Hallowed Bar (Hallowed Bar/vi)

From Terraria Wiki
Jump to navigation Jump to search
Hallowed Bar
 • ảnh vật phẩm của Hallowed Barảnh vật phẩm cũ của Hallowed Bar
 • Hallowed Bar khi được đặt
Tự động dùng
Stack digit 9.pngStack digit 9.pngStack digit 9.pngStack digit 9.png
Chỉ số
Loại
Đặt được✔️ (rộng 1 × cao 1)
Thời gian sử dụng15 (Rất nhanh)
Độ hiếmRarity level: 4
Bán40 SC
Researchcần có 25
Rơi ra từ Rơi ra từ Rơi ra từ
Classic mode icon.png Classic
Expert mode icon.png Expert
Master mode icon.png Master
Đối tượngSlg.Tỉ lệ
Skeletron PrimeSkeletron Prime head.gifSkeletron Prime15–30100%
The DestroyerThe DestroyerThe Destroyer15–30100%
The DestroyerThe DestroyerThe Destroyer15–30100%
The TwinsThe TwinsThe Twins15–30100%
The TwinsThe TwinsThe Twins15–30100%
Treasure Bag(Desktop, Console and Mobile versions)
(Skeletron Prime)
Treasure Bag (Skeletron Prime)Treasure Bag
(Skeletron Prime)
(Desktop, Console and Mobile versions)
20–35100%
Treasure Bag(Desktop, Console and Mobile versions)
(The Destroyer)
Treasure Bag (The Destroyer)Treasure Bag
(The Destroyer)
(Desktop, Console and Mobile versions)
20–35100%
Treasure Bag(Desktop, Console and Mobile versions)
(The Twins)
Treasure Bag (The Twins)Treasure Bag
(The Twins)
(Desktop, Console and Mobile versions)
20–35100%

Thỏi Hallowed là những thỏi dùng để chế tạo trang bị ở giai đoạn giữa Hardmode. Chúng rơi ra từ bộ ba mechanical boss: The Twin, The Destroyer, và Skeletron Prime.

Để chế tạo tất cả đồ Hallowed trong bản Phiên bản Desktop Desktop, Phiên bản Console Console và Phiên bản Mobile Mobile, bao gồm luôn cả 5 Light Disc và loại trừ Pumpkin Moon Medallion, cần 182 thỏi (228 trong bản Phiên bản Console Hệ máy cũ Old-gen console và 3DSPhiên bản Nintendo 3DS). Cái Pumpkin Moon Medallion cần thêm 10 Thỏi Hallowed, do đó người chơi cần 192 (238 trong bản Phiên bản Console Hệ máy cũ Old-gen console và 3DSPhiên bản Nintendo 3DS) Thỏi Hallowed.

Chế tạo

Dùng để chế tạo

Kết quảNguyên liệuBàn chế tạo
Ancient Hallowed GreavesAncient Hallowed Greaves(Desktop, Console and Mobile versions)Demon AltarDemon Altar
hoặc
Crimson AltarCrimson Altar
Ancient Hallowed HeadgearAncient Hallowed Headgear(Desktop, Console and Mobile versions)
Ancient Hallowed HelmetAncient Hallowed Helmet(Desktop, Console and Mobile versions)
Ancient Hallowed HoodAncient Hallowed Hood(Desktop, Console and Mobile versions)
Ancient Hallowed MaskAncient Hallowed Mask(Desktop, Console and Mobile versions)
Ancient Hallowed Plate MailAncient Hallowed Plate Mail(Desktop, Console and Mobile versions)
DraxDraxMythril AnvilMythril Anvil
hoặc
Orichalcum AnvilOrichalcum Anvil
DurendalDurendal(Desktop, Console and Mobile versions)
ExcaliburExcalibur
Phiên bản Console Hệ máy cũ only:
Frost BreastplateFrost Breastplate
 • Hallowed BarHallowed Bar20
 • Frost CoreFrost Core(Desktop, Console, Old-gen console and Mobile versions)
Phiên bản Console Hệ máy cũ only:
Frost HelmetFrost Helmet
 • Hallowed BarHallowed Bar10
 • Frost CoreFrost Core(Desktop, Console, Old-gen console and Mobile versions)
Phiên bản Console Hệ máy cũ only:
Frost LeggingsFrost Leggings
 • Hallowed BarHallowed Bar16
 • Frost CoreFrost Core(Desktop, Console, Old-gen console and Mobile versions)
GungnirGungnir
Hallowed GreavesHallowed Greaves
Hallowed HeadgearHallowed Headgear
Hallowed HelmetHallowed Helmet
Hallowed HoodHallowed Hood(Desktop, Console and Mobile versions)
Hallowed Jousting LanceHallowed Jousting Lance(Desktop, Console and Mobile versions)
Hallowed MaskHallowed Mask
Hallowed Plate MailHallowed Plate Mail
Hallowed RepeaterHallowed Repeater
Phiên bản DesktopPhiên bản ConsolePhiên bản Mobile only:
Light DiscLight Disc
Phiên bản Console Hệ máy cũPhiên bản Nintendo 3DS only:
Light DiscLight Disc
Optic StaffOptic Staff(Desktop, Console, Old-gen console and Mobile versions)
Pickaxe AxePickaxe Axe
Pumpkin Moon MedallionPumpkin Moon Medallion
Super Star ShooterSuper Star Shooter(Desktop, Console and Mobile versions)

