NPCs (NPCs/cs)

From Terraria Wiki
(Redirected from NPC/cs)
Jump to navigation Jump to search
NPCs
Guide Merchant Nurse Painter Dye Trader Party Girl Angler Stylist Demolitionist Dryad Tavernkeep Arms Dealer Goblin Tinkerer Witch Doctor Clothier Mechanic Tax Collector Pirate Truffle Wizard Steampunker Cyborg Santa Claus Traveling Merchant Old Man Skeleton Merchant
Statistics
Typ
Max. život250
Obrana15
O. v. odražení5000%
Immune toConfused
Pro zobrazení kompletního seznamu jmen NPC přejděte zde – jména NPC.

NPC (z anglického Non-Playable Character; česky nehratelná postava) je přátelská postava s „umělou inteligencí“, která poskytuje hráči určitý servis. Většina NPC jsou obchodníci, prodávající hráči předměty výměnou za jistý obnos mincí. Tyto NPC také dokáži předměty od hráče vykupovat, opět výměnou za mince. Interakci lze vyvolat tlačítkem Otevřít / Aktivovat, pokud je postava hráče v jejich blízkosti.

Pokud se nachází v blízkosti nebezpečí – nepřátel – využívají schopnosti sebeobrany útočením na tyto nepřátele. Některé NPC dokáží vykonávat i jiné činnosti.

Většina NPC je označována jako „městské NPC“, objevujících se pouze tehdy, jsou-li splněny jisté požadavky na jejich objevení. Stěhují se do staveb, zvaných domy, které musí hráč často vytvořit. Tyto domy jsou také vyžadovány, pokud hráč nechce, aby NPC zmizely.

Městská NPC, která jsou nastěhována v domech redukují objevování se nepřátel v dané oblasti – čím více NPC je přítomných, tím větší omezení. Při čtyřech a více městských NPC ubytovaných v domech, které jsou blízko sebe, se přestávají nepřátelé objevovat na viditelné ploše. Hráči často využívají tohoto efektu stavěním velkých staveb („měst“ anebo „základen“) s několika domy – tyto stavby pak slouží jako jejich bezpečná útočiště. Existují však herní události, které mají přednost před efektem redukce objevování se nepřátel, například – krvavý měsíc a gobliní invaze. Během těchto událostí se nepřátelé objevují normálně, jako kdyby nedocházelo k žádné redukci, nebo je jejich objevování zvýšeno.

Přes den se městská NPC procházejí v okolí domu, občas si sedají na židle anebo mezi sebou, případně s hráčem „komunikují“ (znázorněno pohybem úst a malými bublinami, ve kterých je vidět text). Během noci se pohybují pouze v prostoru jejich vyhrazeného domu. Každé NPC má limitovaný počet životů, a pokud utrží velké poškození, zemřou. Poškození mohou utržet od nepřátel, pastí, nebo lávy – hráč na NPC zaútočit nemůže (pokud nepoužije voodoo panenku nebo shnilá vejce). Jejich životy se s časem regenerují. Pokud však dojde k jejich zabití, musí uplynout jistá doba, než dojde k jejich znovuobnovení – bude také potřeba volný dům, do kterého se mohou znovu nastěhovat.

Momentálně je ve hře 22 městských NPC, z toho 7 se objeví pouze v těžkém módu. S dalšími třemi se hráč může setkat náhodně, nenastěhují se však do žádného domu.

Ubytování

Městská NPC vyžadují vhodný, neobydlený dům. Dům je potvrzená místnost uzavřená rámečkem z bloků, s dveřmi, zdmi na pozadí a minimálně dvěma předměty označovanými jako nábytek. Nelze však použít ledajaký nábytek – určité jeho typy, stejně jako rozměry jsou vyžadování ke splnění požadavků na vhodný dům (viz stránka dům). Domy se nesmí nacházet v blízkosti nákazy, nebo karmínu – pokud se rozšíří do blízkostí domů, mohou se NPC odstěhovat.

Rozdělení domů městských NPC může být změněno použitím vlajek NPC, dostupných v menu ubytování. Tam lze také ověřit, jestli je postavený dům vhodný pro bydlení.

Průvodce a stařec jsou unikátní NPC, která se objevují při každé tvorbě světa. Průvodce se také nastěhuje do prvního vhodného domu, který je postaven – pokud zemře, bude potřebovat vhodný dům ke znovuobjevení. Stařec se do žádného domu nikdy nenastěhuje. Vždy se nachází v blízkosti vstupu do podzemní kobky, a také se tam znovu objeví, pokud byl zabit.

