Desktop version history (Desktop version history/vi)

From Terraria Wiki
Jump to navigation Jump to search
Phiên bản Desktop
Nội dung chỉ có ở Desktop: Thông tin trong này áp dụng duy nhất cho phiên bản Desktop của Terraria.
Chủ đề này chủ yếu nói về bản desktop và danh sách các bản cập nhật của bản desktop của Terraria. Để biết thêm về tất cả bản cập nhật của Console, hãy xem Lịch sử phiên bản Console. Để biết thêm về tất cả cập nhật của bản Mobile, hãy xem Lịch sử phiên bản Mobile. Để biết thêm về tất cả cập nhật của 3DS, hãy xem Lịch sử phiên bản 3DS. Để biết thêm về chi tiết về cập nhật sắp tới của bản desktop, hãy xem Tính năng sắp tới.

Phiên bản

Bản Desktop hoặc Bản PC của Terraria bao gồm các bản dành cho Windows, macOS, và Linux PC. Những bản này được sản xuất bởi Re-Logic, developer chính của Terraria (trong khi đó, bản Phiên bản Console Console hiện tại được phát triển bởi DR Studios, những developer bên thứ 3). Chính vì vậy, bản Destop luôn được cập nhật đầu tiên.

Hãy nhớ rằng bản Desktop trên wiki này chỉ nói về bản Desktop thuần tuý (vanilla), và Phiên bản tModLoader tModLoader được nói đến như là bản ổn định mới nhất của tModLoader (hiện tại là 1.4.4.9).

Cả ba nền tảng Desktop đều có cùng bản cập nhật và đều cùng được cập nhật như nhau, có cùng số phiên bản, tuy nhiên thì mỗi nền tảng sẽ có gói cài đặt khác nhau. Tất cả đều có thể mua/tải qua Steam hoặc GOG.com.

Bản macOS và Linux được phát hành lần đầu với bản 1.3.0.7 dưới dạng gói beta test vào 23 Tháng 7, 2015, và là bản 1.3.0.8 dưới dạng bản cập nhật hoàn chỉnh vào 12 Tháng 8, 2015. Tất cả phiên bản trước chỉ dành cho Window.

