Hellstone Bar (Hellstone Bar/vi)

From Terraria Wiki
Jump to navigation Jump to search
Hellstone Bar
 • ảnh vật phẩm của Hellstone Barảnh vật phẩm cũ của Hellstone Bar
 • Hellstone Bar khi được đặt
Tự động dùng
Stack digit 9.pngStack digit 9.pngStack digit 9.pngStack digit 9.png
Chỉ số
Loại
Đặt được✔️ (rộng 1 × cao 1)
Thời gian sử dụng15 (Rất nhanh)
Mô tả'Hot to the touch'
Độ hiếmRarity level: 2
Bán40 SC
Researchcần có 25

Thỏi Hellstone là loại thỏi nung từ HellstoneObsidian. Chúng dùng để chế tạo một số trang bị mạnh nhất có thể có trong giai đoạn pre-Hardmode, và vẫn hưu dụng, nếu không cần thiết, trong việc đối phó với sự thay đổi của độ khó. Cụ thể là Molten Pickaxe là loại cuốc chim pre-Hardmode duy nhất đủ khả năng đào cấp độ đầu tiên của Quặng Hardmode, CobaltPalladium.

Để chế tạo tất cả vật phẩm ngoại trừ Hellfire Arrow cần:

Phiên bản Desktop Desktop, Phiên bản Console Console và Phiên bản Mobile Mobile: 207 Thỏi Hellstone. (621 quặng & 207 Obsidian) - Tuy nhiên, nếu không tính Bug Net thì nó giống với bản Console & Mobile.

$tl$: Không có tham số phù hợp được nhập!: 192 Thỏi Hellstone. (576 quặng & 192 Obsidian)

Phiên bản Console Hệ máy cũ Old-gen console và 3DSPhiên bản Nintendo 3DS: 175 Thỏi Hellstone. (525 quặng & 175 Obsidian)

Chế tạo

Công thức

Kết quảNguyên liệuBàn chế tạo
Hellstone BarHellstone BarHellforgeHellforge

Dùng để chế tạo

Kết quảNguyên liệuBàn chế tạo
Lavaproof Bug NetLavaproof Bug Net(Desktop, Console and Mobile versions)HellforgeHellforge
FlamarangFlamarangIron AnvilIron Anvil
hoặc
Lead AnvilLead Anvil
Desktop versionConsole versionMobile version only:
Hellfire ArrowHellfire Arrow100
Old-gen console versionNintendo 3DS version only:
Hellfire ArrowHellfire Arrow25
Imp StaffImp Staff(Desktop, Console, Old-gen console and Mobile versions)
Molten BreastplateMolten Breastplate
Molten FuryMolten Fury
Molten GreavesMolten Greaves
Molten HamaxeMolten Hamaxe
Molten HelmetMolten Helmet
Molten PickaxeMolten Pickaxe
Phoenix BlasterPhoenix Blaster
SharangaSharanga(Old-gen console and 3DS versions)
VolcanoVolcano
Drill Containment UnitDrill Containment Unit(Desktop, Console and Mobile versions)Mythril AnvilMythril Anvil
hoặc
Orichalcum AnvilOrichalcum Anvil

Mẹo

 • Việc khai thác Hellstone với Thuốc Obsidian Skin là một cách cực kì hiệu quả để thu thập một lượng lớn Tiền, và càng hiệu quả hơn với những Cuốc Chim có tốc độ đào nhanh.

Ngoài lề

 • Thỏi Hellstone có khả năng kháng dung nham trong mã game, mặc dù độ hiếm của chúng ám chỉ điều này.

Lịch sử

 • Desktop 1.4.0.1: Được dùng để chế tạo Lavaproof Bug Net.
 • Desktop 1.3.0.1:
  • Cập nhật hình ảnh
  • Được dùng làm nguyên liệu chế tạo Drill Containment Unit.
 • Desktop 1.2: Công thức chế tạo giảm xuống từ 4 Hellstone đến 3 Hellstone, có thể đặt được.
 • Desktop 1.0.6: Công thức chế tạo giảm xuống từ 6 Hellstone và 2 Obsidian đến 4 Hellstone và 1 Obsidian.
 • Desktop-Release: Ra mắt.
Phiên bản Console Phiên bản Console
 • Console-Release: Ra mắt.
Phiên bản Nintendo Switch Phiên bản Nintendo Switch
 • Switch 1.0.711.6: Ra mắt.
 • Mobile-Release: Ra mắt.
Phiên bản Nintendo 3DSPhiên bản Nintendo 3DS
 • 3DS-Release: Ra mắt.