Pokud je dům, ve kterém NPC bydlí poškozen do takové míry, že se stává nevhodným, NPC se odstěhuje a bude se pohybovat v jeho blízkosti, dokud není dům opraven. Pokud je toto NPC zabito, znovu se objeví až ve chvíli, kdy se dům stane opět vhodným pro bydlení. Domy ponořené do vody zůstávají jako platné domy pro NPC.

Nákup a prodej

Předměty lze jednoduše nakoupit pravým kliknutím na NPC a odebráním příslušného předmětu z jejich inventáře, ale to jen ve chvíli, má-li hráč potřebný obnos mincí ve svém inventáři. Podržením pravého tlačítka je umožněno nakoupit větší množství předmětů – předmětu musí být umožněno hromadění. Rychlost nákupu je rychlejší, pokud je pravé tlačítko drženo delší dobu. Některá NPC prodávají specifické předměty pro biom, pokud se jejich dům v tom daném specifickém biomu nachází.

Všichni NPC prodejci mohou být využiti na prodej nepotřebných nebo nadbytečných předmětů, k získání mincí – stačí tyto předměty umístit do jejich inventáře. Všechny předměty jsou vždy prodávány za jednu pětinu jejich původní ceny, ale ne všechny předměty mají prodejní cenu (velmi běžné předměty, jako jsou hlína nebo dřevo nemají žádnou hodnotu). Najetím myší na předmět, pokud je otevřen obchod u nějaké NPC, zobrazí jeho prodejní hodnotu. Ve chvíli, kdy si hráč rozmyslí prodej, může prodané předměty odkoupit zpět za tu samou cenu, za kterou předměty prodal. Ale to jen do chvíle, než zavře inventáře prodejce – toto neplatí pro prodej předmětů, které lze prodat jen za jednu pětinu jejich kupní ceny.

Všichni obchodníci prodávají a vykupují za stejné ceny.

Ceny v obchodech lze snížit pomocí vybavení se slevovou kartou – tu lze získat jako vzácný drop během invaze pirátů.

Městská NPC

Seřazeny podle pořadí, v jakém je lze nejčastěji získat.

Před-Hardmódem

Jméno Objeví se Popis Zbraň
Průvodce Průvodce Při vytvoření nového světa. Poskytuje tipy, výrobní recepty a obecné rady, jak získat další NPC. Dřevěný luk
Obchodník Obchodník* Pokud mají všichni hráči v inventářích dohromady více než 50 SC. Prodává základní vybavení. Vrhací nůž
Sestřička Sestřička Pokud má hráč více než 100 životů a je již přítomen obchodník. Za jistý obnos mincí uzdravuje hráče a ruší debuffy. Jedovatý nůž
Prodejce barviv Prodejce barviv Hráč musí získat barvivo, nebo jakýkoliv předmět, který se používá na jeho výrobu. K tomu porazit před bosse těžkého módu, nebo získat jednu divotvornou květinu. Prodává barvivovou káď (výrobní stanice)a zadává úkoly na hledání vzácných rostlin. Exotická scimitara
Demoliční expert Demoliční expert Hráč má jakoukoliv výbušninu v inventáři a navíc je již přítomen obchodník. Prodává výbušné předměty. Granát
Dryáda Dryáda* Pokud byl poražen jakýkoliv boss, kromě krále slizu, lepuse nebo stěny z masa. Prodává přírodní/nakažené/karmínové předměty a podává informace o zamoření světa korupcí/karmínem a posvátností. Požehnání dryády
Prodejce zbraní Prodejce zbraní* Pokud má hráč kulky, nebo zbraň, která střílí kulky v inventáři. Prodává zbraně, kulky, a pokud je poražen požírač světů, nebo mozek Cthulhu, prokleté šípy. Křesadlová pistole, žraloček (těžký mód)
Kadeřnice Počítačová verze Kadeřnice Jakmile nalezena v pavoučím doupěti (nutné si s ní promluvit). Dokáže změnit styl vlasů a prodává vlasová barviva. Kadeřnické nůžky
Malíř Malíř* Pokud bylo získáno 8 dalších městských NPC. Prodává barvy a vybavení potřebné k barvení bloků a zdí. Paintball pistole
Rybář Počítačová verze Rybář Jakmile nalezen v biomu oceánu. Zadává rybářské úkoly. Ledová dýkoryba
Gobliní kutil Gobliní kutil Jakmile nalezen v podzemní vrstvě, po odražení invaze goblinů (nutné si s ním promluvit). Kromě jiného prodává kutilova dílna a dokáže překovat nástroje a vybavení. Ostnatá koule
Okultní doktor Okultní doktor* Po poražení včelí královny. Prodává foukačku, plnicí nádrž, vyvolávací vybavení a fontány. Foukačka
Oděvník Oděvník* Po poražení Kostitrona. Prodává jisté estetické předměty, včetně povědomého oblečení. Kniha lebek


