Copper Bar (Copper Bar/vi)

From Terraria Wiki
Jump to navigation Jump to search
Copper Bar
 • ảnh vật phẩm của Copper Barảnh vật phẩm cũ của Copper Bar
 • Copper Bar khi được đặt
Tự động dùng
Stack digit 9.pngStack digit 9.pngStack digit 9.pngStack digit 9.png
Chỉ số
Loại
Đặt được✔️ (rộng 1 × cao 1)
Thời gian sử dụng15 (Rất nhanh)
Độ hiếmRarity level: 0
Bán1 SC50 CC
Researchcần có 25

Thỏi Đồng là loại thỏi kim loại đầu tiên trong game được dùng để tạo nên trang bị cấp độ Đồng. Bản thay thế của nó là Thỏi Thiếc. Nó có thể đặt được trên mặt đất và sẽ xuất hiện như một loại đồ nội thất.

Những nhân vật mới, ngoại trừ nhân vật của Chế độ Journey, sẽ luôn khởi đầu với trang bị Đồng, bất kể khi Đồng hay Thiếc có mặt trong thế giới.

Chế tạo

Công thức

Kết quảNguyên liệuBàn chế tạo
Copper BarCopper BarChlorophyte ExtractinatorChlorophyte Extractinator Conversion(Desktop, Console and Mobile versions)
FurnaceFurnace

Dùng để chế tạo

Kết quảNguyên liệuBàn chế tạo
Tin BarTin BarChlorophyte ExtractinatorChlorophyte Extractinator Conversion(Desktop, Console and Mobile versions)
Amethyst StaffAmethyst StaffIron AnvilIron Anvil
hoặc
Lead AnvilLead Anvil
Phiên bản DesktopPhiên bản ConsolePhiên bản Mobile only:
Copper AxeCopper Axe
Phiên bản Console Hệ máy cũPhiên bản Nintendo 3DS only:
Copper AxeCopper Axe
Copper BowCopper Bow
Phiên bản DesktopPhiên bản ConsolePhiên bản Mobile only:
Copper BroadswordCopper Broadsword
Phiên bản Console Hệ máy cũPhiên bản Nintendo 3DS only:
Copper BroadswordCopper Broadsword
Phiên bản DesktopPhiên bản ConsolePhiên bản Mobile only:
Copper ChainmailCopper Chainmail
Phiên bản Console Hệ máy cũPhiên bản Nintendo 3DS only:
Copper ChainmailCopper Chainmail
Copper ChandelierCopper Chandelier
Phiên bản DesktopPhiên bản ConsolePhiên bản Mobile only:
Copper GreavesCopper Greaves
Phiên bản Console Hệ máy cũPhiên bản Nintendo 3DS only:
Copper GreavesCopper Greaves
Phiên bản DesktopPhiên bản ConsolePhiên bản Mobile only:
Copper HammerCopper Hammer
Phiên bản Console Hệ máy cũPhiên bản Nintendo 3DS only:
Copper HammerCopper Hammer
Phiên bản DesktopPhiên bản ConsolePhiên bản Mobile only:
Copper HelmetCopper Helmet
Phiên bản Console Hệ máy cũPhiên bản Nintendo 3DS only:
Copper HelmetCopper Helmet
Phiên bản DesktopPhiên bản ConsolePhiên bản Mobile only:
Copper PickaxeCopper Pickaxe
Phiên bản Console Hệ máy cũPhiên bản Nintendo 3DS only:
Copper PickaxeCopper Pickaxe
Phiên bản DesktopPhiên bản ConsolePhiên bản Mobile only:
Copper ShortswordCopper Shortsword
Phiên bản Console Hệ máy cũPhiên bản Nintendo 3DS only:
Copper ShortswordCopper Shortsword
Copper WatchCopper Watch(Desktop, Console, Old-gen console and Mobile versions)TableTable ChairChair
Phiên bản Console Hệ máy cũ only:
Depth MeterDepth Meter

Ghi chú

 • Như các loại thỏi khác, Thỏi Đồng có thể được đặt như đồ nội thất, chiếm lấy 1 khối trong không gian. Chúng có thể được đặt trên sàn, hay trên đỉnh của các thỏi khác.
 • Để chế tạo tất cả đồ làm bằng Đồng cần 137 thỏi, hay 411 quặng.
 • Người chơi nên bỏ qua loại quặng này, vì có nhiều loại quặng khác tốt hơn ở đầu game, và người chơi được bắt đầu với những trang bị thuộc cấp độ này.

Xem thêm

Lịch sử

 • Desktop 1.3.0.1: Cập nhật hình ảnh. Hình ảnh cũ là: Copper Bar (old).png
 • Desktop 1.2: Có thể được đặt.
 • Desktop-Release: Được thêm vào.
Phiên bản Console Phiên bản Console
 • Console-Release: Được thêm vào.
Phiên bản Nintendo Switch Phiên bản Nintendo Switch
 • Switch 1.0.711.6: Được thêm vào.
 • Mobile-Release: Được thêm vào.
Phiên bản Nintendo 3DSPhiên bản Nintendo 3DS
 • 3DS-Release: Được thêm vào.