Magic weapons (Magic weapons/vi)

From Terraria Wiki
< Magic weapons(Redirected from Magic/vi)
Jump to navigation Jump to search
Để xem danh sách tất cả các vũ khí phép thuật, và chỉ số của chúng, xem Danh sách vũ khí phép thuật.

Vũ khí phép thuậtvũ khí dùng trong tầm chiến đấu trung bình đến tầm xa. Đặc điểm của các loại vũ khí này là chúng tiêu hao mana khi sử dụng.

Vì chúng có những kiểu tấn công khác lạ và đặc biệt, đại đa số vũ khí phép thuật khó có thể nhóm vào các loại cụ thể. Nên nhớ rằng vũ khí triệu hồi, cũng tiêu hao mana, không được coi là vũ khí phép thuật vì chúng có sinh ra một nhân vật phụ và không gây sát thương trực tiếp từ vũ khí.

Danh sách sau đây bao gồm toàn bộ vũ khí phép thuật cùng với sát thương và cách để có được chúng. Mục đích ở đây là để cho biết sức mạnh của chúng, và khoảng thời gian tương đối để có thể có được chúng. Để xem danh sách hiển thị tất cả chỉ số của vũ khi phép thuật, xem Danh sách vũ khí phép thuật.

Pre-Hardmode

Trượng

Vật phẩm Sát thương Nguồn gốc Ghi chú
Wand of Sparking Wand of Sparking(Desktop, Console and Mobile versions) 14 Tìm trong Rương trên mặt đất hoặc dưới lòng đất.
 • Bắn ra một tia lửa nhỏ có thể gây debuff Cháy!.
Thunder Zapper Thunder Zapper(Desktop, Console and Mobile versions) 20 Tìm trong Sandstone Chest(Desktop, Console and Mobile versions) và trong Hòm Ốc đảo(Desktop, Console and Mobile versions)}/Hòm Ảo vọng(Desktop, Console and Mobile versions).
 • Bắn ra một loại đạn bay nhanh không ảnh hưởng bởi trọng lực.
Amethyst Staff Amethyst Staff 15 (Desktop, Console and Mobile versions) / 14 (Old-gen console and 3DS versions) Chế tạo: 10 Copper Bar + 8 Amethyst ( @ Iron Anvil / Lead Anvil )
Topaz Staff Topaz Staff 16 (Desktop, Console and Mobile versions) / 15 (Old-gen console and 3DS versions) Chế tạo: 10 Tin Bar + 8 Topaz ( @ Iron Anvil / Lead Anvil )
Sapphire Staff Sapphire Staff 18 (Desktop, Console and Mobile versions) / 17 (Old-gen console and 3DS versions) Chế tạo: 10 Silver Bar + 8 Sapphire ( @ Iron Anvil / Lead Anvil )
Emerald Staff Emerald Staff 19 Chế tạo: 10 Tungsten Bar + 8 Emerald ( @ Iron Anvil / Lead Anvil )
Ruby Staff Ruby Staff 21 Chế tạo: 10 Gold Bar + 8 Ruby ( @ Iron Anvil / Lead Anvil )
Diamond Staff Diamond Staff 23 Chế tạo: 10 Platinum Bar + 8 Diamond ( @ Iron Anvil / Lead Anvil )
Amber Staff Amber Staff(Desktop, Console and Mobile versions) 21 Chế tạo: 15 Sturdy Fossil + 8 Amber ( @ Iron Anvil / Lead Anvil )
Vilethorn Vilethorn 10 Rơi ra từ Quả cầu Bóng đêm và tìm thấy trong Hòm Corrupt(Desktop, Console and Mobile versions)/Hòm Ô uế(Desktop, Console and Mobile versions).
 • Bắn ra một loại đạn xuyên qua khối.
Crimson Rod Crimson Rod 12 Rơi ra từ Trái tim Crimson và tìm thấy trong Hòm Crimson(Desktop, Console and Mobile versions)/Hòm Máu(Desktop, Console and Mobile versions).
Magic Missile Magic Missile 35 (Desktop, Console and Mobile versions) / 23 (Old-gen console and 3DS versions) Tìm trong Rương Vàng và Golden Lock Box(Desktop, Console and Mobile versions).
 • Bắn ra đạn nổ, có thể điều khiển.
Aqua Scepter Aqua Scepter 27 (Desktop, Console and Mobile versions) / 15 (Old-gen console and 3DS versions) Tìm trong Rương Vàng và Golden Lock Box(Desktop, Console and Mobile versions).
Flower of Fire Flower of Fire 48 (Desktop, Console and Mobile versions) / 44 (Old-gen console and 3DS versions) Tìm trong Rương Bóng đêm và Obsidian Lock Box(Desktop, Console and Mobile versions).
 • Bắn ra cầu lửa có thể nảy và gây debuff Cháy!.
Flamelash Flamelash 32 (Desktop, Console and Mobile versions) / 34 (Old-gen console and 3DS versions) Tìm trong Rương Bóng đêm và Obsidian Lock Box(Desktop, Console and Mobile versions).
 • Bắn ra đạn nổ, có thể điều khiển và gây debuff Cháy!.

