Orichalcum Bar (Orichalcum Bar/vi)

From Terraria Wiki
Jump to navigation Jump to search
Orichalcum Bar
 • ảnh vật phẩm của Orichalcum Barảnh vật phẩm cũ của Orichalcum Bar
 • Orichalcum Bar khi được đặt
Tự động dùng
Stack digit 9.pngStack digit 9.pngStack digit 9.pngStack digit 9.png
Chỉ số
Loại
Đặt được✔️ (rộng 1 × cao 1)
Thời gian sử dụng15 (Rất nhanh)
Độ hiếmRarity level: 3
Bán52 SC
Researchcần có 25

Thỏi Orichalcum là loại thỏi Hardmode được nung từ 4 Quặng Orichalcum. Chúng là vật liệu quan trọng để làm Đe Orichalcum, thứ sẽ cần thiết để làm ra đa số trang bị Hardmode, và nó là phiên bản khác của Đe Mythril, do đó, nó làm cho Orichalcum tương đương với Mythril.

Để làm ra tất cả trang bị Orichalcum, tính luôn cả cái đe, cần 186 thỏi, hay tổng cộng 744 quặng. Không tính cái đe thì cần 174 thỏi, tương đương 696 quặng.

Chế tạo

Công thức

Kết quảNguyên liệuBàn chế tạo
Orichalcum BarOrichalcum BarChlorophyte ExtractinatorChlorophyte Extractinator Conversion(Desktop, Console and Mobile versions)
FurnaceFurnace

Dùng để chế tạo

Kết quảNguyên liệuBàn chế tạo
Mythril BarMythril BarChlorophyte ExtractinatorChlorophyte Extractinator Conversion(Desktop, Console and Mobile versions)
Orichalcum AnvilOrichalcum AnvilIron AnvilIron Anvil
hoặc
Lead AnvilLead Anvil
Orichalcum BreastplateOrichalcum BreastplateMythril AnvilMythril Anvil
hoặc
Orichalcum AnvilOrichalcum Anvil
Orichalcum ChainsawOrichalcum Chainsaw
Orichalcum DrillOrichalcum Drill
Orichalcum HalberdOrichalcum Halberd
Orichalcum HeadgearOrichalcum Headgear
Orichalcum HelmetOrichalcum Helmet
Orichalcum LeggingsOrichalcum Leggings
Orichalcum MaskOrichalcum Mask
Orichalcum PickaxeOrichalcum Pickaxe
Orichalcum RepeaterOrichalcum Repeater
Phiên bản DesktopPhiên bản ConsolePhiên bản Mobile only:
Orichalcum SwordOrichalcum Sword
Phiên bản Console Hệ máy cũPhiên bản Nintendo 3DS only:
Orichalcum SwordOrichalcum Sword
Orichalcum WaraxeOrichalcum Waraxe

Ghi chú

 • Thỏi Orichalcum không còn có thể được tìm thấy trong Hòm Gỗ, Hòm Sắt và Hòm Vàng sau bản cập nhật 1.4. Điều này cũng áp dụng cho tất cả các quặng và thỏi Hardmode đã từng có thể lấy được từ các loại hòm trên trước bản.
 • Dụng cụ, vũ khí và giáp làm từ Orichalcum mạnh hơn người anh em của chúng là Mythril, nhưng không quá mạnh hơn.

Mẹo

 • Sử dụng cuốc chim đào nhanh hơn đôi chút so với máy khoan.

Xem thêm

Lịch sử

 • Desktop 1.3.0.1: Cập nhật hình ảnh. Hình ảnh cũ là: Orichalcum Bar (old).png
 • Desktop 1.2.3: Giờ mỗi vật phẩm cần nhiều thỏi hơn để chế tạo.
 • Desktop 1.2: Ra mắt.
Phiên bản Console Phiên bản Console
 • Console 1.02: Ra mắt.
Phiên bản Nintendo Switch Phiên bản Nintendo Switch
 • Switch 1.0.711.6: Ra mắt.
 • Mobile 1.2.6508: Ra mắt.
Phiên bản Nintendo 3DSPhiên bản Nintendo 3DS
 • 3DS-Release: Ra mắt.