Silver Ore (Silver Ore/vi)

From Terraria Wiki
Jump to navigation Jump to search
Silver Ore
 • ảnh vật phẩm của Silver Oreảnh vật phẩm cũ của Silver Ore
 • Silver Ore khi được đặt
Tự động dùng
Stack digit 9.pngStack digit 9.pngStack digit 9.pngStack digit 9.png
Chỉ số
Loại
Đặt được✔️ (rộng 1 × cao 1)
Thời gian sử dụng15 (Rất nhanh)
Độ hiếmRarity level: 0
Bán1 SC50 CC
Researchcần có 100
A player has found a group of Silver Ore in a Ice Cave
Một cụm lớn Quặng Bạc trong Quần xã Tuyết.

Quặng Bạc là một loại quặng đầu game được sinh ra trong tầng Underground và Cavern cũng như trên Đảo Bay. Chúng được dùng chủ yếu để làm ra Thỏi Bạc, thứ có thể được dùng để làm trang bị cấp độ Bạc. Phiên bản khác của nó là Tungsten, thứ sẽ thình thoảng thay thế Bạc trong một thế giới. (Desktop, Console, Mobile and 3DS versions) Quặng Bạc có tỉ lệ nhỏ xuất hiện như một bonus drop từ slime.

Chế tạo

Dùng trong công thức

Kết quảNguyên liệuBàn chế tạo
Tungsten OreTungsten OreChlorophyte ExtractinatorChlorophyte Extractinator Conversion(Desktop, Console and Mobile versions)
Silver BarSilver BarFurnaceFurnace
Phiên bản DesktopPhiên bản ConsolePhiên bản Mobile only:
Silver BrickSilver Brick5
Phiên bản Console Hệ máy cũPhiên bản Nintendo 3DS only:
Silver BrickSilver Brick
Lead OreLead OreShimmerShimmer Transmutation(Desktop, Console and Mobile versions)

Xem thêm

Lịch sử

 • Desktop 1.3.0.1:
  • Thay đổi hình ảnh vật phầm từ Silver Ore (old).png thành Silver Ore.png.
  • Thay đổi hình ảnh khối từ Silver Ore (placed) (pre-1.3.0.1).png sang Silver Ore (placed).png.
 • Desktop 1.2.3: Tăng giới hạn stack từ 99 lên 999.
 • Desktop 1.2: Bạc giờ thỉnh thoảng sẽ không được tạo ra trong thế giới, thay vào đó là Quặng Tungsten.
 • Desktop 1.0.5: Giờ có hiệu ứng lấp lánh.
 • Desktop-Release: Ra mắt.
Phiên bản Console Phiên bản Console
 • Console-Release: Ra mắt.
Phiên bản Nintendo Switch Phiên bản Nintendo Switch
 • Switch 1.0.711.6: Ra mắt.
 • Mobile-Release: Ra mắt.
Phiên bản Nintendo 3DSPhiên bản Nintendo 3DS
 • 3DS-Release: Ra mắt.