Mechanička Mechanička Jakmile nalezena v podzemní kobce (nutné si s ní promluvit). Prodává francouzské klíče, drát a další předměty s tematikou mechanismů. V těžkém módu také prodává mechanikovu udici – k tomu je zapotřebí přítomnost rybáře, noc a ubývající/couvající měsíc. Francouzský klíč
Párty děvče Párty děvče Jakmile je ve světě přítomno 14 dalších NPC. Prodává předměty, které mají barevné efekty, jako například bublinový stroj, konfetovou pistoli a ohňostroje. Po smrti se neobjeví v ten samý den co byla zabita, jako ostatní NPC, ale má 2% šanci na objevení se s každým úsvitem. Konfetová pistole, granát se štěstíčkem

Těžký mód

Jméno Objeví se Popis Zbraň
Pirát Pirát Jakmile je odražena invaze pirátů. Prodává dělo a jiné předměty s pirátskou tematikou. Mincomet
Lanýž Lanýž Jakmile je během hardódu volný dům v houbovém biomu nad úrovní normálního povrchu. Prodává předměty s houbou tematikou. Houbové kopí
Čaroděj Čaroděj* Jakmile nalezen v jeskynní vrstvě v těžkém módu (nutné si s ním promluvit). Prodává magické předměty. Květina ohně
Steampunker Steampunker* Po poražení mechanického bosse. Prodává Zneočišťovač, teleportér, raketový batoh a další. Převodová útočná puška
Kyborg Kyborg* Po poražení plantery. Prodívá blízkostní minomet, rakety a nanoboty. Blízkostní minomet
Svatý Mikuláš Svatý Mikuláš Po poražení ledové legie a ještě ke všemu pouze od 15.–31. prosince. Prodává Santovský kostým, barevná světélka, Vánoční stromečky a jejich dekorace. Sněhový dělomet
Výběrčí daní Počítačová verze Výběrčí daní Po nalezení ve formě mučené duše v podzemí a oživení pomocí očistného prášku. Za hráče vybírá daň z nemovitosti od ostatních NPC. Každé NPC, které vlastní dům zaplatí 50 CC. Výberčí u sebe může mít v jednu chvíli maximálně 10 GC. Elegantní hůl
 • *Prodává dodatečné předměty během Halloweenu.

Další NPC

Následující NPC nejsou považovány za městské NPC, protože se za žádných okolností nenastěhují do volného domu.

Jméno Objeví se Popis Zbraň
Obchodní cestující (Desktop, Console and Mobile versions) Obchodní cestující Má 22% šanci na objevení se během ranních hodin (4:30 – 12:00 herního času), pouze pokud jsou přítomny další dvě NPC. Zůstává po celý den a prodává náhodný výběr předmětů. Revolver, pulzní luk (těžký mód)
Stařec Stařec Při vytvoření nového světa. Lze nalézt při vstupu do podzemní kobky. Pouze během noci vyvolává jeho pána Kostitrona – po poražení Kostitrona stařec zmizí. Je nepotvrzený fakt, že jeho kletba byla zrušena a stal se z něj opět oděvník.
Obchodník Kostitron Počítačová verze Obchodník Kostitron Jakmile nalezen v podzemí. Mimo jiné náhodně prodává protizávaží, speleologické svítící tyčinky, magické lucerny, nebo Jojo rukavici. kost

Poznámky

 • Pokud se objeví NPC, bude trvat nejméně 2 další minuty, než se bude moci objevit další, anebo se objeví až po úsvitu.
 • Svázaná NPC, nalezená v podzemí/podzemních kobkách mohou být osvobozena tím, že s nimi hráč promluví. Poté se NPC přesune do volného domu – pouze pokud je nějaký volný. Pokud však dům volný není, objeví se ve městě chvíli poté, co je volný dům vytvořen.
 • Zatímco truhly a různé struktury jsou generovány při tvorbě světa, svázaná NPC se objevují v místech, kde se nachází hráč během hry (stejně jako objevování se nepřátel). Takto se objeví pouze na určitou chvíli a pokud je hráč nenajde, může „je nechat“ objevit na jiném místě (viz objevování se NPC).
 • NPC se neobjeví při probíhajících událostech anebo běhemnoci.
 • Mužská NPC jsou teleportována na sochu krále (pokud aktivována). To samé platí pro ženská NPC a sochu královny.
 • Všechna NPC mají sílu na 10 bodech.
 • NPC se během noci teleportují do jejich domovů, pokud je hráč vzdálen od jeho domova a také od NPC. Toto je velmi užitečná mechanika přemisťování NPC na různá místa, kdy není nutný jejich doprovod přes celou mapu nebo by hrozilo jejich úmrtí během této cesty.
 • Mobilní verze Mobilní verze nemá žádné rozhraní pro domovy, kvůli tomu je nemožné přiřadit jednotlivým NPC určité domy. Z tohoto důvodu je velmi těžké určit, kde budou určitá NPC bydlet.