Lịch sử phiên bản

Phiên bản Ngày ra mắt Tên Nổi bật và Ghi chú
1.4.3.2 24 Tháng 11, 2021 Hotfix Sự cân bằng nhỏ và sửa lỗi.
1.4.3.1 22 Tháng 11, 2021 Hotfix Sự cân bằng nhỏ và sửa lỗi.
1.4.3 18 Tháng 11, 2021 Mắt đổi Mắt: Cập nhật Crossover Don't Starve Toghether Deerclopsseed thế giới bí mật mới với nội dung crossover đến từ Don't Starve Together.
1.4.2.3 16 Tháng 5, 2021 Bản Kỷ niệm thứ 10 Sửa lỗi và seed thế giới bí mật Celebrationmk10.
1.4.2.2 21 Tháng 4, 2021 Hotfix Sửa lỗi.
1.4.2.1 31 Tháng 3, 2021 Hotfix Sửa lỗi.
1.4.2 29 Tháng 3, 2021 Hỗ trợ Steam Workshop Hỗ trợ chia sẻ các Gói tài nguyên và File Thế giới cho Steam Workshop.
1.4.1.2 10 Tháng 11, 2020 Hotfix Sự cân bằng nhỏ và sửa lỗi.
1.4.1.1 14 Tháng 10, 2020 Hotfix Sửa lỗi.
1.4.1 13 Tháng 10, 2020 Kết thúc Hành trình Các bộ của Journey's End Vanity Contest, credit, NPC Princess, Flinx StaffFlinx Fur Coat, cân bằng lại các phụ kiện.
1.4.0.5 4 Tháng 6, 2020 Hotfix Sự kiện mini Torch God. Tối ưu hoá, sửa lỗi, fix crash.
1.4.0.4 23 Tháng 5, 2020 Hotfix Tối ưu hoá, sửa lỗi bộ nhớ, cũng như fix crash và sửa lỗi.
1.4.0.3 20 Tháng 5, 2020 Hotfix Chỉnh sửa nhỏ đói với tỉ lệ drop vật phẩm, và tranh, cũng như là tốc độ lớn của thực vật và hiệu ứng thuốc. Cũng loại bỏ luck đuốc xấu.
1.4.0.2 16 Tháng 5, 2020 Hotfix Sửa lỗi và chỉnh sửa nhỏ để cân bằng game.
1.4.0.1 16 Tháng 5, 2020[1] Journey's End Journey Mode, Master Mode, Bestiary, Golf, Pylons, Graveyard, Oasis, Queen Slime, Empress of Light
1.3.5.3 25 Tháng 4, 2017 Hotfix Sửa lỗi.
1.3.5.2 21 Tháng 4, 2017 Hotfix Cái thiện đồ hoạ và sửa lỗi cũng như thên một số font cải thiện cho người chơi Trung quốc.
1.3.5.1 19 Tháng 4, 2017 Hotfix Fix crash và sửa lỗi.
1.3.5 19 Tháng 4, 2017[2] Sửa lỗi và Cải thiện Hỗ trợ 4K, Thu phóng và UI Scale, thêm & cải thiện dịch, đồ nội thất vàng, pha lê và dynasty, và sự trở lại của Redigit với team.
1.3.4.4 6 Tháng 12, 2016 Hotfix
1.3.4.3 18 Tháng 11, 2016 Hotfix
1.3.4.2 17 Tháng 11, 2016 Hotfix
1.3.4.1 16 Tháng 11, 2016 Hotfix
1.3.4 15 Tháng 11, 2016[3] Cập nhật Crosover Dungeon Defenders II Hiệu ứng mới cho bề mặt nước, sự kiện "thủ thành" mới với nội dung crossover đến từ Dungeon Defenders 2
1.3.3.3 3 Tháng 10, 2016 Hotfix
1.3.3.2 13 Tháng 9, 2016 Hotfix
1.3.3.1 11 Tháng 9, 2016 Hotfix
1.3.3 9, Tháng 9 2016[4] Cập nhật Sa mạc Cập nhật Underground Desert, Sandstorm, Sand Elemental
1.3.2.1 21 Tháng 7, 2016[5] Hotfix
1.3.2 20 Tháng 7, 2016[6] Cập nhật Tiệc Sắp xếp vật phẩm Rương, lựa chọn Corruption hoặc Crimson khi tạo thế giới (Post-WoF), thêm đồ trang trí tiệc
1.3.1.1 31 Tháng 5, 2016 Hotfix
1.3.1 22 Tháng 5, 2016[7] Cập nhật Điện Cập nhật lớn tới điện và Mechanisms. Hỗ trợ controller.
1.3.0.8 12 Tháng 8, 2015 Phát hành cho macOS & Linux Bây giờ chính thức chơi được trên macOS và Linux.
1.3.0.7 23 Tháng 7, 2015 macOS & Linux Beta
1.3.0.6 20 Tháng 7, 2015 Hotfix
1.3.0.5 13 Tháng 7, 2015 Hotfix
1.3.0.4 9, Tháng 7 2015 Hotfix
1.3.0.3 2, Tháng 7 2015 Hotfix
1.3.0.2 30 Tháng 6, 2015 Hotfix
1.3.0.1 30 Tháng 6, 2015 Terraria 1.3 Lunar Events, Martian Madness, Granite Cave, Marble Cave, Underground Desert, Expert Mode, Achievements, Yoyo
1.2.4.1 15 Tháng 5, 2014 Hotfix
1.2.4 8, Tháng 5 2014 Thêm mới Fishing, Minecart, Duke Fishron, và nội dung crossover của Pixel Piracy
1.2.3.1 18 Tháng 2, 2014 Hotfix
1.2.3 13 Tháng 2, 2014 Thêm mới Traveling Merchant, Stylist
1.2.2 2 Tháng 20, 2013 Cập nhật Giáng Sinh Frost Moon
1.2.1.2 31 Tháng 10, 2013 Hotfix
1.2.1.1 26 Tháng 10, 2013 Hotfix
1.2.1 25 Tháng 10, 2013[8] Cập nhật Halloween Halloween, Pumpkin Moon
1.2.0.3.1 9 Tháng 10, 2013 Hotfix
1.2.0.3 9 Tháng 10, 2013 Hotfix Một số loại Cờ của Quái mới, thêm Furniture
1.2.0.2 3 Tháng 10, 2013[9] Hotfix
1.2.0.1 1 Tháng 10, 2013 Hotfix
1.2 30 Tháng 9, 2013[10] Terraria 1.2 The Crimson, Rain, Snow biome, Queen Bee, Chlorophyte, Plantera, Jungle Temple, Golem, Pirate Invasion
1.1.2 17 Tháng 1, 2012[11] Hotfix Hỗ trợ đa ngôn ngữ
1.1.1 1 Tháng 125, 2011[12] Cập nhật Giáng sinh Frost Legion, Santa Claus
1.1 1 Tháng 12, 2011[13] Terraria 1.1 Hardmode, Wings, Mechanism, Items modifier, Mechanical Bosses
1.0.6.1 17 Tháng 8, 2011[14] Sawmill
1.0.6 9, Tháng 8 2011[15] Critical hit, Damage types
1.0.5 23 Tháng 6, 2011[16] Potions
1.0.4 10 Tháng 6, 2011[17] King Slime, Vanity items
1.0.3 2, Tháng 6 2011[18] Tim
1.0.2 23 Tháng 5, 2011[19] Sticky Bomb
1.0.1 17 Tháng 5, 2011[20]
1.0 16 Tháng 5, 2011[21] Ra mắt chính thức

Được nhắc tới

<metadesc>Lịch sử phiên bản và thông tin ra mắt bởi Terraria Wiki</metadesc>