Adamantite Bar (Adamantite Bar/vi)

From Terraria Wiki
Jump to navigation Jump to search
Adamantite Bar
 • ảnh vật phẩm của Adamantite Barảnh vật phẩm cũ của Adamantite Bar
 • Adamantite Bar khi được đặt
Tự động dùng
Stack digit 9.pngStack digit 9.pngStack digit 9.pngStack digit 9.png
Chỉ số
Loại
Đặt được✔️ (rộng 1 × cao 1)
Thời gian sử dụng15 (Rất nhanh)
Độ hiếmRarity level: 3
Bán60 SC
Researchcần có 25

Thỏi Adamantite được chế tạo từ 5 Quặng Adamantite, một trong ba quặng hardmode mạnh nhất có thể lấy được trong một thế giới. Bản đối lập của nó là thỏi Titanium.

Trang bị Adamantite có màu đỏ nâu. Để tạo hết các trang bị Adamantite, người chơi cần có đủ 266 thỏi, hoặc tổng cộng là 1330 quặng. Adamantite là nguyên liệu quan trọng để tạo lò Adamantite, thứ sẽ có ích trong suốt trò chơi.

Chế tạo

Công thức

Kết quảNguyên liệuBàn chế tạo
Phiên bản DesktopPhiên bản ConsolePhiên bản Mobile only:
Adamantite BarAdamantite Bar
Adamantite ForgeAdamantite Forge
hoặc
Titanium ForgeTitanium Forge
Phiên bản Console Hệ máy cũPhiên bản Nintendo 3DS only:
Adamantite BarAdamantite Bar
Adamantite BarAdamantite BarChlorophyte ExtractinatorChlorophyte Extractinator Conversion(Desktop, Console and Mobile versions)

Dùng để chế tạo

Kết quảNguyên liệuBàn chế tạo
Titanium BarTitanium BarChlorophyte ExtractinatorChlorophyte Extractinator Conversion(Desktop, Console and Mobile versions)
Adamantite BreastplateAdamantite BreastplateMythril AnvilMythril Anvil
hoặc
Orichalcum AnvilOrichalcum Anvil
Adamantite ChainsawAdamantite Chainsaw
Adamantite DrillAdamantite Drill
Adamantite GlaiveAdamantite Glaive
Adamantite HeadgearAdamantite Headgear
Adamantite HelmetAdamantite Helmet
Adamantite LeggingsAdamantite Leggings
Adamantite MaskAdamantite Mask
Adamantite PickaxeAdamantite Pickaxe
Adamantite RepeaterAdamantite Repeater
Adamantite SwordAdamantite Sword
Adamantite WaraxeAdamantite Waraxe
Forbidden MaskForbidden Mask(Desktop, Console and Mobile versions)
 • Adamantite BarAdamantite Bar10
 • Forbidden FragmentForbidden Fragment(Desktop, Console and Mobile versions)
Forbidden RobesForbidden Robes(Desktop, Console and Mobile versions)
 • Adamantite BarAdamantite Bar20
 • Forbidden FragmentForbidden Fragment(Desktop, Console and Mobile versions)
Forbidden TreadsForbidden Treads(Desktop, Console and Mobile versions)
 • Adamantite BarAdamantite Bar16
 • Forbidden FragmentForbidden Fragment(Desktop, Console and Mobile versions)
Phiên bản DesktopPhiên bản ConsolePhiên bản Mobile only:
Frost BreastplateFrost Breastplate
 • Adamantite BarAdamantite Bar20
 • Frost CoreFrost Core(Desktop, Console, Old-gen console and Mobile versions)
Phiên bản DesktopPhiên bản ConsolePhiên bản Mobile only:
Frost HelmetFrost Helmet
 • Adamantite BarAdamantite Bar10
 • Frost CoreFrost Core(Desktop, Console, Old-gen console and Mobile versions)
Phiên bản DesktopPhiên bản ConsolePhiên bản Mobile only:
Frost LeggingsFrost Leggings
 • Adamantite BarAdamantite Bar16
 • Frost CoreFrost Core(Desktop, Console, Old-gen console and Mobile versions)
Suspicious Looking SkullSuspicious Looking Skull(Old-gen console and 3DS versions)
TizonaTizona(Old-gen console and 3DS versions)
TonbogiriTonbogiri(Old-gen console and 3DS versions)
Vulcan RepeaterVulcan Repeater(Old-gen console and 3DS versions)
Nintendo 3DS version only:
Lihzahrd Power CellLihzahrd Power Cell
Work BenchWork Bench

Lịch sử

 • Desktop 1.3.3: Giờ có thể dùng để tạo Forbidden armor.
 • Desktop 1.3.0.1:
  • Cập nhật hình ảnh. Hình ảnh cũ là: Adamantite Bar (old).png
  • Giờ được sử dụng để chế tạo Frost armor.
 • Desktop 1.2: Giờ có thể đặt được và dùng để chế tạo Adamantite Pickaxe và Adamantite Waraxe.
 • Desktop 1.1: Được thêm vào.
Phiên bản Console Phiên bản Console
 • Console 1.0.933.1: Được thay đổi từ bản Console 1.0.750.0. (Xbox One)
 • Console 1.0.750.0: (PlayStation 4)
  • Hình ảnh được cập nhật để khớp với bản Desktop 1.3.0.1.
  • Giờ được dùng để chế tạo Frost armor.
  • Không còn rơi ra từ Shadow Hammer vì bị loại bỏ.
 • Console 1.02: Giờ có thể đặt được và dùng để chế tạo Adamantite Pickaxe and Adamantite Waraxe.
 • Console-Release: Được thêm vào. Dùng để chế tạo vũ khí end-game (Tizona, Tonbogiri, và Vulcan Repeater) và Suspicious Looking Skull.
Phiên bản Nintendo Switch Phiên bản Nintendo Switch
 • Switch 1.0.711.6: Được thêm vào với những thay đổi như bản Desktop 1.3.0.1.
 • Mobile 1.3.0.7:
  • Hình ảnh được cập nhật để khớp với bản Desktop 1.3.0.1.
  • Được dùng để chế tạo Frost armor.
  • Không còn rơi từ Shadow Hammer vì đã bị loại bỏ.
 • Mobile 1.2.6508: Giờ có thể đặt được và dùng để chế tạo Adamantite Pickaxe và Adamantite Waraxe.
 • Mobile 1.1.5536: Dùng để chế tạo vũ khí end-game (Tizona, Tonbogiri, và Vulcan Repeater) và Suspicious Looking Skull.
 • Mobile-Release: Được thêm vào.
Phiên bản Nintendo 3DSPhiên bản Nintendo 3DS
 • 3DS-Release: Được thêm vào, dùng để chế tạo các vũ khí end-game (Tizona, Tonbogiri, và Vulcan Repeater) và Suspicious Looking Skull.