Historie

Počítačová verze Počítačová verze
 • Počítač 1.3.0.1:
  • Přidány 2 nové NPC: obchodník Kostitron, výběrčí daní.
  • Zlepšení spritů některých NPC.
  • NPC si mohou sedat na židle a vyhýbají se stání u truhel.
  • NPC se nyní vyhýbají nepřátelům, a pokud je to nezbytné, tak na ně útočí.
  • NPC mezi sebou komunikují.
  • Pokud jsou v jednom světě přítomny všechny NPC, splní se úspěch „Opravdový realitní makléř“.
 • Desktop 1.2.4:
  • Přidán rybář.
  • Opět oprava chyby se zobrazením chatu NPC/cedule.
  • Oprava chyby, při které šly kupovat a ihned prodávat hromady předmětů a přitom na tom vydělávat.
 • Desktop 1.2.3.1: Oprava chyby, kdy došlo k nezobrazování jmen zachráněných NPC.
 • Desktop 1.2.3:
  • Přidány 2 nové NPC: kadeřnice, obchodní cestující.
  • Jména jsou nyní přidělována při objevení NPC, ne při tvorbě světa.
  • Oprava chyby, kdy docházelo k objevování několik NPC po poražení bosse těžkého módu v normálním světě.
  • Při invazích se mohou nepřátelé objevit v jakékoliv blízkosti přátelských NPC, namísto objevování se uprostřed světa.
  • Při zásahu přátelské NPC se již neaktivuje regenerace života poskytována přízračným brněním.
 • Desktop 1.2.2: NPC se během zatmění schovávají pod přístřešky.
 • Desktop 1.2.1.2: Přidáno několik opatření, které zajistí, že se ve hře s více hráči neobjeví několik NPC stejného typu.
 • Desktop 1.2.1.1: Shnilé vejce zraňuje všechny přátelské NPC.
 • Desktop 1.2.1: Několik přátelských NPC bude prodávat kostýmy.
 • Desktop 1.2.0.3:
  • Oprava chyby, která umožňovala koupi předmětů od NPC, i když nedošlo k poražení plantery.
  • Socha krále a královny správně přemisťuje nové NPC.
 • Desktop 1.2:
  • Přidáno 8 nových NPC: steampunker, lanýž, kyborg, pirát, okultní doktor, párty děvče, prodejce barviv, malíř.
  • Opravena chyba, která způsobovala změnu výšky zobrazení při pokusu o přemístění NPC pomocí převrácení gravitace.
  • Zvýšena rychlost nákupu celé hromady specifického předmětu.
 • Desktop 1.1.1:
  • Svázaná NPC mohou být osvobozena i když je povoleno automatické pozastavení hry.
  • Přidán Svatý Mikuláš.
 • Desktop 1.1:
  • Přidány 3 nové NPC: gobliní kutil, mechanička, čaroděj.
  • NPC nyní mají nahodilá jména, která jsou jim přidělena při tvorbě světa. Při smrti se objeví hlášky, kde bude toto jméno uvedeno. Ostatní NPC také mohou používat tato jména v jejich hláškách. Po smrti se objeví s novým, opět náhodným jménem.
  • Každému NPC může být individuálně přiděleno místo na bydlení pomocí nového ubytovacího menu.
  • Dvě NPC stejného typu se již nemohou ve světě objevit. (Do této aktualizace se ve světě s více hráči mohlo objevit několik obchodníků a sestřiček.)
 • Desktop 1.0.6.1: NPC se nyní dívají na hráče.
 • Desktop 1.0.6:
  • Obchodníci nyní prodávají prodané předměty zpět. Shift + kliknutí prodá předmět automaticky.
  • Nový zvuk při zahájení konverzace s NPC.
 • Desktop 1.0.4: Přidána možnost pozastavení hry během mluvení s NPC (pouze v režimu jednoho hráče). Výchozí hodnota – vypnuto.
 • Desktop-Release: Představeno.