Platinum Bar (Platinum Bar/vi)

From Terraria Wiki
Jump to navigation Jump to search
Platinum Bar
 • ảnh vật phẩm của Platinum Barảnh vật phẩm cũ của Platinum Bar
 • Platinum Bar khi được đặt
Tự động dùng
Stack digit 9.pngStack digit 9.pngStack digit 9.pngStack digit 9.png
Chỉ số
Loại
Đặt được✔️ (rộng 1 × cao 1)
Thời gian sử dụng15 (Rất nhanh)
Độ hiếmRarity level: 0
Bán18 SC
Researchcần có 25

Thỏi Bạch Kim là loại thỏi pre-Hardmode được nung từ 4 Quặng Bạch Kim tại Lò Nung và là bản thay thế của Thỏi Vàng.

Để chế tạo tất cả vật phẩm Bạch Kim cần 233 thỏi, hoặc tổng cộng 932 quặng. Để tạo chỉ riêng vũ khí và giáp thì cần 153 thỏi, hay 612 quặng.

Trong Chế độ Journey người chơi cần 25 thỏi để nhân bản.

Chế tạo

Công thức

Kết quảNguyên liệuBàn chế tạo
Platinum BarPlatinum BarChlorophyte ExtractinatorChlorophyte Extractinator Conversion(Desktop, Console and Mobile versions)
FurnaceFurnace

Dùng để chế tạo

Kết quảNguyên liệuBàn chế tạo
Gold BarGold BarChlorophyte ExtractinatorChlorophyte Extractinator Conversion(Desktop, Console and Mobile versions)
Phiên bản DesktopPhiên bản ConsolePhiên bản Mobile only:
Magic MirrorMagic Mirror
FurnaceFurnace
Diamond StaffDiamond StaffIron AnvilIron Anvil
hoặc
Lead AnvilLead Anvil
Phiên bản DesktopPhiên bản ConsolePhiên bản Mobile only:
Platinum AxePlatinum Axe
Phiên bản Console Hệ máy cũPhiên bản Nintendo 3DS only:
Platinum AxePlatinum Axe
Platinum BowPlatinum Bow
Platinum BroadswordPlatinum Broadsword
Phiên bản DesktopPhiên bản ConsolePhiên bản Mobile only:
Platinum ChainmailPlatinum Chainmail
Phiên bản Console Hệ máy cũPhiên bản Nintendo 3DS only:
Platinum ChainmailPlatinum Chainmail
Platinum ChandelierPlatinum Chandelier
Phiên bản DesktopPhiên bản ConsolePhiên bản Mobile only:
Platinum CrownPlatinum Crown
Phiên bản Console Hệ máy cũPhiên bản Nintendo 3DS only:
Platinum CrownPlatinum Crown
Phiên bản DesktopPhiên bản ConsolePhiên bản Mobile only:
Platinum GreavesPlatinum Greaves
Phiên bản Console Hệ máy cũPhiên bản Nintendo 3DS only:
Platinum GreavesPlatinum Greaves
Phiên bản DesktopPhiên bản ConsolePhiên bản Mobile only:
Platinum HammerPlatinum Hammer
Phiên bản Console Hệ máy cũPhiên bản Nintendo 3DS only:
Platinum HammerPlatinum Hammer
Phiên bản DesktopPhiên bản ConsolePhiên bản Mobile only:
Platinum HelmetPlatinum Helmet
Phiên bản Console Hệ máy cũPhiên bản Nintendo 3DS only:
Platinum HelmetPlatinum Helmet
Phiên bản DesktopPhiên bản ConsolePhiên bản Mobile only:
Platinum PickaxePlatinum Pickaxe
Phiên bản Console Hệ máy cũPhiên bản Nintendo 3DS only:
Platinum PickaxePlatinum Pickaxe
Phiên bản DesktopPhiên bản ConsolePhiên bản Mobile only:
Platinum ShortswordPlatinum Shortsword
Phiên bản Console Hệ máy cũPhiên bản Nintendo 3DS only:
Platinum ShortswordPlatinum Shortsword
ThroneThrone
Flinx Fur CoatFlinx Fur Coat(Desktop, Console and Mobile versions)
 • SilkSilk10
 • Flinx FurFlinx Fur(Desktop, Console and Mobile versions)8
 • Platinum BarPlatinum Bar8
LoomLoom
Platinum WatchPlatinum Watch(Desktop, Console, Old-gen console and Mobile versions)TableTable ChairChair
Flinx StaffFlinx Staff(Desktop, Console and Mobile versions)
 • Flinx FurFlinx Fur(Desktop, Console and Mobile versions)6
 • Platinum BarPlatinum Bar10
Work BenchWork Bench
Peace CandlePeace Candle(Desktop, Console and Mobile versions)
 • Platinum BarPlatinum Bar2
 • Pink TorchPink Torch(Desktop, Console and Mobile versions)
Platinum CandelabraPlatinum Candelabra
Platinum CandlePlatinum Candle

Xem thêm

Lịch sử

 • Desktop 1.3.0.1:
  • Cập nhật hình ảnh.
  • Platinum Crown (Vương miện bạch kim) giờ chỉ cần 5 thỏi thay vì 30.
 • Mobile 1.2.6508: Thêm vào Đồng Hồ Thiếc, Đồng Hồ Tungsten và Đồng Hồ Bạch Kim, nhưng không thể chế tạo.
 • Desktop 1.2: Được thêm vào.
Phiên bản Console Phiên bản Console
 • Console 1.02: Được thêm vào.
Phiên bản Nintendo Switch Phiên bản Nintendo Switch
 • Switch 1.0.711.6: Được thêm vào.
 • Mobile 1.2.6508: Được thêm vào.
Phiên bản Nintendo 3DSPhiên bản Nintendo 3DS
 • 3DS-Release: Được thêm vào.