Súng phép thuật

Vật phẩm Sát thương Nguồn gốc Ghi chú
Space Gun Space Gun 17 Chế tạo:
Phiên bản Nintendo 3DS: 30 Meteorite Bar + 2 Fallen Star ( @ Iron Anvil / Lead Anvil )
or
Phiên bản DesktopPhiên bản ConsolePhiên bản Mobile: 20 Meteorite Bar ( @ Iron Anvil / Lead Anvil )
or
Phiên bản Console Hệ máy cũ: 30 Meteorite Bar + 2 Fallen Star + Flintlock Pistol ( @ Iron Anvil / Lead Anvil )
 • Bắn ra laser bay cực nhan và liên tục.
Bee Gun Bee Gun 9 Rơi ra từ Queen Bee.
 • Bắn ra một đàn ong tự truy sát.
Gray Zapinator Gray Zapinator(Desktop, Console and Mobile versions) 42 Mua từ Thương nhân Ngao du (17 GC).
 • Bắn ra tia ánh sáng bất thường.
Roman candle Roman candle(3DS version) 10 Mua từ Thợ mỏ trong Giáng sinh (5 GC).

Sách bùa chú

Vật phẩm Sát thương Nguồn gốc Ghi chú
Book of Skulls Book of Skulls 29 (Desktop, Console and Mobile versions) / 28 (Old-gen console and 3DS versions) Rơi ra từ Skeletron.
Water Bolt Water Bolt 19 (Desktop, Console and Mobile versions) / 17 (Old-gen console and 3DS versions) Tìm trong Hầm ngục.
 • Bắn ra đạn nước bay chậm có thể nảy.
Demon Scythe Demon Scythe 35 Rơi ra từ Quỷ.
 • Bắn ra một cái liềm dần dần tăng tốc độ.

