Meteorite Bar (Meteorite Bar/vi)

From Terraria Wiki
Jump to navigation Jump to search
Meteorite Bar
 • ảnh vật phẩm của Meteorite Barảnh vật phẩm cũ của Meteorite Bar
 • Meteorite Bar khi được đặt
Tự động dùng
Stack digit 9.pngStack digit 9.pngStack digit 9.pngStack digit 9.png
Chỉ số
Loại
Đặt được✔️ (rộng 1 × cao 1)
Thời gian sử dụng15 (Rất nhanh)
Mô tả'Warm to the touch'
Độ hiếmRarity level: 1
Bán14 SC
Researchcần có 25

Thỏi Thiên Thạch là loại thỏi pre-Hardmode. Để chế tạo đa số vật phẩm liên quan đến Thiên Thạch cần nung Thiên Thạch ra thỏi trước. Thỏi Thiên Thạch có thể được tìm thấy như một vật phẩm bình thường trong Shadow Chest.

Để chế tạo tất cả vật phẩm cần Thiên Thạch trong bản Phiên bản Desktop Desktop, Phiên bản Console Console và Phiên bản Mobile Mobile, không bao gồm Meteor Shot, cần 180 Thỏi Thiên Thạch. Con số này tăng lên 255 nếu người chơi muốn chế tạo phaseblade với tất cả các màu.

Chế tạo

Công thức

Kết quảNguyên liệuBàn chế tạo
Meteorite BarMeteorite BarFurnaceFurnace

Dùng để chế tạo

Kết quảNguyên liệuBàn chế tạo
Phiên bản DesktopPhiên bản ConsolePhiên bản Mobile only:
Blue PhasebladeBlue Phaseblade
Iron AnvilIron Anvil
hoặc
Lead AnvilLead Anvil
Phiên bản Console Hệ máy cũPhiên bản Nintendo 3DS only:
Blue PhasebladeBlue Phaseblade
Phiên bản DesktopPhiên bản ConsolePhiên bản Mobile only:
Green PhasebladeGreen Phaseblade
Phiên bản Console Hệ máy cũPhiên bản Nintendo 3DS only:
Green PhasebladeGreen Phaseblade
Phiên bản DesktopPhiên bản ConsolePhiên bản Mobile only:
Meteor HamaxeMeteor Hamaxe
Phiên bản Console Hệ máy cũPhiên bản Nintendo 3DS only:
Meteor HamaxeMeteor Hamaxe
Phiên bản DesktopPhiên bản ConsolePhiên bản Mobile only:
Meteor HelmetMeteor Helmet
Phiên bản Console Hệ máy cũPhiên bản Nintendo 3DS only:
Meteor HelmetMeteor Helmet
Phiên bản DesktopPhiên bản ConsolePhiên bản Mobile only:
Meteor LeggingsMeteor Leggings
Phiên bản Console Hệ máy cũPhiên bản Nintendo 3DS only:
Meteor LeggingsMeteor Leggings
Meteor ShotMeteor Shot70
Phiên bản DesktopPhiên bản ConsolePhiên bản Mobile only:
Meteor SuitMeteor Suit
Phiên bản Console Hệ máy cũPhiên bản Nintendo 3DS only:
Meteor SuitMeteor Suit
Orange PhasebladeOrange Phaseblade(Desktop, Console and Mobile versions)
Phiên bản DesktopPhiên bản ConsolePhiên bản Mobile only:
Purple PhasebladePurple Phaseblade
Phiên bản Console Hệ máy cũPhiên bản Nintendo 3DS only:
Purple PhasebladePurple Phaseblade
Phiên bản DesktopPhiên bản ConsolePhiên bản Mobile only:
Red PhasebladeRed Phaseblade
Phiên bản Console Hệ máy cũPhiên bản Nintendo 3DS only:
Red PhasebladeRed Phaseblade
Phiên bản Nintendo 3DS only:
Space GunSpace Gun
Phiên bản DesktopPhiên bản ConsolePhiên bản Mobile only:
Space GunSpace Gun
Phiên bản Console Hệ máy cũ only:
Space GunSpace Gun
Star CannonStar Cannon
Phiên bản DesktopPhiên bản ConsolePhiên bản Mobile only:
White PhasebladeWhite Phaseblade
Phiên bản Console Hệ máy cũPhiên bản Nintendo 3DS only:
White PhasebladeWhite Phaseblade
Phiên bản DesktopPhiên bản ConsolePhiên bản Mobile only:
Yellow PhasebladeYellow Phaseblade
Phiên bản Console Hệ máy cũPhiên bản Nintendo 3DS only:
Yellow PhasebladeYellow Phaseblade
Drill Containment UnitDrill Containment Unit(Desktop, Console and Mobile versions)Mythril AnvilMythril Anvil
hoặc
Orichalcum AnvilOrichalcum Anvil
Meteor StaffMeteor Staff(Desktop, Console and Mobile versions)

Ngoài lề

 • Vật phẩm được làm ra từ Thỏi Thiên Thạch đa số là những vũ khí, công cụ, và giáp theo chủ đề vũ trụ.

Lịch sử

 • Desktop 1.4.0.1: Giờ có thể dùng để chế tạo Orange Phaseblade.
 • Desktop 1.3.0.1:
  • Cập nhật hình ảnh.
  • Được thêm vào trong công thức chế tạo Meteor Staff và Drill Containment Unit.
 • Desktop 1.2:
  • Số Quặng Thiên Thạch cần để nung thành thỏi được giảm từ 4 xuống 3; có thể đặt được; hình ảnh được vẽ lại.
  • Space Gun chỉ cần duy nhất Thỏi Thiên Thạch để chế tạo.
 • Desktop 1.1: Số Quặng Thiên Thạch cần để nung thành thỏi được giảm từ 6 xuống 4.
 • Desktop 1.0.6: Có thể tìm được trong Shadow Chest dưới Underworld, chúng thay thế cho Gold Chest trong những thế giới mới được tạo. (Vẫn có thể tìm được trong gold chest ở bên trên Underworld)
 • Desktop 1.0.5: Có thể tìm được trong Gold Chest trong Underworld.
 • Desktop-Release: Được thêm vào.
Phiên bản Console Phiên bản Console
 • Console-Release: Được thêm vào.
Phiên bản Nintendo Switch Phiên bản Nintendo Switch
 • Switch 1.0.711.6: Được thêm vào.
 • Mobile-Release: Được thêm vào.
Phiên bản Nintendo 3DSPhiên bản Nintendo 3DS
 • 3DS-Release: Được thêm vào.