Category:Crafting material items/vi

From Terraria Wiki
Jump to navigation Jump to search

Nguyên liệu chế tạo là những vật phẩm dùng để tạo ra một hoặc nhiều hơn các vật phẩm khác. Điều này thường xảy ra bằng cách kết hợp nhiều nguyên liệu chế tạo khác nhau. Guide có thể cho biết vật phẩm nào có thể sử dụng như một nguyên liệu chế tạo.

Để xem danh sách các vật phẩm chỉ dùng để chế tạo các vật phẩm khác, xem trang Miscellaneous/vi, mục Nguyên liệu.