Chlorophyte Bar (Chlorophyte Bar/vi)

From Terraria Wiki
Jump to navigation Jump to search
Chlorophyte Bar
 • ảnh vật phẩm của Chlorophyte Barảnh vật phẩm cũ của Chlorophyte Bar
 • Chlorophyte Bar khi được đặt
Tự động dùng
Stack digit 9.pngStack digit 9.pngStack digit 9.pngStack digit 9.png
Chỉ số
Loại
Đặt được✔️ (rộng 1 × cao 1)
Thời gian sử dụng15 (Rất nhanh)
Mô tảReacts to the light
Độ hiếmRarity level: 7
Bán90 SC
Researchcần có 25

Thỏi Chlorophyte là một loại thỏi Hardmode được chế tạo từ 6 quặng Chlorophyte, một loại quặng có thể tìm được ở Underground Jungle và có thể đào được một khi cả 3 con boss máy bị đánh bại.

Để chế tạo tất cả vật phẩm dùng Chlorophyte cần tất cả 683 thỏi hoặc 4,098 quặng, bao gồm các vật phẩm làm từ thỏi Spectrethỏi Shroomite. Nếu không bao gồm trang bị Spectre và Shroomite và đạn Chlorophyte thì chế tạo tất cả trang bị cần đến 288 thỏi hay 1,728 quặng.

Chế tạo

Công thức

Kết quảNguyên liệuBàn chế tạo
Phiên bản DesktopPhiên bản ConsolePhiên bản Mobile only:
Chlorophyte BarChlorophyte Bar
 • Chlorophyte OreChlorophyte Ore5
Adamantite ForgeAdamantite Forge
hoặc
Titanium ForgeTitanium Forge
Phiên bản Console Hệ máy cũPhiên bản Nintendo 3DS only:
Chlorophyte BarChlorophyte Bar
 • Chlorophyte OreChlorophyte Ore6

Dùng để chế tạo

Kết quảNguyên liệuBàn chế tạo
Spectre BarSpectre Bar(Desktop, Console and Mobile versions)2Adamantite ForgeAdamantite Forge
hoặc
Titanium ForgeTitanium Forge
Shroomite BarShroomite BarAutohammerAutohammer
Phiên bản DesktopPhiên bản ConsolePhiên bản Mobile only:
Chlorophyte ArrowChlorophyte Arrow150
Mythril AnvilMythril Anvil
hoặc
Orichalcum AnvilOrichalcum Anvil
Phiên bản Console Hệ máy cũPhiên bản Nintendo 3DS only:
Chlorophyte ArrowChlorophyte Arrow50
Phiên bản Console Hệ máy cũPhiên bản Nintendo 3DS only:
Chlorophyte BulletChlorophyte Bullet70
Phiên bản DesktopPhiên bản ConsolePhiên bản Mobile only:
Chlorophyte BulletChlorophyte Bullet60
Chlorophyte ChainsawChlorophyte Chainsaw
Chlorophyte ClaymoreChlorophyte Claymore
Chlorophyte DrillChlorophyte Drill
Chlorophyte ExtractinatorChlorophyte Extractinator(Desktop, Console and Mobile versions)
Chlorophyte GreataxeChlorophyte Greataxe
Chlorophyte GreavesChlorophyte Greaves
Chlorophyte HeadgearChlorophyte Headgear
Chlorophyte HelmetChlorophyte Helmet
Chlorophyte JackhammerChlorophyte Jackhammer
Chlorophyte MaskChlorophyte Mask
Chlorophyte PartisanChlorophyte Partisan
Chlorophyte PickaxeChlorophyte Pickaxe
Chlorophyte Plate MailChlorophyte Plate Mail
Chlorophyte SaberChlorophyte Saber
Chlorophyte ShotbowChlorophyte Shotbow
Chlorophyte WarhammerChlorophyte Warhammer
Drill Containment UnitDrill Containment Unit(Desktop, Console and Mobile versions)
Phiên bản Console Hệ máy cũPhiên bản Nintendo 3DS only:
Spectre HamaxeSpectre Hamaxe
Phiên bản Console Hệ máy cũPhiên bản Nintendo 3DS only:
Spectre HoodSpectre Hood
Phiên bản Console Hệ máy cũ only:
Spectre MaskSpectre Mask
Phiên bản Console Hệ máy cũ only:
Spectre Paint RollerSpectre Paint Roller
Phiên bản Console Hệ máy cũ only:
Spectre Paint ScraperSpectre Paint Scraper
Phiên bản Console Hệ máy cũ only:
Spectre PaintbrushSpectre Paintbrush
Phiên bản Console Hệ máy cũPhiên bản Nintendo 3DS only:
Spectre PantsSpectre Pants
Phiên bản Console Hệ máy cũPhiên bản Nintendo 3DS only:
Spectre PickaxeSpectre Pickaxe
Phiên bản Console Hệ máy cũPhiên bản Nintendo 3DS only:
Spectre RobeSpectre Robe
Phiên bản DesktopPhiên bản ConsolePhiên bản Mobile only:
True ExcaliburTrue Excalibur
Turtle HelmetTurtle Helmet
Turtle LeggingsTurtle Leggings
Turtle Scale MailTurtle Scale Mail
Venom StaffVenom Staff(Desktop, Console, Old-gen console and Mobile versions)

Mẹo

 • (Desktop, Console and Mobile versions) Khi bán một thỏi Chlorophyte thay vì một quặng sẽ cho thêm 54 SC mỗi thỏi. (Desktop, Console and Mobile versions) Trong bản 1.4, sáu quặng Chlorophyte bán với giá tiền bằng một thỏi.

Ngoài lề

 • Cái tên Chlorophyte có nguồn gốc từ chất diệp lục, các sắc tố màu chịu trách nhiệm cho sự quang hợp, cộng thêm hậu tố của các loại đá phổ biến -ite.
 • Hậu tố phyte đồng thời biểu thị mối quan hệ với các chất hữu cơ hoặc thực vật.
 • Chlorophyta là một bộ phận của tảo xanh, được gọi một cách không chính thức là chlorophytes.

Lịch sử

 • Desktop 1.3.0.1:
  • Cập nhật hình ảnh. Hình ảnh cũ là: Chlorophyte Bar (old).png
  • Không còn được sử dụng để chế tạo vật phẩm Spectre. Thay vào đó được dùng để chế tạo thỏi Spectre.
  • Giờ được dùng trong công thức chế tạo Drill Containment Unit.
 • Desktop 1.2.3: Giờ được dùng để chế tạo Venom Staff.
 • Desktop 1.2.1: Giờ được dùng trong công thức làm trang bị Spectre.
 • Desktop 1.2: Được thêm vào.
Phiên bản Console Phiên bản Console
 • Console 1.02: Được thêm vào.
Phiên bản Nintendo Switch Phiên bản Nintendo Switch
 • Switch 1.0.711.6: Được thêm vào.
 • Mobile 1.2.6508: Được thêm vào.
Phiên bản Nintendo 3DSPhiên bản Nintendo 3DS
 • 3DS-Release: Được thêm vào.