Demonite Bar (Demonite Bar/vi)

From Terraria Wiki
Jump to navigation Jump to search
Demonite Bar
 • ảnh vật phẩm của Demonite Barảnh vật phẩm cũ của Demonite Bar
 • Demonite Bar khi được đặt
Tự động dùng
Stack digit 9.pngStack digit 9.pngStack digit 9.pngStack digit 9.png
Chỉ số
Loại
Đặt được✔️ (rộng 1 × cao 1)
Thời gian sử dụng15 (Rất nhanh)
Mô tả'Pulsing with dark energy'
Độ hiếmRarity level: 1
Bán30 SC
Researchcần có 25

Thỏi Demonite là một loại thỏi pre-Hardmode. Để chế tạo các vật phẩm liên quan đến Demonite cần nung Quặng Demonite thành thỏi trước. Thỏi Demonite được nung từ Quặng Demonite tại Lò Nung. Thỏi Demonite của The Corruption tương ứng với Thỏi Crimtane của The Crimson, đại diện cho loại kim loại đứng thứ nhì trước Hardmode.

Để chế tạo tất cả trang bị dùng Demonite cần 130 thỏi (390 quặng) trong bản Phiên bản Desktop Phiên bản Desktop, Phiên bản Console Phiên bản Console và Phiên bản Mobile Phiên bản Mobile và 118 thỏi (472 quặng) trong bản Phiên bản Console Hệ máy cũ Phiên bản Console Hệ máy cũ và Phiên bản Nintendo 3DSPhiên bản Nintendo 3DS.

Chế tạo

Công thức

Kết quảNguyên liệuBàn chế tạo
Demonite BarDemonite BarChlorophyte ExtractinatorChlorophyte Extractinator Conversion(Desktop, Console and Mobile versions)
Phiên bản DesktopPhiên bản ConsolePhiên bản Mobile only:
Demonite BarDemonite Bar
FurnaceFurnace
Phiên bản Console Hệ máy cũPhiên bản Nintendo 3DS only:
Demonite BarDemonite Bar

Dùng trong công thức

Kết quảNguyên liệuBàn chế tạo
Crimtane BarCrimtane BarChlorophyte ExtractinatorChlorophyte Extractinator Conversion(Desktop, Console and Mobile versions)
Demon BowDemon BowIron AnvilIron Anvil
hoặc
Lead AnvilLead Anvil
Fisher of SoulsFisher of Souls
Light's BaneLight's Bane
MagiluminescenceMagiluminescence(Desktop, Console and Mobile versions)
MalaiseMalaise(Desktop, Console and Mobile versions)
Nightmare PickaxeNightmare Pickaxe
Shadow GreavesShadow Greaves
Shadow HelmetShadow Helmet
Shadow ScalemailShadow Scalemail
The BreakerThe Breaker
War Axe of the NightWar Axe of the Night
Shadow CandleShadow Candle(Desktop, Console and Mobile versions)Work BenchWork Bench Ecto Mist(Desktop, Console and Mobile versions)

Mẹo

 • (Console and Mobile versions) Khi bán thỏi thay vì quặng cho thêm 8 SC mỗi thỏi. Việc bán Thỏi Demonite là cách tốt nhất để bán Demonite.
 • Thỏi Demonite cực kì có giá trị, được bán với giá 29 PC99 GC70 SC mỗi stack.

Lịch sử

 • Desktop 1.3.0.1:
  • Cập nhật hình ảnh.
  • Nguyên liệu chế tạo thỏi được quay về chỉ cần 3 quặng để làm 1 thỏi.
 • Desktop 1.2: Nguyên liệu chế tạo thỏi được nâng từ 3 lên 4 Quặng Demonite, có thế được đặt.
 • Desktop-Release: Ra mắt.
Phiên bản Console Phiên bản Console
 • Console-Release: Ra mắt.
Phiên bản Nintendo Switch Phiên bản Nintendo Switch
 • Switch 1.0.711.6: Ra mắt.
 • Mobile-Release: Ra mắt.
Phiên bản Nintendo 3DSPhiên bản Nintendo 3DS
 • 3DS-Release: Ra mắt.