Tungsten Ore (Tungsten Ore/vi)

From Terraria Wiki
Jump to navigation Jump to search
Tungsten Ore
 • ảnh vật phẩm của Tungsten Oreảnh vật phẩm cũ của Tungsten Ore
 • Tungsten Ore khi được đặt
Tự động dùng
Stack digit 9.pngStack digit 9.pngStack digit 9.pngStack digit 9.png
Chỉ số
Loại
Đặt được✔️ (rộng 1 × cao 1)
Thời gian sử dụng15 (Rất nhanh)
Độ hiếmRarity level: 0
Bán2 SC25 CC
Researchcần có 100

Quặng Tungsten là một loại quặng đầu game xuất hiện tại các tầng Underground và Cavern cũng như trên Đảo Bay. Nó được dùng chủ yếu để tạo ra Thỏi Tungsten, thứ có thể dùng để làm trang bị cấp độ Tungsten. Bản tương đương với nó là Quặng Bạc, thứ sẽ thỉnh thoảng thay thế Tungsten trong thế 1 thế giới. (Desktop, Console, Mobile and 3DS versions) Quặng Tungsten có một tỉ lệ nhỏ xuất hiện như bonus drop từ slime.

Cần 100 quặng để nhân bản.

Chế tạo

Dùng để chế tạo

Kết quảNguyên liệuBàn chế tạo
Silver OreSilver OreChlorophyte ExtractinatorChlorophyte Extractinator Conversion(Desktop, Console and Mobile versions)
Tungsten BarTungsten BarFurnaceFurnace
Phiên bản DesktopPhiên bản ConsolePhiên bản Mobile only:
Tungsten BrickTungsten Brick5
Phiên bản Console Hệ máy cũPhiên bản Nintendo 3DS only:
Tungsten BrickTungsten Brick
Silver OreSilver OreShimmerShimmer Transmutation(Desktop, Console and Mobile versions)

Mẹo

 • Việc bán quặng cho ra số tiền y hệt như khi bán thỏi. Vì vậy không cần phải chuyển quặng thành thỏi cho mục đích kiếm tiền.

Xem thêm

Lịch Sử

 • Desktop 1.3.0.1:
  • Thay đổi hình ảnh vật phầm từ Tungsten Ore (old).png qua Tungsten Ore.png.
  • Thay đổi hình ảnh khối từ Tungsten Ore (placed) (pre-1.3.0.1).png sang Tungsten Ore (placed).png.
 • Desktop 1.2.3: Tăng giới hạn stack từ 99 lên 999.
 • Desktop 1.2: Ra mắt.
Phiên bản Console Phiên bản Console
 • Console 1.02: Ra mắt.
Phiên bản Nintendo Switch Phiên bản Nintendo Switch
 • Switch 1.0.711.6: Ra mắt.
 • Mobile 1.2.6508: Ra mắt.
Phiên bản Nintendo 3DSPhiên bản Nintendo 3DS
 • 3DS-Release: Ra mắt.