Mẹo

 • 99 thỏi sẽ bán với giá 39 GC60 SC.
 • Sẽ thu được lợi nhuận nhiều hơn một ít bằng cách làm ra Helmets và bán chúng thay vì bán thỏi. (41 SC66 CC mỗi thỏi, và thêm được 4%.)
 • Một cách tốt hơn để bán chúng là làm nhiều Excaliburs. Unmodified Excalibur bán với giá ít hơn so với nguyên liệu làm ra nó (4 GC60 SC vs. 4 GC80 SC), nhưng những modifiers ngẫu nhiên làm tăng giá trị của vũ khí cận chiến lên trung bình 11.2% , nên việc chế tạo và bán kiếm theo đống sẽ thu về lợi nhuận nhiều hơn khi bán thỏi khoảng 6.6%.
  • Nếu người chơi có dư Broken Hero Sword, lợi nhuận có thể tăng lên bằng cách bán những thanh kiếm tốt như hiện tại, nhưng nâng cấp những thanh tệ nhất thành True Excalibur, có thể bán với giá 10 GC cộng thêm tỉ lệ có được modifier mới.

Ngoài lề

 • Thỏi Hallowed là loại thỏi duy nhất không có công thức chế tạo, và là một trong ba loại thỏi không có quặng tương ứng. (Thỏi Shroomite và Thỏi Spectre cũng không có quặng tương ứng với chúng).
 • Thỏi Hallowed có vẻ ngoài như một biến thể Hallowed của Thỏi Demonite/Thỏi Crimtane, nhưng lại không có loại quặng nào liên quan đến The Hallow.
 • Cái Pwnhammer mà người chơi lấy được trong Hardmode nhìn giống như trang bị hallowed, điều này chỉ ra rằng nó có thể là cái búa bị thất lạc của trang bị hallowed.

History

 • Desktop 1.4.0.1: Giờ được dùng để chế tạo Hallowed Hood, Durendal, Hallowed Jousting Lance, và giáp Ancient Hallowed.
 • Desktop 1.3.0.1:
  • Cập nhật hình ảnh.
  • Không còn dùng để chế tạo Frost Armor nữa.
 • Desktop 1.2.4: Giờ được dùng trong công thức chế tạo Optic Staff.
 • Desktop 1.2.3:
  • Giờ được dùng để chế tạo Frost Armor.
  • Giá bán bị hạ xuống từ 80 SC còn 40 SC.
 • Desktop 1.2.1: Giờ được dùng để chế tạo Pumpkin Moon Medallion.
 • Desktop 1.2: Được thêm vào. Chúng thay thế soul trong công thức chế tạo mọi loại giáp Hallowed/đồ Hallowed, ngoại trừ những vật phẩm trong bản console đòi hỏi những vật phẩm khác để chế tạo ngoài linh hồn.