Hardmode

Trượng

Vật phẩm Sát thương Nguồn gốc Ghi chú
Ice Rod Ice Rod 28 Mua từ Phù thủy (50 GC).
 • Sinh ra một khối băng tạm thời.
Flower of Frost Flower of Frost 60 (Desktop, Console and Mobile versions) / 50 (Old-gen console and 3DS versions) Rơi ra từ Ice Mimic.
 • Bắn ra một quả cầu băng có thể nảy và gây debuff Bỏng Lạnh.
Frost Staff Frost Staff 46 (Desktop, Console and Mobile versions) / 43 (Old-gen console and 3DS versions) Rơi ra từ Người cá Băng, Nguyên tố Băng, và Golem Băng.
 • Bắn ra đạn băng bay thẳng.
Crystal Vile Shard Crystal Vile Shard(Desktop, Console and Mobile versions) 25 Rơi ra từ Hallowed Mimic.
Life Drain Life Drain(Desktop, Console and Mobile versions) 35 Rơi ra từ Crimson Mimic.
Clinger Staff Clinger Staff(Desktop, Console and Mobile versions) 43 Rơi ra từ Corrupt Mimic.
 • Triệu hồi một bức tường lửa nguyền trong một thời gian.
Meteor Staff Meteor Staff(Desktop, Console and Mobile versions) 50 Chế tạo: 20 Meteorite Bar + 10 Pixie Dust + 10 Soul of Light ( @ Mythril Anvil / Orichalcum Anvil )
 • Triệu hồi thiên thạch từ trên không.
Nimbus Rod Nimbus Rod 30 (Desktop, Console and Mobile versions) / 36 (Old-gen console and 3DS versions) Rơi ra từ Mây Giận dữ.
Poison Staff Poison Staff 43 Rơi ra từ Nhện Ẩn sĩ Đen.
Rainbow Rod Rainbow Rod 50 (Desktop, Console and Mobile versions) / 72 (Old-gen console and 3DS versions) Chế tạo:
Phiên bản DesktopPhiên bản ConsolePhiên bản Mobile: 10 Crystal Shard + 2 Unicorn Horn + 10 Pixie Dust + 8 Soul of Light + 15 Soul of Sight ( @ Mythril Anvil / Orichalcum Anvil )
or
Phiên bản Console Hệ máy cũPhiên bản Nintendo 3DS: 30 Crystal Shard + 4 Unicorn Horn + 60 Pixie Dust + 10 Soul of Light + 20 Soul of Sight ( @ Mythril Anvil / Orichalcum Anvil )
 • Fires a controllable, explosive projectile.
Tome of Infinite Wisdom Tome of Infinite Wisdom(Desktop, Console and Mobile versions) 36 Dropped by Ogre.
Venom Staff Venom Staff(Desktop, Console, Old-gen console and Mobile versions) 44 Chế tạo: Poison Staff + 14 Chlorophyte Bar ( @ Mythril Anvil / Orichalcum Anvil )
 • Fires a spread of high-knockback projectiles which inflict the Venom debuff.
Nettle Burst Nettle Burst 35 (Desktop, Console and Mobile versions) / 25 (Old-gen console and 3DS versions) Dropped by Plantera.
Bat Scepter Bat Scepter 45 Dropped by Pumpking.
 • Rapidly fires small, homing bat projectiles.
Blizzard Staff Blizzard Staff 58 Dropped by Ice Queen.
Shadowbeam Staff Shadowbeam Staff 80 (Desktop, Console and Mobile versions) / 53 (Old-gen console and 3DS versions) Dropped by Necromancers.
Inferno Fork Inferno Fork 70 Dropped by Diabolists.
 • Fires a large, explosive fireball.
Spectre Staff Spectre Staff 65 (Desktop, Console and Mobile versions) / 68 (Old-gen console and 3DS versions) Dropped by Ragged Casters.
 • Fires a fast-moving, homing projectile.
Staff of Earth Staff of Earth 125 (Desktop, Console and Mobile versions) / 45 (Old-gen console and 3DS versions) Dropped by Golem.
 • Summons a boulder.
Betsy's Wrath Betsy's Wrath(Desktop, Console and Mobile versions) 100 Dropped by Betsy.

Magic guns

Item Damage Source Notes
Laser Rifle Laser Rifle 29 Dropped by Wall of Flesh.
 • Rapidly fires lasers.
Orange Zapinator Orange Zapinator(Desktop, Console and Mobile versions) 100 Purchased from the Traveling Merchant (50 GC).
 • Fires an erratic light beam.
Zapinator Zapinator(3DS version) 50 Dropped by Plantera.
Wasp Gun Wasp Gun 31 (Desktop, Console and Mobile versions) / 19 (Old-gen console and 3DS versions) Dropped by Plantera.
 • Fires several homing wasp projectiles.
Leaf Blower Leaf Blower 48 (Desktop, Console and Mobile versions) / 42 (Old-gen console and 3DS versions) Dropped by Plantera.
 • Rapidly fires small leaf projectiles.
Rainbow Gun Rainbow Gun 45 Found in Hallowed Chest.
 • Launches a lasting rainbow.
Heat Ray Heat Ray 90 (Desktop, Console and Mobile versions) / 55 (Old-gen console and 3DS versions) Dropped by Golem.
 • Fires a piercing beam that hits instantaneously.
Laser Machinegun Laser Machinegun(Desktop, Console and Mobile versions) 60 Dropped by Martian Saucer.
 • Rapidly fires lasers in a cone.
 • Increases in fire rate when used continuously.
Charged Blaster Cannon Charged Blaster Cannon(Desktop, Console and Mobile versions) 100 Dropped by Martian Saucer.
Bubble Gun Bubble Gun 70 Dropped by Duke Fishron.
 • Rapidly fires a short-range spread of bubbles.

