Mythril Bar (Mythril Bar/vi)

From Terraria Wiki
Jump to navigation Jump to search
Mythril Bar
 • ảnh vật phẩm của Mythril Barảnh vật phẩm cũ của Mythril Bar
 • Mythril Bar khi được đặt
Tự động dùng
Stack digit 9.pngStack digit 9.pngStack digit 9.pngStack digit 9.png
Chỉ số
Loại
Đặt được✔️ (rộng 1 × cao 1)
Thời gian sử dụng15 (Rất nhanh)
Độ hiếmRarity level: 3
Bán44 SC
Researchcần có 25

Thỏi Mythril là loại thỏiHardmode nung từ Quặng Mythril. Chúng là nguyên liệu cần thiết để chế tạo Đe Mythril, thứ sẽ cần thiết để làm ra đa số trang bị Hardmode. Mythril Drill và Mythril Pickaxe là những công cụ đầu tiên có khả năng đào được tất cả trừ hai loại block trong game (ngoại lệ đó là Quặng Chlorophyte và Gạch Lihzahrd).

Trong bản Phiên bản Console Hệ máy cũ Phiên bản Console Hệ máy cũ và Phiên bản Nintendo 3DSPhiên bản Nintendo 3DS, Thỏi Mythril rơi từ Shadow Hammer.

Để làm ra tất cả trang bị Mythril, người chơi cần có đủ 155 thỏi, hay 620 quặng.

Chế tạo

Công thức

Kết quảNguyên liệuBàn chế tạo
Mythril BarMythril BarChlorophyte ExtractinatorChlorophyte Extractinator Conversion(Desktop, Console and Mobile versions)
FurnaceFurnace

Dùng để chế tạo

Kết quảNguyên liệuBàn chế tạo
Orichalcum BarOrichalcum BarChlorophyte ExtractinatorChlorophyte Extractinator Conversion(Desktop, Console and Mobile versions)
Mythril AnvilMythril AnvilIron AnvilIron Anvil
hoặc
Lead AnvilLead Anvil
Mythril ChainmailMythril ChainmailMythril AnvilMythril Anvil
hoặc
Orichalcum AnvilOrichalcum Anvil
Mythril ChainsawMythril Chainsaw
Mythril DrillMythril Drill
Mythril GreavesMythril Greaves
Mythril HalberdMythril Halberd
Mythril HatMythril Hat
Mythril HelmetMythril Helmet
Mythril HoodMythril Hood
Mythril PickaxeMythril Pickaxe
Mythril RepeaterMythril Repeater
Phiên bản DesktopPhiên bản ConsolePhiên bản Mobile only:
Mythril SwordMythril Sword
Phiên bản Console Hệ máy cũPhiên bản Nintendo 3DS only:
Mythril SwordMythril Sword
Mythril WaraxeMythril Waraxe

Ghi chú

 • Thỏi Mythril có thể lấy được từ Hòm Mythril, và Hòm Titanium trong hardmode mà không cần dùng đến máy khoan hay cuốc chim.
 • Mythril có giá trị như nhau kể cả là quặng hay thỏi khi bán.

Ngoài lề

 • Mithril là loại kim loại giả tưởng is a fictional metal in văn bản J.R.R. Tolkien's Middle Earth, nó là một loại vật liệu hiếm có và cao cấp được dùng vào việc chế tạo vũ khí và giáp. Nó đã trở thành vật liệu phổ biến trong các dự án fantasy, cụ thể là video game.

Xem thêm

Lịch sử

 • Desktop 1.3.0.1: Cập nhật hình ảnh. Hình ảnh cũ là: Mythril Bar (old).png
 • Desktop 1.2: Có thể được đặt và dùng để chế tạo Mythril Waraxe và Mythril Pickaxe.
 • Desktop 1.1: Được thêm vào.
Phiên bản Console Phiên bản Console
 • Console 1.0.933.1: Được thay đổi từ bản cập nhật PS4's 1.0.750.0. (Xbox One)
 • Console 1.0.750.0: (PlayStation 4)
  • Hình ảnh được cập nhật để khớp với bản Desktop 1.3.0.1.
  • Không còn được rơi từ Shadow Hammer vì bị loại bỏ.
 • Console 1.02: Có thể được đặt và dùng để chế tạo Mythril Waraxe và Mythril Pickaxe.
 • Console-Release: Được thêm vào.
Phiên bản Nintendo Switch Phiên bản Nintendo Switch
 • Switch 1.0.711.6: Được thêm vào với những thay đổi như bản Desktop 1.3.0.1.
 • Mobile 1.3.0.7:
  • Hình ảnh được cập nhật để khớp với bản Desktop 1.3.0.1.
  • Không còn được rơi từ Shadow Hammer vì bị loại bỏ.
 • Mobile 1.2.6508: Có thể được đặt và dùng để chế tạo Mythril Waraxe và Mythril Pickaxe.
 • Mobile 1.1.5536: Được thêm vào.
Phiên bản Nintendo 3DSPhiên bản Nintendo 3DS
 • 3DS-Release: Được thêm vào với tính năng giống bản Desktop 1.2.