Items (Items/vi)

From Terraria Wiki
Jump to navigation Jump to search
Để xem danh sách đầy đủ các vật phẩm, xem ID Vật phẩm.

Vật phẩm có thể thu thấp bằng nhiều cách khác nhau, ví dụ:

 • Giết Kẻ địch (và một số cư dân NPC)
 • Đào nhiều loại Khối
 • Đập Pot
 • Tìm trong Rương
 • Mua từ NPC
 • Nhận từ người chơi khác trong chế độ chơi mạng
 • Đập Trái tim Crimson hoặc Quả cầu Bóng đêm
 • Phá Gươm Phép trong đá
 • Phá các loại cây
 • Bắt các Sinh vật bằng Vợt bắt Bọ
 • Câu cá trong những quần xã và chất lỏng khác nhau

Loại

Xác định danh mục vật phẩm.

Các giá trị phù hợp:

Có thể đặt

Một giá trị boolean (yes / no) xác định khi nào thì vật phẩm cho sẵn có thể đặt trên bản đồ bởi người chơi. Thường hiện trong mô tả của một vật phẩm.

Cộng dồn Tối đa

Xác định giá trị Cộng dồn tối đa của vật phẩm.

Bảng sau sẽ xác định cộng dồn tối đa của vật phẩm.

Cộng dồn
Loại Tối đa
Trang bị (Đĩa Ánh sáng: 5) (Bananarang: 10) 1
Dynamite (Lựu đạn Thánh: 5) 99
Lựu đạn 99
Bom 99
Đa số các loại Thuốc 30
Thuốc Mana 50
Hồi máu Lón và Siêu Hồi máu 75
Thuốc Hồi phục 20
Hầu hết Vật phẩm tiêu thụ 99
KhốiĐạn dược 999

Biến mất

Drop trên nền đất (ví dụ không trong Túi đồ hoặc đồ lưu trữ) khi thoát ra khỏi save file sẽ bị biến mất. Vào lúc đó, sẽ không thể lấy lại được. Nếu có hơn 400 vật phẩm "rải rác" trên thế giới, nó sẽ bắt đầu biến mất. Khi đó, vật phẩm vẫn còn trên mặt đất lâu nhất sẽ biến mất vì vật phẩm mới xuất hiện.

Xem thêm