Spell tomes

Item Damage Source Notes
Cursed Flames Cursed Flames 55 (Desktop, Console and Mobile versions) / 35 (Old-gen console and 3DS versions) Chế tạo:
Phiên bản DesktopPhiên bản ConsolePhiên bản Mobile: Spell Tome + 20 Cursed Flame + 15 Soul of Night ( @ Bookcase )
or
Phiên bản Console Hệ máy cũPhiên bản Nintendo 3DS: Spell Tome + 30 Cursed Flame + 15 Soul of Night ( @ Bookcase )
Golden Shower Golden Shower 30 (Desktop, Console and Mobile versions) / 21 (Old-gen console and 3DS versions) Chế tạo:
Phiên bản DesktopPhiên bản ConsolePhiên bản Mobile: Spell Tome + 20 Ichor + 15 Soul of Night ( @ Bookcase )
or
Phiên bản Console Hệ máy cũPhiên bản Nintendo 3DS: Spell Tome + 30 Ichor + 15 Soul of Night ( @ Bookcase )
 • Fires a piercing, golden stream that inflicts the Ichor debuff.
Crystal Storm Crystal Storm 32 (Desktop, Console and Mobile versions) / 25 (Old-gen console and 3DS versions) Chế tạo:
Phiên bản DesktopPhiên bản ConsolePhiên bản Mobile: Spell Tome + 20 Crystal Shard + 15 Soul of Light ( @ Bookcase )
or
Phiên bản Console Hệ máy cũPhiên bản Nintendo 3DS: Spell Tome + 30 Crystal Shard + 15 Soul of Light ( @ Bookcase )
 • Rapidly fires tiny, ricocheting crystal projectiles.
Magnet Sphere Magnet Sphere 48 Dropped by Blue, Hell, and Rusty Armored Bones.
 • Fires a slow-moving sphere in a straight line that zaps nearby enemies.
Razorblade Typhoon Razorblade Typhoon 85 (Desktop, Console and Mobile versions) /
60 (Old-gen console and 3DS versions)
Dropped by Duke Fishron.
 • Fires two large, fast, homing disc projectiles.
Lunar Flare Lunar Flare(Desktop, Console and Mobile versions) 100 Dropped by Moon Lord.
 • Summons three projectiles from the sky that explode upon impact.

