digit 9.pngStack digit 9.png
Chỉ số
Loại
Đặt được✔️ (rộng 1 × cao 1)
Thời gian sử dụng15 (Rất nhanh)
Mô tả'A pebble of the heavens'
Độ hiếmRarity level: 10
Bán30 SC
Researchcần có 100

Luminite là một quặng Hardmode và chỉ được rơi ra bởi Moon Lord ở số lượng từ 70–90 (90–110). Nó có thể được dùng để chế tạo ra Thỏi Luminite, và từ đó được dùng để chế tạo vài đồ end-game, như các dụng cụ từ tinh thể Mặt trời, tinh thể Tinh vân, tinh thể Hư vô, và tinh thể Bụi sao và giáp.

Chế tạo tất cả các vật phẩm (trừ đạn ra) cần tổng cộng 317 thỏi Luminite (1,268 Luminite; nghĩa là cần phải đánh bại Moon Lord 15–19 / 12–15 lần). Chế tạo tất cả các vật phẩm nghiêng về một loại tinh thể Mặt trăng (i.e., giáp, cánh, cúp, và búa rìu) cần 68 thỏi Luminite (204 Luminite) và cả thêm 85 của một loại tinh thể Mặt trăng; việc này chỉ cần bạn đánh bại Moon Lord 3 / 2-3 lần.

Chế tạo

Dùng trong

Kết quảNguyên liệuBàn chế tạo
Luminite BarLuminite Bar(Desktop, Console and Mobile versions)
 • LuminiteLuminite(Desktop, Console and Mobile versions)4
Ancient ManipulatorAncient Manipulator(Desktop, Console and Mobile versions)
Void MonolithVoid Monolith(Desktop, Console and Mobile versions)
 • LuminiteLuminite(Desktop, Console and Mobile versions)25
Luminite BrickLuminite Brick(Desktop, Console and Mobile versions)5
 • Stone BlockStone Block5
 • LuminiteLuminite(Desktop, Console and Mobile versions)
FurnaceFurnace
Chlorophyte OreChlorophyte Ore
 • LuminiteLuminite(Desktop, Console and Mobile versions)
ShimmerShimmer Transmutation(Desktop, Console and Mobile versions)

Ghi chú

 • Tất cả các vật phẩm chế tạo từ Luminite tạo ra một ánh sáng yếu, kể cả khi có các vật phẩm vanity trang bị trên chúng.

Mẹo

 • Selling Void Monoliths nets 17 GC50 SC (233.33%) more than selling the required Luminite or an equivalent number of Luminite Bars.

Trivia

History

 • Desktop 1.3.0.1: Introduced.
Phiên bản Console Phiên bản Console
 • Console 1.0.933.1: Introduced. (Xbox One)
 • Console 1.0.750.0: Introduced. (PlayStation 4)
Phiên bản Nintendo Switch Phiên bản Nintendo Switch
 • Switch 1.0.711.6: Introduced.
 • Mobile 1.3.0.7: Introduced.