Rockets (Rockets/vi)

From Terraria Wiki
Jump to navigation Jump to search
Chủ đề này chủ yếu nói về một loại đạn dược. Để biết thêm về vật phẩm trang trí, hãy xem Pháo hoa.

Rocket là một loại đạn dượcHardmode, post-Plantera chủ yếu bán bởi Cyborg. Biến thể Rocket I cũng rơi ra từ Plantera khi rơi ra cùng Súng phóng Lựu. Hầu hết launcher dùng đạn Rocket.

Tất cả các loại rocket có hai đặc điểm chính đáng chú ý: hiệu ứng vùng, và khả năng phá khối. Rocket I và II có hiệu ứng vùng nhỏ, gần giống với Bom hoặc Lựu đạn, trong khi Rocket III và IV có tầm vụ nổ giống với Dynamite. Rocket I và III sẽ không ảnh hưởng đến khối, trong khi II và IV sẽ phá khối và nội thất trong tầm (loại trừ vật thể kháng nổ).

Sát thương nổ của rocket sẽ ảnh hưởng đến cả người sử dụng nếu họ trong tầm. Vụ nổ này không ảnh hưởng đến người chơi khác trừ khi bật chế độ PvP.

Loại

Hiện tại có tất cả (Desktop, Console and Mobile versions) 12 / (Old-gen console and 3DS versions) 4 loại rocket khác nhau trong Terraria, tất cả chỉ có ở Hardmode.

Loại Sát thương Có sẵn Độ hiếm Nguồn gốc Tầm vụ nổ thường Phá khối
Rocket IRocket IID Vật phẩm: 771 40 (Desktop, Console and Mobile versions) /
35 (Old-gen console and 3DS versions)
Luôn luôn Rarity level: 0 Mua từ Cyborg (50 CC) Nhỏ
Rocket IIRocket IIID Vật phẩm: 772 40 Huyết Nguyệt Rarity level: 1 Mua từCyborg (2 SC50 CC) Nhỏ ✔️
Rocket IIIRocket IIIID Vật phẩm: 773 65 (Desktop, Console and Mobile versions) /
55 (Old-gen console and 3DS versions)
Đêm hoặc
Nhật Thực
Rarity level: 1 Mua từ Cyborg (1 SC) Lớn
Rocket IVRocket IVID Vật phẩm: 774 65 (Desktop, Console and Mobile versions) /
69 (Old-gen console and 3DS versions)
Nhật Thực Rarity level: 2 Mua từ (5 SC) Lớn ✔️
Cluster Rocket ICluster Rocket I(Desktop, Console and Mobile versions)ID Vật phẩm: 4445 50 Sau Martian Madness Rarity level: 0 Mua từ Cyborg (7 SC50 CC) Lan rộng
Cluster Rocket IICluster Rocket II(Desktop, Console and Mobile versions)ID Vật phẩm: 4446 50 Sau Martian Madness,
Huyết Nguyệt hoặc Nhật Thực
Rarity level: 0 Mua từ Cyborg (15 SC) Lan rộng ✔️
Dry RocketDry Rocket(Desktop, Console and Mobile versions)ID Vật phẩm: 4459 40 Luôn luôn Rarity level: 0 Mua từ Cyborg (50 SC) ✔️
(chỉ khối chất lỏng)
Wet RocketWet Rocket(Desktop, Console and Mobile versions)ID Vật phẩm: 4447 40 Luôn luôn Rarity level: 0 Dry Rocket ( @ Water / Sink )
Lava RocketLava Rocket(Desktop, Console and Mobile versions)ID Vật phẩm: 4448 40 Luôn luôn Rarity level: 0 Dry Rocket ( @ Lava )
Honey RocketHoney Rocket(Desktop, Console and Mobile versions)ID Vật phẩm: 4449 40 Luôn luôn Rarity level: 0 Dry Rocket ( @ Honey )
Mini Nuke IMini Nuke I(Desktop, Console and Mobile versions)ID Vật phẩm: 4457 75 Luôn luôn Rarity level: 0 100 Rocket III + Shroomite Bar ( @ Autohammer ) To
Mini Nuke IIMini Nuke II(Desktop, Console and Mobile versions)ID Vật phẩm: 4458 75 Luôn luôn Rarity level: 0 100 Rocket IV + Shroomite Bar ( @ Autohammer ) To ✔️

Hoạt động

Một số rocket có cách hoạt động bất thường khi dùng bởi một số launcher, bao gồm cả biến rocket thành một số loại đạn khác với hành động bất thường. Bảng này liệt kê một số điều bất thường ấy của một số loại rocket bị ảnh hưởng bởi một số loại launcher dùng rocket. Thêm vào đó là thông tin tại sao chúng thay đổi và như thế nàocó thể tìm trong trang tương ứng của launcher.

Ảnh Tên Rocket II/IV
và Mini Nuke II
phá khối?
Chức năng
Rocket Chất lỏng?
Tầm vụ nổ
Rocket Chất lỏng?
Tầm vụ nổ
Rocket III/IV?
Tầm vụ nổ
Mini Nuke I/II?
Vụ nổ phụ
Rocket Chùm I/II?
Tầm vụ
nổ chính
Rocket Chùm?
Grenade Launcher Grenade LauncherID Vật phẩm: 758 ✔️ ✔️ ✔️ Lớn ✔️ To ✔️ Nhỏ
Rocket Launcher Rocket LauncherID Vật phẩm: 759 ✔️ ✔️ ✔️ Lớn ✔️ To ✔️ Nhỏ
Proximity Mine Launcher Proximity Mine LauncherID Vật phẩm: 760 ✔️ ✔️ ✔️ Lớn ✔️ To ✔️ Nhỏ
Snowman Cannon Snowman CannonID Vật phẩm: 1946 ✔️ ✔️ ✔️ Lớn ✔️ To Không gây sát thương Nhỏ
Electrosphere Launcher Electrosphere Launcher(Desktop, Console and Mobile versions)ID Vật phẩm: 2796 Nhỏ Nhỏ Nhỏ Nhỏ
Celebration Celebration(Desktop, Console and Mobile versions)ID Vật phẩm: 3546 Lớn ✔️ Lớn Lớn Lớn
Celebration Mk2 Celebration Mk2(Desktop, Console and Mobile versions)ID Vật phẩm: 3930 ✔️ Lớn ✔️ Lớn Lớn Lớn


Ghi chú

  • Đại bác Snowman, Máy phóng Điện Cầu, Celebration, và Celebration Mk2 không gây sát thương cho người dùng.
  • Tất cả rocket công dồn đến 999.

Lịch sử

  • Desktop 1.4.0.1: Thêm vào Rocket Ướt, Rocket Khô, Rocket Lava, Rocket Mật ong, Rocket Chùm I và II, và Mini Nuke I và II.
  • Desktop 1.3.0.1: Tăng sát thương Rocket I từ 35 lên 40, Rocket III từ 55 lên 65, Rocket IV từ 60 lên 65.
  • Desktop 1.2: Ra mắt.
Phiên bản Console Phiên bản Console
  • Console 1.02: Ra mắt.
Phiên bản Nintendo Switch Phiên bản Nintendo Switch
  • Switch 1.0.711.6: Ra mắt.
  • Mobile 1.2.6508: Ra mắt.
Phiên bản Nintendo 3DSPhiên bản Nintendo 3DS
  • 3DS-Release: Ra mắt.