Titanium Bar (Titanium Bar/vi)

From Terraria Wiki
Jump to navigation Jump to search
Titanium Bar
 • ảnh vật phẩm của Titanium Barảnh vật phẩm cũ của Titanium Bar
 • Titanium Bar khi được đặt
Tự động dùng
Chỉ số
Loại
Đặt được✔️ (rộng 1 × cao 1)
Thời gian sử dụng15 (Rất nhanh)
Cộng dồn tối đa999 (Desktop, Console and Mobile versions) / 99 (Old-gen console and 3DS versions)
Độ hiếmRarity level: 3
Bán68 SC (Desktop, Console and Mobile versions) / 85 SC (Old-gen console and 3DS versions)
Researchcần có 25

Thỏi Titanium là một loại thỏi kim loại nung từ 5 Quặng Titanium. Để nung quặng Titanium ra thỏi cần một Lò Luyện Titanium/Adamantite, được chế tạo từ loại quặng tương ứng. Thỏi Titanium là bản đối lập của Thỏi Adamantite.

Để chế tạo một set đồ từ Titanium (một vũ khí cận chiến, một bộ giáp chỉ với một loại mũ, một cây cuốc chim/máy khoan, và một cây rìu/cưa xích) cần 118 thỏi Titanium (590 quặng Titanium).

Để chế tạo hết tất cả vật phẩm từ Titanium cần 347 thỏi hay 1735 quặng.

Chế tạo

Công thức

Kết quảNguyên liệuBàn chế tạo
Desktop versionConsole versionMobile version only:
Titanium BarTitanium Bar
 • Titanium OreTitanium Ore4
Adamantite ForgeAdamantite Forge
hoặc
Titanium ForgeTitanium Forge
Phiên bản Console Hệ máy cũPhiên bản Nintendo 3DS only:
Titanium BarTitanium Bar
 • Titanium OreTitanium Ore5
Titanium BarTitanium BarChlorophyte ExtractinatorChlorophyte Extractinator Conversion(Desktop, Console and Mobile versions)

Dùng trong công thức

Kết quảNguyên liệuBàn chế tạo
Adamantite BarAdamantite BarChlorophyte ExtractinatorChlorophyte Extractinator Conversion(Desktop, Console and Mobile versions)
Forbidden MaskForbidden Mask(Desktop, Console and Mobile versions)
 • Titanium BarTitanium Bar10
 • Forbidden FragmentForbidden Fragment(Desktop, Console and Mobile versions)
Mythril AnvilMythril Anvil
hoặc
Orichalcum AnvilOrichalcum Anvil
Forbidden RobesForbidden Robes(Desktop, Console and Mobile versions)
 • Titanium BarTitanium Bar20
 • Forbidden FragmentForbidden Fragment(Desktop, Console and Mobile versions)
Forbidden TreadsForbidden Treads(Desktop, Console and Mobile versions)
 • Titanium BarTitanium Bar16
 • Forbidden FragmentForbidden Fragment(Desktop, Console and Mobile versions)
Desktop versionConsole versionMobile version only:
Frost BreastplateFrost Breastplate
 • Titanium BarTitanium Bar20
 • Frost CoreFrost Core(Desktop, Console, Old-gen console and Mobile versions)
Desktop versionConsole versionMobile version only:
Frost HelmetFrost Helmet
 • Titanium BarTitanium Bar10
 • Frost CoreFrost Core(Desktop, Console, Old-gen console and Mobile versions)
Desktop versionConsole versionMobile version only:
Frost LeggingsFrost Leggings
 • Titanium BarTitanium Bar16
 • Frost CoreFrost Core(Desktop, Console, Old-gen console and Mobile versions)
Suspicious Looking SkullSuspicious Looking Skull(Old-gen console and 3DS versions)
Titanium BreastplateTitanium Breastplate
Titanium ChainsawTitanium Chainsaw
Titanium DrillTitanium Drill
Titanium HeadgearTitanium Headgear
Titanium HelmetTitanium Helmet
Titanium LeggingsTitanium Leggings
Titanium MaskTitanium Mask
Titanium PickaxeTitanium Pickaxe
Titanium RepeaterTitanium Repeater
Titanium SwordTitanium Sword
Titanium TridentTitanium Trident
Titanium WaraxeTitanium Waraxe
TizonaTizona(Old-gen console and 3DS versions)
TonbogiriTonbogiri(Old-gen console and 3DS versions)
Vulcan RepeaterVulcan Repeater(Old-gen console and 3DS versions)


Lịch sử

 • Desktop 1.3.3: Giờ có thể dùng để tạo Forbidden armor.
 • Desktop 1.3.0.1:
  • Cập nhật hình ảnh. Hình ảnh cũ là: Titanium Bar (old).png
  • Giờ có thể dùng để chế tạo Frost armor.
 • Desktop 1.2.3: Gia tăng số lượng thỏi cần để làm ra các vật dụng.
 • Desktop 1.2: Được thêm vào.
Phiên bản Console Phiên bản Console
 • Console 1.02: Được thêm vào.
Phiên bản Nintendo Switch Phiên bản Nintendo Switch
 • Switch 1.0.711.6: Được thêm vào.
 • Mobile 1.2.6508: Được thêm vào.
Phiên bản Nintendo 3DSPhiên bản Nintendo 3DS
 • 3DS-Release: Được thêm vào.
 • Mobile 1.2.6508: Được thêm vào. Tizona, Tonbogiri, và Vulcan Repeater có thể được chế tạo từ cả Titanium hoặc Thỏi Adamantite.