Others

Item Damage Source Notes
Sky Fracture Sky Fracture(Desktop, Console and Mobile versions) 38 Chế tạo: Magic Missile + 2 Light Shard + 16 Soul of Light ( @ Mythril Anvil / Orichalcum Anvil )
 • Fires three sword projectiles.
Crystal Serpent Crystal Serpent(Desktop, Console and Mobile versions) 40 Fished in The Hallow.
 • Fires a projectile that splits into several smaller projectiles upon impact.
Magic Dagger Magic Dagger 35 (Desktop, Console and Mobile versions) / 40 (Old-gen console and 3DS versions) Dropped by Mimics.
Medusa Head Medusa Head(Desktop, Console and Mobile versions) 40 Dropped by Medusas.
Spirit Flame Spirit Flame(Desktop, Console and Mobile versions) 85 Chế tạo: Desert Spirit Lamp + 2 Forbidden Fragment + 12 Soul of Night ( @ Mythril Anvil / Orichalcum Anvil )
 • Summons a homing, explosive flame.
Shadowflame Hex Doll Shadowflame Hex Doll(Desktop, Console and Mobile versions) 32 Dropped by Goblin Summoners.
 • Fires three long projectiles which expand and retract in a curving, erratic manner.
Blood Thorn Blood Thorn(Desktop, Console and Mobile versions) 34 Dropped by Hemogoblin Sharks.
Unholy Trident Unholy Trident 88 (Desktop, Console and Mobile versions) / 63 (Old-gen console and 3DS versions) Dropped by Red Devils.
 • Fires a fast trident.
Magical Harp Magical Harp 42 / 32 Chế tạo:
Phiên bản DesktopPhiên bản ConsolePhiên bản Mobile: Harp + 20 Crystal Shard + 8 Soul of Night + 15 Soul of Sight ( @ Mythril Anvil / Orichalcum Anvil )
or
Phiên bản Console Hệ máy cũPhiên bản Nintendo 3DS: Harp + 25 Crystal Shard + 12 Soul of Night + 20 Soul of Sight ( @ Mythril Anvil / Orichalcum Anvil )
Toxic Flask Toxic Flask(Desktop, Console and Mobile versions) 52 Dropped by Dr. Man Flys.
Razorpine Razorpine 48 (Desktop, Console and Mobile versions) / 58 (Old-gen console and 3DS versions) Dropped by Everscream.
Nightglow Nightglow(Desktop, Console and Mobile versions) 50 Dropped by Empress of Light.
 • Fires four homing crystals.
Stellar Tune Stellar Tune(Desktop, Console and Mobile versions) 85 Dropped by Empress of Light.
Nebula Arcanum Nebula Arcanum(Desktop, Console and Mobile versions) 70 Chế tạo: 18 Nebula Fragment ( @ Ancient Manipulator )
 • Fires a ricocheting, explosive orb.
Nebula Blaze Nebula Blaze(Desktop, Console and Mobile versions) 130 Chế tạo: 18 Nebula Fragment ( @ Ancient Manipulator )
 • Fires a fast-moving, homing projectile.
Last Prism Last Prism(Desktop, Console and Mobile versions) 100 Dropped by Moon Lord.
 • Fires a spread of light beams that converge into one when used continuously.

Boost gear

The following items will boost the stats of magic weapons.

Armor sets

Source Damage Bonus Critical Strike Chance Mana Increase Reduced Mana Usage
Gi Gi(Desktop, Console, Old-gen console and Mobile versions) 5% 5% - -
Gypsy Robe Gypsy Robe(Old-gen console version) 6% 6% - 10%
Wizard Hat Wizard Hat 15% - - -
Jungle armorJungle armorJungle armor Jungle armor(Each piece) - 4% 20 -
Jungle armor Jungle armor(Full set) - 12% 80 16%
Ancient Cobalt armorAncient Cobalt armorAncient Cobalt armor Ancient Cobalt armor(Each piece) - 4% 20 -
Ancient Cobalt armor Ancient Cobalt armor(Full set) - 12% 80 16%
Meteor armorMeteor armorMeteor armor Meteor armor(Each piece) 7% - - -
Meteor armor Meteor armor(Full set) 21% - - -
Cobalt Hat Cobalt Hat - 9% 40 -
Cobalt armor Cobalt armor(with Hat) - 12% 40 14%
Palladium Headgear Palladium Headgear 7% 7% 60 -
Palladium armor Palladium armor(with Headgear) 12% 10% 60 -
Mythril Hood Mythril Hood 15% - 60 -
Mythril armor Mythril armor(with Hood) 20% 3% 60 17%
Orichalcum Headgear Orichalcum Headgear - 18% 80 -
Orichalcum armor Orichalcum armor(with Headgear) - 24% 80 -
Crystal Assassin armor Crystal Assassin armor(Desktop, Console and Mobile versions) 15% 15% - -
Adamantite Headgear Adamantite Headgear 11% 11% 80 -
Adamantite armor Adamantite armor(with Headgear) 17% 15% 80 19%
Apprentice armor Apprentice armor(Desktop, Console and Mobile versions) 10% 20% - 10%
Titanium Headgear Titanium Headgear 16% 7% 100 -
Titanium armor Titanium armor(with Headgear) 23% 13% 100 -
Forbidden armor Forbidden armor(Desktop, Console and Mobile versions) 15% - 80 -
Hallowed Headgear Hallowed Headgear 12% 12% 100 -
Hallowed armor Hallowed armor(with Headgear) 19% 19% 100 -
Chlorophyte Headgear Chlorophyte Headgear 16% - 80 17%
Chlorophyte armor Chlorophyte armor(with Headgear) 21% 15% 80 17%
Spectre Hood Spectre Hood -40% - - -
Spectre Mask Spectre Mask(Desktop, Console, Old-gen console and Mobile versions) 5% 5% 60 13%
Spectre Robe Spectre Robe 7% 7% - -
Spectre Pants Spectre Pants 8% - - -
Spectre armor Spectre armor(with Hood) -25% 7% - -
Spectre armor Spectre armor(with Mask) 20% 12% 60 13%
Dark Artist armor Dark Artist armor(Desktop, Console and Mobile versions) 25% 25% - -
Nebula Helmet Nebula Helmet(Desktop, Console and Mobile versions) 7% 7% 60 15%
Nebula Breastplate Nebula Breastplate(Desktop, Console and Mobile versions) 9% 9% - -
Nebula Leggings Nebula Leggings(Desktop, Console and Mobile versions) 10% - - -
Nebula armor Nebula armor(Desktop, Console and Mobile versions) 26% 16% 60 15%


