Crimtane Bar (Crimtane Bar/vi)

From Terraria Wiki
Jump to navigation Jump to search
Crimtane Bar
 • ảnh vật phẩm của Crimtane Barảnh vật phẩm cũ của Crimtane Bar
 • Crimtane Bar khi được đặt
Tự động dùng
Stack digit 9.pngStack digit 9.pngStack digit 9.pngStack digit 9.png
Chỉ số
Loại
Đặt được✔️ (rộng 1 × cao 1)
Thời gian sử dụng15 (Rất nhanh)
Độ hiếmRarity level: 1
Bán39 SC
Researchcần có 25

Thỏi Crimtane được nung từ Quặng Crimtane tại Lò nung, và được dùng để chế tạo đồ cấp độ crimson. Thỏi Crimtane là loại thỏi của the Crimson tương ứng với Thỏi Demonite của The Corruption.

Để làm ra tất cả vật phẩm của thỏi Crimtane cần (Desktop, Console and Mobile versions) 140 / (Old-gen console and 3DS versions) 128 thỏi.

Chế tạo

Công thức

Kết quảNguyên liệuBàn chế tạo
Crimtane BarCrimtane BarChlorophyte ExtractinatorChlorophyte Extractinator Conversion(Desktop, Console and Mobile versions)
Phiên bản DesktopPhiên bản ConsolePhiên bản Mobile only:
Crimtane BarCrimtane Bar
FurnaceFurnace
Phiên bản Console Hệ máy cũPhiên bản Nintendo 3DS only:
Crimtane BarCrimtane Bar

Dùng để chế tạo

Kết quảNguyên liệuBàn chế tạo
Demonite BarDemonite BarChlorophyte ExtractinatorChlorophyte Extractinator Conversion(Desktop, Console and Mobile versions)
ArteryArtery(Desktop, Console and Mobile versions)Iron AnvilIron Anvil
hoặc
Lead AnvilLead Anvil
Blood ButchererBlood Butcherer
Blood Lust ClusterBlood Lust Cluster
Crimson GreavesCrimson Greaves
Crimson HelmetCrimson Helmet
Crimson ScalemailCrimson Scalemail
Deathbringer PickaxeDeathbringer Pickaxe
Flesh GrinderFlesh Grinder
FleshcatcherFleshcatcher
MagiluminescenceMagiluminescence(Desktop, Console and Mobile versions)
Tendon BowTendon Bow
The MeatballThe Meatball
Shadow CandleShadow Candle(Desktop, Console and Mobile versions)Work BenchWork Bench Ecto Mist(Desktop, Console and Mobile versions)

Mẹo

 • (Old-gen console and 3DS versions) Khi bán thỏi thay vì quặng cho thêm được 13 SC mỗi thỏi. (Old-gen console and 3DS versions) Khi bán thỏi thay vì quặng sẽ cho thêm 4 SC mỗi thỏi.
 • (Old-gen console and 3DS versions) Thỏi Crimtane có khi bán có giá trị cao hơn những vật phẩm được tạo ra từ chúng. Một khi set đồ Crimson đã được tạo ra, bán đi những thỏi Crimtane và tissue sample dư sẽ cho lợi nhuận cao.
 • (Desktop, Console and Mobile versions) Trong bản 1.4, giá trị của Thỏi Crimtane đã bị hạ xuống và giá trị của Quặng Crimtane đã tăng lên, như thế 3 quặng sẽ bán với giá đúng một thỏi. Vì thế, sẽ hiệu quả hơn khi chỉ bán đống quặng dư.

Ngoài lề

Xem thêm

Lịch sử

 • Desktop 1.3.0.1:
  • Cập nhật hình ảnh.
  • Công thức chế tạo đổi từ 4 Quặng Crimtane thành 3 quặng.
 • Desktop 1.2.3: Sửa lỗi khi tên của thỏi không hiển thị khi di chuột lên những thỏi được đặt trên bản đồ.
 • Desktop 1.2: Được thêm vào.
Phiên bản Console Phiên bản Console
 • Console 1.02: Được thêm vào.
Phiên bản Nintendo Switch Phiên bản Nintendo Switch
 • Switch 1.0.711.6: Được thêm vào.
 • Mobile 1.2.6508: Được thêm vào.
Phiên bản Nintendo 3DSPhiên bản Nintendo 3DS
 • 3DS-Release: Được thêm vào.