Accessories/Buffs

Source Damage Bonus Critical Strike Chance Mana Increase Reduced Mana Usage Bonus Effects
Magic Power Magic Power 20% - - - -
Celestial Emblem Celestial Emblem(Desktop, Console, Old-gen console and Mobile versions) 15% - - -
 • Increases star pickup range
Celestial Shell Celestial Shell(Desktop, Console and Mobile versions) 10% 2% - - -
Sorcerer Emblem Sorcerer Emblem 15% - - - -
Avenger Emblem Avenger Emblem 12% - - - -
Destroyer Emblem Destroyer Emblem 10% 8% - - -
Celestial Stone Celestial Stone 10% 2% - - -
Moon Stone Moon Stone(night only) 10% 2% - - -
Sun Stone Sun Stone(day only) 10% 2% - - -
Eye of the Golem Eye of the Golem - 10% - - -
Exquisitely Stuffed Exquisitely Stuffed(Desktop, Console and Mobile versions)(only one food buff) 10% 4% - - -
Plenty Satisfied Plenty Satisfied(Desktop, Console and Mobile versions)(only one food buff) 7.5% 3% - - -
Well Fed Well Fed(only one food buff) 5% 2% - - -
Clairvoyance Clairvoyance 5% 2% 20 2% -
Mana Regeneration Band Mana Regeneration Band - - 20 -
 • Increases mana regeneration rate
Band of Starpower Band of Starpower - - 20 - -
Magic Cuffs Magic Cuffs - - 20 -
 • Regenerate mana when damaged
Celestial Cuffs Celestial Cuffs(Desktop, Console, Old-gen console and Mobile versions) - - - -
 • Increases star pickup range
 • Regenerate mana when damaged
Celestial Magnet Celestial Magnet(Desktop, Console, Old-gen console and Mobile versions) - - - -
 • Increase star pickup range
Nature's Gift Nature's Gift - - - 6% -
Mana Flower Mana Flower - - - 8%
 • Automatically uses mana potions
Arcane Flower Arcane Flower(Desktop, Console and Mobile versions) - - - 8%
 • Automatically uses mana potions
Magnet Flower Magnet Flower(Desktop, Console and Mobile versions) - - - 8%
 • Automatically uses mana potions
 • Increased star pickup range
Mana Cloak Mana Cloak(Desktop, Console and Mobile versions) - - - 8%
 • Automatically uses mana potions
 • Mana star falls when damaged
Rage Rage - 10% - - -
Wrath Wrath 10% - - - -